Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Teamcoaching: zoek je een teamcoach?

Teamcoaching

Zoek je een teamcoach? Dan kunnen wij je van dienst zijn. Wij werken landelijk en komen bij jou op locatie. Of je komt bij ons te Amersfoort of Hoogeveen. Wanneer een teamcoach?

 • je wilt als team een stap maken qua teamontwikkeling
 • je wilt als team bepaalde doelen bereiken
 • je wilt zelfsturing of eigenaarschap bevorderen
 • je wilt problemen oplossen of je merkt dat er onderling spanningen zijn of zelfs een verziekte sfeer

Teamcoaching is altijd maatwerk. Een goede inventarisatie vooraf is van belang om tot een traject te komen. Ieder vraagstuk binnen teams begint met een goede analyse: waar sta je nu als team en wat wil je bereiken?

 • wat wil je bereiken? wat is het doel?
 • hoe groot is het  team?
 • als er problemen zijn: hoe zijn die ontstaan en wanneer zijn ze ontstaan?
 • wat zit er precies achter?
 • hoe wordt er leiding gegeven aan het team?
 • voorziet de stijl van leidinggeven in de behoefte?

Teamcoaching | Samen uw teamdoelen realiseren!

team coaching training cursusTeam coaching stimuleert het team om samen teamdoelen te stellen maar vooral ook om samen met jouw team deze teamdoelen te realiseren.

 • Teamdoelen stellen en halen!

  Doelen stellen binnen een team wijst op gezamenlijkheid. Gezamenlijke doelen stellen en halen. Bijvoorbeeld:

  • je wilt samen een bepaalde omzet halen binnen uw team
  • je wilt beter samenwerken
  • je wilt effectiever werken
  • je wilt resultaatgericht werken
  • je wilt de communicatie binnen uw team bevorderen qua openheid
  • je wilt anders met tijd omgaan als teamleden
  • je wilt bepaalde teamontwikkeldoelen realiseren
  • jouw afdeling heeft een negatief imago en je wilt werken aan een positief imago

Teamconflicten? Problemen binnen uw team?

team conflicten problemen team

Je merkt dat er problemen zijn binnen uw team. Toch kun  je er maar niet achter komen wat er precies aan de hand is. En al helemaal niet wat de oorzaak is van de problemen. De gesprekken die gevoerd zijn met de individuele teamleden hebben niet geleid tot de gewenste verandering. Wij noemen dit een TOB-team. Er zijn TeamObstakels en Belemmeringen. Een teamcoach kan het team helpen om spanningen bespreekbaar te maken onderling. Dat begint met een individueel gesprek vooraf. Daarna een analyse van wat er aan de hand is precies. En dan pas een plan van aanpak. Je zet teamcoaching ook in bij:

Ervaringen van deelnemers

Hierbij treft u verhalen en ervaringen van deelnemers en/of organisaties die bij De Steven een organisatietraject en/of teamtraject hebben gevolgd. Kort en bondig geven ze de kern weer.

 • ‘Conflicten werden bij ons nooit uitgesproken’

  Er was een cultuur van ‘pappen en nathouden’. De leiding omschreef de medewerkers als zeer gemotiveerd en betrokken terwijl er onderhuids van alles aan de gang was wat niet op tafel kwam. In de wandelgangen echter hoorde je wel hoe het echt zat, wat ze van de leiding vonden, en wel ongezouten. In een teamtraject is onder leiding van onze coach het gesprek op gang gekomen, hebben de deelnemers ‘verlanglijstjes’ met elkaar uitgewisseld over gewenste en ongewenste zaken binnen de onderneming. Ze voelden zich hiermee gehoord en serieus genomen en waren door deze aanpak bereid om alles open op tafel te leggen waardoor veel zaken opgelost konden worden.
 • ‘We wilden als team aan de slag met tijd’

  Eigenlijk liepen ze elkaar voor de voeten. Deadlines werden vaak niet gehaald, het werkoverleg werd te pas en te onpas geschrapt omdat er weer een belangrijke klant voorbijkwam, de besluitenlijst van voorgaand werkoverleg kregen we hooguit één dag van te voren en was door de meesten niet gelezen. Er werd een traject uitgestippeld van anderhalf jaar. Het traject begon qua frequentie intensief. Ieder teamlid kreeg drie individuele sessies en daarnaast waren er een aantal groepssessies. Nadat Fase A was afgerond kwam Fase B, dat in het kader stond van borging. De leidinggevende werd gecoacht op het punt: ‘hoe bewaak je dit proces binnen de organisatie?’ en de trainer / coach fungeerde twee uur per maand als teamcoach in het reguliere werkoverleg. Achteraf zei de leidinggevende het volgende: ‘Het is maar goed dat we er deze termijn voor hebben uitgetrokken anders was het al snel weer een verhaal wat je allemaal wel weet maar toch niet doet.’
 • ‘We hebben bij de plannen voor de fusie meteen een extern bureau ingeschakeld’

  Toen de plannen voor de fusie definitieve vorm kregen, had het MT meteen een extern bureau ingeschakeld. ‘We wisten heel goed dat het welslagen van onze plannen zou afhangen van de reactie van onze medewerkers. Zou er een loopgravenoorlog ontstaan onderling of ontstaat er een situatie waarbij men vanuit angst naar elkaar gaat reageren? We hebben samen met De Steven de gewenste verandering geformuleerd maar vooral hoe wij daar denken te komen. Zowel de directie werd gecoacht op het punt ‘hoe stuur je dit aan’, terwijl ieder team een teamcoach kreeg aangewezen.’
 • ‘We schrokken wel als directie, hoewel we het allemaal wel wisten’

  Een organisatie meldde een viertal deelnemers aan voor een traject timemanagement. Het waren vier belangrijke sleutelfiguren die individueel een traject gingen volgen. Opdracht voor De Steven was: ‘Zorg dat er zaken uitkomen waar wij als bedrijf ons voordeel mee kunnen doen’. Na afloop van de individuele trajecten was er een gezamenlijke groepssessie en evaluatie in het bijzijn van de directie. Het heeft erin geresulteerd dat de omgevingsscan voor het hele bedrijf werd ingezet om alle ervaringen die de deelnemers hadden opgedaan eens objectiever te meten. Directie: ‘Hoewel we bewust voor deze methodiek hebben gekozen, schrokken we toen we de uitkomsten zagen. En stom maar waar: achteraf wisten we het ook wel. Het heeft geresulteerd in een plan van aanpak binnen ons bedrijf om een aantal zaken structureel te veranderen. Eén belangrijk punt was: email-verkeer. Daar hebben we daadwerkelijk beleid op uitgezet’.

 

Online training: Omgaan met stress en verandering in onzekere tijden

Webinar terugkijken?

Inschrijven?

Jouw leerdoelen staat centraal!

Wij combineren meerdere leerdoelen tot één training. Het voorkomt dat je 25 trainingen moet volgen en het bespaart je dus gewoon tijd en geld. Bovendien is het rendement van de training veel hoger omdat de training op jouw is afgestemd. Moeten we je helpen bij het formuleren van leerdoelen? Bel dan met onze trainingsadviseur.

 

Online training: zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfverzekerd, zelfaanvaarding, zelfwaardering en zelfrespect, zelfbewust

Inschrijven?