Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Competenties en competentieontwikkeling

Competenties worden gebruikt in organisaties om enerzijds aan te duiden over wat voor bekwaamheden de medewerker moet beschikken in een bepaalde functie. Anderzijds kan bekeken worden over welke bekwaamheden de medewerker beschikt. In dit artikel gaan we in op een aantal aspecten rond competenties en competentiemanagement.

Bekwaamheid

Competentie ontwikkelingBij bekwaamheid spreken we over een viertal invalshoeken namelijk:

 • Weten = opleiding en kennis

  Ten dele gaat het over WETEN en dat is kennis hebben van. Hetzij door opleiding, training of cursussen (met of zonder diploma)

 • Kunnen = vaardigheden en ervaring

  Kunnen wordt verworven door het ontwikkelen van vaardigheden. Dat gebeurt vooral in de praktijk. Uiteraard verwerft iemand ook vaardigheden op school. Maar de leerschool voor vaardigheden is gevestigd in de praktijk. Ervaring en werkervaring spelen hierbij een grote rol.

 • Zijn = persoonskenmerken

  Zijn heeft met persoonskenmerken te maken. Wat voor type mens bent u? Wat voor karaktereigenschappen of wat voor kernkwaliteiten hebt u in huis? Lees ook ons artikel over kernkwaliteiten met een ruim aanbod aan voorbeelden.

 • Motivatie en drijfveren

  We geven graag aandacht aan motivatie en drijfveren. Wat motiveert mij? Wat brengt mij in beweging? Wat zet mij aan tot actie? Komt die actie van binnenuit of wordt er van buitenaf iets opgelegd en word ik aangespoord door externe prikkels tot actie. Het ene noemen we extrinsieke motivatie. Het andere heet intrinsieke motivatie.

Competentieontwikkeling leidinggevenden

We hebben nog meer artikelen over competentieontwikkeling voor leidinggevenden en managers geschreven.

Competenties leidinggevenden

Leerdoelen

Bekijk het overzicht met alle leerdoelen voor training en coaching in het kader van competentieontwikkeling.

Leerdoelen

Competentiemanagement en competentieontwikkeling

Competentiemanagement is de koppeling tussen organisatiedoelen en de benodigde competenties binnen de organisatie. Wat voor competenties hebt u nodig om uw organisatiedoelstellingen te realiseren. Het voordeel van het werken met competenties is dat u binnen uw organisatie dezelfde taal gaat spreken wanneer het over bekwaamheid gaat mits dit goed gecommuniceerd wordt. Als er gesproken wordt over de competentie besluitvaardigheid en u hebt goed omschreven wat besluitvaardigheid is dan biedt dat eenduidigheid qua benadering.

Competentieontwikkeling is in feite zeer doelgericht aan de slag gaan met uw individuele medewerker zodat hij/zij die bekwaamheden verwerft die noodzakelijk zijn voor de functie en uiteindelijk voor het realiseren van organisatiedoelstellingen.

 • vaardigheden zijn te trainen en kan iemand in de praktijk opdoen door ervaring
 • kennis is te verwerven via cursussen en opleiding
 • persoonlijke eigenschappen zijn te ontwikkelen vooral door coaching en begeleiding

Voorbeelden

Voorbeelden van competenties zijn:

Analyse en besluitvorming

Communicatie

Wat zijn kwaliteiten?

Kernkwaliteiten zijn die natuurlijke eigenschappen die bij een persoon passen.

Kwaliteiten

Online test

Om de persoonskenmerken in kaart te brengen hebben wij een online test ontwikkeld.

Doe de test online

Nadelen: vergaarbak eigenschappen, vaardigheden en motivatie

Nadelen competentiemanagement

Nadelen aan het systeem van competenties zijn er ook. Naar ons idee worden vaardigheden en eigenschappen (en soms motivatie) van mensen te snel door elkaar gehusseld.

 • Komt het van binnen of van buiten?

  Alles wat van buitenaf komt noemen wij aangeleerd gedrag. Enerzijds zijn dat de vaardigheden die we ons eigen hebben gemaakt. Anderzijds zijn dat kwaliteiten die wij onszelf eigen hebben gemaakt.

  Wat van binnen komt is natuurlijk. Kernkwaliteiten wijst op gedrag wat iemand van nature aan de dag legt. Alles wat van nature is, gaat vanzelf. Dat wil zeggen: de persoon hoeft er geen moeite voor te doen.

 • Voorbeeld

  Een voorbeeld is daadkracht. Iemand kan daadkrachtig optreden maar de vraag is of hij/zij daadkrachtig is. Moet hij/zij zich er toe zetten om dit gedrag te laten zien? Of heeft hij/zij het op natuurlijke wijze in zich? Ons zou persoonlijk vooral boeien wat hij van nature is: is dat een daadkrachtig persoon (doortastend, besluitvaardig) of is dat iemand van de langere aanloop (geduld).

 • Het gevaar van systemen

  We willen ook nadrukkelijk wijzen op het gevaar van systemen (zeker wanneer het over mensen gaat). Mensen zijn namelijk niet in systemen te persen, ook niet al klopt alles volgens het boekje. We kunnen niet als een boekhouder met competenties omgaan (3 aan de debetkant en 2 aan de creditkant), dus goed of fout oftewel winst of verlies. Er spelen nogal wat factoren mee wanneer we over het functioneren van mensen praten? Is een afgestudeerde Registeraccountant (RA) per definitie een goede accountant? Is hij/zij een goede accountant wanneer hij /zij aan het gewenste competentieprofiel voldoet? Dat zou kunnen maar het hoeft niet.

  Ook hier geldt dus: het gaat niet om het systeem maar zonder systeem gaat het vaak niet.

Competenties

Dit artikel is geschreven in de vraagbaak over training en coaching.

Vraagbaak training en coaching

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens

Nieuw ebook: HSP, label of labiel?

Ontdek de kracht van hoogsensitiviteit!

HSP ebook

Meer informatie

Jouw leerdoelen staat centraal!

Wij combineren meerdere leerdoelen tot één training. Het voorkomt dat je 25 trainingen moet volgen en het bespaart je dus gewoon tijd en geld. Bovendien is het rendement van de training veel hoger omdat de training op jouw is afgestemd. Moeten we je helpen bij het formuleren van leerdoelen? Bel dan met onze trainingsadviseur.

 

Nieuw: ebook willen is minder moeten

Bestel ons nieuwste ebook via de webshop!

Ebook willen moeten

Wanneer je jezelf ontmoet, wil je meer en moet je minder!

Meer informatie