Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Kwaliteiten of persoonskenmerken

Kwaliteiten of persoonskenmerken

Kwaliteiten of persoonskenmerken: wat zijn dat? In dit artikel gaan we in op:

 • voorbeelden van kwaliteiten
 • manifeste, latente, en half-latente kwaliteiten
 • ben ik zo of doe ik zo?
 • kwaliteiten in teams

Voorbeelden van kwaliteiten

Onderstaand treft u 80 voorbeelden van uitgewerkte kwaliteiten.

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over kwaliteiten

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Manifeste, latente, en half-latente kwaliteiten

Hoe meer ik me bewust ben van mijn eigen (manifeste) kwaliteiten (ik zie het) en hoe meer ik deze kwaliteiten inzet (de ander ziet het), hoe beter ik me voel, hoe meer ik in mijn persoonlijke kracht kom. Zie ook: in uw kracht komen of uitgaan van eigen kracht.

 • Latente manifeste en half-latente kwaliteitenManifeste kwaliteiten zijn kwaliteiten die duidelijk aanwezig zijn. Ze manifesteren zich. De omgeving herkent de kwaliteiten evenals de persoon in kwestie. Manifeste kwaliteiten zijn kwaliteiten die optimaal ontwikkeld zijn (en niet meer in-gewikkeld). Soms zien anderen deze kwaliteiten beter dan je ze zelf ziet: je bent het gewoon gaan vinden.
 • Latente kwaliteiten zijn verborgen. Je hebt de kwaliteiten wel in huis maar je weet het nog niet. Latente kwaliteiten bieden de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.
 • Half latente kwaliteiten zijn kwaliteiten die je wel hebt maar selectief inzet. Als iemand de kwaliteit ‘directheid’ heeft maar in een bureaucratische omgeving werkt, kan het gebeuren dat hij deze kwaliteit thuis inzet maar op het werk niet.
 • Blinde vlek: Mijn blinde vlek ligt daar waar ik kwaliteiten heb die een ander wel in me ziet maar waar ik mezelf niet van bewust ben. Daar ligt dus ontwikkelpotentieel want hoe sneller ik die kwaliteiten leer herkennen, erkennen en inzetten, hoe beter het met me gaat.

Ben ik zo of doe ik zo?

Wanneer deelnemers onze eigenschappenanalyse invullen horen we regelmatig de reactie: ja in de ene situatie ben ik anders dan de andere of thuis reageer ik anders op situaties dan op mijn werk. De vraag is feitelijk: zijn het uw kwaliteiten waarover we spreken of is het aangeleerd gedrag? Kenmerk van kwaliteiten is dat ze niet situationeel gebonden zijn. Het komt van binnenuit, uw karakter en natuur is zo. Wanneer u niet besluitvaardig bent, kunt u er zich toe zetten om vaardiger te worden in het nemen van beslissingen. Training zal ongetwijfeld helpen maar wanneer u niet over de kwaliteit daadkrachtig, doortastendheid beschikt en wanneer u niet resoluut bent van nature dan zal dit voor u een moeilijk punt worden. Dat is ook het grote verschil tussen kwaliteiten en competenties.

Kwaliteiten in teams

Kwaliteiten in teams zeggen alles over onderlinge samenwerking, onderlinge communicatie. De kunst is om elkaars kwaliteiten te benutten en in te zetten. Uiteraard moet u dan eerst zicht hebben op uw eigen kwaliteiten en valkuilen. Tweede fase is dat u de kwaliteiten bij uw collega's ontdekt en herkent.

 • Wat zijn de kwaliteiten van de individuele teamleden?
 • Wat zijn de valkuilen van de individuele teamleden?
 • Wat zijn de kwaliteiten van het team als geheel?
 • Wat zijn de valkuilen van het team als geheel?

Kwaliteiten ontwikkelen team

Aantal voorbeelden

 • Aanpassingsvermogen

  De kwaliteit aanpassen is tweeledig. U kunt zich gemakkelijk aanpassen aan de omstandigheden of u past de omstandigheden gemakkelijk aan. Twee verschillende aspecten die bij deze kwaliteit horen. Wie zichzelf teveel aanpast moet opletten om zichzelf niet te verliezen door met alle winden mee te waaien.

