Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Afspraak is afspraak: past dat bij jou?

Afspraak is afspraak: past dat bij jou? Dat betekent dat men op jou aankan. Blijkbaar ben je iemand die betrouwbaar en integer is. In principe kom je gemaakte afspraken altijd na. Wanneer het niet lukt om afspraken na te komen dan trek je aan de bel en leg je uit dat er nieuwe afspraken moeten komen. Je legt uit waarom dat zo is. Er kunnen situaties zijn waardoor overmacht ontstaat immers. In dit artikel ga ik in op de kernwaarde afspraak is afspraak maar benoem ik ook de valkuilen, uitdagingen en allergieën.

Gedragskenmerken

Afspraak is afspraak heeft een aantal gedragskenmerken:

 • Je maakt heldere en duidelijke afspraken
 • Je houdt je aan gemaakte afspraken
 • Je wijst anderen op gemaakte afspraken
 • Je houdt anderen aan eerder gemaakte afspraken
 • Je vindt het vervelend wanneer anderen zich niet aan gemaakte afspraken houden

Kortom: men kan op je aan en je verwacht ook dat je op de ander aankunt.

Afspraak is afspraak

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen, persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Kernwaarde of norm

Afspraak is afspraak kan zowel een norm zijn als een kernwaarde. Een persoonlijke norm vertelt je wat je van jezelf ‘moet’ of wat je van jezelf ‘niet mag’. Afspraak is afspraak wordt dan iets van:

 • ‘je moet altijd je afspraken nakomen’
 • ‘je kunt het niet maken om op een afspraak terug te komen’
 • ‘beloofd is beloofd’

Wanneer het tot jouw norm behoort, vind je het ook logisch dat het zo zal gebeuren en kun je je niet voorstellen wanneer mensen zich niet aan gemaakte afspraken houden.

Afspraak is afspraak kan ook één van jouw persoonlijke waarden zijn. Dat betekent dat je het heel belangrijk vindt dat afspraken worden nagekomen. Afspraak is afspraak kan ook een kernwaarde van jouw organisatie of bedrijf zijn.

Kenmerk van afspraken

Het kenmerk van afspraken is dat je ze samen maakt. Afspraken die je niet samen maakt zijn geen afspraken. Dat zijn eenzijdig opgelegde voorschriften, regels of procedures. Een afspraak samen maken betekent dat er twee partijen of twee personen zijn die ook instemmen met de afspraak. Ze hebben gelegenheid gehad om hun mening te geven of om hun zienswijze in te brengen. Ze kregen gelegenheid voor inspraak. Maar uiteindelijk stemden ze ermee in.

Afspreken en duidelijkheid

Vaak zijn afspraken niet duidelijk. Bij hele concrete afspraken is het niet zo moeilijk. Een euro is een euro en 15.00 uur is geen 16.00 uur. Er zijn ook andere voorbeelden. In een team worden weleens zaken afgesproken in de trant van: we gaan ervoor en we doen ons best. Echter dat zijn geen afspraken maar intenties. Je zou nog moeten afspreken wat dat precies betekent. Hoe gaan we er dan voor? Wat gaan we doen? Het is belangrijk om vrijblijvendheid, open eindjes en onduidelijkheid te vermijden. Bij onduidelijke en halve afspraken heb je grote kans op onuitgevoerde afspraken.

Afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken

Binnen teams en organisaties is het maken van duidelijke afspraken belangrijk. Het hoort bij het proces van afspreken, bespreken, aanspreken op en uitspreken. Leidinggevenden vervullen daar een cruciale rol in en hebben ook een voortrekkersrol of voorbeeldfunctie. Maar ook in teams is dit onderwerp hoogst actueel. Afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken is een leerdoel:

 • Voor teams en organisaties
 • In training en coaching voor leidinggevenden
 • In training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling zoals communicatie, persoonlijk leiderschap of autonomie

Je kunt leerdoelen combineren bij alle trainingen die wij verzorgen. Graag maken we er één traject van met een duidelijke kop en staart. Leg jouw vraag gerust voor en wij maken een aanbieding voor je.

Afspreken, bespreken, aanspreken, uitspreken

Nakomen van afspraken

Het lijkt een beetje onzinnig wanneer ik begin over afspraken die ook nagekomen moeten worden. Want ja……… dat is toch logisch of niet? Waarom maken we anders zulke afspraken? Goeie vraag trouwens. Waarom maken mensen afspraken die ze toch niet nakomen? Natuurlijk kan het zo zijn dat afspraken niet nagekomen worden omdat men even aan de nieuwe situatie moet wennen. Dat is niet heel erg toch? Gun jezelf ook even de tijd en gun anderen ook maar een beetje tijd. Maar meestal worden afspraken niet nagekomen omdat er geen commitment is. Zelfs al knikken mensen ja, dan kunnen ze nog nee bedoelen.

Valkuil: sla nu niet door!

Afspraak is afspraak heeft ook een valkuil. Wist je dat? Het kan je zelfs finaal opbreken. Maar er zijn meerdere zaken in dit kader die van belang zijn. Ik noem er een aantal:

 • De valkuil van afspraak is afspraak is dat je rigide en star wordt wanneer je er in doorslaat. Je wordt dan te krampachtig, te strikt, te principieel en iedere vorm van flexibiliteit gaat de deur uit. Anderen noemen dat ook wel pietluttig.
 • Afspraak is afspraak kan je stress geven. Zeker wanneer het afspraken zijn waar je je aan wilt (moet!) houden maar waar je je door omstandigheden niet aan kunt houden. Wanneer je bepaalde afspraken niet kunt waarmaken, kan dat schuldgevoelens of gevoelens van onmacht geven. Wie doorslaat in afspraak is afspraak kan te ver gaan om alles in het werk te stellen om toch die afspraken maar na te komen. Het kan ver over jouw grenzen gaan! Maar qua energieniveau kan het je ook flink leegzuigen.

Leerdoel

Om te voorkomen dat je star en rigide wordt is het belangrijk om te blijven relativeren zodat je de zaken in de juiste proporties blijft zien. Dat is de  bewustwording dat ook voor jou de wereld niet maakbaar is en dat zaken soms anders lopen dan je gedacht, verwacht of gewild hebt. Zelfs al heb je nog zulke heldere afspraken gemaakt en zelfs al heeft iedereen zich er aan gecommitteerd, dan kan het in de praktijk nog weleens anders gaan dan afgesproken is. Kortom: blijf flexibel en kom ondertussen jouw afspraken na.

Irritatie

Ben je iemand van afspraak is afspraak? Dan is dit jouw irritatie:

 • Mensen waar je niet op aan kunt: die zich niet aan afspraken houden
 • Mensen die te pas en te onpas bepaalde afspraken proberen te omzeilen
 • Wanneer er onduidelijke of minder concrete afspraken worden gemaakt met tal van open eindjes

Wil je leren van jouw irritaties?

Training kwaliteiten

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen?

Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Wat is talent?

De Steven verzorgt training en coaching gericht op talentontwikkeling. We zetten dit in bij o.a.

 • talentgesprekken, individuele coaching gericht op loopbaan en outplacement
 • binnen teams: trajecten gericht op teamontwikkeling.

Wat is talent?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.