Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Negatieve groepsvorming binnen teams of organisaties

Soms komt het voor dat er sprake is van negatieve groepsvorming of kampvorming binnen teams of organisaties. Er ontstaan kampen of bondgenootschappen die als het ware tegenover elkaar staan. Hoe ontstaat dit en wat kun je eraan doen?

Wat is groepsvorming?

Groepsvorming is in feite de ontwikkeling die je als groep doormaakt. Daarin zijn fasen te onderscheiden en op de markt is tal van modellen te vinden waar je de fasen mee kunt duiden.

Ik duid het met de fasen van teamontwikkeling  van Lencioni maar een ander model is van Bruce Tuckman die ook vier stadia benoemt namelijk: forming, storming, norming en performing. Dit artikel gaat over negatieve groepsvorming.

Groepsvorming binnen teams

Teamcoaching

Een teamcoach kan het team helpen om spanningen bespreekbaar te maken onderling. Dat begint met een individueel gesprek vooraf. Daarna een analyse van wat er aan de hand is precies. En dan pas een plan van aanpak.

Teamcoaching

Negatieve groep

Kenmerken van een negatieve groep:

 • binnen de groep is vaak een dictator (iemand die erg stuurt)
 • anderen zijn juist meelopers en te meegaand of teamleden die als slachtoffer zich gedragen
 • er is voortdurend competitie onderling
 • men probeert elkaar te wijs af te zijn of af te troeven
 • onderling respect en wederzijds vertrouwen ontbreekt
 • er is geen eensgezindheid: eerder is er een ZIJ en een WIJ (hullie of zullie)
 • verscheidenheid of diversiteit wordt als bedreiging ervaren
 • er zijn conflicten of onderhuidse spanningen
 • de samenwerking is slecht
 • de teamprestaties blijven achter
 • de sfeer is om te snijden

Hoe herken je kampvorming?

Kampvorming brengt de volgende kenmerken met zich mee.

 • vaak heeft men een gezamenlijke vijand en een gezamenlijk belang
 • het bondgenootschap ervaart men onderling in de verbinding van negatieve gevoelens
 • er ontstaat onderlinge strijd tussen de kampen
 • er ontstaat negatieve beeldvorming over de ander of het andere kamp: beschuldigingen, veroordelen
 • de beeldvorming is vooral gebaseerd op aannames en het gesprek gaat men doorgaans uit de weg
 • er is cynisme of sarcasme over de andere groep of teamleden uit de andere groep
 • er is sprake van hullie en zullie (wij en zij)
 • de communicatie is niet open
 • het gesprek is niet gelijkwaardig maar gericht op 'wij willen winnen en zij moeten verliezen'
 • er is geen onderling vertrouwen doorgaans
 • er is een eilandcultuur

Wat voor kampen?

Er kan groepsvorming zijn binnen teams onderling maar ook tussen teams en de leiding of het management. Soms is er groepsvorming richting een bepaalde afdeling (die het allemaal verkeerd doet). Er kan groepsvorming zijn als ondernemingsraad richting de directie of andersom.

Hoe ontstaan kampen binnen teams?

Hoe dergelijke processen ontstaan is soms moeilijk aan te duiden. Duidelijk is dat er te weinig met elkaar wordt gesproken op een open en constructieve wijze en dat er weerstanden zijn binnen het team of de organisatie of dat er zelfs sprake is van groepsweerstanden binnen de organisatie. Ik noem een paar oorzaken:

Hoe doorbreek je dit als leiding?

Dat is een prachtige vraag maar vooropgesteld is er de bewustwording dat de leiding of het management dit niet kan doorbreken. Dat kunnen alleen de teamleden of medewerkers zelf doen in principe. Dat houdt niet in dat de leiding er geen rol in kan spelen. Maar dat begint wel bij het analyseren van de oorzaak.

Waarom doen mensen eraan mee?

Binnen het eigen kamp ervaart men herkenning en erkenning van de eigen behoeften. Men voelt zich veilig binnen het eigen kamp en men ontvangt er waardering, respect. Mensen voelen zich opgenomen binnen het eigen kamp.

Ziek worden van je werk

Kun je ziek worden van je werk? Nou en of! Lees onze artikelen over dit onderwerp.

Ziekmakende organisaties en teams

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.