 • Accuraat, nauwkeurig en precies

  De kwaliteit accuraat, nauwkeurig en precies past bij veel beroepen. Denkt u aan de boekhouder, controller en accountant. Of aan technische beroepen waar het op de millimeter nauwkeurig berekend en uitgevoerd moet worden. Maar daar waar de kracht ligt, ligt ook de valkuil. In dit geval noemen we het perfectionisme. Soms wordt het ook pietluttigheid genoemd. In feite draaft u dan door in uw nauwkeurigheid en levert u een bepaalde mate van kwaliteit die er niet of nauwlijks toe doet. Het leerdoel heeft te maken met leren relativeren en de zaken in de juiste verhoudingen zien. Uw irritatie (gedrag waar u een hekel aan hebt) is dat mensen er een zooitje van maken. Lees meer over accuraat en accuratesse.

 • Ambitieus en grensverleggend

  U bent ambitieus en grensverleggend. Dat houdt in dat u minder geschikt bent om alle dagen dezelfde werkzaamheden uit te voeren. U hebt wellicht een hekel aan routinematige werkzaamheden. Liever verzet u de bakens en zodra u uw taken of werk beheerst bent u eigenlijk wel weer toe aan een volgende stap. Uw irritatie is gezapigheid en mensen die alles bij het oude willen laten zitten in uw irritatiezone. Uw valkuil kan zijn dat u de lat te hoog legt voor uzelf en dat u uzelf overvraagt, onrealistische doelen stelt en een te hoge prestatiedrang ontwikkelt.

 • Analytisch

  Analytisch vermogen is allereerst een eigenschap. Wie analytisch is ingesteld, ontwikkelt vanzelf analysevaardigheden. Een valkuil is dat een vraagstuk dood wordt geanalyseerd. Er komen dan zoveel beschouwingen en opties dat de essentie verloren gaat. Over-analyseren leidt tot verwarring.

 • Autonoom

  De kwaliteit autonoom betekent dat u wel uw eigen weg durft te bewandelen zonder dat u al te zeer afhankelijk bent van anderen. U durft op basis van eigen waarneming, inzichten en gedachten  beslissingen te nemen. U vertrouwt dusdanig op uw eigen inzichten dat u stappen durft te nemen en lijnen durft uit te zetten die wellicht soms zelfs afwijkend zijn. Uw valkuil is dat u doorslaat in uw ‘eigen weg’ en de aansluiting bij uw omgeving vergeet te zoeken.

 • Bedachtzaam, doordacht en weloverwogen

  U bent Bedachtzaam, doordacht en weloverwogen. Dat is een kwaliteit die voorkomt dat u zomaar een beslissing neemt. U wilt eerst alle opties goed afwegen alvorens u een keuze maakt. Men zal u niet snel verwijten dat u ondoordacht, roekeloos of impulsief bent. U hebt er een hekel aan om onder druk besluiten te nemen. Uw valkuil is dat u blijft wikken en wegen zonder tot een beslissing te komen. Soms zou u eerder een knoop kunnen doorhakken om besluiteloosheid te voorkomen.

 • Bescheiden

  Mocht u beschikken over de kwaliteit bescheidenheid dan is dat een bijzondere kwaliteit.  De volksmond zegt niet voor niets dat bescheidenheid de mens siert. U hoeft zonodig niet op de voorgrond te staan of in het middelpunt. Dat mag een ander wel doen. U wilt het liefst een beetje op de achtergrond blijven. Daar voelt u zich fijn en zeker. Onopvallend gaat u zo het liefst uw eigen gang. Wij hebben de stelling: een bescheiden mens valt het meest op als hij afwezig is terwijl een zichzelf profilerend mens opvalt als hij wel aanwezig is. Wat is de valkuil van bescheidenheid? De valkuilen is dat u onzichtbaar wordt, uzelf wegcijfert en het leerdoel is dat u zich meer kunt profileren. Soms zou u assertiever kunnen zijn wellicht. Wat zou de irritatiezone zijn? Dat is arrogantie en zelfingenomenheid. Dat type mens hebt u niet zoveel mee. 

