Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Kwaliteiten of persoonskenmerken

Kwaliteiten of persoonskenmerken: wat zijn dat? In dit artikel gaan we in op:

 • voorbeelden van kwaliteiten
 • manifeste, latente, en half-latente kwaliteiten
 • ben ik zo of doe ik zo?
 • kwaliteiten in teams

150 uitgewerkte voorbeelden

 

Voorbeelden van kwaliteiten

Onderstaand tref je 150 voorbeelden van uitgewerkte kwaliteiten.

Kwaliteiten uitgewerkt

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen, persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training Persoonlijke Effectiviteit

Manifeste, latente, en half-latente kwaliteiten

Hoe meer jij je bewust bent van jouw (manifeste) kwaliteiten, hoe vaker je deze kwaliteiten inzet, hoe beter jij je voelt, hoe zelfverzekerder je overkomt en hoe meer je in jouw persoonlijke kracht komt. Zie ook: in jouw kracht komen of uitgaan van eigen kracht. Hieronder leg ik uit wat manifeste, latente en half-latente kwaliteiten zijn.

 • Manifeste kwaliteiten zijn kwaliteiten die duidelijk aanwezig zijn. Ze manifesteren zich. De omgeving herkent de kwaliteiten en je herkent ze zelf ook. Manifeste kwaliteiten zijn kwaliteiten die optimaal ontwikkeld zijn (en niet meer in-gewikkeld). Soms zien anderen deze kwaliteiten beter dan je ze zelf ziet: je bent het gewoon gaan vinden.
 • Latente kwaliteiten zijn verborgen. Je hebt de kwaliteiten wel in huis maar je weet het nog niet. Latente kwaliteiten bieden de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.
 • Half latente kwaliteiten zijn kwaliteiten die je wel hebt maar selectief inzet. Als iemand de kwaliteit ‘directheid’ heeft maar in een bureaucratische omgeving werkt, kan het gebeuren dat hij deze kwaliteit thuis inzet maar op het werk niet.
 • Blinde vlek: Jouw blinde vlek ligt daar waar je kwaliteiten hebt die een ander wel in jou ziet maar waar jij jezelf niet van bewust bent. Daar ligt dus ontwikkelpotentieel want hoe sneller jij die kwaliteiten leert herkennen, erkennen en inzetten, hoe beter het met jou gaat.

Latente manifeste en half-latente kwaliteiten

E-book: de kwaliteitenbibliotheek

Kwaliteitenbibliotheek

E-book: de kwaliteitenbibliotheek

E-book: jouw talenten en kwaliteiten

Talenten en kwaliteiten / e-book

E-book: jouw talenten en kwaliteiten

Kwaliteiten in teams

Kwaliteiten in teams zeggen alles over onderlinge samenwerking, onderlinge communicatie. De kunst is om elkaars kwaliteiten te benutten en in te zetten. Uiteraard moet je dan eerst zicht hebben op jouw eigen kwaliteiten en valkuilen. Tweede fase is dat je de kwaliteiten bij jouw collega's ontdekt en herkent.

 • Wat zijn de kwaliteiten van de individuele teamleden?
 • Wat zijn de valkuilen van de individuele teamleden?
 • Wat zijn de kwaliteiten van het team als geheel?
 • Wat zijn de valkuilen van het team als geheel?

Kwaliteiten ontwikkelen team

Ben ik zo of doe ik zo?

Wanneer deelnemers onze eigenschappenanalyse invullen hoor ik  regelmatig de reactie: ja in de ene situatie ben ik anders dan de andere of thuis reageer ik anders op situaties dan op mijn werk. De vraag is feitelijk: zijn het jouw kwaliteiten waarover we spreken of is het aangeleerd gedrag? Kenmerk van kwaliteiten is dat ze niet situationeel gebonden zijn. Het komt van binnenuit, jouw karakter en natuur is zo. Wanneer je niet besluitvaardig bent, kun je je ertoe aanzetten om vaardiger te worden in het nemen van beslissingen. Training zal ongetwijfeld helpen maar wanneer je niet over de kwaliteit daadkrachtig, doortastendheid beschikt en wanneer je niet resoluut bent van nature dan zal dit voor je een moeilijk punt worden. Dat is ook het grote verschil tussen kwaliteiten en competenties.

150 uitgewerkte voorbeelden

Onderstaand 150 uitgewerkte voorbeelden van kwaliteiten.

Aanpassingsvermogen

De kwaliteit aanpassen is tweeledig. Je kunt je gemakkelijk aanpassen aan de omstandigheden of je past de omstandigheden gemakkelijk aan. Dat zijn twee verschillende aspecten die bij deze kwaliteit horen. Merk je dat jij je gemakkelijk aanpast en dat deze kwaliteit bij jou hoort? Let dan op dat je je niet te veel aanpast, waardoor je jezelf kunt verliezen. 

Aanwezig en profilerend

Aanwezig en profilerend is een kwaliteit. Dat betekent: je durft er wel te zijn. Je bent zeker van je zaak. Je bent niet bang om jezelf te laten zien. Je hebt geen mensenvrees en je voelt je niet beschroomd om met mensen om te gaan. Kortom: in het sociale verkeer beweeg jij je gemakkelijk tussen de mensen. Je voelt je zelfverzekerd, je hebt voldoende zelfvertrouwen en je stapt gemakkelijk op mensen af ook al ken je ze niet.

Accuraat, nauwkeurig en precies

De kwaliteit accuraat, nauwkeurig en precies past bij veel beroepen. Denk aan de boekhouder, controller en accountant. Of aan technische beroepen waar het op de millimeter nauwkeurig berekend en uitgevoerd moet worden. Maar daar waar de kracht ligt, ligt ook de valkuil. In dit geval noem ik het perfectionisme. Soms wordt het ook pietluttigheid genoemd. In feite draaf je dan door in jouw nauwkeurigheid en lever je een bepaalde mate van kwaliteit die er niet of nauwelijks toe doet of waar in ieder geval niet om gevraagd wordt. Het leerdoel heeft te maken met leren relativeren en de zaken in de juiste verhoudingen zien. Jouw irritatie (gedrag waar je een hekel aan hebt) is dat mensen er een zooitje van maken. 

Accuraat

Actieveling (bezige bij)

Actieveling: mag ik jou zo typeren? Weet je dat dit een kwaliteit is? Vragen anderen weleens: ‘waar haal je die energie toch vandaan om altijd bezig te zijn?’ of zeggen ze: ‘stop toch eens een keer, je weet ook niet van ophouden’. Waarom ze dat doen? Ze kunnen jouw energie en werklust niet zo goed begrijpen. Daarom krijg je altijd feedback in de trant van: ‘doe toch eens rustig aan’.

Als je dit herkent, past de kwaliteit actieveling misschien wel heel goed bij je.

Ad hoc

Ad hoc komt van het Latijnse woord ‘ad hoc’. Het betekent: op deze plek of op deze plaats. Je kunt ook zeggen: in deze situatie. Wie ad hoc een beslissing neemt, neemt dus een beslissing in het moment, gericht op deze situatie. Best wel knap eigenlijk. Er doet zich een situatie voor, waar een beslissing, keuze of oordeel wordt gevraagd. En wie over de kwaliteit ad hoc beschikt, weet daarop te reageren.

Ad rem

Wat is ad rem precies? Misschien leuk om te weten: ad rem is Latijn en betekent 'naar de zaak toe' ofwel 'bovenop de zaak' reageren of handelen. Wanneer je ad rem bent kom je in ieder geval direct, onmiddellijk, meteen en spontaan met een antwoord, opmerking of weerwoord.

Afspraak is afspraak

Afspraak is afspraak: past dat bij jou? Dat betekent dat men op jou aankan. Blijkbaar ben je iemand die betrouwbaar en integer is. In principe kom je gemaakte afspraken altijd na. Wanneer het niet lukt om afspraken na te komen dan trek je aan de bel en leg je uit dat er nieuwe afspraken moeten komen.

Alert en waakzaam

Ben jij alert en waakzaam? Oplettend? Weet je dat dat een kwaliteit of eigenschap is? Het betekent dat je goed uitgeslapen bent en dat jij je niet zomaar wat laat wijsmaken. Alert en waakzaam wil ook zeggen dat je zintuigen op de hoogste stand staan, dat je scherp waarneemt. Jou ontgaat niets.

