Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Betrokken en betrokkenheid is een kwaliteit

Betrokken is een kwaliteit. Ben je betrokken? Dat betekent dat je betrokkenheid toont bij de organisatie waar je werkt. Je hebt hart voor de zaak. Je leeft mee, je denkt mee en nog belangrijker: je voelt mee. Het kenmerk van betrokkenheid is dat het van binnenuit komt. Maar je kunt ook betrokken zijn op andere mensen of op wat er in de wereld gebeurt. Betrokkenheid kan ook een persoonlijke waarde of kernwaarde zijn. In dit artikel ga ik in op:

Betrokkenheid

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen, persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Kenmerken

Ben je betrokken? Dan is dit gedrag wel typerend voor jou:

 • Je leeft mee met het wel en wee van anderen
 • Het is jou niet gauw teveel om een ander van dienst te zijn
 • Je denkt graag mee met jouw medemens
 • Je geniet ervan dat het goed gaat met de ander
 • Het laat je niet koud wanneer het met anderen niet goed gaat
 • Je bent empathisch en inlevend
 • Je bent meelevend
 • Jouw wens is dat het met de ander goed gaat
 • Je bent soms geraakt door wat er in het leven van anderen gebeurt
 • Je ervaart een band met de ander en je voelt emotionele verbondenheid
 • Je zult alles doen wat de ander ten goede komt

Je kunt dus betrokken zijn op jouw medemens, op maatschappelijke vraagstukken, op politieke vraagstukken maar ook op thema's als de natuur, milieu etc. etc.

Betrokkenheid is de thermometer die weergeeft hoe jouw hart klopt voor die persoon of dat thema.

Op de werkvloer

Een betrokken medewerker laat het volgende gedrag zien: Hij/zij:

 • Is loyaal aan de organisatie
 • Leeft mee met het wel en wee van de organisatie
 • Denkt mee, doet voorstellen en neemt initiatief ter verbetering
 • Is geen 8 tot 5 type: is bereid een stapje harder te lopen dan gevraagd
 • Voelt zich verbonden met de organisatie
 • Is belanghebbende
 • is trots op het bedrijf waar hij/zij werkt en zal dat ook in zijn/haar vrije tijd met enthousiasme uitdragen
 • Is bereid om anderen te helpen
 • Draagt bij aan een goede werksfeer en plezierige onderlinge verhoudingen
 • Is kritisch ook op eigen resultaten maar op constructieve wijze

Voel je je betrokken? Dan is het bedrijf waar je werkt een beetje van jezelf geworden. Je hebt het bedrijf ingesloten in jouw hart.  Je voelt verbinding en je hebt je gecommitteerd aan de organisatie.  Het kenmerk van betrokkenheid is emotionele verbinding.

Valkuil: over-betrokken

Betrokkenheid heeft ook een valkuil en dat noem ik: emotionele over-betrokkenheid. In dat geval is het moeilijk om los te laten. Je hebt je zo verbonden met jouw werk, of je voelt je zo verbonden met een situatie of met een persoon dat je snel over jouw eigen grens gaat of toestaat dat anderen over jouw grenzen gaan. Kenmerk van over-betrokkenheid is dat je er moeilijk van los kunt komen. Heb je daar zo af en toe last van? Lees dan ook mijn artikel over over-betrokkenheid.

Overbetrokken is een valkuil

 

Cirkel van invloed en betrokkenheid

Stephen Covey bracht de cirkel van invloed en betrokkenheid op de markt. Je ziet de cirkel hiernaast afgebeeld. Waar gaat het precies over?

Niet alleen jouw werk!

Betrokkenheid hoeft niet per se over werk te gaan. Je kunt ook maatschappelijk betrokken zijn of je betrokken voelen bij:

 • Het wereldnieuws
 • Vrienden of kennissen
 • Jouw partner of kinderen (wanneer je die hebt) of bij jouw ouders en verdere familie
 • de kerk of school
 • de sportclub

Uiteraard is het ook zo dat hoe dichter iemand nabij is, hoe eerder je betrokken op hem/haar raakt. Normaliter voel je je eerder betrokken op jouw partner en kinderen dan op de verzekeringsagent die je 1x in de drie jaar ontmoet.