 • Behulpzaam of hulpvaardig

  Valkuilen hulp geven en ontvangenPast de kwaliteit behulpzaam bij u? Dan staat u snel klaar voor de ander. U hebt oog voor de ander en u bent bereid hulp te bieden waar dat nodig is. Collega´s zullen uw collegialiteit waarderen.  Op de juiste hulpvragen ingaan is best nog een kunst  en die hulp bieden waarom gevraagd wordt eveneens. Wanneer u over-behulpzaam bent, gaat u over de eigen grens heen en zelfs over de grens van een ander. Loslaten en begrenzen is dan een leerdoel omdat u ingaat op hulpvragen die niet gesteld worden of omdat u hulp biedt op een wijze die de ander niet als fijn ervaart.

 • Betrokken

  Een betrokken mens leeft mee met zijn/haar medemens, doet zijn werk met hart en ziel en voelt betrokkenheid op de maatschappij of wat er in zijn omgeving gebeurt. Beschikt u over deze prachtige kwaliteit? Uw valkuil ligt altijd in de buurt van uw kwaliteit en die is namelijk dat u overbetrokken bent. Wat is het verschil tussen betrokken en overbetrokken? In ieder geval dat u zo emotioneel betrokken bent op iets of iemand dat u moeite hebt om los te laten. Het raakt u teveel! Uw leerdoel is dus te formuleren als: loslaten. Overbetrokkenheid gaat altijd ten koste van uzelf. U zou dus meer op afstand moeten gaan staan om het leefbaar voor uzelf te houden. De irritatiezone (waar u een hekel aan heeft) is: onverschilligheid.

 • Betrouwbaar: afspraak is afspraak

  Uw kwaliteit is betrouwbaar. Dat wil zeggen: afspraak is afspraak. Men kan op u aan. U doet geen toezeggingen die u niet waar kunt maken. Loze beloften zijn u vreemd. Het mooie van de kwaliteit betrouwbaar is dat organisaties op u kunnen bouwen. U staat ergens voor. Ook uw klanten zullen u hierom waarderen. In uw irritatiezone zitten: mooie praatjes, blabla verhalen, mensen die luchtkastelen bouwen en waar je niet op aan kunt. Uw valkuil is starheid: dat wil zeggen dat u soms teveel hamert op wat is afgesproken of dat u koste wat het kost gemaakte afspraken wil nakomen. Dit zou de flexibiliteit in de weg kunnen staan.

 • Creatief

  Bent u creatief? Dat is een kwaliteit. Bent u creatief met uw handen? Dan bent u een creatieve maker. Of bent u juist een creatieve denker. De valkuil is dat u teveel ideeën in uw hoofd hebt wat kan leiden tot chaos. Voor creatieve personen is het vaak belangrijk om een landingsbaan te vinden voor hun ideeën zodat er daadwerkelijk ook iets gebeurt.

 • Daadkracht

  Beschikt u over de kwaliteit DAADKRACHT? Dat betekent dat u trefzeker of zelfverzekerd overkomt. U durft goed door te pakken en u zegt waar u voor staat en wat t u wilt. De valkuil van daadkracht is: drammerigheid. Op dat moment wilt u te snel en kan de omgeving u niet bijhouden. Wat u dus zou moeten leren is om geduldig te zijn. Waar u een hekel aan hebt is: passiviteit.

 • Denker

  Bent u een denker en hebt u de neiging om alles in uw hoofd te beredeneren? Dat is een kwaliteit die goed bruikbaar is om de strategie uit te zetten en het bewaart u vaak voor impulsieve acties. De valkuil is om te beschouwend bezig te blijven, teveel te denken en te weinig tot concrete actie over te gaan. Uw leerdoel is vooral ook om te ervaren! Niet alles is immers te beredeneren

 • Directheid of direct

  U bent direct in de communicatie. U zegt vrij snel uw mening en ook al wordt het niet altijd op prijs gesteld: u hebt ook de durf om een afwijkende mening naar voren te brengen. Wat ze ook van u vinden: u bent iemand die staat voor wat u zegt! Uw valkuil is dat u te direct wordt en anderen kunnen dat als bot of vijandig ervaren. Uw leerdoel is tactvol communiceren zodat u ook inderdaad bereikt wat u zou willen bereiken.

