Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Leerdoelen training & coaching

De Steven training en coaching heeft tal van leerdoelen voor u uitgewerkt zoals: leerdoelen op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, teamleerdoelen en organisatieleerdoelen.

Training en coaching

Bij de trainingen van De Steven staan uw leerdoelen centraal. Daardoor kunnen wij effectiever trainen en maatwerktrainingen bouwen rondom uw leerbehoefte.

Overzicht trainingen

150 Persoonlijke leerdoelen

Ca. 150 leerdoelen hebben we uitgewerkt voor coaching & training gericht op Persoonlijke Ontwikkeling.

Persoonlijke leerdoelen

100 leerdoelen voor leidinggevenden en managers

Voor leidinggevenden en managers hebben wij ca 100 leerdoelen uitgewerkt als basis voor de training of het coachingstraject.

Leerdoelen voor leidinggevenden

Leerdoelen voor teams en teamontwikkeling

Leerdoelen voor uw team in het kader van teamontwikkeling:

Leerdoelen teamontwikkeling

Leerdoelen voor organisaties en organisatieontwikkeling

Leerdoelen op organisatieniveau in het kader van organisatieverbetering en organisatieontwikkeling:

Organisatie leerdoelen

Van gedachten wisselen?

leerdoelen training en coachingWilt u een keer vrijblijvend met ons van gedachten wisselen? Neemt u dan contact op met ons bedrijfsbureau.

Contact

Leerdoelen als basis voor training en coaching

noodzaak van leerdoelen stellenHet stellen van de juiste leerdoelen is de basis voor het succes van een training, cursus of coachingstraject. In 75% van de situaties die wij in de praktijk meemaken zien wij dat de leerdoelen onjuist zijn gesteld. De gevolgen van onjuist geformuleerde doelstellingen: de training of het coachingstraject heeft namelijk geen of onvoldoende effect.

In dit artikel gaan we in op de noodzaak van leerdoelen met daarbij de volgende onderwerpen:

 • Leerdoelen worden vaak te grofmazig gesteld

  Veel mensen stellen te grofmazig een doel voorafgaand aan een training of coachingstraject. Vaak wordt het verwoordt in de trant van:

  • ik wil iets assertiever zijn
  • ik moet me duidelijker profileren etc.
  • ik wil graag mijn communicatieve vaardigheden verbeteren: de vraag is welke vaardigheden wilt u precies verbeteren?
  • Ik wil graag iets met timemanagement
  • ik wil beter leren delegeren en gemakkelijker mijn taken kunnen loslaten

  Als uw leerdoel is: ik wil assertiever zijn, ga je je leerdoel niet halen. Assertiviteit is (evenals communicatie, coachend leiderschap etc.) een containerbegrip eerste klas. De vraag is: waarover gaat het nu precies?

 • Leerdoelen onjuist geformuleerd: knelpuntenbestrijding

  Regelmatig is de formulering van leerdoelen een vorm van symptoombestrijding of knelpunten. En wordt voorbijgegaan aan de werkelijke opleidingsbehoefte.  Dat geldt zowel bij traject en gericht  op persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Zijn de leerdoelen niet goed geformuleerd dan wordt het beoogde effect met de training of coaching niet behaald.

  leerdoelen stellen en symptoombestrijding

  • Voorbeeld van een onjuist leerdoel

   De organisatie meldt iemand aan onder het verhaal: ‘ zij is bot en soms vijandig in haar communicatie’. De deelnemer vertelde zelf ‘ ik ben te direct en zeg heel snel waar het op staat’. Men had het volgende leerdoel bedacht:

   • de deelnemer zou een training moeten volgen waarbij ze leerde om tactvoller te communiceren. 

   Men zocht een training communicatieve vaardigheden. Echter er werd voorbijgaan aan de werkelijke trainingsbehoefte en de gestelde leerdoelen waren niet meer dan een bestrijding van knelpunten. 

   • Analyse patronen en behoeften

    Wat was haar patroon? Ze had behoefte aan structuur en overzicht in haar werk. En wanneer deze structuur doorbroken werd (wanneer het anders ging dan ze vooraf had bedacht) dan voelde ze zich onzeker, ging ze twijfelen, voelde ze spanning. Haar gedrag op zo’n moment? Ze ging communiceren vanuit haar onzekerheid, vertwijfeling en spanning. En dat gedrag werd door de omgeving als bot of vijandig betiteld. 

