Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Team en organisatie

Teamontwikkeling en organisatieontwikkeling bestaat bij de gratie van mensen. Zonder mensen is er geen team en zonder medewerkers is er geen organisatie. Teamontwikkeling en organisatieontwikkeling gaat dus in eerste instantie over de individuele ontwikkeling van medewerkers. Daarna gaat het over ons samen!

Wat is teamontwikkeling of organisatieontwikkeling?

Wat is teamontwikkeling

Ontwikkeling omschrijven wij als:

 • Groei of vermeerdering van kennis en inzichten
 • Toename van vaardigheden
 • Grotere bewustwording

Team- en organisatieontwikkeling gaat over:

 • Ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden binnen het team
 • Zicht krijgen op eigen kunnen en gezamenlijke mogelijkheden
 • Gezamenlijke ambitie
 • Bewustwording waar onze kwaliteiten en valkuilen liggen
 • Inzicht in onze belemmerende en stimulerende overtuigingen
 • Het durven aangaan van eigen kwetsbaarheid
 • Zelfvertrouwen, zelfinzicht, zelfrespect, zelfbewustzijn, zelfverzekerd

Onderwerpen

Bij team- en organisatieontwikkeling zijn veel onderwerpen belangrijk. We noemen er een aantal:

 • hoe we naar onszelf kijken en naar elkaar?
 • of we ons bewust zijn van onze talenten en of we ons bewust zijn van de talenten of kwaliteiten van de ander
 • hoe we persoonlijk, als team of binnen de organisatie omgaan met veranderingen
 • hoe we met elkaar communiceren (adviseren, onderhandelen, presenteren, overleggen, vergaderen, intern communiceren)
 • hoe we samenwerken en met elkaar omgaan
 • hoe we met onze tijd en prioritiet omgaan
 • hoe we met conflicten omgaan
 • hoe we met elkaar functioneren en hoe we dat beoordelen
 • hoe we zelfregie, zelfsturing en autonomie ontwikkelen
 • hoe we balans vinden samen in werk en privé
 • hoe assertief we zijn
 • hoe we met feedback of kritiek omgaan
 • hoe we met verzuim en ziekte omgaan
 • hoe we inzetbaarheid vergroten
 • hoe we vertrouwen kunnen bevorderen of hoe we daar afbreuk aan doen
 • hoe we samen op energie blijven en veerkracht ontwikkelen
 • hoe we vitaliteit bevorderen binnen de organisatie

Doelstellingen

Maatwerk: uw teamleerdoelen centraal

In de training en coaching van teams staan de leerdoelen voor uw team centraal. Combinaties van bovengenoemde trajecten zijn zeer goed mogelijk. Wilt u meer inzicht in teamleerdoelen?

Teamleerdoelen

Voor welke teams geschikt?

Wij gevoel bevorderen binnen teamsEen traject gericht op teamontwikkeling is geschikt in een aantal situaties:

 • u hebt een nieuw team gevormd (bijvoorbeeld een nieuwe ondernemingsraad, managementteam of afdelingsteam) en u wilt elkaar direct beter leren kennen
 • in een bestaand of nieuw team wilt u zoveel mogelijk elkaars kwaliteiten benutten
 • u wilt de onderlinge samenwerking verbeteren en optimaliseren tussen de teamleden
 • u wilt optimale prestaties behalen als team en doelgericht- of resultaatgericht werken bevorderen
 • u merkt dat er spanningen onderling zijn tussen de teamleden en daar wilt u wat aan doen onder leiding van een externe coach

Teamontwikkelplan

Het schrijven van een teamontwikkelplan kan een instrument zijn bij teamontwikkeling. Een teamontwikkelplan omvat in ieder geval een sterkte-zwakte analyse van uw team en een beschrijving van de mogelijke ontwikkelpunten voor uw team.

Communicatie verbeteren

team training feedback geven ontvangenWilt u de communicatie verbeteren binnen uw team? Heldere afspraken maken, elkaar feedback leren geven en ontvangen, een assertieve opstelling bevorderen? De Steven kan u van dienst zijn met:

Samenwerking verbeteren

samenwerking verbeteren team training coachingWilt u de samenwerking verbeteren binnen uw team of projectteam verbeteren? Wilt u als team leren om beter en meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en elkaar optimaal te benutten? Middels een teamanalyse kunnen we exact de kwaliteiten van alle teamleden in kaart brengen maar ook van de gezamenlijke kracht van uw team.

Samenwerking verbeteren binnen uw team

Wat voor kwaliteiten heeft uw team?

teamanalyse traject training cursusBenut u de kwaliteiten binnen uw team wel voldoende? Hebben uw teamleden zicht op elkaars kwaliteiten en valkuilen? Een teamanalyse helpt om de kracht van uw team te ontdekken.