 • Discipline

  Discipline is een eigenschap die sommigen van nature hebben. Kunt u gedisciplineerd werken? Dat betekent dat u zichzelf kunt aanzetten tot een actie of taak. Of dat u zichzelf kunt aanzetten om iets niet te doen. Wie te gedisciplineerd is zit er te strak in.

 • Doener, praktisch en oplossingsgericht

  U bent een doener. U houdt van aanpakken, niet zeuren en teveel praten maar poetsen. Ook bent u praktisch ingesteld. U ziet snel de praktisch uitvoerbare kant van de zaak. U bent oplossingsgericht ingesteld vooral wanneer het praktische oplossingen zijn. Uw irritatiezone (waar u een hekel aan hebt) is dat er teveel gebabbeld en beschouwd wordt alvorens er een keer stappen gezet worden. Uw valkuil is dat u te oplossingsgericht en te praktisch bent.

 • Doortastend

  Bent u doortastend of resoluut? Dan laat u er niet te lang gras over groeien. U houdt wel van doorpakken en u laat de zaken niet graag op zijn beloop. Talmen past niet in uw woordenboek. De valkuil is dat u soms te snel wilt of te drastisch bent bij bepaalde keuzes of beslissingen.

 • Doorzettingsvermogen

  Bent u een doorzetter? Dat is een kwaliteit van u! U geeft niet zomaar op. U bent vasthoudend of vastberaden om uw doel te bereiken. Uw valkuil is dat u moeilijk kunt loslaten of dat u de lat voor uzelf te hoog legt.

 • Empathisch, begrijpend of invoelend

  Beschikt u over de kwaliteit Empathisch? Dat betekent dat u een ander snel begrijpt en aanvoelt. U bent invoelend en u kunt zich snel verplaatsen in de belevingswereld van de ander. Empathie is een krachtige kwaliteit. U beschikt namelijk over het vermogen om de wereld te zien zoals de ander de wereld ziet en ervaart, zonder dat u daar uw eigen invulling aan geeft. De valkuil is dat u té invoelend of té inlevend bent en uw irritatiezone is onverschilligheid.

 • Enthousiasme

  Enthousiast is een kernkwaliteit wanneer u van nature enthousiast bent. Het zit in uw aard en karkater en anderen zeggen over u nog wel eens dat zij u een enthousiast persoon vinden. De valkuil is over-enthousiast zijn of te uitbundig (overdreven in de ogen van anderen). Ook impulsiviteit kan een bijbehorende valkuil zijn.

 • Flexibiliteit en improviseren

  Bent u flexibel en is dat uw kwaliteit? Kunt u goed improviseren? Dan is uw kracht dat u snel kunt schakelen in bepaalde situaties wanneer men een beroep op u doet.  U kunt snel inspelen op bepaalde situaties en u weet dan ook precies wat u moet doen. U zit niet vast aan bepaalde patronen en bureaucratie is u vreemd. Uw valkuil is dat u soms gebrek aan structuur hebt of dat u reactief bent ingesteld. Flexibiliteit is een kracht, mits u het overzicht goed bewaart en uw werk goed blijft organiseren.

 • Geduld

  De kwaliteit GEDULD is de tegenhanger van de kwaliteit DAADKRACHT.  Geduld is een mooie kwaliteit of zoals de volksmond zegt 'een schone zaak'. Wanneer u over deze kwaliteit beschikt dan neemt u de tijd om zaken af te werken of uit te zoeken. U begrijpt dat er van alles moet maar dat het niet allemaal vandaag hoeft. De valkuil van geduld is: te afwachtend en passief. In dat geval bent u te geduldig en zou u eigenlijk iets eerder tot actie moeten komen of meer initiatief moeten nemen. Uw irritatiezone is drammerigheid of wanneer mensen u onder druk zetten, achter u aan zeuren.

