Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Wantrouwen en achterdocht binnen team en organisatie

Is er wantrouwen en achterdocht binnen jouw team of organisatie? Dan is er aandacht nodig voor de eerste fase van teamontwikkeling. In dit artikel leg ik uit hoe zoiets ontstaat en wat je er aan zou kunnen doen.

Kenmerken

Wanneer er wantrouwen is binnen het team zie je de volgende kenmerken

 • mensen voelen zich niet op hun gemak
 • teamleden voelen onvoldoende veiligheid binnen het team om zich uit te spreken
 • discussies worden niet open gevoerd
 • teamleden zien kritiek als aanvallend of bedreigend
 • er heerst een gespannen sfeer (soms onder de oppervlakte)
 • teamleden vinden het moeilijk om hun zwakheden bloot te leggen of zich kwetsbaar op te stellen
 • men zal niet snel toegeven dat er fouten zijn gemaakt
 • feedback vragen (maar ook geven) vindt men moeilijk
 • men zal zich snel indekken of verontschuldigen wanneer er fouten zijn gemaakt
 • men zal elkaar snel veroordelen of voorbarig zijn met conclusies over de ander
 • hulpvragen worden niet gauw gesteld
 • men stelt zich onkwetsbaar op
 • men doet zich anders voor dan men is
 • fouten en zwakheden worden verborgen
 • men veroordeelt elkaar knetterhard soms
 • men trekt snel conclusies over elkaar

Wantrouwen binnen teams en organisaties

Teamcoaching

Een teamcoach kan het team helpen om spanningen bespreekbaar te maken onderling. Dat begint met een individueel gesprek vooraf. Daarna een analyse van wat er aan de hand is precies. En dan pas een plan van aanpak.

Teamcoaching

Oorzaak

In de meeste gevallen is er niet één oorzaak aan te wijzen. In ieder geval is er onbalans binnen het team en dat kan van alles betekenen zoals:

 • er zijn veel onduidelijkheden: het team weet niet wat de richting is
 • teamleden weten onvoldoende wat er van hen verwacht wordt
 • het is niet duidelijk hoe ze dingen moeten doen
 • er is te weinig aandacht voor het team of de teamleden
 • er zit oud zeer uit het verleden
 • de leiding is te sturend of rekent te snel af op resultaten
 • de leiding is niet in staat om een sfeer van openheid te creëren
 • er zit wrijving onderling tussen teamleden
 • bij sommigen is sprake van haantjesgedrag of onderlinge competitie
 • er is onzekerheid over de toekomst
 • er is te weinig communicatie onderling
 • er zijn te weinig overlegmomenten
 • er is nooit aandacht voor wat men ergens bij voelt, als er overleg is gaat het meestal over de praktische zaken

Gevolgen

De gevolgen kunnen legio zijn.

 • er ontstaat een soort van kunstmatige harmonie maar het is disharmonie
 • er is angst voor conflicten
 • confrontaties gaat men uit de weg
 • men spreekt zich niet uit
 • conflicten gaan de doofpot in
 • de betrokkenheid neemt af
 • ieder bouwt een muur van zelfbescherming
 • er ontstaan verstoorde relaties
 • er komen arbeidsconflicten

Achterdocht binnen teams en organisaties

Taak voor de leidinggevende

Je kunt er als leidinggevende heel veel aan doen. In ieder geval kun je werken aan de volgende zaken:

 • een goede relatie opbouwen met de medewerker
 • de medewerkers waardering geven
 • een positief werkklimaat bevorderen
 • meer tijd nemen en aandacht geven aan het team
 • commitment en betrokkenheid van teamleden en medewerkers vergroten

Ziek worden van je werk

Kun je ziek worden van je werk? Nou en of! Lees onze artikelen over dit onderwerp.

Ziekmakende organisaties en teams

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.