Altruïsme en onbaatzuchtig

Het woord altruïsme komt uit het Latijn: "alter" betekent "ander" en is daarmee de tegenpool van "egoïsme" waar "ik" centraal staat. In ieder geval heb je voldoende oog voor de medemens en dat is een waardevolle kwaliteit. Koude mensen die alleen op zichzelf gericht zijn, passen niet bij je (irritatiezone!).  Maar jouw valkuil is dat je je niet moet vergeten, wegcijferen, opofferen want dat gaat je veel energie kosten. Je moet in zekere mate voor jezelf blijven opkomen. 't Is net als met ademhalen, eten en drinken: dat kun je alleen zelf doen. Wanneer je jouw leerdoel vergeet, zullen andere mensen gretig gebruik maken van jouw diensten maar let op: als jij zelf wat hebt, komen ze niet bij jou. 't Is geen ruilhandel.

Anticiperen

Past de kwaliteit anticiperen bij jou? Dan kun je vooruitblikken en denk je vaak na over iets wat nog moet komen. Je kunt situaties goed inschatten en je ziet bepaalde ontwikkelingen als het ware aankomen.

Ambitieus en grensverleggend

Ben je ambitieus en grensverleggend? Dat houdt in dat je minder geschikt bent om alle dagen dezelfde werkzaamheden uit te voeren. Je hebt wellicht een hekel aan routinematige werkzaamheden. Liever verzet je de bakens en zodra je jouw taken of werk beheerst ben je eigenlijk wel weer toe aan een volgende stap. Jouw irritatie is gezapigheid en mensen die alles bij het oude willen laten zitten in jouw irritatiezone. Jouw valkuil kan zijn dat je de lat te hoog legt voor jezelf en dat je jezelf overvraagt, onrealistische doelen stelt en een te hoge prestatiedrang ontwikkelt.

Analytisch

Analytisch vermogen is allereerst een eigenschap. Ben jij analytisch? Waarschijnlijk kun je dan vanuit een bepaalde helicopterview situaties of vraagstukken analyseren. Je kunt een vraagstuk verdelen en afzonderlijk bekijken maar je overziet ook het geheel. Je hebt de intelligentie om hoofd- en bijzaken goed uit elkaar te halen. Uit een reeks aan informatie of feiten kun je de rode draad halen. Je ziet snel logische verbanden.

Analytisch

Aplomb

Aplomb komt uit de Franse taal. Maar in het Nederlands wordt geduid op evenwicht en balans wanneer je aplomb bent. En met balans bedoel ik natuurlijk evenwicht.

Autonoom

De kwaliteit autonoom betekent dat je wel jouw eigen weg durft te bewandelen zonder dat je al te zeer afhankelijk bent van anderen. Je durft op basis van eigen waarneming, inzichten en gedachten beslissingen te nemen. Je vertrouwt dusdanig op jouw eigen inzichten dat je stappen durft te nemen en lijnen durft uit te zetten die wellicht soms zelfs afwijkend zijn. Jouw valkuil kan zijn dat je doorslaat in jouw ‘eigen weg’ en de aansluiting bij jouw omgeving vergeet te zoeken.

Avontuurlijk

De kwaliteit avontuurlijk valt in de categorie: ‘waardoor jij in beweging komt’. Het is een soort innerlijke drijfveer die jou aanzet, in beweging zet en voortdrijft. De valkuil van avontuurlijk is roekeloosheid, overmoed, onbesuisdheid, onverstandig en naïef. Jouw allergie is om risico-avers door het leven te gaan.

Avontuurlijk

Bedachtzaam, doordacht en weloverwogen

Bedachtzaam: doordacht en weloverwogen is een kwaliteit. Past deze kwaliteit bij jou? Dan zal jij niet onbezonnen of overhaast te werk gaan. Integendeel: liever neem je de tijd om goed na te denken over een vraagstuk alvorens je een keuze maakt of een uitspraak ergens over doet.

Beheerst

Kom je beheerst over op anderen? Dat betekent dat je bedaard bent. Je bent rustig en kalm. Je kunt jezelf beheersen ook in spannende situaties. Je laat je niet snel meesleuren in de gevoelens en emoties van anderen. Integendeel: je gaat jouw eigen weg, je hebt jouw eigen mening en wat anderen van je vinden is voor jou niet iets om je over op te winden. Maar je laat je ook niet meesleuren door je eigen emoties. Je gevoelens zijn er wel en ze mogen er ook zijn, maar ze hebben geen onmiddellijk effect op je gedrag.

Behoudend

Behoudend is een kwaliteit. Maar ik vind het ook wel een kernwaarde eerlijk gezegd. Het heeft soms ook te maken met de waarden en normen die je hebt.

Behulpzaam en hulpvaardig

Past de kwaliteit behulpzaam bij jou? Dan sta je snel klaar voor de ander. Je hebt oog voor de ander en je bent bereid hulp te bieden waar dat nodig is. Collega's zullen jouw collegialiteit waarderen.  Op de juiste hulpvragen ingaan is best nog een kunst en die hulp bieden waarom gevraagd wordt eveneens. Wanneer je over-behulpzaam bent, ga je niet alleen over de eigen grens heen maar je passeert ook de grens van de ander. Loslaten en begrenzen is dan een leerdoel omdat je ingaat op hulpvragen die niet gesteld worden of omdat je hulp biedt op een wijze die de ander niet als fijn ervaart.

Belangstellend

Ben jij belangstellend? Is dat een kwaliteit die bij jou past? Dan kun je met interesse en aandacht iets volgen of luisteren naar iemand. Maar het is zo veel meer dan belangstelling hebben voor personen. Belangstelling is enerzijds een ZIJNS-kwaliteit. Anderzijds raakt het ook jouw wilsbron. Het heeft alles te maken met willen, idealen en persoonlijke missie.

Bemiddelaar

Ben jij een bemiddelaar? Past dat talent bij jou? Dan ben je verbindend, voel je spanningen goed aan en weet je partijen in harmonie bij elkaar te brengen.

Bescheiden

Mocht je beschikken over de kwaliteit bescheidenheid dan is dat een bijzondere kwaliteit.  De volksmond zegt niet voor niets dat bescheidenheid de mens siert. Je hoeft niet per se op de voorgrond of in het middelpunt te staan. Je wilt het liefst een beetje op de achtergrond blijven. Daar voel je je fijn en zeker. Onopvallend ga je zo het liefst jouw eigen gang. Ik heb de stelling: een bescheiden mens valt het meest op als hij afwezig is terwijl een zichzelf profilerend mens opvalt als hij wel aanwezig is. Wat is de valkuil van bescheidenheid? De valkuil is dat je onzichtbaar wordt, jezelf wegcijfert en het leerdoel is dat je je meer leert profileren. Soms zou je assertiever kunnen zijn wellicht.

Bescheiden zijn als kwaliteit of kernwaarde

Beschermend

Beschermend zijn kan betekenen dat je anderen wilt behoeden voor gevaren, schade of negatieve consequenties. Dat kan over je kind gaan, je partner, je vader of moeder, broer of zus. Het kan zelfs gaan over jouw teamleden wanneer je een leidinggevende functie hebt. Of over kwetsbare individuen in de samenleving die je in bescherming wilt nemen!

Beschouwend

Ben je beschouwend? Dan ben jij in staat om emotionele afstand te houden om een bepaalde situatie te beoordelen. Beschouwend is een kwaliteit. Maar vermijd ook hier de valkuil van afstandelijk overkomen.

Betrokken en betrokkenheid

Een betrokken mens leeft mee met zijn/haar medemens, doet zijn werk met hart en ziel en voelt betrokkenheid op de maatschappij of wat er in zijn omgeving gebeurt. Beschik je over deze prachtige kwaliteit? Jouw valkuil ligt altijd in de buurt van jouw kwaliteit en die is namelijk dat je overbetrokken bent. Wat is het verschil tussen betrokken en overbetrokken? In ieder geval dat je zo emotioneel betrokken bent op iets of iemand dat je moeite hebt om los te laten. Het raakt je teveel! Jouw leerdoel is dus te formuleren als: loslaten. Overbetrokkenheid gaat altijd ten koste van jezelf. Je zou dus meer op afstand moeten gaan staan om het leefbaar voor jezelf te houden. De irritatiezone (waar je een hekel aan hebt) is: onverschilligheid.