 • Gemakkelijke prater

  U bent welbespraakt en een gemakkelijke prater. Dat is een kwaliteit. Verbaal kunt u zich goed uitdrukken en in contacten voelt u weinig belemmering of terughoudendheid. Voor iedereen hebt u wel een praatje. U kunt in veel situaties snel en adrem reageren en dat is een grote kracht. Mensen die wat teruggetrokken zijn of ingetogen, kunnen u wellicht irriteren. In ieder geval kunt u zich daarbij moeilijk iets voorstellen. Uw valkuil is dat u teveel aan het woord bent en dat betekent dat u de ander soms te weinig gelegenheid geeft om zijn zegje te doen. Daardoor kunt u ook informatie missen die ertoe doet. Luisteren is uw leerdoel.

 • Gericht op de ander

  De kwaliteit GERICHT OP DE ANDER laat zien dat u sociaal bent ingesteld. U bent meelevend, invoelend en empathisch ingesteld. En wellicht dat ook andere kwaliteiten goed bij u passen zoals bijvoorbeeld zorgzaam, betrokken, hulpvaardig en behulpzaam.  In ieder geval hebt u voldoende oog voor de medemens en dat is een waardevolle kwaliteit. Koude mensen die alleen op zichzelf gericht zijn, passen niet bij u (irritatiezone!).  Maar uw valkuil is dat u zichzelf niet moet vergeten, wegcijferen, opofferen want dat gaat u veel energie kosten. U moet in zekere mate voor uzelf blijven opkomen. 't Is net als met ademhalen, eten en drinken: dat kunt u alleen zelf doen. Wanneer u uw leerdoel vergeet, zullen andere mensen gretig gebruik maken van uw diensten maar let op: als uzelf wat heeft, komen ze niet bij u. 't Is geen ruilhandel.

 • Gevoelig en intuïtief

  Van nature bent u iemand die zeer gevoelig is. Uw intuïtie is goed ontwikkeld en vaak voelt u talloze signalen aan bij andere mensen. U weet als het ware hoe zij zich voelen. Disharmonie voelt u ook feilloos aan. Het kost u veel energie om al deze prikkels te verwerken. Wanneer het teveel energie kost, bent u waarschijnlijk terechtgekomen in de valkuil van overgevoeligheid. Soms zijn mensen hooggevoelig of hoogsensitief. Dat is een bijzondere kwaliteit maar ook een leerproces.

 • Hooggevoelig of hoogsensitief

  Bent u hooggevoelig of hoogsensitief. Herkent u zich in de kenmerken van een HSP-er? Dan beschikt u over een aantal prachtige kwaliteiten. En uiteraard ook over een aantal valkuilen die daarbij horen. Uw kracht is uw intuïtie en gevoel. Situaties zult u snel aanvoelen en doorzien. Maar toch is het goed om uw leven zo in te richten dat het voor u behapbaar blijft. De Steven heeft een aantal trainingen ontwikkeld voor HSP-ers zoals: timemanagement voor HSP-ers, communicatie en assertiviteit voor hoogsensitieve personen en ook verzorgen wij coaching gericht op de juiste energiebalans. Lees verder: hooggevoelig of HSP-er.

 • Inlevingsvermogen en empathisch vermogen

  Inlevingsvermogen of sensitiviteit wordt ook wel eens aangeduid als interpersoonlijke sensitiviteit. Inlevingsvermogen omvat meer dan empathie of empathisch vermogen. Kun je ook té inlevend zijn? Merkt u dat u soms té inlevend bent en dat u zich teveel verplaatst in de gevoelens van de ander? Dan zit u in de valkuil. Begrenzen en loslaten is dus de uitdaging.

 • Innovatief

  InnovatiefBent u innovatief en vernieuwend? U bewandelt niet graag de gebaande wegen maar u bent baanbrekend qua gedachten en ideeën. U bent verfrissend en verrassend qua ideevorming. Een valkuil kan zijn dat u chaotisch overkomt of dat u chaos in uw hoofd ervaart.

