Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Team en organisatie

Teamontwikkeling en organisatieontwikkeling bestaat bij de gratie van mensen. Zonder mensen is er geen team en zonder medewerkers is er geen organisatie. Teamontwikkeling en organisatieontwikkeling gaat dus in eerste instantie over de individuele ontwikkeling van medewerkers. Daarna gaat het over ons samen!

Wat is teamontwikkeling of organisatieontwikkeling?

Wat is teamontwikkeling

Ontwikkeling omschrijven wij als:

 • groei of vermeerdering van kennis en inzichten
 • toename van vaardigheden
 • grotere bewustwording van wat je wilt bereiken

Team- en organisatieontwikkeling gaat over:

 • ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden binnen het team
 • zicht krijgen op eigen kunnen en gezamenlijke mogelijkheden
 • gezamenlijke ambitie
 • bewustwording waar onze kwaliteiten en valkuilen liggen
 • inzicht in onze belemmerende en stimulerende overtuigingen
 • het durven aangaan van eigen kwetsbaarheid
 • zelfvertrouwen, zelfinzicht, zelfrespect, zelfbewustzijn, zelfverzekerd

Onderwerpen

Bij team- en organisatieontwikkeling zijn veel onderwerpen belangrijk. We noemen er een aantal:

 • hoe we naar onszelf kijken en naar elkaar?
 • of we ons bewust zijn van onze talenten en of we ons bewust zijn van de talenten of kwaliteiten van de ander
 • hoe we persoonlijk, als team of binnen de organisatie omgaan met veranderingen
 • hoe we met elkaar communiceren (adviseren, onderhandelen, presenteren, overleggen, vergaderen, intern communiceren)
 • hoe we samenwerken en met elkaar omgaan
 • hoe we met onze tijd en prioritiet omgaan
 • hoe we met conflicten omgaan
 • hoe we met elkaar functioneren en hoe we dat beoordelen
 • hoe we zelfregie, zelfsturing en autonomie ontwikkelen
 • hoe we balans vinden samen in werk en privé
 • hoe assertief we zijn
 • hoe we met feedback of kritiek omgaan
 • hoe we met verzuim en ziekte omgaan
 • hoe we inzetbaarheid vergroten
 • hoe we vertrouwen kunnen bevorderen of hoe we daar afbreuk aan doen
 • hoe we samen op energie blijven en veerkracht ontwikkelen
 • hoe we vitaliteit bevorderen binnen de organisatie

Teamtraining afspreken, uitspreken bespreken en aanspreken op..........

Afspreken bespreken aanspreken en uitspreken

De training afspreken, uitspreken, aanspreken en bespreken voeren wij uit voor teams. Zowel voor bedrijven als overheidsorganisaties. De training kan incompany worden verzorgd maar uitvoer kan ook plaatsvinden op onze locaties te Hoogeveen of Amersfoort.

Afspreken en aanspreken is deels een vaardigheid maar heeft ook vooral te maken met gedrag. Het proces van afspreken en aanspreken bevorderen of stimuleren is gedragsverandering.

De training verzorgen wij opmaat en kan met andere teamdoelen gecombineerd worden. Meer informatie? Neem contact met ons op en wij kunnen een offerte voor je maken.

Training afspreken, aanspreken, uitspreken en bespreken

Voor welke teams geschikt?

Een traject gericht op teamontwikkeling is geschikt in een aantal situaties:

 • er is een nieuw team gevormd (bijvoorbeeld een nieuwe ondernemingsraad, managementteam of afdelingsteam) en je wilt elkaar direct beter leren kennen
 • bij fusie of reorganisatie waardoor medewerkers elkaar onvoldoende kennen
 • in een bestaand of nieuw team wil je zoveel mogelijk elkaars kwaliteiten benutten
 • je wilt de onderlinge samenwerking verbeteren en optimaliseren tussen de teamleden
 • je wilt optimale prestaties behalen als team en doelgericht- of resultaatgericht werken bevorderen
 • je merkt dat er spanningen onderling zijn tussen de teamleden en daar wil je wat aan doen onder leiding van een externe coach