 • Teamanalyse

  Bij ieder willekeurig team binnen uw organisatie kunnen wij een teamanalyse maken op basis van onze eigenschappenanalyse. Deze teamanalyse is inzetbaar bij de volgende zaken:

  • waar ligt de kracht van de individuele teamleden en waar liggen de valkuilen?
  • waar ligt de kracht van het team (gezamenlijk) en waar liggen de valkuilen van het team?
  • worden de teamleden op de juiste taken en onderdelen ingezet?
  • inzetbaar bij conflicten binnen het team: probleemteams
  • teambuilding en teamontwikkeling 
 • Elkaars competenties benutten binnen het team

  Een traject gericht op het benutten van elkaars kwaliteiten omvat een tweetal belangrijke zaken:

  • bewustwording en inzicht van de eigen kwaliteiten (en valkuilen)
  • bewustwording en inzicht van de kwaliteiten van de ander
  • bewustwording en inzicht van de gezamenlijke kwaliteiten en valkuilen

Training teamontwikkeling voor leidinggevenden

Hebt u onze training teamontwikkeling voor leidinggevenden al bekeken? Deze training voeren wij ook uit door individuele coaching. Precies afgestemd op uzelf, uw situatie en uw team

Teamontwikkeling voor leidinggevenden

Teamcoaching | Samen uw teamdoelen realiseren!

team coaching training cursusTeamcoaching stimuleert uw team om samen teamdoelen te stellen maar vooral ook om samen met uw team deze teamdoelen te realiseren.

 • Teamdoelen stellen en halen!

  Doelen stellen binnen een team wijst op gezamenlijkheid. Gezamenlijke doelen stellen en halen. Bijvoorbeeld:

  • u wilt samen een bepaalde omzet halen binnen uw team
  • u wilt beter samenwerken
  • u wilt effectiever werken
  • u wilt resultaatgericht werken
  • u wilt de communicatie binnen uw team bevorderen qua openheid
  • u wilt anders met uw tijd omgaan als teamleden
 • Teamcoach

  Een teamcoach kan u helpen om uw team te begeleiden bij het realiseren van gezamenlijke teamdoelstellingen. Teamcoaching is altijd maatwerk. Een goede inventarisatie vooraf is van belang om tot een traject te komen.

Weerstanden en negativiteit binnen teams

Soms zijn er weerstanden binnen teams of is er een bepaalde negativiteit. Er wordt veel over elkaar gepraat wellicht maar in ieder geval wordt er te weinig met elkaar gepraat op de juiste wijze.

In onze vraagbaak over weerstanden binnen teams kunt u tal van artikelen vinden over dit onderwerp.

Weerstanden binnen teams

Teamconflicten? Problemen binnen uw team?

team conflicten problemen teamU merkt dat er problemen zijn binnen uw team. Toch kunt u er de vinger maar moeilijk achter krijgen wat hiervan precies de oorzaak is. De gesprekken die u hierover voerde met de teamleden hebben niet geleid tot de gewenste verandering.

Wij noemen dit een TOB-team. Er zijn TeamObstakels en Belemmeringen.

 • Voor wie?

  Een traject gericht op teamontwikkeling bij ineffectieve teams en teamconflicten is voor organisaties en teams waar het volgende gedrag te signaleren is:

  • men doet niet wat er van hun verlangd wordt of men doet andere dingen dan gevraagd
  • weinig initiatief
  • pakken de zaken niet of half op
  • vechten elkaar de tent uit
  • is gelaten en passief
  • onvoldoende gemotiveerd
  • stellen alles ter discussie
  • er wordt geroddeld: praten over elkaar, niet met elkaar
  • men accepteert geen leiding
  • verstoorde verhoudingen
  • ja zeggen en nee bedoelen
  • communicatie onveilig
  • ongezonde onderlinge competitie

Combineer trainingen!

Bij De Steven staan uw leerdoelen centraal! 

In de meeste situaties kunnen we leerdoelen combineren tot één training. Dat voorkomt dat u meerdere trainingen moet volgen en het bespaart u dus tijd en geld. Bovendien is het rendement hoger omdat de training  persoonlijk op u is afgestemd!

Adviesgesprek?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Neem telefonisch contact op met ons bedrijfsbureau of stuur ons een mail via het contactformulier.

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Zoekt u een training die u op de website van ons niet kunt vinden? Vertel dan wat u zou willen bereiken en wellicht kunnen wij u toch van dienst zijn. Of neem telefonisch contact op met onze trainingsadviseur.