    Wat heeft ze geleerd in het traject?
    • een minder strakke structuur aanleggen overdag (voor zichzelf)
    • herordenen wanneer het anders liep dan ze had bedacht (en zichzelf een nieuw overzicht gunnen)

    En vanuit dit leerproces leerde ze ‘rust communiceren’ en ‘vertrouwen’. De beloning van het coachingstraject was dat ze de functie van leidinggevende kreeg die haar anders niet (meer) was gegund.

 • Hoe kom je tot de juiste leerdoelen?

  Iemand geeft aan: mijn leerdoel is dat ik te gedetailleerd ben in mijn communicatie en sneller tot de kern moet komen. De vraag is: bent u altijd te gedetailleerd? Nee, niet altijd. Soms ben ik te gedetailleerd. Wanneer gebeurt dat? Antwoord: dat gebeurt wanneer ik me onder druk gezet voel. 

  Het leerdoel is dus: hoe gaat u anders met druk om waardoor u voorkomt dat u te gedetailleerd wordt.

  • Verfijning leerdoelen

   Is het leerdoel nu compleet? Nee, het moet verfijnd worden anders is het nog te grofmazig.

   Om bij het voorbeeld te blijven: wanneer voelt u zich onder druk gezet?  En vaak wordt het dan stil.  Dat is soms en in bepaalde situaties. Maar deze zijn moeilijk te benoemen. 

   Deelnemer zegt: ik voel me onder druk gezet wanneer de leidinggevende voortdurend kritiek op mij heeft. Daar word ik onzeker van. Ik heb dan de neiging om het heel goed te willen doen waardoor ik verzand in de details. 

  • Cruciaal leerpunt

   Een cruciale vraag is: hoe komt het dat u deze druk ervaart? Want als u daar niet anders mee weet om te gaan, blijft het gevaar van de valkuil aanwezig.

   • wordt u onder druk gezet door uw leidinggevende?
   • of hebt u het gevoel dat u onder druk gezet wordt?
 • Leerdoel niet helder? Evaluatie weinig zin!

  Evaluaties in de trant van of de stropdas van de trainer wel goed zat en of de koffie smaakte kennen we maar al te goed. Echter: de deelnemer kwam niet voor de koffie maar om zijn doelstellingen te realiseren. Middels een gerichte inventarisatie (bij individuele coaching door het intakegesprek en bij groepstraining door een groepsinventarisatie) kunnen we met u de doelstellingen voor een leertraject vaststellen. Alleen wanneer de doelstellingen van de training, cursus of het coachingstraject vooraf helder zijn, kan er op de juiste wijze worden geëvalueerd en kan ook het resultaat van het leertraject geborgd worden.

Doelstelling training, cursus of coachingstraject

Voorafgaand aan een training, cursus, coachingstraject moeten de doelstellingen helder zijn. Dat geldt uiteraard ook voor trajecten gericht op teamontwikkeling of organisatieontwikkeling. Wij hebben er onze naam aan te danken: stel een (leer)doel en steven erop af! Doelstellingen formuleren voor een training, cursus of coachingstraject is een vak. Vaak wordt de vraag anders geformuleerd dan waar de werkelijke leerbehoefte aanwezig is.

Leerdoelen stellen is moeilijk

We noemden het al: leerdoelen stellen is moeilijk. De trainers van De Steven kunnen u daarbij behulpzaam zijn. Waarom is het stellen van leerdoelen zo moeilijk? Omdat het over uzelf gaat! Immers: welke kapper knipt zichzelf? Deelnemers zeggen in een later stadium vaak: achteraf wist ik het ook wel. En dat klopt: men had er op dat moment alleen niet de juiste woorden voor. De Steven biedt deelnemers hulp bij het stellen van leerdoelen middels de publicaties die wij verstrekken.

Workshop leerdoeleninventarisatie

Voorkom dat u 35 trainingen moet volgen!

Meestal is het volgen van meerdere trainingen overbodig. Dat geldt zowel individueel als voor teams. De Steven zet uw leerdoelen centraal en op basis hiervan maken wij een maatwerktraining voor u op maat. Eenmaal investeren en een hoger resultaat!.

Contact

 

leerdoelen training en coaching