Betrouwbaar: afspraak is afspraak

Past de kwaliteit betrouwbaar bij jou? Dat wil zeggen: afspraak is afspraak. Men kan op jou aan. Je doet geen toezeggingen die je niet waar kunt maken. Loze beloften zijn jou vreemd. Het mooie van de kwaliteit betrouwbaar is dat organisaties op jou kunnen bouwen. Je staat ergens voor. Ook jouw klanten zullen je hierom waarderen. In jouw irritatiezone zitten: mooie praatjes, blabla verhalen, mensen die luchtkastelen bouwen en waar je niet op aan kunt. Jouw valkuil is starheid: dat wil zeggen dat je soms te veel hamert op wat is afgesproken of dat je koste wat het kost gemaakte afspraken wil nakomen. Dit zou de flexibiliteit in de weg kunnen staan.

Bondig

Bondig zijn is een kwaliteit. Dat betekent dat je beknopt en zakelijk bent. Je kunt met weinig woorden veel zeggen. Je brengt alleen onder woorden wat van belang is en je laat het daarbij.

Collegiaal

Collegiaal is een kwaliteit of zelfs een kernwaarde die binnen teams en organisaties enorm belangrijk is. Het wordt ook wel een bron voor arbeidsvreugde of werkplezier genoemd. Voor een sfeer van collegialiteit is geborgenheid en vertrouwen nodig binnen teams. Is dat er niet, dan wordt het moeilijk om collegiaal te zijn. Anders gezegd: je moet je thuis voelen binnen jouw team om collegiaal te kunnen zijn.

Compassie

Compassie is een kracht. Je kunt geraakt worden door wat iemand meemaakt. Doordat je geraakt bent krijg je verbinding met jouw medemens. Het maakt iets in je los. Je wilt de ander als het ware helpen, ondersteunen, warmte en steun geven. Je toont vanuit jouw hart gevoel en medeleven naar de ander toe.

Competitief

Ben je competitief ingesteld? Win je graag de competitie? Heb je een soort van winnaarsmentaliteit? Dat kan een sterke drijfveer zijn.

Concreet

Wanneer je concreet bent, kun je praktisch vormgeven aan jouw idee, ideaal of droom. Je maakt tastbaar wat nog niet tastbaar is. Je concretiseert wat je 'wilt' bereiken en ik noem dat: handen en voeten geven aan jouw ideaal. 

Consensusgericht

Ben je consensusgericht? Weet je dat dit een kwaliteit is? Je probeert namelijk op basis van overeenstemming en wederzijdse instemming tot keuzes en besluiten te komen. Dat is een gave.

Consequent

Ben jij consequent? Dan ben jij in staat om volgens een vast stramien of vastomlijnd plan jouw taken uit te voeren. Ben je ook consequent in de naleving van procedures, werkafspraken of bepaalde regels? Weet je dat dit een kracht is?

Consciëntieus en gewetensvol

Consciëntieus en gewetensvol noem ik een kwaliteit maar eigenlijk is het een waarde of overtuiging. Het heeft te maken met jouw normen, waarden en overtuigingen. Ben je gewetensvol?

Controleren en bewaken

Ben jij gericht op controle? Is dat een kwaliteit die bij jou past? Zit het in jouw set van kwaliteiten en ben je gericht op beheersing, grip en regie? Is het natuurlijk gedrag van jou om niets aan het toeval over te laten?

Coulant

Ben jij coulant? Heeft coulance (ook wel gespeld als coulantie) een plaats in de manier waarop je met mensen omgaat?  Jij bent dan inschikkelijk, redelijk, schappelijk. Je kunt je verplaatsen in een ander en je denkt mee met een ander.

Consciëntieus en gewetensvol

Creatief

Ben je creatief? Dat is een kwaliteit. Ben je creatief met jouw handen? Dan ben je een creatieve maker. Of ben je juist een creatieve denker? De valkuil is dat je te veel ideeën in jouw hoofd hebt wat kan leiden tot chaos. Voor creatieve personen is het vaak belangrijk om een landingsbaan te vinden voor hun ideeën zodat er daadwerkelijk ook iets gebeurt.

Daadkrachtig

Beschik je over de kwaliteit daadkracht? Dat betekent dat je trefzeker of zelfverzekerd overkomt. Je durft goed door te pakken en je zegt waar je voor staat en wat je wilt. De valkuil van daadkracht is: drammerigheid. Op dat moment wil je te snel en kan de omgeving je niet bijhouden. Wat je dus zou moeten leren is om geduldig te zijn. Waar je een hekel aan hebt is: passiviteit.

Denker

Ben je een denker en heb je de neiging om alles in jouw hoofd te beredeneren? Dat is een kwaliteit die goed bruikbaar is om de strategie uit te zetten en het bewaart je vaak voor impulsieve acties. De valkuil is om te beschouwend bezig te blijven, te veel te denken en te weinig tot concrete actie over te gaan. Jouw leerdoel is vooral ook om te ervaren! Niet alles is immers te beredeneren.

Diepzinnigheid

Ben je diepzinnig? Vaak bezig met diepzinnige vragen? Mag je graag nadenken over de zin van het leven en over zingevingsvraagstukken? Vinden anderen jou weleens te diepgravend?

Diplomatiek

Vooropgesteld: diplomatiek is een kwaliteit. Het is dus een positieve eigenschap, ook al wordt het soms anders gezien. Je voelt de sfeer goed aan en je kunt tactvol communiceren. Zo kun je uiteenlopende standpunten behartigen zonder anderen op de tenen te gaan staan.

Directief

Je bent direct in de communicatie. Je zegt vrij snel jouw mening en ook al wordt het niet altijd op prijs gesteld: je hebt ook de durf om een afwijkende mening naar voren te brengen. Wat ze ook van je vinden: je bent iemand die staat voor wat je zegt! Jouw valkuil is dat je te direct wordt en anderen kunnen dat als bot of vijandig ervaren. Jouw leerdoel is tactvol communiceren zodat je ook inderdaad bereikt wat je zou willen bereiken.

Discipline

Discipline is een eigenschap die sommigen van nature hebben. Kun je gedisciplineerd werken? Dat betekent dat je je kunt aanzetten tot een actie of taak. Of dat je je kunt aanzetten om iets niet te doen. Wie te gedisciplineerd is zit er te strak in.

Discreet

Discretie noem ik ook wel een bepaalde levenshouding. Je bent bedachtzaam, bedaard, voorzichtig en tactvol wanneer het gaat over hoe jij met bepaalde zaken omgaat.

Doelgericht

Doelgericht betekent dat jij je niet laat afleiden door zijpaden, omwegen, tijdverspillers of energieverspillers. Je gaat recht op jouw doel af. De valkuil kan zijn dat je wat kortzichtig wordt en alles uit het oog verliest wat niet met jouw doelstelling heeft te maken.

Doener, praktisch en oplossingsgericht

Je bent een doener. Je houdt van aanpakken, niet zeuren en te veel praten maar poetsen. Ook ben je praktisch ingesteld. Je ziet snel de praktisch uitvoerbare kant van de zaak. Je bent oplossingsgericht ingesteld vooral wanneer het praktische oplossingen zijn. Jouw irritatiezone (waar je een hekel aan hebt) is dat er te veel gebabbeld en beschouwd wordt alvorens er een keer stappen gezet worden. Jouw valkuil is dat je te oplossingsgericht en te praktisch bent.

Ben jij een doener?

Doortastend

Ben je doortastend of resoluut? Dan laat je er niet te lang gras over groeien. Je houdt wel van doorpakken en je laat de zaken niet graag op zijn beloop. Talmen past niet in jouw woordenboek. De valkuil is dat je soms te snel wilt of te drastisch bent bij bepaalde keuzes of beslissingen.

Doorzettingsvermogen

Ben je een doorzetter? Dat is een kwaliteit van u! Je geeft niet zomaar op. Je bent vasthoudend of vastberaden om jouw doel te bereiken. Jouw valkuil is dat je moeilijk kunt loslaten of dat je de lat voor jezelf te hoog legt.

Eerlijk

Ben je eerlijk? Dan wil je naar eer en geweten handelen. Dat betekent dat je niet van leugens houdt of van halve waarheden.

Empathisch, begrijpend en invoelend

Beschik je over de kwaliteit empathisch of inlevingsvermogen? Dat betekent dat je een ander snel begrijpt en aanvoelt. Je bent invoelend en je kunt je snel verplaatsen in de belevingswereld van de ander. Empathie is een krachtige kwaliteit. Je beschikt namelijk over het vermogen om de wereld te zien zoals de ander de wereld ziet en ervaart, zonder dat je daar jouw eigen invulling aan geeft. De valkuil is dat je té invoelend of té inlevend bent en jouw irritatiezone is onverschilligheid.

