Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Onderbezetting binnen jouw team of op jouw afdeling

Onderbezetting binnen jouw team, afdeling of organisatie? Dat kan! Soms door bezuinigingen, (langdurig) ziekteverzuim van een collega, economische crisis of door reorganisatie. Op een ander moment omdat er moeilijk medewerkers te krijgen zijn of door snelle groei van jouw organisatie. Toch vraagt onderbezetting een actieve aanpak om ziekte en uitval te voorkomen.

Wat is onderbezetting?

Onderbezetting is in feite te definiëren als ‘meer werk dan mensen die het werk kunnen uitvoeren’. Onderbezetting is dat er onvoldoende capaciteit is en dat er met weinig personeel het werk uitgevoerd moet worden. Structurele onderbezetting leidt tot hoge werkdruk en soms tot ziekte en verzuim. Een goede personeelsplanning is daarom belangrijk om grotere problemen en uitval te voorkomen.

Oorzaken

Er zijn meerdere oorzaken te noemen van onderbezetting op bepaalde afdelingen maar ik noem er een paar

 • er wordt bezuinigd op de personeelskosten en derhalve is er meer werkaanbod dan uitgevoerd kan worden met de huidige bezetting
 • er is te weinig gekwalificeerd personeel
 • langdurig ziekteverzuim van bepaalde medewerkers
 • sommige vacatures zijn moeilijk te vervullen
 • de organisatie groeit als kool

Onderbezetting op de afdeling

Teamcoaching

Een teamcoach kan het team helpen om spanningen bespreekbaar te maken onderling. Dat begint met een individueel gesprek vooraf. Daarna een analyse van wat er aan de hand is precies. En dan pas een plan van aanpak.

Teamcoaching

Gevolgen

In alle gevallen is het zo dat onderbezetting kan leiden tot werkdruk en stress wanneer het aantal werkzaamheden niet is gedaald maar het aantal collega's wel. In dit geval is er sprake van gezamenlijke werdruk en gezamenlijke stress. Dat geeft een andere dimensie dan wanneer medewerkers individueel werkdruk ervaren.  Andere gevolgen kunnen zijn:

 • er ontstaat werkdruk op de afdeling die ongezond is
 • medewerkers vallen uit met burn-out klachten of andere spanningsklachten
 • er ontstaat een gespannen sfeer op de werkvloer
 • er ontstaan teamconflicten als gevolg van overbelasting

Er is nog een aspect dat ik wil noemen, namelijk: bij onderbezetting krijgt een medewerker vaak extra taken toebedeeld die niet bij hem of haar passen, waarvoor hij/zij niet gekozen heeft bij de sollicitatie, die los staan van de functie en die niet aansluiten op de kwaliteiten van de medewerker. Dus behalve een extra hoeveelheid werk die kan zorgen voor overbelasting, is er ook een inhoudelijk punt dat kan gaan knellen en leidt tot stress, demotivatie en uitval.

Onderschatting

Onderbezetting wordt door werkgevers vaak onderschat. Zo werd onlangs een werkgever aansprakelijk gesteld door een werknemer vanwege psychische schade door burnout. De oorzaak van deze burnout zou gelegen zijn in het feit dat er overmatig een beroep is gedaan op de werknemer vanwege onderbezetting op de afdeling. Het hof wees de schadevergoeding van de hand om de volgende redenen:

 • er was door de werknemer niet geklaagd over onderbezetting
 • er was geen sprake van structureel overwerk

De les voor zowel werkgever is toch dat onderbezetting serieus genomen moet worden.

Grijp tijdig in!

De gezamenlijke beleving van de nadelen van onderbezetting vraagt ook om een gezamenlijk meedenken en oplossen. Een paar aspecten:

 • Grijp tijdig in en neem de juiste maatregelen! Een goede analyse is van belang om de juiste HRM instrumenten in te zetten.
 • Een goede personeelsplanning voorkomt onderbezetting op bepaalde afdelingen.  Strategische personeelsplanning is vooruitkijken, inschatten en tijdig voorzien in jouw personeelsbehoefte.
 • Kun je als team en leiding een gezamenlijk plan maken om de onderbezetting op te lossen?
 • Wanneer deze oplossing er niet is dan verwijs ik naar mijn artikel over werkdruk en stress binnen jouw team

Taak voor de leidinggevende

Je kunt er als leidinggevende heel veel aan doen. In ieder geval kun je werken aan de volgende zaken:

 • een goede relatie opbouwen met de medewerker
 • meer tijd nemen en aandacht geven aan het team
 • gezamenlijk prioriteiten stellen

Ziek worden van je werk

Kun je ziek worden van je werk? Nou en of! Lees onze artikelen over dit onderwerp.

Ziekmakende organisaties en teams

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.