Invloed

Je kunt ook op zaken betrokken raken waar je geen invloed op hebt. Dat geeft stress en spanning. Je kunt je druk maken om het weer, de politiek, beslissingen die door de directie van jouw organisatie zijn genomen maar wanneer je hier geen invloed op hebt, krijg je er last van. De kunst is dus om je druk te maken om zaken die je kunt veranderen en om los te laten waar je niets aan kunt veranderen.

 • Wend jouw invloed aan daar waar je invloed hebt en waar je je betrokken op voelt. Hoe? Zet jouw kracht en energie in om verandering te bewerkstelligen indien dat nodig is. Ontwikkel jouw onderhandelingsvaardigheden of jouw overtuigingskracht. Schakel jouw netwerk in.  Verander van baan als dat nodig mocht zijn.
 • Probeer los te laten waar je geen invloed hebt. Het voorkomt dat je je machteloos en gefrustreerd gaat voelen.

Betrokken en invloed

Betrokken als kernwaarde of persoonlijke waarde

Betrokken of betrokkenheid kan een kernkwaliteit zijn maar ook een persoonlijke waarde of een kernwaarde. Wat betekent dat? Mocht betrokkenheid voor jou een persoonlijke waarde zijn dan vind je betrokkenheid heel belangrijk. Je ontleent er voor een deel jouw motivatie aan. Anderzijds kun je je in dat geval moeilijk voorstellen dat er ook mensen zijn die niet betrokken zijn. Oordelen over anderen zit vaak in de hoek van onze kernwaarde.  Betrokken mensen ergeren zich aan anderen wanneer andere mensen koud zijn, onverschillig, gelaten, kil of afstandelijk. Kortom: mensen die het allemaal niet zoveel kan schelen. Zeker wanneer betrokkenheid voor jou een persoonlijke waarde is, kan dit nog sterker een rol gaan spelen.

Persoonlijke waarde

Jouw leerdoel

Jouw leerdoel gaat over grenzen.  Balans vinden tussen betrokken zijn en toch de grens daarvan kennen en er naar handelen. De nodige afstand en distantie houden om te voorkomen dat je over-betrokken raakt.

Teams en organisaties

Bedrijven en organisaties zitten te wachten op betrokken medewerkers. Als je de waarde van betrokkenheid kon uitdrukken in een cijfer dan zou dat nog wel eens voor verrassende elementen kunnen zorgen.  Betrokkenheid heeft direct te maken met commitment en draagvlak. Om commitment te creëren is het belangrijk dat jij medewerkers tijdig betrekt bij veranderingen, beslissingen, doelstellingen etc. Pas daarna zullen jouw medewerkers ervoor gaan omdat het van binnenuit komt en niet omdat het van bovenaf wordt opgelegd.

Leidinggevenden vervullen een cruciale rol wanneer het gaat over het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers. Ik schreef er een artikel over voor leidinggevenden: hoe vergroot je de betrokkenheid van jouw medewerkers? Het moge duidelijk zijn dat je de betrokkenheid niet vergroot met de prikklok en de urenregistratie. Wanneer ik het omdraai, kun je ook  vaststellen dat het niet moeilijk is om de betrokkenheid in de organisatie te verliezen.  Hoe je dat moet doen? Zorgen dat medewerkers niet gehoord worden, zich niet serieus genomen voelen, niet betrokken zijn bij bepaalde beslissingen en besluitvorming. Je zult zien dat er dan binnen de organisatie snel een vorm van gelatenheid en onverschilligheid ontstaat of zoals iemand het pas uitdrukte ‘laat maar’ of ‘ze bekijken het maar’. Lees ook:

Training kwaliteiten

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen?

Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Wat is talent?

De Steven verzorgt training en coaching gericht op talentontwikkeling. We zetten dit in bij o.a.

 • talentgesprekken, individuele coaching gericht op loopbaan en outplacement
 • binnen teams: trajecten gericht op teamontwikkeling.

Wat is talent?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.