Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ben je introvert of extravert?

Introvert of extravert: wat is het verschil precies? Daarover gaat dit artikel. Ben jij introvert of ben je extravert? Hoe weet je dat? En wat is beter?

Betekenis

Ik ga eerst even naar de betekenis. In feite is een tweedeling gemaakt gebaseerd op hoe je met de buitenwereld om gaat.

 • Een introvert mens is meer naar binnen gericht en zal het initiatief eerder van buitenaf laten komen.
 • Een extravert mens is meer naar buiten gericht en zal zelf sneller initiëren.

Een beetje nuanceren is wel belangrijk. Ik denk niet dat het zo eenvoudig is om een tweedeling te maken door vast te stellen of je 100% introvert bent of dat je 100% extravert bent. Zo zwart-wit is  het niet. Bovendien is een combinatie ook nog mogelijk. In dat geval ben je ambivert.

Introvert of extravert: wat is beter?

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen, persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Verschillende typen mens

Middels onze eigenschappenanalyse kun je achterhalen wat voor type mens je bent.

Kenmerken introversie

Ik noem wat kenmerken van introversie.

 • Individuele gesprekken gaan je gemakkelijker af dan gesprekken in de groep.
 • Jouw beeld is dat je niet zo’n prater bent.
 • Je bent een binnenvetter.
 • Je bent niet zo’n social talker: liever kom je meteen tot de kern.
 • In je werk word je liever niet gestoord.
 • Je denkt goed na voor je wat zegt.
 • Je kunt heel geconcentreerd je werk doen.
 • Je werkt liever alleen dan dat je een groepsopdracht moet uitvoeren.

Kwaliteiten

Introverte mensen komen meestal rustig over. Ze halen energie van binnenuit. Maar ze hebben ook specifieke kwaliteiten. Ik noem er een paar:

 • Je kunt goed luisteren en je hebt een sterk inlevingsvermogen.
 • Je kunt met focus en concentratie je werk doen.
 • Je kunt goed observeren en waarnemen.
 • Je hebt oog voor details.
 • Je roept niet zo maar wat maar je bent doordacht en weloverwogen.
 • Je denkt goed na voor je wat zegt.
 • Je overweegt meerdere opties om tot een keuze te komen.
 • Je bent vaak goed voorbereid.

Valkuilen

Natuurlijk horen er ook valkuilen bij:

 • Je blijft te lang wikken en wegen.
 • Je kropt je gevoelens teveel op.

Je kunt geen compromis sluiten op wie je bent

Belangrijk is dat het bij je DNA hoort of je introvert of extravert bent. Het heeft te maken met wie je bent. Het gaat over ZIJNS-kenmerken. Daar kun je geen concessies doen. Je mag je aanpassen, je kunt flexibel zijn, je kunt van alles aanleren. Maar je kunt je als introvert mens niet voordoen alsof je extravert bent. Belangrijk is dus dat je je zo profileert zoals je ook daadwerkelijk bent.

Jezelf leren profileren?

Doe toch niet altijd zo druk!

Dit artikel verkent het stigma van 'te druk zijn' en hoe het, net als 'te stil of te rustig zijn', niet altijd voldoet aan de maatschappelijke normen. Marianne, een flamboyante vrouw, dient als een levendig voorbeeld. Het benadrukt de subjectiviteit van 'druk zijn' en de impact van labels en aanpassing. Marianne's copingstrategie wordt besproken, waarin ze zichzelf inhoudt om labels te vermijden. Wil je het artikel lezen?

Doe niet zo druk!

Kenmerken extraversie

Ik noem wat kenmerken van extraversie:

 • Je beweegt je gemakkelijk in de groep.
 • Je stapt gemakkelijk op mensen af ook als je ze  niet kent.
 • Je praat gemakkelijk.
 • Je kunt ook heel goed praten over koetjes en kalfjes.
 • Je kunt ad rem zijn in je reacties.
 • Je neemt snel het voortouw in een groep.

Kwaliteiten

Extraverte mensen komen vaak energie en levendig over en halen hun energie van buitenaf. Ze beschikken vaak over de volgende kwaliteiten. Ik noem er een paar.

 • Je bent welbespraakt en je legt heel gemakkelijk contact.
 • Je bent altijd in voor een social talk.
 • Je komt enthousiast en spontaan over.
 • Je kunt goed uitleggen wat jouw plan of idee is.
 • Je presenteert gemakkelijk.
 • Je kunt mensen mee nemen in jouw boodschap of in wat je zou willen bereiken.
 • Je hebt oog voor de grote lijn.
 • Je schakelt snel en je kunt ook vrij snel jouw oordeel over een bepaalde situaties geven.

Introversie of extraversie

Valkuilen

Ook hier zijn valkuilen:

 • Soms ben je misschien net te snel met jouw oordeel.
 • Soms praat je teveel en laat je de ander te weinig aan het woord.
 • Soms ontgaan je bepaalde signalen bij de ander omdat je er te snel overheen walst.
 • Soms beslis je te snel.

Ben jij een binnenvetter?

Dit artikel biedt waardevol inzicht in de kenmerken van binnenvetters en de kracht die schuilt in hun introverte aard. Het benadrukt het belang van zelfacceptatie en het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten. Of je nu een binnenvetter bent of iemand kent die dat is, dit artikel moedigt aan om jezelf te waarderen en te groeien. Leer hoe je jouw eigen kracht kunt ontdekken en benutten.