Overleggen en vergaderen

We verzorgen diverse trainingen in het kader van overlegvormen en vergadertechnieken. De training effectief vergaderen kan een hoge bijdrage leveren aan een gezonde vergadercultuur. Speciaal voor voorzitters bieden wij training en coaching gericht op het leiden van vergadering of werkoverleggen. Maar ook voor de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging hebben we diverse trainingen. Bij ons kun je ze combineren met thema’s als communicatie, onderhandelen, adviseren en conflicthantering.

Training vergadertechnieken

Talentontwikkeling binnen jouw team

Talentontwikkeling teams

Talentontwikkeling is binnen jouw team erg belangrijk. Iedereen wil sterk in zijn schoenen staan, meer zelfvertrouwen, zich minder aantrekken van anderen, beter met tegenslagen omgaan en zich prettiger en fijner voelen. Als jouw teamleden weten waar ze goed in zijn en als ze hun talent mogen inzetten, zijn ze meer betrokken, zitten ze beter in hun vel en behalen ze hogere werk- en leerresultaten.

Resultaat van de training:

 • eigenwaarde van de teamleden is sterk toegenomen, ze ervaren meer rust
 • teamleden leren om elkaar te benutten
 • er ontstaat vertrouwen
 • er ontstaat een positieve groepsdynamiek
 • er ontstaat verbondenheid en veerkracht

Teamontwikkeling teams

Samenwerking verbeteren

Wil je de samenwerking verbeteren binnen jouw team verbeteren? De training samenwerking verbeteren binnen jouw team kan daar een behoorlijke bijdrage aan leveren. De training is geschikt wanneer teamleden elkaar beter willen leren kennen en benutten en bereid zijn om de onderlinge doelen, werkwijzen en methoden beter op elkaar af te stemmen. De training is niet geschikt bij onderlinge verstoorde verhoudingen.

Samenwerking verbeteren binnen jouw team

Wat voor kwaliteiten heeft jouw team?

Kernkwaliteiten in teams

Benut je de kwaliteiten binnen jouw team wel voldoende? Hebben teamleden zicht op elkaars kwaliteiten en valkuilen? Een teamanalyse helpt om de kracht van jouw team te ontdekken. In Hoogeveen en Amersfoort maar ook incompany kunnen wij de teamtraining kernkwaliteiten voor je verzorgen. De training voeren wij uit als maatwerktraject. We beginnen met een teamanalyse aan de hand van onze online eigenschappenanalyse. Iedere deelnemer van de training krijgt een persoonlijk rapport met inzicht in eigen kwaliteiten. De training gaat daarna in op: wat zijn onze gezamenlijke kwaliteiten.

 • Teamanalyse

  Bij ieder willekeurig team kunnen wij een teamanalyse maken op basis van onze eigenschappenanalyse. Deze teamanalyse is inzetbaar bij de volgende zaken:

  • waar ligt de kracht van de individuele teamleden en waar liggen de valkuilen?
  • waar ligt de kracht van het team (gezamenlijk) en waar liggen de valkuilen van het team?
  • worden de teamleden op de juiste taken en onderdelen ingezet?
  • inzetbaar bij conflicten binnen het team: probleemteams
  • teambuilding en teamontwikkeling 
 • Elkaars competenties benutten binnen het team

  Een traject gericht op het benutten van elkaars kwaliteiten omvat een tweetal belangrijke zaken:

  • bewustwording en inzicht van de eigen kwaliteiten (en valkuilen)
  • bewustwording en inzicht van de kwaliteiten van de ander
  • bewustwording en inzicht van de gezamenlijke kwaliteiten en valkuilen

Teamtraining kernkwaliteiten

Teamcoaching | Samen teamdoelen realiseren!

