Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Timemanagement testen

De Steven heeft een tweetal timemanagement-testen ontwikkeld. Deze gebruiken wij als vertrekpunt om de leerdoelen voor de training timemanagement vast te stellen. Het bepalen van de juiste leerdoelen is de basis voor het welslagen van de training of cursus. 

Waar kunt u tijdwinst boeken?

Online timemanagement testDe eerste test geeft  inzicht op een zestal actoren waar u tijdwinst zou kunnen behalen (of anders gezegd: waar u nu tijd verliest):

  • De mate waarin u werkt  vanuit doelstellingen: ‘Wie geen doelen stelt, haalt ze zeker’;
  • De mate van proactief en reactief: ‘de tijd vliegt, bent u piloot of passagier?’
  • De mate van perfectionisme
  • De mate waarbij u met tijdverspillers te maken hebt: laat het niet gebeuren maar benut ze
  • De mate waarin u neiging tot uitstel hebtl
  • Omgevingsfactoren die een negatieve invloed hebben op uw werkzaamheden 

Doe de online test!

Uw karakterprofiel en uw tijdgebruik

De tweede test is erop gericht om uw kwaliteiten en valkuilen rond uw tijdgebruik in beeld te brengen. Er ;igt namelijk een duidelijke relatie tussen uw persoonskenmerken en uw tijdgebruik. Persoonskenmerken en tijdgebruik

Leerdoelen training timemanagement

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de training timemanagement voor u uitgewerkt.

Maatwerktraining timemanagement

Training timemanagement

Wilt u leren om effectiever om te gaan met uw tijd? De Steven is specialist in timemanagement! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Training timemanagement

Timemanagement voor leidinggevenden

Voor leidinggevenden in het hoger en middenkader hebben wij een training timemanagement ontwikkeld waarbij uw persoonlijke leerdoelen en leidinggevende aspecten betrokken worden.

Timemanagement leidinggevenden