 • Integer

  Is integer een kwaliteit? Of juist een kernwaarde? Wie integer is, is geloofwaardig, komt beloften na, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Kun je ook te integer zijn? Is er een valkuil? Jazeker! U hoeft niet roomser dan de paus te zijn immers.

 • Kritisch en alert

  Wanneer uw kwaliteit ‘kritisch, alert en waakzaam’ is laat u zich niet zomaar of maar zo wat aanpraten. Men zal van goede huize moeten komen om u te overtuigen. Alleen voor u een doorwrocht en onderbouwd verhaal bent u vatbaar. Men zal u niet snel verwijten dat u te goed van vertrouwen bent of dat u teveel op blauwe ogen bent afgegaan. Uw valkuil is dat u te kritisch bent of te snel oordeelt of dat u teveel wantrouwend en achterdochtig wordt. Dat kan de relatie belemmeren. Uw leerdoel is om u open te blijven stellen voor uw omgeving.

 • Loyaal

  Wanneer u over de kwaliteit loyaal en trouw beschikt, bent u iemand waar men niet snel ruzie mee zal krijgen. U hebt zelfs een hekel aan wrijving, ruzie, trammelant. Mensen kunnen al snel wat voor elkaar krijgen bij u. U bent immers loyaal, welwillend, vriendelijk en u zal niet snel iemand afwijzen, voor het hoofd stoten of pijn willen doen. Harde, zakelijke, onverschillige mensen zitten in uw irritatiezone. Dat past niet bij u. Maar u merkt wellicht dat mensen soms een zekere vorm van misbruik van u kunnen maken wanneer u te loyaal bent. Uw valkuil is dat u soms te loyaal bent.  En uw leerdoel is om uw grenzen goed te bewaken, hoe moeilijk dat soms ook voor u zal zijn.

 • Meegaand en volgzaam

  Wanneer u meegaand bent schikt u zich snel in de wil van de ander. Dat wordt soms negatief uitgelegd maar het is een kwaliteit. U kunt zich gemakkelijk aanpassen binnen een team en uw wil of uw wens hoeft niet persé op de voorgrond te staan. Mensen die erg dominant zijn of egoïstisch zitten in uw irritatiezone. Daar kunt u zich moeilijk iets bij voorstellen. Soms bent u  te meegaand en té volgzaam. Dan cijfert u zichzelf teveel weg of laat u uw eigen wil ondersneeuwen. Mensen gaan dan gemakkelijk over uw grens heen.

 • No Nonsens

  Hebt u een no nonsens mentaliteit? Dan bent u vast iemand die ervan houdt om tot de kern te komen en die rechttoe, rechtaan is qua benadering. Zweverigheid of het bouwen van ongegronde luchtkastelen is u vreemd. De valkuil is dat u wellicht soms te weinig flair hebt in uw communicatie of te weinig bevlogen en enthousiast overkomt.

 • Nuchter

  Nuchter en nuchterheid: kwaliteit

  Bent u nuchter van aard en is dat uw kwaliteit? Dan laat u zich zelden wat wijsmaken. Mooie verhalen houden en ze niet waar maken, dat is niet wat bij u past. U komt waarschijnlijk snel tot de kern en u kunt al gauw de zaak concretiseren en praktisch op de landingsbaan van de aarde zetten. De kwaliteit nuchter gaat vaak hand in hand met de kwaliteit realistisch.  Dagdromen, luchtfietserij, onrealistisch idealisme is u vreemd en dat zit ook in uw irritatiezone. Uw valkuil is dat u te nuchter kunt overkomen of dat u te weinig enthousiast bent volgens uw omgeving. U zou het leerdoel cynisme vermijden moeten aangaan en zaken positiever of optimistischer tegemoet kunnen treden. In uw communicatie zou u overtuigender kunnen leren communiceren.

 • Oog voor details: gedetailleerd

  Oog voor details? Ontgaat u maar weinig? Bent u alert op onvolkomenheden? De valkuil kan pietluttigheid zijn of perfectionisme. Maar ook in de communicatie zijn er valkuilen. Bijvoorbeeld: breedsprakigheid.

