Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Tactvol communiceren

Tactvol communiceren kun je leren. Echt? Ja dat kan! In ieder geval kun je progressie maken op dit leerdoel. In dit artikel ga ik in op tactvol communiceren. Wat is tactisch of tactvol?

Is het diplomatie?

Ik neem eerst wat misverstand weg. Tactvol communiceren wordt wel eens verward met diplomatie en dan in negatieve zin. Dat roept het beeld op dat er om de hete brij wordt gedraaid en de kern van het verhaal niet op tafel komt. Tactvolle communicatie is wat anders.

Tactvol leren communiceren

Doe de communicatietest!

Bij De Steven kun je een communicatietest doen om inzicht te krijgen in jouw sterke punten en valkuilen, wanneer het over communicatie gaat.

Zo krijg je inzicht in jouw communicatie-ontwikkeldoelen!

Meer informatie

Communicatietraining

Wil je een training volgen om jouw communicatievaardigheden te ontwikkelen?

 • individuele communicatietraining
 • teamtraining communicatie verbeteren

Communicatietraining

Wat is het precies?

Tactvolle communicatie omschrijf ik als de boodschap helder overbrengen maar:

 • je houdt rekening met de gevoelens van de ander
 • je haalt de ander niet onderuit
 • je speelt het niet op de man of vrouw
 • je kleineert de ander niet
 • je bent delicaat en kies in jouw woordkeuze zonder afbreuk te doen aan de inhoud van de boodschap
 • je gaat discreet om met de ander en je bent fijnzinnig in de woorden die je gebruikt
 • je kwetst niemand en je neemt verantwoordelijkheid voor jouw eigen gevoelens
 • je neemt verantwoordelijkheid voor de wijze waarop je de boodschap overbrengt en je beschuldigt niemand
 • je laat de ander uitpraten
 • je geeft ruimte aan de ander
 • je hebt respect voor de ander

Doe de communicatietest!

Bij De Steven kun je een communicatietest doen om inzicht te krijgen in jouw sterke punten en valkuilen, wanneer het over communicatie gaat.

Zo krijg je inzicht in jouw communicatie-ontwikkeldoelen!

Meer informatie

Communicatietraining

Wil je een training volgen om jouw communicatievaardigheden te ontwikkelen?

 • individuele communicatietraining
 • teamtraining communicatie verbeteren

Communicatietraining

Wat is het niet?

Zal ik ook maar aangeven wat het niet is? Wanneer ben je ontactisch in je communicatie?

 • je brandt een ander af
 • je bent te direct en te confronterend in jouw communicatie
 • je bent kortaf
 • je hebt een kort lontje en je bent snel aangebrand
 • je reageert te primair
 • je wordt te stellig
 • je bent erop uit om jouw gelijk te halen
 • je wordt cynisch of sarcastisch
 • je kleineert de ander of je haalt de ander onderuit
 • je bent bot en snauwerig
 • je blaft de ander af
 • je geeft geen ruimte aan de gevoelens van de ander
 • je laat de ander niet uitpraten

Waarom is het belangrijk?

Wanneer je tactvol bent bereik je meer. Door je primaire reactie te beheersen tref je eerder doel en is de ander genegen om naar je te luisteren of om in ieder geval na te denken over wat je zegt. Je invloedvaardigheden stijgen dus zienderogen.

Ben je tactvol of directief?

Nu is de vraag of je van origine tactvol bent of juist directief. Tactvol is een kernkwaliteit die behoorlijk anders is dan direct zijn in de communicatie. De ene ober vraagt op het terras: ‘Kan ik je iets te drinken aanbieden?’ en de ander vraagt: ‘Wat zou je willen drinken?’. Voel je dat de tweede directer is dan de eerste? Nu is de vraag of je tactvol bent qua aard en karakter, of directief. Want dat speelt natuurlijk een rol.

Overigens had ik pas een ober die vroeg: 'Zou u iets te drinken gehad willen hebben?'. Dat is wel heel erg omzichtig, vind je niet? Eigenlijk zit je dan in de valkuil van indirectheid.

Valkuil: wollig

De valkuil van tactvol is té tactvol. Ik noem het wel wollig, omzichtig of indirect. Het is in ieder geval niet duidelijk. Lees ook:

Communicatie is geen trucje

Hoewel ik ervan overtuigd ben dat iedereen kan leren om tactischer te communiceren zeg ik er graag bij dat communicatie geen trucje is. Communicatie is zelfs veel meer dan een vaardigheid. Het heeft te maken met wie je bent, hoe je in je vel zit, of  u stress ervaart, uitgerust of moe bent etc. Ook een aantal persoonlijke valkuilen kunnen je behoorlijk in de weg staan om tactvol te communiceren. Ik noem er een paar:

 • altijd willen winnen
 • drammerigheid
 • dwingend
 • controlefreak
 • dominant of te bazig
 • eigenwijs of eigengereid
 • koppig of halsstarrig
 • overkritisch of té kritisch
 • ongeduldig
 • opdringerig
 • overbetrokken
 • overgevoelig
 • oververantwoordelijk
 • overzorgzaam of te zorgzaam
 • perfectionisme
 • starheid
 • redetwisten: altijd de woordenstrijd aangaan
 • veeleisend en de lat te hoog leggen
 • té principieel zijn
 • teveel hooi op de vork nemen
 • wantrouwend of achterdochtig
 • zelfingenomenheid
 • zelfzuchtig en eergevoelig
 • zorgen maken en overbezorgd zijn

Is het te leren?

Tactvoller communiceren kan iedereen leren. Dat begint met bewustwording van eigen gedrag. Ook inzicht verkrijgen in de momenten waarop je (of anderen) vindt dat je niet tactvol communiceert. Daarna kunnen we gericht aan de slag. Doorgaans middels een kort individueel traject waarbij we samen met jou de oude patronen proberen te doorbreken. 

Training communicatie en gesprekstechnieken

Wil je een training communicatie en gesprekstechnieken volgen?

Communicatietraining

Testen, webinars en E-book

Bekijk onze webshop waar je tal van aanbiedingen treft zoals:

 • Webinar over persoonlijke communicatie
 • E-book over authentiek communiceren (in PDF)
 • Communicatietest

ebook communicatie

Webshop De Steven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.