Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Jan Stevens: Coach / trainer

Jan Stevens heeft De Steven opgericht in 2000. Binnen De Steven is Jan als trainer /coach op alle terreinen actief maar daarnaast houdt hij zich bezig met de doorontwikkeling van De Steven.

Achtergrond

Trainer Jan StevensSinds 1989 zit Jan Stevens in het vak van Opleiding, Training en Coaching. Zowel als trainer, hoofd opleidingen, hoofd ontwikkeling (van trainingen), P&O-adviseur, tot commercieel verantwoordelijke. Sinds 2000 is Jan Stevens ondernemer. 

Inmiddels meer dan 29 jaar ervaring dus in het vak van trainer/coach.

Tot de kern komen

Zelf omschrijft Jan zijn aanpak als: tot de kern komen. "Wanneer je de oorzaak niet benoemt en aanpakt dan ben je feitelijk bezig met symptoombestrijding. Dat geldt voor de coach, de P&O-adviseur,  de  interim-manager, de accountant, de jurist. En knelpuntenbestrijders zijn er ook op directie en managementniveau genoeg. Andersom is ´t ook waar: wanneer je de oorzaak en gevolg op tafel weet te krijgen is de training of het coachingstraject doorgaans kort en krachtig.

Origineel en eerlijk

Klanten van De Steven waarderen onze originaliteit maar vooral ook de eerlijkheid. ‘Wanneer we iets in vijf sessies kunnen doen, bieden we er geen acht aan. Maar dat geldt ook omgekeerd.  Anderzijds zijn wij niet het bedrijf van de voorgeschreven protocollen en hebben we graag een zekere mate van vrijheid in ons werk en ook in de wijze waarop we de opdrachten uitvoeren’.

Wat klanten zeggen

Jan Stevens trainer / coach

Wat ons zwaar viel, leek ineens moeiteloos te gaan. Het bleek mogelijk om op een soepele manier de meest heikele problemen bij de kop te pakken. Door elkaar te confronteren vanuit waardering, zijn we in staat gesteld om op ongedwongen wijze ingrijpende veranderingen door te voeren.

Een denkrichting is voor Jan te beperkt. Denken kan bij hem alles omvatten zolang het maar leidt tot tastbaar resultaat. Jan is een behendige loods. Hij laveert niet onnodig en draait zeker niet om de hete brij heen. Het maakt hem niet uit hoeveel kapiteins er op het schip zijn, want het beoogde resultaat bereik je met hem via doelmatigheid.

Jan kan zonder omhaal van alles aanhalen zonder af te dwalen. Die benadering gaf ons bewegingsvrijheid. Onalledaagse ideeën konden omgezet worden in productieve activiteiten.
Bijzaken en oorzaken onderscheiden zonder af te doen aan het belang van ogenschijnlijke kleinigheden.

Onderhuids

Gesprekken met Jan verlopen soepel. De meest hevige onderwerpen bekijkt hij met oprechte ontvankelijkheid waardoor er meer ruimte voor bespreekbaarheid ontstaat. Met diep doorleefde intensiteit en verfrissende nuchterheid geeft hij bestaansgrond om op te bouwen.  Jan kan hoofdzaak van bijzaak scheiden zonder afbreuk te doen aan de broze beleving ervan.

Het verschil tussen weet hebben en beet hebben.

Een coach die geen jargon nodig heeft om je met grote klaarheid het wezenlijke te laten ontdekken. Als je persoonlijke standaard uitrusting niet aan de norm voldoet, heb je nog een leger aan mogelijkheden. Dat is wat Jan Stevens je laat ondervinden.

Geen opgepimpte benamingen

Ik geloof niet in ellenlange trajecten en ook niet in opgepimpte benamingen voor allerlei diensten van het trainingsbureau zelf terwijl de factor mens als zodanig niet is veranderd. Dat leidt ertoe dat ik een spanningsveld binnen teams, tussen organisatie en medewerker, tussen compagnons of aandeelhouders vaak vrij snel weet op te lossen. De methode? Ooit zei een gemeentesecretaris tegen me: jouw stijl als zodanig is niet confronterend maar jouw analyses zijn voor ons zo snel en helder. En dat is confronterend. En uiteraard: dat lukt alleen als je bij de deelnemer een 'potje mag breken'".

Wars van consumptietraining

Jan Stevens trainer / coach De StevenWaar je mij niet voor moet hebben is wat ik benoemd heb tot de term consumptietraining. We trainen niet om mijn agenda vol te krijgen. Dat gebeurt m.i. nog veel te veel. Organisaties die een leuke, boeiende en inspirerende trainer zoeken en in de stoel een afwachtende passieve houding aannemen. Vandaar dat ik De Steven ooit begon met de pay-off; stel een doel en steven erop af! Wat wil je nu precies bereiken? En moet de trainer / coach dat voor je regelen of ga je zelf ook wat doen? Overigens is dat ook één van de redenen waarom ik een volle agenda heb maar dan bij organisaties en deelnemers die echt stappen willen maken.

Een levenlang studeren

Coach of trainer zijn is een levenlang studeren. Wie meent coach of trainer te worden met een 1 jarige coach-opleiding slaat de plank volledig mis. In mijn ogen ben je altijd en voortdurend bezig met de doorontwikkeling van jezelf, het concept van trainen of coachen.

 

Andere hobby

Verhuur kantoorruimte, trainingsruimte en vergaderruimte

  • Sinds 2003 is Jan Stevens als eigenaar van Stevens Onroerend Goed BV in bezit van een prachtige locatie in het centrum van Hoogeveen. Het pand aan de Brinkstraat 36-38 te Hoogeveen wordt verhuurd aan de ZZP-er maar ook als vergader- of trainingslocatie. Meer informatie over Kantoor in  Hoogeveen
  • Sinds 2010 is Jan Stevens actief met online marketing en SEO teksten. Resultaat: 250.000 bezoekers per maand op de website van De Steven training en coaching.

Contact met Jan?

Wilt u een keer van gedachten wisselen met Jan Stevens?  Dat kan! Neemt u contact op met ons bedrijfsbureau en wij maken een afspraak voor u.

Trainers/coaches De Steven

Tot slot nog wat eigen zinnigheid

  • Of je nu ondernemer wilt worden of trainer / coach: je gaat het niet redden tussen 8.00 en 17.00 uur.
  • In mijn ogen is een trainer / coach voortdurend bezig met studie, vernieuwing en innovatie
  • Empathie en inlevingsvermogen leer je niet op school evenmin als luisteren en begrijpen

Wat klanten zeggen:

De Steven werkt niet volgens een vast stramien, maar levert plezierig maatwerk in zowel het aanbod als de methodiek. Ook tijdens een traject blijven ze continu toetsen aan de perceptie. Een aantal jaren geleden hadden wij een handicap/uitdaging: Teambuilding binnen directie en Management Team.

De Steven heeft geholpen daar handen en voeten aan te geven op en zeer unieke wijze. Samen zijn we een persoonlijkheidstraject ingegaan met een doorvertaling naar teambuilding. De afsluiting vond plaats in Meppen waar we met z’n allen twee dagen hebben vertoefd. Dit traject heeft zo’n ongekende impact gehad, en zeker voor een soort organisatie als de onze. Een fantastische en unieke ervaring. Wat wij ook sterk vinden is dat De Steven absoluut wars is van ‘u vraagt, wij draaien’ en dan het mes erdoor en klaar. De Steven geeft duidelijk blijk aan het belang van de uitwerking van haar sessies. Uit dat oogpunt hebben we dit jaar weer een slag gemaakt en heeft Jan geholpen met de fusie van onze organisatie. Ook dat was weer uniek te noemen. Een aantal mensen had de impact van een traject van De Steven al een keer meegemaakt maar een deel ook niet.

Extra vind ik dat Jan die ongelijkheid van de ervaring met de methodiek van De Steven super heeft ingepast. Wat heeft de Steven toegevoegd: De Steven heeft er mede voor gezorgd dat onze mensen met behoud van respect een grote mate van zelfkennis hebben verkregen evenals kennis van de ander en echt begrip voor elkaar, waardoor een duidelijk betere samenwerking het gevolg is.’

Publicaties

Bekijk de publicaties van Jan Stevens. U kunt ze bestellen via de webshop.

Persoonlijke ontwikkeling ebook

Webshop De Steven