 • Open: goed van vertrouwen

  U bent open en openhartig en goed van vertrouwen. Dat is een kwaliteit. U treedt de ander onbevangen en zonder scrupules tegemoet. U voelt daarbij weinig belemmeringen of beperkingen. Waarschijnlijk bent u ontwapenend in de contacten met andere mensen. U hebt op zich niets te verbergen en uw kracht is dat u uitgaat van de goede bedoelingen van de ander. Daarbij zal men u ook snel iets gunnen. Wie vertrouwen geeft, wie vertrouwen ontvangt. Uw irritatiezone is de mens die overal wat achter zoekt, achterdochtig of wantrouwend is ingesteld. U ervaart dat als negatief. Uw valkuil is dat u soms te goed van vertrouwen bent en wellicht zelfs kwetsbaar en naïef. Immers: niet iedereen zal gebruik maken van uw goede bedoelingen. Helaas zijn er ook mensen die er misbruik van maken.

 • Optimistisch

  U bent optimistisch ingesteld. Zaken worden door u positief bekeken en benaderd. Het zal zelden voorkomen dat u het niet ziet zitten of dat u beren op de weg ziet. Dat is een prachtige kwaliteit die in veel situaties goed te gebruiken is. Mensen die altijd het negatieve zien of zaken louter negatief van uit het ‘ja maar’ benaderen kunnen u irriteren en zitten in uw irritatiezone. Uw valkuil is dat soms te optimistisch bent en zaken rooskleuriger voorstelt dan ze zijn. Realiteitszin voorkomt dat u in deze onbalans stapt.

 • Opschieten

  U houdt van opschieten. Dat betekent dat het u doorgaans niet snel genoeg kan gaan. U kunt snel schakelen, overziet snel bepaalde keuzes en op basis daarvan talmt u niet langer maar pakt u door. Waarschijnlijk hebt u een hoog werktempo. Mensen die wat afwachtend of passief zijn, zitten al snel in uw irritatiezone want het kan u niet snel genoeg gaan. Uw valkuil is ongeduldigheid. Dat betekent dat u te weinig rekening houdt met anderen die wat minder snel schakelen of die meer tijd nodig hebben om bepaalde zaken uit te voeren. De balans tussen Opschieten enerzijds en Geduld anderzijds maakt dat u uw kwaliteit op de juiste wijze inzet.

 • Ordelijk en gestructureerd

  U werkt ordelijk, systematisch en gestructureerd. Dat is een kwaliteit die in veel organisaties goed benut kan worden. Dat betekent namelijk dat u systematisch werkt, de processen en procedures goed in acht neemt en dat u punt voor punt weet af te werken. De kwaliteit heeft veel verwantschap met Betrouwbaarheid en afspraak is afspraak. Mensen die zomaar wat aan rommelen zitten in uw irritatiezone. Mensen die vandaag niet meer weten wat ze gisteren hebben afgesproken kunnen u mateloos irriteren. Uw valkuil is dat té geobsedeerd wordt door de aangelegde structuren en processen waardoor starheid ontstaat.

 • Profilerend en zelfverzekerd

  Uw kwaliteit is dat u er durft te zijn (Aanwezig en profilerend). Dat is positief. U durft ook wel een voortrekkersrol te nemen. U wilt ook wel op de bühne staan. Sterker nog: u vindt het zelfs wel fijn om in het middelpunt van de belangstelling te staan. In een groep neemt u snel het initiatief en waar u een hekel aan hebt is (irritatiezone): mensen die afwachten, te meegaand zijn, zichzelf verstoppen of onzichtbaar maken. Uw valkuil kan zijn dat anderen vinden dat u zelfingenomen of arrogant overkomt.

 • Realistisch

  De kwaliteit realistisch wijst erop dat u iemand bent die met een gezonde dosis nuchterheid in het leven staat. U zult de boel niet meteen opblazen, groter of mooier voorstellen dan het is. Sterker nog: blabla-verhalen zitten in uw irritatiezone (daar hebt u een hekel aan). U ziet de situatie reëel onder ogen. Uw valkuil is dat u soms cynisch of negatief bent. U slaat dan door in uw kwaliteit en de kans dat uw boodschap overkomt, is beduidend kleiner. U zou het leerdoel cynisme vermijden moeten aangaan en zaken positiever of optimistischer tegemoet kunnen treden.

