Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Jan Stevens: Coach / trainer

Jan Stevens heeft De Steven opgericht in 2000. Binnen De Steven is Jan als trainer /coach op alle terreinen actief maar daarnaast houdt hij zich bezig met de doorontwikkeling van De Steven.

Achtergrond

Jan Stevens trainer / coachSinds 1989 zit Jan Stevens in het vak van Opleiding, Training en Coaching. Zowel als trainer, hoofd opleidingen, hoofd ontwikkeling (van trainingen), P&O-adviseur, tot commercieel verantwoordelijke. Sinds 2000 is Jan Stevens ondernemer. 

Inmiddels meer dan 25 jaar ervaring dus in het vak van trainer/coach.

Tot de kern komen

Zelf omschrijft Jan zijn aanpak als: tot de kern komen. "Wanneer je de oorzaak niet benoemt en aanpakt dan ben je feitelijk bezig met symptoombestrijding. Dat geldt voor de coach, de P&O-adviseur,  de  interim-manager, de accountant, de jurist. En knelpuntenbestrijders zijn er ook op directie en managementniveau genoeg. Andersom is ´t ook waar: wanneer je de oorzaak en gevolg op tafel weet te krijgen is de training of het coachingstraject doorgaans kort en krachtig.

Origineel en eerlijk

Klanten van De Steven waarderen onze originaliteit maar vooral ook de eerlijkheid. ‘Wanneer we iets in vijf sessies kunnen doen, bieden we er geen acht aan. Maar dat geldt ook omgekeerd.  Anderzijds zijn wij niet het bedrijf van de voorgeschreven protocollen en hebben we graag een zekere mate van vrijheid in ons werk en ook in de wijze waarop we de opdrachten uitvoeren’.

Geen opgepimpte benamingen

Ik geloof niet in ellenlange trajecten en ook niet in opgepimpte benamingen voor allerlei diensten van het trainingsbureau zelf terwijl de factor mens als zodanig niet is veranderd. Dat leidt ertoe dat ik een spanningsveld binnen teams, tussen organisatie en medewerker, tussen compagnons of aandeelhouders vaak vrij snel weet op te lossen. De methode? Ooit zei een gemeentesecretaris tegen me: jouw stijl als zodanig is niet confronterend maar jouw analyses zijn voor ons zo snel en helder. En dat is confronterend. En uiteraard: dat lukt alleen als je bij de deelnemer een 'potje mag breken'".

Wars van consumptietraining

trainer / coachWaar je mij niet voor moet hebben is wat ik benoemd heb tot de term consumptietraining. We trainen niet om mijn agenda vol te krijgen. Dat gebeurt m.i. nog veel te veel. Organisaties die een leuke, boeiende en inspirerende trainer zoeken en in de stoel een afwachtende passieve houding aannemen. Vandaar dat ik De Steven ooit begon met de pay-off; stel een doel en steven erop af! Wat wil je nu precies bereiken? En moet de trainer / coach dat voor je regelen of ga je zelf ook wat doen? Overigens is dat ook één van de redenen waarom ik een volle agenda heb maar dan bij organisaties en deelnemers die echt stappen willen maken.

Een levenlang studeren

Coach of trainer zijn is een levenlang studeren. Wie meent coach of trainer te worden met een 1 jarige coach-opleiding slaat de plank volledig mis. In mijn ogen ben je altijd en voortdurend bezig met de doorontwikkeling van jezelf, het concept van trainen of coachen.

Groei

Steeds vaker komt het voor dat deelnemers uit geheel Nederland naar Drenthe komen voor een coachingstraject of training. Dat varieert van Katwijk aan Zee, Den Haag, Utrecht, Putten, Bleiswijk, Amersfoort, Diemen tot Enschede, Dokkum, Harlingen, Stadskanaal en Veendam.

Andere hobby

Verhuur kantoorruimte, trainingsruimte en vergaderruimte

  • Sinds 2003 is Jan Stevens als eigenaar van Stevens Onroerend Goed BV in bezit van een prachtige locatie in het centrum van Hoogeveen. Het pand aan de Brinkstraat 36-38 te Hoogeveen wordt verhuurd aan de ZZP-er maar ook als vergader- of trainingslocatie. Meer informatie over Kantoor in  Hoogeveen
  • Sinds 2010 is Jan Stevens actief met online marketing en SEO teksten.

Contact met Jan?

Wilt u een keer van gedachten wisselen met Jan Stevens?  Dat kan! Neemt u contact op met ons bedrijfsbureau en wij maken een afspraak voor u.

Trainers/coaches De Steven

Tot slot nog wat eigen zinnigheid

  • Of je nu ondernemer wilt worden of trainer / coach: je gaat het niet redden tussen 8.00 en 17.00 uur.
  • In mijn ogen is een trainer / coach voortdurend bezig met studie, vernieuwing en innovatie
  • Empathie en inlevingsvermogen leer je niet op school evenmin als luisteren en begrijpen

Wat klanten zeggen:

De Steven werkt niet volgens een vast stramien, maar levert plezierig maatwerk in zowel het aanbod als de methodiek. Ook tijdens een traject blijven ze continu toetsen aan de perceptie. Een aantal jaren geleden hadden wij een handicap/uitdaging: Teambuilding binnen directie en Management Team.

De Steven heeft geholpen daar handen en voeten aan te geven op en zeer unieke wijze. Samen zijn we een persoonlijkheidstraject ingegaan met een doorvertaling naar teambuilding. De afsluiting vond plaats in Meppen waar we met z’n allen twee dagen hebben vertoefd. Dit traject heeft zo’n ongekende impact gehad, en zeker voor een soort organisatie als de onze. Een fantastische en unieke ervaring. Wat wij ook sterk vinden is dat De Steven absoluut wars is van ‘u vraagt, wij draaien’ en dan het mes erdoor en klaar. De Steven geeft duidelijk blijk aan het belang van de uitwerking van haar sessies. Uit dat oogpunt hebben we dit jaar weer een slag gemaakt en heeft Jan geholpen met de fusie van onze organisatie. Ook dat was weer uniek te noemen. Een aantal mensen had de impact van een traject van De Steven al een keer meegemaakt maar een deel ook niet.

Extra vind ik dat Jan die ongelijkheid van de ervaring met de methodiek van De Steven super heeft ingepast. Wat heeft de Steven toegevoegd: De Steven heeft er mede voor gezorgd dat onze mensen met behoud van respect een grote mate van zelfkennis hebben verkregen evenals kennis van de ander en echt begrip voor elkaar, waardoor een duidelijk betere samenwerking het gevolg is.’

Jan Stevens De Steven training en coaching