Energiek

Iemand die energiek is komt vlot over, is dynamisch, beweeglijk maar ook krachtig of aantrekkelijk. Nu is het de vraag of energiek overkomen alleen bestemd is voor extraverte personen die in hun presentatie geanimeerd en krachtdadig overkomen. Of kunnen introverte mensen ook energiek zijn? Ik denk beide!

Enthousiast

Enthousiast is een kwaliteit wanneer je van nature enthousiast bent. Het zit in jouw aard en karkater en anderen zeggen over je nog weleens dat zij je een enthousiast persoon vinden. De valkuil is overenthousiast zijn of te uitbundig (overdreven in de ogen van anderen). Ook impulsiviteit kan een bijbehorende valkuil zijn.

Einzelgänger

Einzelgänger of solist: is dat een kwaliteit, karaktereigenschap die bij je past of word je vaak omschreven als een soort van probleemgeval wanneer je solistisch, individualistisch of einzelgänger bent? Ik meen dat er veel misverstand is over het begrip einzelgänger. Vaak wordt er een karikatuur van gemaakt die niet klopt waardoor er schade aangericht kan worden.

Ergens voor staan

Ergens voor staan noem ik een kwaliteit. Dat betekent dat je ruggengraat hebt. Je laat je niet ontmoedigen door tegenreacties op datgene waar jij voor staat.

Flexibiliteit

Ben je flexibel en is dat jouw kwaliteit? Kun je goed improviseren? Dan is jouw kracht dat je snel kunt schakelen in bepaalde situaties wanneer men een beroep op je doet.  Je kunt snel inspelen op bepaalde situaties en je weet dan ook precies wat je moet doen. Je zit niet vast aan bepaalde patronen en bureaucratie is je vreemd. Jouw valkuil is dat je soms gebrek aan structuur hebt of dat je reactief bent ingesteld. Flexibiliteit is een kracht, mits je het overzicht goed bewaart en jouw werk goed blijft organiseren.

Flexibel: ben jij dat?

Flegmatiek

Ben je flegmatiek? dan ben je niet snel uit het veld geslagen. Je blijft kalm, rustig, bedaard en dat is jouw grote kracht. Pas op voor de valkuil: hardvochtig, ijzig of heel afstandelijk. Dan sla je door in jouw kwaliteit.

Gedreven en gedrevenheid

 Ben je gedreven? Dan ben je gepassioneerd, enthousiast, begeestert. Tja en wat is dat dan? Ik noem gedrevenheid wel de innerlijke aandrijfmotor. Een aandrijfmotor drijft aan en wanneer je gedreven bent drijf je jezelf aan tot actie en initiatief. Je spoort jezelf aan, je moedigt jezelf aan, kortom je motiveert jezelf.

Geduldig

De kwaliteit geduld is de tegenhanger van de kwaliteit daadkracht.  Geduld is een mooie kwaliteit of zoals de volksmond zegt 'een schone zaak'. Wanneer je over deze kwaliteit beschikt dan neem je de tijd om zaken af te werken of uit te zoeken. Je begrijpt dat er van alles moet maar dat het niet allemaal vandaag hoeft. De valkuil van geduld is: te afwachtend en passief. In dat geval ben je te geduldig en zou je eigenlijk iets eerder tot actie moeten komen of meer initiatief moeten nemen. Jouw irritatiezone is drammerigheid of wanneer mensen je onder druk zetten, achter je aan zeuren.

Gemoedelijk

Het woord gemoedelijk heeft natuurlijk direct verbinding met het woord gemoed. En dat duidt op jouw binnenste, op jouw gevoel, op jouw hart en op jouw innerlijk. Het is verweven met het woord gemoedstoestand. Dat is de toestand van het gemoed.

Genuanceerd

Kun je in nuances denken en ben jij genuanceerd? Dan denk je in opties en kun je een zaak van meerdere kanten bekijken. In jouw oordeelvorming baseer je je graag op volledige informatie. Natuurlijk is er ook een valkuil bij deze kwaliteit. Is genuanceerdheid iets wat bij je past?

Gevoelig en gevoelsmens

Van nature ben je iemand die zeer gevoelig is. Jouw intuïtie is goed ontwikkeld en vaak voel je talloze signalen aan bij andere mensen. Je weet als het ware hoe zij zich voelen. Disharmonie voel je ook feilloos aan. Het kost je veel energie om al deze prikkels te verwerken. Wanneer het te veel energie kost, ben je waarschijnlijk terechtgekomen in de valkuil van overgevoeligheid. Soms zijn mensen hooggevoelig of hoogsensitief. Dat is een bijzondere kwaliteit maar ook een leerproces.

Intuïtie en intuïtief

Gezagsgetrouw en gehoorzaam

Gezagsgetrouw en gehoorzaam noem ik kwaliteiten. Deels is dat wel zo! Maar niet helemaal. Je zou ook kunnen zeggen dat het een combinatie is met opvoeding, overtuigingen die je ontwikkelde en normen en waarden die je meekreeg.

Gezellig en onderhoudend

Ben je gezellig en onderhoudend? Past deze kwaliteit bij jou? Dan ben je graag samen met anderen. Ergens bij horen vind je belangrijk. Je bent een gezelligheidsmens.

Gul en vrijgevig

Wanneer ik gulheid moet definiëren dan denk ik het eerst aan ‘iets wat uit jouw hart komt’. Gulheid associeert bij mij met groothartig, goedgeefs, warm en royaal.

Harmonie, eenheid en saamhorigheid

Ben je gericht op harmonie? Beschik je over deze kwaliteit? Dan zoek je van nature eenheid, eensgezindheid en een goede relatie of goede verstandhouding. Besluiten neem je graag op basis van overeenstemming. Je bent consensusgericht.

Heftig en intens

De omgeving wil nog weleens verkeerd omgaan met mensen die heftig en intens zijn. Vaak wordt niet begrepen dat iemand gewoon ook zo is als mens. En de omgeving haalt alles uit de kast om jou in het gareel te krijgen. Maar vergeet niet dat heftig en intens bij jouw temperament past!

Helper

Helper: is dat jouw kwaliteit en talent? Doe je graag iets voor anderen? Geniet je ervan wanneer zij uitblinken, schitteren, blij zijn of genieten? Dan heb jij veel oog voor de ander waarschijnlijk. Je voelt snel aan wat de ander wil ook als het niet gezegd wordt. Jij begrijpt de bedoeling.

Valkuilen hulp geven en ontvangen

 

Helicopterview

Helicopterview is een kwaliteit. Volgens mij is het iets wat je wel of niet hebt. Heb je helicopterview? Dan ben je in staat om overstijgend en zo af en toe eens met een andere bril naar dezelfde feiten en cijfers te kijken. Je bent in staat om te relativeren, te nuanceren, niet te straight te zijn. Je kunt snel denken en analyseren maar je bent in staat om een bepaalde afstand te bewaren van de materie. Je bekijkt situaties op hoofdlijnen en je bent minder geïnteresseerd in details.

Hoogsensitief

Ben je hooggevoelig of hoogsensitief? Herken jij je in de kenmerken van een HSP-er? Dan beschik je over een aantal prachtige kwaliteiten. En uiteraard ook over een aantal valkuilen die daarbij horen. Jouw kracht is jouw intuïtie en gevoel. Situaties voel je snel aan. Maar toch is het goed om jouw leven zo in te richten dat het voor je behapbaar blijft. De Steven heeft een aantal trainingen ontwikkeld voor HSP-ers zoals: timemanagement voor HSP-ers, communicatie en assertiviteit voor hoogsensitieve personen en ook verzorgen wij coaching gericht op de juiste energiebalans.

Humor en humoristisch

Humor is doorleefde ernst. Dat is dus totaal iets anders dan grappig (willen) zijn, de lolbroek uithangen of ergens de spot mee drijven. Humor ontstaat soms op een emotioneel moment zomaar onverwachts en plotsklaps. Maar het kenmerk van diegene die humor heeft, is dat hij/zij de ernst van de situatie zelf meebeleeft en doorleeft.

Idealistisch

Ben je idealistisch? Zit je vol idealen? Wil je graag iets realiseren waar je al heel lang over droomt? Heb je speciale wensen die je wilt verwezenlijken? Idealistisch noem ik een kwaliteit en een ideaal noem ik een wilsbron.

Ideeën generator

Zit je altijd vol ideeën? Heb je vaak nieuwe ideeën? Mag je graag nieuwe dingen bedenken? Wist je dat dit een talent is? Het is het talent van de ideeën generator.

Improviseren

Improvisatie en improviseren is een kwaliteit. Past deze kwaliteit bij jou? Dan ben je in staat om onvoorbereid, zonder instructie vooraf, zonder aanwijzingen van derden een taak uit te voeren, een probleem af te handelen, een toespraak te houden of een muziekstuk te spelen.

Ingetogen

Vooropgesteld: ingetogenheid is een bijzonder woord. Getogen betekent immers opgegroeid of opgevoed. Dat zou betekenen dat je als ingetogen mens naar binnen bent opgevoed. Of dat je naar binnen bent gegroeid. Dat zou tevens veronderstellen dat er ook een uitgetogen is maar dat is er niet op die manier. Het tegenovergestelde van ingetogen is: uitbundig.

Initiatiefrijk

Wanneer je initiatief neemt, kom je intrinsiek in beweging. Dat wil zeggen dat het niet is ingegeven door anderen uit jouw omgeving. De eerste actie komt vanuit jezelf. Niet omdat het moet, maar omdat je iets wilt. Je wacht niet af tot een ander iets doet of zegt, maar je komt met een idee, een voorstel, een suggestie. Je pakt het voortouw, de regie.

Inlevingsvermogen

Inlevingsvermogen of sensitiviteit wordt ook weleens aangeduid als interpersoonlijke sensitiviteit. Inlevingsvermogen omvat meer dan empathie of empathisch vermogen. Kun je ook té inlevend zijn? Merk je dat je soms té inlevend bent en dat je je te veel verplaatst in de gevoelens van de ander? Dan zit je in de valkuil. Begrenzen en loslaten is dus de uitdaging.

Innovatief en vernieuwend

Ben je innovatief en vernieuwend? Je bewandelt niet graag de gebaande wegen maar je bent baanbrekend qua gedachten en ideeën. Je bent verfrissend en verrassend qua ideevorming. Een valkuil kan zijn dat je chaotisch overkomt of dat je chaos in jouw hoofd ervaart.

Inspirerend

Inspirerend komt van het Latijnse woord 'in spirare'. Letterlijk betekent dat inademen of inblazen. Voel je het woord spiritus of spiritueel al aankomen? Het betekent dus de geest erin blazen. Of de ziel erin blazen.  Leven in de brouwerij maken is dat. Je wilt bezieling en begeestering zien. En geen partij dode treurwilgen.

Innovatief

Inschikkelijk

Ben jij inschikkelijk? Dat betekent dat jij bereidwillig bent, gedienstig en gemakkelijk. Je stemt toe in een bepaald voorstel. Je bent toegevend naar de ander. Je bent niet zo moeilijk en je staat niet op je strepen.

Integer en integriteit

Is integer een kwaliteit? Of juist een kernwaarde? Wie integer is, is geloofwaardig, komt beloften na, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Kun je ook te integer zijn? Is er een valkuil? Jazeker! Je hoeft niet roomser dan de paus te zijn immers.

Introvert of extravert

Ik ga eerst even naar de betekenis van introvert en extravert. In feite is een tweedeling gemaakt gebaseerd op hoe je met de buitenwereld om gaat.

 • een introvert mens is meer naar binnen gericht en zal het initiatief eerder van buitenaf laten komen
 • een extravert mens is meer naar buiten gericht en zal zelf sneller initiëren

Een beetje nuanceren is wel belangrijk. Ik denk niet dat het zo eenvoudig is om een tweedeling te maken door vast te stellen of je 100% introvert bent of dat je 100% extravert bent. Zo zwart-wit is het niet. Bovendien is een combinatie ook nog mogelijk. In dat geval ben je ambivert.

Intuïtie en intuïtief ingesteld

Het woord intuïtie is afgeleid van het Latijnse woord ‘intuer’. Het is aandachtig bekijken, beschouwen of waarnemen. Soms voel je dingen aan. Of heb je ergens een bepaald onderbuikgevoel bij. Het is een kracht die bij jou past.

Krachtig

Wordt tegen jou soms gezegd dat je een krachtige persoonlijkheid bent? Dat betekent dat je energiek en sterk overkomt op anderen.

Kritisch

Wanneer jouw kwaliteit ‘kritisch, alert en waakzaam’ is laat je je niet zomaar of maar zo wat aanpraten. Men zal van goeden huize moeten komen om je te overtuigen. Alleen voor een doorwrocht en onderbouwd verhaal ben je vatbaar. Men zal je niet snel verwijten dat je te goed van vertrouwen bent of dat je te veel op blauwe ogen bent afgegaan. Jouw valkuil is dat je te kritisch bent of te snel oordeelt of dat je te veel wantrouwend en achterdochtig wordt. Dat kan de relatie belemmeren. Jouw leerdoel is om je open te blijven stellen voor jouw omgeving.

Kritisch is een kwaliteit

Kwetsbaar en kwetsbaarheid

Jezelf kwetsbaar opstellen is een kracht. Waarom? Omdat het verbindend werkt en je contact krijgt met anderen wanneer je jouw kwetsbaarheid laat zien. En nog iets wat heel krachtig is: als je je kwetsbaar opstelt, dan ben je echt en oprecht. Zoals jij bent en niet anders.

Leergierig

Ben jij leergierig? Heb je altijd een bepaalde leerhonger? Altijd op zoek naar nieuwe kennis? Het kenmerk van leergierigheid is dat je altijd op zoek bent naar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kennis en dat dit moeilijk te verzadigen is voor jou.

Loyaal en trouw

Wanneer je over de kwaliteit loyaal en trouw beschikt, ben je iemand waar men niet snel ruzie mee zal krijgen. Je hebt zelfs een hekel aan wrijving, ruzie, trammelant. Mensen kunnen al snel wat voor elkaar krijgen bij jou. Je bent immers loyaal, welwillend, vriendelijk en je zal niet snel iemand afwijzen, voor het hoofd stoten of pijn willen doen. Harde, zakelijke, onverschillige mensen zitten in jouw irritatiezone. Dat past niet bij jou. Maar je merkt wellicht dat mensen soms een zekere vorm van misbruik van jou kunnen maken wanneer je te loyaal bent. Jouw valkuil is dat je soms te loyaal bent.  En jouw leerdoel is om jouw grenzen goed te bewaken, hoe moeilijk dat soms ook voor je zal zijn.

Luisteren

Het oor is een van de vijf zintuigen waarmee jij waarneemt. In communicatie speelt luisteren dus een grote rol. Het is een manier om jouw medemens te ontvangen in wat hij/zij door middel van spraak of een betoog wil overbrengen. Maar het gaat verder omdat de ander niet alleen woorden overbrengt. Hij/zij brengt ook gevoelens en emoties over en door non-verbale signalen wordt ook wat overgebracht. Luisteren is dus met aandacht horen en waarnemen.

Medelijden

Medelijden omschrijf ik als kwaliteit. Ik weet dat daar her en der anders over gedacht wordt. Maar dat komt ook door de betekenis die je aan het woord medelijden geeft. Wat mij betreft zijn er twee woorden die nauw verband houden met de uitleg van wat medelijden is. Het eerste woord duidt op compassie en komt van het woord compassio. Dat betekent meedragen, meedulden. Het tweede woord is condolens. Daar komt ons woord condoleren vandaan. In diepe zin betekent dat: 'samen de pijn voelen'.

Moed, moedig en durf

Ben je moedig? Wordt er vaak gezegd tegen jou dat jij vol goede moed zit? Weet je dat dit een karaktertrek is of een kwaliteit? Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen morele of mentale moed of fysieke moed.

Nieuwsgierig

Vaak wordt nieuwsgierigheid als negatief aangeduid. Dat komt ook een beetje door nieuwsgierig Aagje (t Nieuwsgierigh Aeghje van Enckhuysen). Overigens noem ik dat ongezonde nieuwsgierigheid. Maar er zit ook een positieve kant aan nieuwsgierigheid.

Onbevangen

Als je onbevangen bent, dan is je ziel niet bevangen door vooropgezette ideeën. Je bent vrij van vooronderstellingen bij het aangaan van nieuwe belevenissen, nieuwe projecten en nieuwe ontmoetingen. Als er iets nieuws op je pad komt word je niet belemmerd door eerdere ervaringen en je treedt het leven tegemoet zoals het komt, gewoon zoals jij bent.