 • Rechtvaardigheidsgevoel

  Oprecht en oprechtheidHebt u een sterk rechtvaardigheidsgevoel? Dat is een persoonskenmerk wat bij u past. U hebt een neusje voor onrecht. U voelt het snel aan wanneer er sprake is van onrecht en u bent geneigd het op te nemen voor de zwakkere. Probeer de reddersrol wel te vermijden.

 • Regie en grip

  U hebt graag de regie in eigen handen. Dat wil zeggen dat u zelden wat aan het toeval overlaat. Meestal bent u goed voorbereid, u weet wat u wilt, u hebt uw zaken goed op orde. U wilt graag grip houden op de situatie. Mensen die maar zo wat raak doen of die wat aanrommelen, zitten snel in uw irritatiezone. U kunt zich daar weinig bij voorstellen. Uw valkuil is dat u teveel controle wilt hebben en dat anderen u als controlefreak ervaren. Leerdoelen: loslaten en relativeren.

 • Tevreden

  Tevreden is een kwaliteit. Wanneer u over deze kwaliteit beschikt dan is dat een grote kracht. Mensen die altijd lopen te mokken en te knorren zitten in uw irritatiezone en irritatiezone. U kunt genieten van wat u hebt en waar u staat. De valkuil van tevredenheid is dat u soms te gemakkelijk ingesteld bent. Uw leerdoel kan zijn om meer intrinsieke motivatie en zelfdiscipline te ontwikkelen

 • Verantwoordelijk

  Een kwaliteit kan zijn dat u zich verantwoordelijk weet of voelt. Dat wil zeggen dat u de zaak serieus benadert. U ziet waar uw verantwoordelijkheden liggen zowel in uw werk als privé en u gaat daar ook op de juiste wijze mee om. Mensen die zich overal erg gemakkelijk van afmaken, zitten in uw irritatiezone. U kunt zich dat moeilijk voorstellen. De valkuil van verantwoordelijk is dat u zich over-verantwoordelijk gaat voelen. Op dat moment gaat u over de grens van de ander heen en dat voelt niet goed. Zelf kost het u teveel energie en in feite ontneemt u de ander de mogelijkheid om eigen verantwoordelijkheden in te vullen. Uw leerdoel is: loslaten.

 • Zakelijk ingesteld

  Bent u zaakgericht en zakelijk ingesteld? Dat is een kwaliteit. Dat betekent dat u situaties van origine rationeel benadert. Waarschijnlijk kunt u goed analyseren en zet u de zaken eerst op rij voordat u met een oplossing komt. Mensen die impulsief zijn, overgevoelig of overenthousiast kunnen behoorlijk in uw irritatiezone zitten. Uw valkuil is dat u te koel of afstandelijk overkomt.

 • Zorgzaam

  Beschikt u over de kwaliteit zorgzaam? Dan hebt u waarschijnlijk oog voor uw omgeving, voor uw medemens oftewel voor de ander. Egoïsme is u vreemd. U zult niet snel alleen maar aan uzelf denken. Zorgzaam zijn kan zich op verschillende manieren manifesteren. De één is meer praktisch ingesteld om al snel een helpende hand te bieden terwijl de ander juist vooral een luisterend oor heeft voor de ander. Wanneer u te zorgzaam bent, merkt u dat de ander u zoveel tijd en energie kost dat het ten koste gaat van uzelf. In feite gaat u dan een grens over die uzelf en de ander niet ten goede komt. U zou dan moeten leren omgaan met de valkuil overzorgzaamheid of overbezorgd.  Uw leerdoel is begrenzen, loslaten: u zou in ieder geval meer afstand t.o.v. de ander moeten inbouwen. En uw irritatiezone is mensen die zich nergens om bekommeren, alleen maar gericht zijn op zichzelf of zich onverschillig voordoen. Overzorgzaamheid in de ergste vorm wordt door de omgeving vaak als bemoeizucht of bemoeiziek ervaren.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens