Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Kernwaarden van jouw organisatie

Kernwaarden zeggen iets over overtuigingen die je hebt. Het is een combinatie van gedachten die je meekreeg vanuit opvoeding, school, omgeving of die je zelf hebt gevormd. Het is ook wat je gelooft en waar je je veilig bij voelt. Kernwaarden geven aan hoe je in het leven staat, wat je beweegt, wat jou drijft. Ze maken jouw ervaringswereld, belevingswereld en ze bepalen zelfs jouw waarheid. Lees ook mijn artikel over: persoonlijke waarden.

Gezamenlijke kernwaarden

Kernwaarden van jouw organisatie zijn de belangrijkste waarden van jouw bedrijf. Soms worden ze basiswaarden genoemd. Een kernwaarde zegt veel over de identiteit van jouw bedrijf maar ook over de bedrijfscultuur. Kernwaarden binnen de organisatie vertellen iets over de gezamenlijke overtuigingen die je hebt.

Dat is zeer waardevol. Het vertelt:

 • Wat je samen belangrijk vindt
 • Waar je voor staat
 • Waar je samen in gelooft
 • Wat je goed vindt of fout (wat de normen zijn)

Kernwaarden van uw organisatie

Doe de leiderschapstest!

Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je ontdekken wat jouw natuurlijke leiderschapsstijl is? Doe dan de gratis online test!

Leiderschapstest

Training en coaching gericht op leiderschap

Wij verzorgen training & coaching voor leidinggevenden, managers en ondernemers. Zowel voor het middenkader als het hoger kader, voor de startende leidinggevende als de ervaren manager.

Leiderschapsontwikkeling

Ongeschreven

Onze waarden zijn ongeschreven. We zijn ons er vaak niet bewust van. Dat geldt ook binnen organisaties. We zijn ons er vaak niet bewust van dat persoonlijke en individuele waarden voor verbinding zorgen binnen de organisatie. Het is van belang dat je de kernwaarden van jouw organisatie kunt benoemen. Daarom draagt een traject gericht op het ontwaren van de gezamenlijke kernwaarden bij aan:

 • Het ontwikkelen van een gezamenlijk leiderschapskompas
 • Begrip voor mensen met een ander waardenperspectief
 • Duidelijkheid over kaders
 • Uitgangspunten voor ontwikkeling
 • Oordeelvorming binnen de organisatie

Kernwaarden kunnen verbindend werken en zijn derhalve belangrijk bij de werving- en selectie van jouw personeel maar ook bij jouw pr- en marketinguitingen.

Normen zijn er ook!

Bij elke waarde hoort een norm. Als de waarde veiligheid is op de bouwplaats, kan de norm zijn dat iedereen een helm draagt.
Als de waarde klantgerichtheid is, kan de norm zijn dat een offerteaanvraag binnen 24 uur wordt afgehandeld. Normen leg je niet op, die spreek je samen af.
Als de waarde behulpzaamheid is, kan de norm zijn dat je het straatje van de buurvrouw van 90 jaar ook even veegt.

Traditioneel en modern leiderschap

De maatschappij is veranderd. Er is behoefte aan nieuw leiderschap. Wat is het verschil?
Bij traditioneel leiderschap werd een heidedag belegd voor directie- en managementteam. Daar werden de kernwaarden benoemd, opgeschreven en de volgende dag gedicteerd aan het personeel. Overigens gebeurt dit nog regelmatig. Maar het kenmerk van waarden (trouwens ook van normen) is dat je die niet oplegt. Daarmee bereik je niet dat de medewerkers van de organisatie de kernwaarden gaan omarmen.
De moderne leider zal andere werkwijzen moeten vinden om de kernwaarden van de organisatie op tafel te krijgen. Want let op: je hoeft ze niet te bedenken, ze zijn er al! Alleen: het zijn ongeschreven waarden. Je moet ze zien op te schrijven! Dat lukt alleen als je dat samen doet!
Van de moderne leider worden dus andere kwaliteiten en vaardigheden gevraagd. Leidinggeven op overtuigingsniveau is een andere bezigheid dan het bedenken van protocollen, procedures en regels.

Waarden verbinden!

Weet je dat de kernwaarden van de organisatie voor verbinding zorgen? Door ervoor te zorgen dat je je daar gezamenlijk van bewust bent, kun je deze verbinding versterken.
Bovendien kun je de kernwaarden ontwikkelen. Hoe? Door de wikkels eraf te halen.

Lijst met voorbeelden van kernwaarden

Hieronder tref je circa 300 kernwaarden aan:

 • Aandacht
 • Aanpassingsvermogen
 • Aanwezig en profilerend
 • Accuraat, nauwkeurig en precies
 • Actieveling (bezige bij)
 • Ad hoc
 • Afspraak is afspraak
 • Afwisseling
 • Alert en waakzaam
 • Altruïsme en onbaatzuchtig
 • Ambitieus en grensverleggend
 • Anticiperen
 • Authenticiteit
 • Autonomie
 • Avontuurlijk
 • Balans
 • Bedachtzaamheid
 • Bedrevenheid
 • Begrip
 • Beheerst
 • Behoudendheid
 • Behulpzaamheid
 • Bekwaamheid
 • Belangstellend
 • Beleefdheid
 • Beleving
 • Bemiddelaar
 • Bereidheid
 • Bereidwilligheid
 • Bescheidenheid
 • Bescherming
 • Beschikbaarheid
 • Besluitvaardigheid
 • Betekenis
 • Betrokkenheid
 • Betrouwbaar
 • Bevlogenheid
 • Bewustzijn
 • Bezieling
 • Bijdragen
 • Bondig
 • Charisma
 • Collegiaal
 • Communicatie
 • Compassie
 • Competitie
 • Concreet
 • Consciëntieus en gewetensvol
 • Consensusgericht
 • Consequent
 • Consideratie
 • Continuïteit
 • Controle
 • Coöperatief
 • Correctheid
 • Creatief
 • Daadkracht
 • Degelijkheid
 • Democratie
 • Denker
 • Deskundigheid
 • Dienstbaarheid
 • Diepzinnigheid
 • Diplomatiek
 • Directief
 • Discipline
 • Discreet
 • Doelgerichtheid
 • Doener
 • Doortastend
 • Doorzettingsvermogen
 • Duidelijkheid
 • Duurzaamheid
 • Dynamiek
 • Educatie
 • Eensgezindheid
 • Eenvoud
 • Effectiviteit
 • Efficiency
 • Efficiëntie
 • Eigenheid
 • Empathie
 • Energiek
 • Enthousiast
 • Ergens voor staan
 • Erkenning
 • Essentie
 • Evenwicht
 • Fatsoen
 • Feitelijkheid
 • Flexibiliteit
 • Gastvrijheid
 • Geborgenheid
 • Gedegenheid
 • Gedrevenheid
 • Geduld
 • Gehoorzaamheid
 • Gelijkheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Geloofwaardigheid
 • Gemak
 • Gematigdheid
 • Gemeenschappelijkheid
 • Gemoedelijk
 • Genuanceerd
 • Gevatheid
 • Gevoeligheid
 • Gewetensvol
 • Gezagsgetrouw en gehoorzaam
 • Gezamenlijkheid
 • Gezellig en onderhoudend
 • Gezondheid
 • Goedheid
 • Grondigheid
 • Grootmoedigheid
 • Grootsheid
 • Gulheid
 • Handigheid
 • Harmonie, eenheid en saamhorigheid
 • Helderheid
 • Helicopterview
 • Helper
 • Hiërarchie
 • Hulpvaardigheid
 • Idealistisch
 • Ideeën-generator
 • IJverigheid
 • Informeel
 • Improviseren
 • Ingetogen
 • Initiatiefrijk
 • Inlevingsvermogen
 • Innovatief
 • Inspirerend
 • Integriteit
 • Intensiteit
 • Intellectueel
 • Inzet
 • Inzicht
 • Klantgericht 
 • Klantvriendelijkheid
 • Krachtig
 • Kritisch
 • Kwaliteitsgericht
 • Kwetsbaar en kwetsbaarheid
 • Leraarschap
 • Levenslust
 • Liefdadigheid
 • Loyaal
 • Luisteren
 • Matigheid
 • Mededogen
 • Meegaand en volgzaam
 • Meesterschap
 • Meeveren
 • Menselijkheid / medemenselijkheid
 • Mensgerichtheid
 • Mildheid
 • Moed, moedig en durf
 • Nauwkeurigheid
 • Nederigheid
 • Nieuwsgierigheid
 • No-nonsense
 • Nuchterheid
 • Nut
 • Onafhankelijkheid
 • Onbaatzuchtigheid
 • Onbevangen
 • Onbevooroordeeld en oordeelvrij
 • Ondernemerschap
 • Onpartijdigheid
 • Ontdekken
 • Ontmoeten
 • Ontplooiing
 • Ontspanning
 • Ontwapenend
 • Ontwikkelen
 • Onvoorwaardelijk
 • Oog voor details
 • Open, openheid en openhartig
 • Oplettendheid
 • Oplossingsgericht
 • Oprechtheid
 • Opschieten
 • Optimistisch
 • Orde
 • Originaliteit
 • Overgave
 • Overtuigd
 • Overvloed
 • Participatie
 • Passie
 • Passiviteit
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Pionieren
 • Plannenmaker
 • Plezier
 • Plichtsbetrachting
 • Positiviteit
 • Pragmatisch (pragmaticus)
 • Praktisch
 • Prestatiegericht
 • Presteren
 • Principieel
 • Privacy
 • Proactief
 • Professionaliteit
 • Rationeel
 • Realistisch
 • Recht door zee
 • Rechtvaardigheid
 • Redelijkheid
 • Relativeringsvermogen
 • Resoluutheid
 • Respect
 • Resultaat
 • Rust
 • Saamhorigheid
 • Samenbindend
 • Samenwerken
 • Samenzijn
 • Scherpzinnig
 • Serieusheid
 • Sfeervoeler (en sfeergevoelig)
 • Slagvaardig
 • Snel schakelen
 • Snelheid
 • Soberheid
 • Sociaal
 • Soevereiniteit
 • Solidariteit
 • Souplesse
 • Spaarzaamheid
 • Speelsheid
 • Spiritualiteit
 • Spontaniteit
 • Stabiliteit
 • Standvastigheid
 • Stelligheid
 • Stimulerend
 • Stiptheid
 • Strengheid
 • Structuur
 • Synergie
 • Tactvol
 • Teamplayer of samenwerker
 • Temperamentvol
 • Tevredenheid
 • Tijdigheid en snelheid
 • Tijdloosheid
 • Toegankelijkheid
 • Toegeeflijkheid
 • Toewijding en toegewijd
 • Tolerantie
 • Traditioneel
 • Transparantie
 • Trouw
 • Uitdaging
 • Uniformiteit
 • Vakkundigheid
 • Vastberadenheid
 • Veelzijdigheid
 • Veerkracht
 • Veiligheid
 • Verandering
 • Verantwoordelijkheid
 • Verbetering
 • Verbinding
 • Verbondenheid
 • Verdraagzaamheid
 • Vernieuwing
 • Vertrouwen
 • Vindingrijkheid
 • Vitaliteit
 • Voldoening
 • Volhardend
 • Voortvarend
 • Vooruitstrevendheid
 • Vraaggericht werken
 • Vrede
 • Vrijheid
 • Waardering
 • Waardevol
 • Wederkerig
 • Welvaart (immateriële/materiële)
 • Werkelijkheidsbesef en realiteitszin
 • Wijsheid
 • Wilskracht en vastberadenheid
 • Zachtmoedigheid
 • Zakelijkheid
 • Zekerheid
 • Zelfbeheersing
 • Zelfbeschikking
 • Zelfcompassie
 • Zelfcontrole
 • Zelfkennis
 • Zelfontplooiing
 • Zelfstandigheid
 • Zelfvertrouwen
 • Zelfverwezenlijking
 • Zelfwaardering
 • Zelf-zijn / zichzelf-zijn
 • Zelfzorg
 • Zingeving
 • Zorgvuldigheid
 • Zorgzaamheid

Verbindend communiceren

Wil je verbindend communiceren? Zoek dan verbinding in de gezamenlijke waarden die je samen ervaart. Waarden hebben alles te maken met wat we willen en wie we zijn. Verbinding kun je ervaren op het rationele vlak. Bijvoorbeeld in de doelstellingen en de strategie. Maar verbinding vind je juist in wat we bedoelen en waarom we er zijn! Hoofd en hart in balans om het maar zo te zeggen.

Modern leiderschap

Dit artikel schreef ik in de serie over modern leiderschap!

Modern leiderschap

 

Leiderschapsontwikkeling

Bekijk al onze trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling. Bekijk ook de Leerdoelen leiderschap.

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.