Onderbuikgevoel (buikdenker)

Heb je een sterk ontwikkeld onderbuikgevoel? Dan ben je een buikdenker of intuïtieve denker. Het is maar beeldspraak natuurlijk. Denken doe je normaliter met je hoofd. Maar de intuïtieve denker voelt aan.

Onderscheidingsvermogen

Ben je een scherpe waarnemer? Ben je scherpzinnig in jouw waarneming? Heb je een sterk onderscheidingsvermogen? Dat begint met waarnemen en de zaak doorzien. Het is tot de essentie komen, de tijd kunnen lezen en duiden, iemand of iets doorzien.

Onorthodox en onconventioneel

Wanneer je onorthodox en onconventioneel bent, dan ben je baanbrekend, experimenteel, innovatief, vernieuwend en niet traditioneel. Dan:

 • Denk je anders dan wat men gewoon vindt
 • Pak je zaken anders aan dan wat de gevestigde orde zou bedacht hebben
 • Voel je je niet geremd of bezwaard door bestaande gedachten of methodieken
 • Ben je bereid de dingen anders te doen dan men gewend is
 • Handel je niet zoals men over het algemeen vindt dat het hoort

Ontwapenend

Wanneer je ontwapenend bent, dan betekent het dat je die wapens onklaar maakt. Dat jij de ander zover brengt dat hij/zij figuurlijk de wapens neerlegt. In de ontmoeting met jou voelt de ander zich veilig en verliest de paraatheid om jou aan te vallen of om zichzelf te verdedigen tegenover jou; hij of zij heeft van jou niets te duchten. Jij zorgt voor ontspanning in de relatie en de ander krijgt ruimte voor positieve gevoelens.

Oog voor details

Heb jij oog voor details? Ontgaat je maar weinig? Ben je alert op onvolkomenheden? Zie je slordigheden niet over het hoofd? Heb je geduld om gedetailleerde informatie te verwerken? Dan zijn er een paar woorden die bij jou passen: grondig, consistent in de afwerking, punctueel, nauwkeurig en precies.

Open: goed van vertrouwen

Je bent open en openhartig en goed van vertrouwen. Dat is een kwaliteit. Je treedt de ander onbevangen en zonder scrupules tegemoet. Je voelt daarbij weinig belemmeringen of beperkingen. Waarschijnlijk ben je ontwapenend in de contacten met andere mensen. Je hebt op zich niets te verbergen en jouw kracht is dat je uitgaat van de goede bedoelingen van de ander. Daarbij zal men je ook snel iets gunnen. Wie vertrouwen geeft, wie vertrouwen ontvangt. Jouw irritatiezone is de mens die overal wat achter zoekt, achterdochtig of wantrouwend is ingesteld. Je ervaart dat als negatief. Jouw valkuil is dat je soms te goed van vertrouwen bent en wellicht zelfs kwetsbaar en naïef. Immers: niet iedereen zal gebruik maken van jouw goede bedoelingen. Helaas zijn er ook mensen die er misbruik van maken.

Oprecht

Oprecht en oprechtheid is een waarde en een kwaliteit. Wat is het kenmerk van oprechtheid? Het is welgemeend. Iemand die oprecht is, heeft geen bijbedoelingen, geen verkeerde bedoelingen. Kortom: het is duidelijk en transparant wat de bedoeling is.

Opportunisme? Is dat een kernkwaliteit?

Opportunisme beschouw ik als een kwaliteit. Dat betekent dat je kunt handelen naar de omstandigheden zonder je te laten leiden door allerlei principes, processen of procedures, maar waarbij je je eigen voordeel zoekt op dat moment. Het is belangrijk om te erkennen dat opportunisme, hoewel het bepaalde positieve aspecten kan hebben zoals het vermogen om kansen te zien en te benutten, ook schaduwzijden heeft.

Out of the box denken

Out of the box denken is een talent wat bij de creatieve denker past. Je denkt niet in belemmeringen maar je zet je fantasie, verbeeldingskracht, creativiteit en innovatief vermogen in zonder dat jij je laat remmen of belemmeren door de huidige situatie, door ‘ja-maars’ van anderen, door wet- of regelgeving, door politieke gevoeligheid van het onderwerp of door de comfortzone die wat onder druk komt te staan.

Overtuigd

 Ben jij overtuigd? Dat wil zeggen dat je ergens voor staat, de rug recht houdt wanneer er tegenspraak is en je niet zwicht voor tal van drogredenen.

Pionier

Ben jij een pionier? Dan vervul jij een bepaalde voortrekkersrol. Jij doet baanbrekend werk en je opent nieuwe wegen. Je bent een kwartiermaker. De pionier heeft vaak meerdere kwaliteiten zoals:

 • Ideeëngenerator
 • Scheppingsdrang
 • Ondernemingsgeest
 • Verbeeldingskracht

Plannenmaker

Ben je een plannenmaker of plannensmeder? Mag je graag plannen ontwerpen en beramen?

Meegaand en volgzaam

Wanneer je meegaand bent schik je je snel in de wil van de ander. Dat wordt soms negatief uitgelegd maar het is een kwaliteit. Je kunt je gemakkelijk aanpassen binnen een team en jouw wil of jouw wens hoeft niet per se op de voorgrond te staan. Mensen die erg dominant zijn of egoïstisch zitten in jouw irritatiezone. Daar kun je je moeilijk iets bij voorstellen. Soms ben je te meegaand en té volgzaam. Dan cijfer je je te veel weg of laat je jouw eigen wil ondersneeuwen. Mensen gaan dan gemakkelijk over jouw grens heen.

Meegaand of volgzaam

No nonsens

Heb je een no nonsens mentaliteit? Dan ben je vast iemand die ervan houdt om tot de kern te komen en die rechttoe, rechtaan is qua benadering. Zweverigheid of het bouwen van ongegronde luchtkastelen is je vreemd. De valkuil is dat je wellicht soms te weinig flair hebt in jouw communicatie of te weinig bevlogen en enthousiast overkomt.

Nuchter

Ben je nuchter van aard en is dat jouw kwaliteit? Dan laat je je zelden wat wijsmaken. Mooie verhalen houden en ze niet waar maken, dat is niet wat bij jou past. Je komt waarschijnlijk snel tot de kern en je kunt al gauw de zaak concretiseren en praktisch op de landingsbaan van de aarde zetten. De kwaliteit nuchter gaat vaak hand in hand met de kwaliteit realistisch.  Dagdromen, luchtfietserij, onrealistisch idealisme is je vreemd en dat zit ook in jouw irritatiezone. Jouw valkuil is dat je te nuchter kunt overkomen of dat je te weinig enthousiast bent volgens jouw omgeving. Je zou het leerdoel cynisme vermijden moeten aangaan en zaken positiever of optimistischer tegemoet kunnen treden. In jouw communicatie zou je overtuigender kunnen leren communiceren.

Opschieten

Je houdt van opschieten. Dat betekent dat het je doorgaans niet snel genoeg kan gaan. Je kunt snel schakelen, overziet snel bepaalde keuzes en op basis daarvan talm je niet langer maar pak je door. Waarschijnlijk heb je een hoog werktempo. Mensen die wat afwachtend of passief zijn, zitten al snel in jouw irritatiezone. Jouw valkuil is ongeduldigheid. Dat betekent dat je te weinig rekening houdt met anderen die wat minder snel schakelen of die meer tijd nodig hebben om bepaalde zaken uit te voeren. De balans tussen Opschieten enerzijds en Geduld anderzijds maakt dat je jouw kwaliteit op de juiste wijze inzet.

Optimistisch

Je bent optimistisch ingesteld. Zaken worden door jou positief bekeken en benaderd. Het zal zelden voorkomen dat je het niet ziet zitten of dat je beren op de weg ziet. Dat is een prachtige kwaliteit die in veel situaties goed te gebruiken is. Mensen die altijd het negatieve zien of zaken louter negatief van uit het ‘ja maar’ benaderen kunnen je irriteren en zitten in jouw irritatiezone. Jouw valkuil is dat je soms te optimistisch bent en zaken rooskleuriger voorstelt dan ze zijn. Realiteitszin voorkomt dat je in deze onbalans stapt.

