Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ad hoc: kwaliteit of valkuil?

Ad hoc is dat nu een kwaliteit of valkuil? In Nederland wordt het doorgaans negatief uitgelegd, merk ik. Wie teveel ad hoc beslissingen neemt, wordt getypeerd als een persoon die impulsief van het ene naar het andere vliegt. Maar is dat een terechte omschrijving?

Betekenis

Ad hoc komt van het Latijnse woord ‘ad hoc’. Het betekent: op deze plek of op deze plaats. Je kunt ook zeggen: in deze situatie. Wie ad hoc een beslissing neemt, neemt dus een beslissing in het moment, gericht op deze situatie.
Best wel knap eigenlijk. Er doet zich een situatie voor, waar een beslissing, keuze of oordeel wordt gevraagd. En op dat moment neem jij ad hoc een beslissing die:

 • Afwijkend kan zijn van het algemene beleid omdat je vindt dat de situatie daarom vraagt
 • Incidenteel van kracht is vanuit motieven die op die plaats geldend zijn
 • Afwijkend is van de algehele norm
 • Niet past in een breder verband bij normale beslissingen die je neemt
 • Niet voldoet aan de algemene regel en enkel voldoet aan dit specifieke geval

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen, persoonskenmerken en valkuilen. Wat voor eigens heb jij in de schappen staan?

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Kwaliteit of valkuil?

Zoals ik het hierboven omschrijf, is ad hoc een kwaliteit. Je komt in een situatie of er doet zich een situatie voor waarbij de algemeen geldende regels of norm niet voldoen. Oftewel: het algemeen gestelde beleid voorziet niet in een oplossing in deze situatie. Wat is dan de kwaliteit?

 • Jij hebt de durf om af te wijken van algemeen geldende regels omdat je weet dat ze niet voorzien in deze situatie
 • Jij ziet in dat er toch een oplossing moet komen en je handelt ernaar
 • Je kunt improviseren en out-of-the box denken
 • Je neemt je verantwoordelijkheid en je doet wat er verwacht wordt van jou in deze situatie

Wat is dan de kritiek?

Vooropgesteld: mensen die het algemeen geldende beleid als heiligdom beschouwen, hebben al snel kritiek op welke afwijkende oplossing dan ook. Algemeen beleid wordt dan een schuilmuur waar men zich achter kan verstoppen.
Kritiek zal ontstaan wanneer je teveel ad hoc oplost. En ik ben voorzichtig in de verwoording want er kan van alles aan de hand zijn wanneer zich dit voordoet.

Een voorbeeld is wanneer het algemene beleid, de algemene regels, de gestelde norm niet voorziet in de praktijksituaties die zich voordoen. Dan is er wel beleid ontwikkeld, maar dat beleid voldoet niet in de praktijk. Er is wel een muziekstuk gecomponeerd maar het orkest geeft al na een paar maten aan dat het niet gespeeld kan worden. Mocht dat zo zijn, dan moet je als organisatie ingrijpen. Beleid herzien en ontwikkelen maar dan niet vanachter het bureau maar met de laarzen aan in de klei.

Een andere situatie is dat je teveel ad hoc reageert op situaties omdat er (te) weinig beleid is en omdat er te weinig algemene regels zijn. Dat betekent dat je iedere keer van alles ter plekke moet bedenken en oplossen.
Een derde situatie is dat er wel degelijk beleid is maar dat jij toch vaak buiten de algemene gang van zaken handelt, terwijl dat niet nodig is. Dan ga je niet goed om met de situatie en moet jij je beter schikken in de gangbare organisatieregels.

Te veel ad hoc is de valkuil

Te veel ad hoc is dus een valkuil. Kenmerkend is dat je dan elke situatie als een incidenteel geval benadert. Of dat je afwijkingen en incidentele situaties tot algemeen gangbaar beleid verheft.
In feite laat je je dan leiden door impulsiviteit en is systematisch benaderen van vraagstukken een issue geworden.

Geen statisch begrip

Organisaties groeien en ontwikkelen zich. Groei kan zich aandienen in volume als omzet of aantal medewerkers. Belangrijk is dat beleid, regels en visie ook meegroeit. Het moet aansluiten bij de behoefte van jouw organisatie.
En nu de clou: wanneer je te veel ad hoc moet oplossen, duidt dat op de behoefte aan passende regelgeving.

Leerdoel

Het leerdoel is proactief handelen en vanuit visie, doelstellingen en beleid te werken.

Allergie

Wanneer je ad hoc sterk bent ontwikkeld, heb je een hekel aan dogmatische benaderingen, bureaucratie en starheid.

Training kwaliteiten

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen?

Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Wat is talent?

De Steven verzorgt training en coaching gericht op talentontwikkeling.

We zetten dit in bij o.a.

 • talentgesprekken, individuele coaching gericht op loopbaan en outplacement
 • binnen teams: trajecten gericht op teamontwikkeling.

Wat is talent?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.