Ben jij een binnenvetter?

Wie communiceert er beter: een introvert of een extravert persoon?

Ontdek de waarde van authentieke communicatie in dit artikel over introverte en extraverte persoonlijkheden. Begrijp dat er geen 'beter' of 'slechter' is, maar dat zelfbewustzijn en begrip van je sterke punten en zwaktes essentieel zijn. Leer effectiever te communiceren, ongeacht je persoonlijkheidstype. Lees het nu!

Introvert of extravert: wie communiceert het beste?

Vooroordelen

Wat is beter: introvert of extravert? Weet je dat er geen beter is! Toch zijn er veel vooroordelen over introverte mensen alsof extraversie beter is. Ik noem eens wat voorbeelden. Een introvert mens:

 • Zou vaak niet enthousiast genoeg zijn of dit te weinig laten zien.
 • Zou niet spontaan genoeg zijn.
 • Zou niet sociaal zijn.
 • Zou zich te weinig laten zien en te veel onzichtbaar zijn.

Kijk en met dat soort vooroordelen ben ik gauw klaar. Wie dat soort onzin zegt, heeft ten enenmale te weinig kennis van zaken.

 • Een introvert mens kan net zo enthousiast zijn als een extravert mens maar misschien heeft hij/zij een neutralere gezichtsuitdrukking waardoor je dat niet ziet.
 • Een introvert mens uit spontaniteit vaak heel anders dan een extravert mens.

Ben je introvert en heb je met dat soort vooroordelen te maken? Laat je er niet door imponeren. Het ergste wat je kunt doen is: je profileren alsof je extravert bent of jezelf druk opleggen alsof jij ook introvert zou moeten zijn. Begin er niet aan!

Extraversie is de norm

Tegenwoordig moet iedereen extravert zijn. En als je het niet bent dan word je naar een training gestuurd of naar coaching omdat je jezelf meer moet leren profileren. En daarmee is extraversie een soort van maatschappelijke norm geworden. Het is belangrijk dat jij vlot bent en welbespraakt, dat je gemakkelijk op andere mensen afstapt, dat je ad rem reageert. Laten we even stilstaan bij Aliena, Jaap en Angela. Ze werden allemaal geconfronteerd met het idee dat ze 'extraverter' moesten zijn.

Extraversie is de mode en de norm

Extraversie is de norm

Jij bent ook altijd zo rustig en stil!

Dit artikel vertelt ons hoe het oké is om rustig en stil te zijn in een wereld die vaak heel druk is. Het helpt je begrijpen dat jouw manier van zijn ook heel waardevol is. Het is belangrijk om jezelf te accepteren en te begrijpen hoe je krachtig kunt zijn met je rustige en kalme persoonlijkheid. Lees dit als je wilt ontdekken hoe je jouw eigen unieke zelf kunt zijn, zonder je aan te passen aan wat anderen van je verwachten!

Jij bent ook altijd zo stil!

Van jou kan ik geen hoogte krijgen!

Kunnen anderen moeilijk hoogte van jou krijgen? Ben je niet te peilen? Ik noem het ondoorgrondelijk of onpeilbaar. In dat geval is dit artikel over ondoorgrondelijkheid een must-read. Het biedt praktische inzichten om jezelf beter te begrijpen en effectieve communicatie in relaties te bevorderen. Lees ook over de diepere oorzaken van ondoorgrondelijkheid en wat je eraan zou kunnen doen!

Ondoorgrondelijk en moeilijk te peilen!

Ambivert

Wanneer je ambivert bent, is er sprake van een combinatie van introvert en extravert. Kan dat? Jazeker! Wellicht is er in een persoonlijkheidstest sprake van de combinaties:

 • Water vuur
 • Vuur aarde
 • Lucht water
 • Lucht aarde

Kenmerken ambiversie

Ik noem wat voorbeelden van ambiversie:

 • Enerzijds ben je iemand die graag in het middelpunt van de belangstelling staat en anderzijds mag je graag alleen zijn.
 • Je vindt het gezellig om te stappen met vrienden maar je vindt het ook prima om jouw eigen gang te gaan.
 • Soms trek je je terug terwijl je niet teruggetrokken bent.
 • Soms leg je gemakkelijk contact met anderen en soms heb je die behoefte niet.
 • Soms maak je zomaar een praatje met een vreemde en soms heb je daar helemaal geen zin in.
 • Soms vind je nieuwe mensen leuk en soms ga je liever om met jouw vertrouwde vrienden.
 • Soms praat je veel en soms heb je weinig te zeggen of luister je graag en ben je stil.
 • Soms trek je je terug maar je bent geen teruggetrokken mens.
 • Soms kunnen mensen je moeilijk plaatsen: de ene keer ben je zo en de andere keer is het weer anders.
 • Soms ben je heel assertief en een andere keer is dat moeilijk voor jou.
 • Soms droom je weg en ga je op in jouw innerlijke wereld en soms kun je juist uren lang bij elkaar praten en gezellig omgaan met jouw vrienden.
 • Soms heb je behoefte aan diepgaande gesprekken en op andere momenten voel je die behoefte juist helemaal niet.

Training kwaliteiten

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen?

Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Wat is talent?

De Steven verzorgt training en coaching gericht op talentontwikkeling. We zetten dit in bij o.a.

 • talentgesprekken, individuele coaching gericht op loopbaan en outplacement
 • binnen teams: trajecten gericht op teamontwikkeling.

Wat is talent?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.