Ordelijk, systematisch en gestructureerd

Je werkt ordelijk, systematisch en gestructureerd. Dat is een kwaliteit die in veel organisaties goed benut kan worden. Dat betekent namelijk dat je systematisch werkt, de processen en procedures goed in acht neemt en dat je punt voor punt weet af te werken. De kwaliteit heeft veel verwantschap met Betrouwbaarheid en afspraak is afspraak. Mensen die zomaar wat aan rommelen zitten in jouw irritatiezone. Mensen die vandaag niet meer weten wat ze gisteren hebben afgesproken kunnen je mateloos irriteren. Jouw valkuil is dat je geobsedeerd wordt door de aangelegde structuren en processen waardoor starheid ontstaat.

Positief

Ben je positief ingesteld? Een positieve denker van nature? Denk je eerder in mogelijkheden dan in gevaren? Zoek je altijd de positieve kant op?

Prestatiegericht

Prestatiegericht is een kwaliteit maar ook een drijfveer. Heb je een hoge prestatiemotivatie? Dan ben je iemand met een hands on mentaliteit. Je houdt van aanpakken en je wilt gericht en tastbaar iets bereiken.

Proactief

Proactief omschrijf ik als de regie pakken, het stuur in eigen handen nemen, vooruitkijken en anticiperen op…….

Rationeel

Rationeel is een kwaliteit. Ben jij rationeel ingesteld? Dan ben jij in staat om op basis van feiten tot een afweging te komen en een keuze te maken. Je wilt graag onderbouwingen zien gebaseerd op logica en die wil je graag vergelijken, wegen of naast elkaar leggen.

Realistisch

De kwaliteit realistisch wijst erop dat je iemand bent die met een gezonde dosis nuchterheid in het leven staat. Je zult de boel niet meteen opblazen, groter of mooier voorstellen dan het is. Sterker nog: blabla-verhalen zitten in jouw irritatiezone (daar heb je een hekel aan). Je ziet de situatie reëel onder ogen. Jouw valkuil is dat je soms cynisch of negatief bent. Je slaat dan door in jouw kwaliteit en de kans dat jouw boodschap overkomt, is beduidend kleiner. Je zou het leerdoel cynisme vermijden moeten aangaan en zaken positiever of optimistischer tegemoet kunnen treden.

Recht door zee

Recht door zee: is dat een kwaliteit die bij jou past? Dan ben je straight, duidelijk en helder, rechtstreeks, direct en ga je zonder omwegen op jouw doel af. Je bent doelgericht. Achterkamertjes, politiek geneuzel en achterbaksheid is jou vreemd. Je houdt er niet van om de kool en de geit te sparen.

Regie en grip

Je hebt graag de regie in eigen handen. Dat wil zeggen dat je zelden wat aan het toeval overlaat. Meestal ben je goed voorbereid, je weet wat je wilt, je hebt jouw zaken goed op orde. Je wilt graag grip houden op de situatie. Mensen die maar zowat raak doen of die wat aanrommelen, zitten snel in jouw irritatiezone. Je kunt je daar weinig bij voorstellen. Jouw valkuil is dat je te veel controle wilt hebben en dat anderen je als controlefreak ervaren. Leerdoelen: loslaten en relativeren.

Rechtvaardigheidsgevoel

Heb je een sterk rechtvaardigheidsgevoel? Dan heb je een neusje voor onrecht. Je voelt snel aan wanneer er sprake is van onrecht en je bent geneigd het op te nemen voor de zwakkere. Probeer de reddersrol wel te vermijden.

Relativeringsvermogen

Relativeren omschrijf ik in eerste instantie als 'de zaken in de juiste proportie zien'. Maar daarmee zijn we wat mij betreft niet klaar. Relativeren is de betrekkelijkheid onder ogen zien. Het is de juiste omvang zien van het vraagstuk wat zich voordoet.

Relaxed

Relaxed is een kwaliteit. Wanneer je over deze kwaliteit beschikt dan is dat een grote kracht. Mensen die altijd lopen te mokken en te knorren zitten in jouw irritatiezone. Je kunt genieten van wat je hebt en waar je staat. De valkuil van relaxedheid is dat je soms te gemakkelijk ingesteld bent. Jouw leerdoel kan zijn om meer intrinsieke motivatie en zelfdiscipline te ontwikkelen.

Samenbindend

Ben je samenbindend? Dan weet jij gemakkelijk contact te maken, mensen met elkaar in contact te brengen maar ook blijvend te verbinden. Ook weet je tegenstellingen tussen mensen te overbruggen, zoek je overeenkomstige belangen, creëer je een wij-gevoel etc.

Relaxed

Scherpzinnig

Scherpzinnig noem ik een kwaliteit. Het is een eigenschap die bij je past of die jou typeert. Het duidt o.a. op jouw opmerkzaamheid, heldere en scherpe blik. Je bent schrander en slim en je doorziet situaties snel.

Sensitief

Sensitiviteit vergelijk ik  weleens met een sensor of antenne. Wat doet een sensor? Een sensor verzamelt informatie: stralingsinformatie, lichtinformatie (bij een fototoestel),  temperatuur, licht, geluid of druk. Sensitieve personen doen eigenlijk hetzelfde. Ze hebben zoals het lijkt een sensor of voeler die informatie verzamelt en registreert. Te veel prikkels kan leiden tot drukte in het hoofd.

Serieus of ernstig

Ben je serieus? Wist je dat dit een kwaliteit is? Dat betekent namelijk dat je niet lichtvaardig bent, dat mensen op jou aankunnen, dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt en dat je eerst bezint en daarna pas begint.

Sfeervoeler (en sfeergevoelig)

Voel je snel sfeer en stemmingen aan? Is dat een kwaliteit die bij jou past? Dan voel je snel aan hoe anderen zich voelen. Ook wanneer er spanningen zijn zal je dat opmerken. Je bent een sfeervoeler.

Slagvaardig

Wanneer je slagvaardig bent heb je de vaardigheid om je slag te slaan en om actief aan de slag te gaan met een thema of project. Ga je slagvaardig te werk? Weet je dat dit een kwaliteit is?

Snel schakelen

Is snel schakelen een competentie? Ik duid het liever aan als een eigenschap of persoonskenmerk. Snel schakelen heeft enerzijds met intelligentie te maken en anderzijds met persoonlijke eigenschappen zoals: flexibel en improviseren.

Sober

Sober en matig zijn kwaliteiten. Het komt van sobrius (latijn) en het betekent dat je een zekere nuchterheid hebt, je niet laat leiden door wellusten, dat je wijs bent en bezonnen.

Sociaal

Ben je sociaal? Dan heb je oog voor jouw medemens, je bent begaan met de ander en medemenselijkheid is iets wat bij je past. Wie sociaal is begrijpt en voelt aan hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan.

Speels

Ben je speels of zeggen anderen dat je speels bent? Waarschijnlijk ben je een energierijk persoon. Soms heb je zoveel energie dat je het bijna niet kwijt kunt.

Spontaan en spontaniteit

Ben jij spontaan? Ik noem het een kwaliteit waardoor jij anderen in beweging zet maar ook hoe je met mensen omgaat. Wat is spontaniteit? In ieder geval dat je in een opwelling, zonder nadenken, in actie komt. Je stapt als het ware zomaar op iemand af. Kenmerk van spontaniteit is: het komt van binnenuit.

Stimulerend

Stimulerend of stimuleren: is dat een kwaliteit die bij jou past? Kun je anderen gemakkelijk aanmoedigen, meenemen of aansporen? Wellicht dat deze kwaliteit dan goed bij je past.

Stoïcijns

Stoïcijns is een kracht. Je laat je niet uit je mentale evenwicht brengen. Je bent in balans en je hebt een dusdanige zelfbeheersing dat je niet van je stuk te brengen bent. Het is het vermogen om met moeilijke situaties om te gaan zonder overweldigd te raken door emoties.

Tactvol

Tactvol communiceren wordt weleens verward met diplomatie en dan in negatieve zin. Dat roept het beeld op dat er om de hete brij wordt gedraaid en de kern van het verhaal niet op tafel komt. Tactvolle communicatie is wat anders.

Taalvirtuoos of woordfreak

Bent je een taalvirtuoos of woordfreak? Is dat een talent wat bij je past? Geniet je van woorden, zinnen maar vooral ook van woordspelingen? Heb je een subtiel taalgevoel?

Teamplayer of samenwerker

Ben je een teamplayer? Is dat een kwaliteit die bij jou past? Werk je graag samen in teamverband? Belangrijk om te weten is welke rol je graag vervult binnen jouw team. Welke teamrol of groepsrol past het beste bij jou?

