Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Integer en integriteit: ben je integer?

Integriteit wordt nogal eens als competentie afgeschilderd. Op zich kan ik daarmee prima leven terwijl ik denk dat het niet geheel en al recht doet aan de werkelijke betekenis. Kort door de bocht? Je bent integer of je bent het niet. Ik weet dat ik het wat zwart wit maak zo, maar ik denk dat het zo is. In dit artikel ga ik in op de betekenis van het woord integer als zijnde een kwaliteit of kernwaarde.

Wat betekent het?

Integriteit heeft met eerlijkheid en betrouwbaarheid te maken. Het woord komt uit het Latijn en staat voor ‘gaaf en geheel’ maar ook voor ‘onkreukbaar’ en een zekere ‘nuchterheid‘. Dat betekent heel veel.  Ik noem wat voorbeelden:

 • Wat je vertelt klopt met de werkelijkheid en is gestoeld op een juiste weergave van de feiten
 • Je vertelt geen half verhaal en je houdt geen informatie achter
 • Je verstrekt ieder dezelfde informatie
 • Je staat voor wat je zegt en waar je voor staat dat zeg je
 • Je bent iemand van afspraak is afspraak: je zegt wat je doet en je doet wat je zegt
 • Je manipuleert niet met gegevens of feiten
 • Je bent niet chantabel
 • Je bent niet vatbaar voor manipulatie of frauduleuze handelingen
 • Je houdt je aan de voorschriften binnen de organisatie waar je werkt
 • Je hanteert ook de ongeschreven regels binnen de organisatie (normen en waarden)
 • Je hanteert de omgangsvormen die gebruikelijk zijn binnen de organisatie
 • Zaken die je in vertrouwen ter ore zijn gekomen zijn veilig bij jou
 • Je bent niet vatbaar voor machtsvertoon of voorwetenschap
 • Je bent aanspreekbaar op jouw verantwoordelijkheden
 • Je bent open en transparant en bereid je te verantwoorden waar dat wordt gevraagd
 • Je bent rechtstreeks in jouw communicatie (je vermijdt roddel en achterklap)
 • Je bent trouw aan jezelf

Integer

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen, persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Valkuil

Is er ook een valkuil? Kun je ook té integer zijn? Bijzondere vraag eigenlijk. Vergelijkbaar met vragen als: kun je ook te eerlijk zijn of kun je te principieel zijn. Als je op iemand aankunt, dan kun je toch niet zeggen: nu kan ik teveel op hem/haar aan? Waar het om gaat is dit: wordt niet roomser dan de paus! Voorkom starheid en stramheid en blijf wel relativeren.

Dus de valkuil noem ik: ‘roomser zijn dan de paus’ of ‘naïviteit’. Als je niet oppast, kan het ook tegen je gebruikt worden. Het is soms een balans tussen integer zijn en strategisch handelen. Een ander aspect is: soms heb je wel gelijk, maar je krijgt het niet.

Waar ligt de grens tussen integriteit en té integer zijn? Weet je dat dit een gewetenskwestie is? Niemand kan jou dat opleggen, dicteren of voorschrijven. De bewustwording dat er een grens is, is de belangrijkste.

Allergie of irritatie

Waar hebben integere mensen een hekel aan? Wat irriteert ze? Mensen die integer zijn hebben een hekel aan:

 • slijmen of beslijmd worden
 • hypocriete houding
 • leugen en bedrog
 • achterbaks gedrag
 • met twee maten meten

Persoonlijke waarde

Wanneer integriteit geheel en al verweven is in jouw zienswijze en visie op werk en maatschappij dan zou je ook kunnen zeggen dat het een persoonlijke waarde is. Het is dan wel een kernkwaliteit maar zo diep verankerd in jouw overtuigingen dat het ook als kernwaarde gezien kan worden. Heb je trouwens inzicht in jouw persoonlijke waarden?

Persoonlijke waarden

Leidinggeven en geloofwaardigheid

Integriteit is in leidinggevende functies van bijzonder groot belang. Hierdoor verwerf je respect, waardering en senioriteit. Maar vooral: jouw geloofwaardigheid groeit en je krijgt vertrouwen van jouw medewerkers. Toch is integriteit niet altijd zo eenvoudig wanneer er tegengestelde behoeften en belangen zijn. Er zijn soms ook zaken die je niet zo goed kunt uitleggen aan anderen omdat het je in vertrouwen ter ore is gekomen of omdat je er anderen mee zou kunnen schaden wanneer je dat wel doet. Transparantie en openheid heeft niet altijd te maken met ‘alles vertellen’. Het belangrijkste voor leidinggevenden qua integriteit is dat men op jou aankan. Moeilijker is het niet. In die zin heb je als leidinggevende een voorbeeldfunctie

Integriteitskwesties in teams

Regelmatig ben ik betrokken geweest bij integriteitskwesties binnen teams en organisaties. Dat is erg intensief geweest in sommige opzichten. Organisaties noemen integer handelen soms een kernwaarde. Vaak bedacht door een commissie die blijkbaar over kernwaarden gaat. Of ingegeven door het managementteam, ondersteund door een extern adviseur of consultant. Is er wat op tegen? Wat mij betreft niet! Maar ik relativeer dit soort sessies enorm. Integriteit binnen de organisatie bewerkstellig je niet door het op papier te zetten. Dat is de eerste misvatting doorgaans. En de tweede is: normen en waarden zijn van ons allemaal. Je kunt daar geen commissie voor benoemen die daarover gaat. Er is veel meer voor nodig. Integriteit is een overtuiging. Dus je moet met de gehele organisatie aan de slag en niet met alleen een managementteam of commissie.

Training kwaliteiten

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen?

Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Wat is talent?

De Steven verzorgt training en coaching gericht op talentontwikkeling. We zetten dit in bij o.a.

 • talentgesprekken, individuele coaching gericht op loopbaan en outplacement
 • binnen teams: trajecten gericht op teamontwikkeling.

Wat is talent?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.