Wanneer teamontwikkelingTeamcoaching stimuleert om samen teamdoelen te stellen maar vooral ook om samen met jouw team deze teamdoelen te realiseren.

 • Teamdoelen stellen en halen!

  Doelen stellen binnen een team wijst op gezamenlijkheid. Gezamenlijke doelen stellen en halen. Bijvoorbeeld:

  • je wilt samen een bepaalde omzet halen binnen het team
  • je wilt beter samenwerken
  • je wilt effectiever werken
  • je wilt resultaatgericht werken
  • je wilt de communicatie binnen het team bevorderen qua openheid
  • je wilt anders met jouw tijd omgaan als teamleden
 • Onderlinge spanningen

  Merk je dat er onderling spanningen zijn en kun je er maar moeilijk de vinger achter krijgen? Merk je dat de gesprekken nog niet de gewenste verandering hebben bewerkstelligd? Een teamcoach kan je helpen om de onderlinge spanningen bespreekbaar te maken. Wanneer van toepassing?  Wanneer het volgende gedrag aanwezig is:

  • men doet niet wat er van hun verlangd wordt of men doet andere dingen dan gevraagd
  • weinig initiatief
  • pakken de zaken niet of half op
  • vechten elkaar de tent uit
  • is gelaten en passief
  • onvoldoende gemotiveerd
  • stellen alles ter discussie
  • er wordt geroddeld: praten over elkaar, niet met elkaar
  • men accepteert geen leiding
  • verstoorde verhoudingen
  • ja zeggen en nee bedoelen
  • communicatie onveilig
  • ongezonde onderlinge competitie

Een teamcoach kan je helpen om jouw team te begeleiden bij het realiseren van gezamenlijke teamdoelstellingen. Teamcoaching is altijd maatwerk. Een goede inventarisatie vooraf is van belang om tot een traject te komen.

Teamcoaching

Communicatie verbeteren: feedback geven en ontvangen

team training feedback geven ontvangen

De training feedbackvaardigheden heeft als doel om de open communicatie binnen je team te bevorderen en de feedbackvaardigheden van de teamleden verder te ontwikkelen.

 • Wat is feedback?
 • Hoe geef je feedback?
 • Wat is kritiek?
 • Hoe geef je kritiek?
 • Maar ook: hoe ontvang je kritiek en feedback?

De training is niet geschikt wanneer er ernstige teamconflicten zijn. In dat geval adviseren wij teamcoaching.

Teamtraining feedback geven en ontvangen

Gezonde teams en organisaties

Gezonde organisatie managen

In gezonde teams en organisaties wordt gewerkt aan gezondheid, vitaliteit. Niet zozeer aan financiële gezondheid maar ook aan klanttevredenheid, medewerker tevredenheid, doorstroming binnen de organisatie, duurzame inzetbaarheid.  Gezonde organisaties hebben een laag verzuimpercentage. Bekijk de trainingen van de Steven gericht op:

 • gezonde teams en organisaties: gezondheidsmanagement
 • duurzame inzetbaarheid
 • verzuim verlagen en inzetbaarheid vergroten oftewel de stap maken van verzuimbeheersing naar verzuim voorkomen

Gezonde teams en organisaties

Webinars over dit onderwerp

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan naar de webinars die je meestal gratis kunt terugkijken.

Webinars bekijken

 

 

Jouw leerdoelen staat centraal!

Wij combineren meerdere leerdoelen tot één training. Het voorkomt dat je 25 trainingen moet volgen en het bespaart je dus gewoon tijd en geld. Bovendien is het rendement van de training veel hoger omdat de training op jouw is afgestemd. Moeten we je helpen bij het formuleren van leerdoelen? Bel dan met onze trainingsadviseur.

 

Ebooks aanschaffen?

Tegen een kleine vergoeding kun je e-books aanschaffen via onze webshop. Heb je ze al bekeken?

Ebooks bekijken?