Temperamentvol

Ben je temperamentvol of zeggen anderen dat je dat bent? Met temperament wordt in feite jouw karakter of jouw aard en gemoedstoestand aangeduid.  De Grieken duiden een viertal temperamenten aan namelijk: sanguinisch, flegmatisch, cholerisch en melancholisch.

Toegankelijk en benaderbaar

Ben je toegankelijk en benaderbaar? Dan zullen mensen gemakkelijk op jou afstappen, met je praten. Je stelt je open voor contacten met andere mensen en je bent een gemakkelijke gesprekspartner die geen drempel opwerpt in de sociale contacten.

Toewijding en toegewijd

 Ben je toegewijd? Voer je vol toewijding jouw taken uit? Doe je vol toewijding je werk? Of ben je toegewijd aan een bepaald geloof of ideologie?

Trouw

Trouw is een kwaliteit en ook een kernwaarde. Ben jij trouw? Dan voel je een soort van morele verbondenheid met de ander. Er is ook een valkuil. Die heeft met begrenzing te maken.

Vastberadenheid

Vastberaden is een kernwaarde. Het is een hele mooie eigenschap. Ik noem het een combinatie van wie je bent (zijn) en waar je voor staat (wat je wilt). Je bent onverzettelijk als het gaat over wat je wilt bereiken, waar je voor staat en waar je voor gaat. Jouw stem klinkt ook vastberaden. Nee, je laat je niet meer uit het veld slaan. Anderen krijgen jou niet meer mee in het kielzog van de grijze massa. Jij bent na beraad vast, stellig en onverzettelijk.

Veelzijdig

Veelzijdig: mag ik jou zo typeren? Ben je breed inzetbaar, meerzijdig, veelomvattend, allround? Ben je van meerdere markten thuis? Zeggen mensen weleens tegen jou: je kunt ook van alles?

Verantwoordelijk

Past de kwaliteit verantwoordelijk bij jou? En heb je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel? Dat wil zeggen dat je de zaak serieus benadert. Je ziet waar jouw verantwoordelijkheden liggen zowel in jouw werk als privé en je gaat daar ook op de juiste wijze mee om. Mensen die zich overal erg gemakkelijk van afmaken, zitten in jouw irritatiezone. Je kunt je dat moeilijk voorstellen. De valkuil van verantwoordelijk is dat je je over-verantwoordelijk gaat voelen. Op dat moment ga je over de grens van de ander heen en dat voelt niet goed. Zelf kost het je te veel energie en in feite ontneem je de ander de mogelijkheid om eigen verantwoordelijkheden in te vullen. Jouw leerdoel is: loslaten.

Verbindend

Ben jij verbindend? Dan ben jij in staat om een relatie op te bouwen met anderen. Enerzijds ben je empathisch en begripvol en heb je een goed inlevingsvermogen. Anderzijds durf jij je ook kwetsbaar op te stellen en durf je jouw gevoelens te tonen.

Verdraagzaam

Ben je verdraagzaam? Is dat een kwaliteit die bij jou past? Dan ben je gemakkelijk in de omgang en verdraag je dus veel van jouw medemens.

Vertrouwenwekkend

Ben jij vertrouwenwekkend? Is dat een kwaliteit die past? Dan boezem jij vertrouwen in. Mensen kunnen op jou steunen, ze vertrouwen jou hun verhaal toe. Merk je dat mensen gemakkelijk tegen je aan praten? Ben je voor sommigen een vertrouwenspersoon?

Volhardend

Ben je volhardend? Dan geef je niet snel op. Je bent vasthoudend en je hebt een route uitgestippeld om jouw doel te bereiken. Onvermoeibaar ga jij je gang. Tegenslagen overwin je. Je laat je niet snel afleiden en je komt onverzettelijk over op anderen. Je bent standvastig.

Voortvarend

Ben je voortvarend? Ga je voortvarend te werk? Wist je dat dit een kwaliteit is? De kwaliteit voortvarend is van belang in functies waarbij snel opgetreden moet worden. Dat kan in een leidinggevende functie zijn maar ook in tal van andere functies waarbij binnen korte tijd resultaat moet worden geboekt.

Vurig en fel

Ben je vurig en fel of zeggen ze van jou dat je zo overkomt op anderen? Dan kunnen jouw gevoelens en emoties heftig op en neer gaan. Maar het hoort bij wie je bent. Oftewel: het past bij jouw temperament.

Welbespraakt

Je bent welbespraakt en een gemakkelijke prater. Dat is een kwaliteit. Verbaal kun je je goed uitdrukken en in contacten voel je weinig belemmering of terughoudendheid. Voor iedereen heb je wel een praatje. Je kunt in veel situaties snel en ad rem reageren en dat is een grote kracht. Mensen die wat teruggetrokken zijn of ingetogen, kunnen je wellicht irriteren. In ieder geval kun je je daarbij moeilijk iets voorstellen. Jouw valkuil is dat je te veel aan het woord bent en dat betekent dat je de ander soms te weinig gelegenheid geeft om zijn zegje te doen. Daardoor kun je ook informatie missen die ertoe doet. Luisteren is jouw leerdoel.

Welbespraakt

Wilskracht en vastberadenheid

Wilskracht is de kracht, energie of het vermogen om iets te willen bereiken. Het is de kracht om iets te willen. Ben jij een wilskrachtig persoon?

Zachtaardig of zachtmoedig

Ben je zachtaardig, zachtmoedig of een zacht gekookt ei? Weet je ook wat het verschil is? Jouw kracht is dat je een hoge gunfactor hebt. Jouw medemens gunt jou wel het een en ander en dan vooral de goeie dingen in het leven. Dus men zal ook snel bereid zijn om wat voor je te doen.

Zakelijk ingesteld

Ben je zaakgericht en zakelijk ingesteld? Dat is een kwaliteit. Dat betekent dat je situaties van origine rationeel benadert. Waarschijnlijk kun je goed analyseren en zet je de zaken eerst op rij voordat je met een oplossing komt. Mensen die impulsief zijn, overgevoelig of overenthousiast kunnen behoorlijk in jouw irritatiezone zitten. Jouw valkuil is dat je te koel of afstandelijk overkomt.

Zelfcompassie

Zelfcompassie is in zekere zin een vorm van eigenliefde of een gevoel van mededogen voor jezelf. Het heeft te maken met jezelf kunnen aanvaarden, respect hebben voor jezelf en jezelf waarderen.

Zelfverzekerd en profilerend

Jouw kwaliteit is dat je er durft te zijn (Aanwezig en profilerend). Dat is positief. Je durft ook wel een voortrekkersrol te nemen. Je wilt ook wel op de bühne staan. Sterker nog: je vindt het zelfs wel fijn om in het middelpunt van de belangstelling te staan. In een groep neem je snel het initiatief en waar je een hekel aan hebt is (irritatiezone): mensen die afwachten, te meegaand zijn, zichzelf verstoppen of onzichtbaar maken. Jouw valkuil kan zijn dat anderen vinden dat je zelfingenomen of arrogant overkomt.

Zorgvuldig

Ben je  zorgvuldig? Dan zal je gedegen en grondig te werk gaan. Je bent stipt, secuur, hebt oog voor de zogenaamd kleine details en je bent netjes of nauwlettend.

Zorgzaam

Beschik je over de kwaliteit zorgzaam? Dan heb je waarschijnlijk oog voor jouw omgeving, voor jouw medemens oftewel voor de ander. Egoïsme is je vreemd. Je zult niet snel alleen maar aan jezelf denken. Zorgzaam zijn kan zich op verschillende manieren manifesteren. De een is meer praktisch ingesteld om al snel een helpende hand te bieden terwijl de ander juist vooral een luisterend oor heeft voor de ander. Wanneer je te zorgzaam bent, merk je dat de ander je zoveel tijd en energie kost dat het ten koste gaat van jezelf. In feite ga je dan een grens over die jezelf en de ander niet ten goede komt. Je zou dan moeten leren omgaan met de valkuil overzorgzaamheid of overbezorgd.  Jouw leerdoel is begrenzen, loslaten: je zou in ieder geval meer afstand t.o.v. de ander moeten inbouwen. En jouw irritatiezone is mensen die zich nergens om bekommeren, alleen maar gericht zijn op zichzelf of zich onverschillig voordoen. Overzorgzaamheid in de ergste vorm wordt door de omgeving vaak als bemoeizucht of bemoeiziek ervaren.

Persoonlijke effectiviteit

Wil je een training Persoonlijke Effectiviteit volgen?

Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training
 • 2- daagse teamtraining

Training Persoonlijke Effectiviteit

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen, persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.