Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Wie ben je eigenlijk? Weten wie je bent! Zijnskenmerken!

Weet jij wie je bent? En als je dat niet weet, hoe kom je daar dan achter? Dit artikel helpt je wellicht om inzicht te krijgen in kenmerken die horen bij wie je als mens bent. Ook ga ik in op zijnskenmerken of persoonskenmerken.

Onderscheid in willen, kunnen en zijn

Ik maak altijd onderscheid in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Dat is niet geheel correct weet ik. Wat je wilt en wat je kunt, hoort ook bij wie je als mens bent. Maar ZIJN noem ik apart. Waarom? Er wordt zo vaak aan voorbijgegaan terwijl het van doorslaggevend belang is.

Maar ik heb ook een tweede argument. Jouw zijn (wie je bent) begon veel eerder dan jouw KUNNEN en WILLEN. Het begon al vroeg in de wieg toen je net geboren was. Ook dat klopt niet. Het begon al voor je geboren was. Pas later heb je geleerd om te kunnen en pas later kwam je erachter wat je wel en niet zou willen.

Wie je bent is de basis!

Willen, kunnen en zijn

Wil je meer weten over willen, kunnen en zijn? Lees dan ons artikel over dit onderwerp.

Willen, kunnen en zijn

Loopbaanonderzoek

Tijdens een loopbaanoriëntatie onderzoeken we met jou:

 • Willen: drijfveren, loopbaanankers, behoeften, interesses
 • Kunnen: werkervaring, opleiding, achtergrond, vaardigheden
 • Zijn: talenten, eigenschappen,  kwaliteiten

Loopbaan oriëntatie

ZIJN als oerkracht

Wie je bent oftewel jouw ZIJN is een oerkracht. Wat zit er dan allemaal in wie je bent? Ik noem een rijtje met voorbeelden:

 • Persoonskenmerken: aard en karakter

  Jouw persoonskenmerken, aard of karakter noem ik ook wel eigenschappen of kwaliteiten. Daniel Ofman noemt het zo mooi: kernkwaliteiten. Het zijn dus eigenschappen die bij jouw kern horen. Op deze website heb ik er heel veel beschreven.

  • weet jij wat voor type mens jij bent?
  • wat voor temperament heb jij?
  • wat zijn jouw kwaliteiten of eigenschappen?
  • wat zijn jouw valkuilen?

  En let op: jouw vaardigheden (onderdeel uit jouw kunnen) sluiten naadloos aan op jouw kwaliteiten. Kwaliteiten zijn uniek en horen bij jouw DNA. Vaardigheden leer je later. Maar je wordt vaardig als je dingen moet leren die bij je passen.

 • Talenten

  Een beetje in het verlengde van jouw kwaliteiten liggen jouw talenten. Talent daar word je mee geboren. Natuurlijk moet je ze ontwikkelen. Maar als je ze niet hebt, kun je ze niet ontwikkelen. Ik duid het met een voorbeeld. Je wordt niet muzikaal op het conservatorium (je was al muzikaal bij de geboorte) maar je gaat naar het conservatorium omdat je muzikaal bent. Talent krijg je dus niet op school maar talent ontwikkel je wel door naar school te gaan op voorwaarde dat het een talent is waarover je beschikt. Meer over talenten?

 • Normen en waarden

  Waarden en normen zijn belangrijk en heel bepalend in wie je bent. Bepalend hoe je tegen dingen aan kijkt.  Jouw kernwaarden zijn vaak een toetssteen voor jouw handelen, een criterium voor jouw zienswijze, een maatstaf voor jouw doen en laten. Waarden zijn een richtsnoer in jouw leven. Ook normen zijn belangrijk en bepalen wat je van jezelf mag of wat je van jezelf moet.  Waarden en normen krijg je in basis mee van je vader en moeder. Ouders geven door wat ze zelf hebben geleerd. Jij neemt het pakketje normen en waarden weer mee in jouw leven. Natuurlijk pak je ze één voor één vast en kijk je of het jouw normen en waarden zijn. Of heb je dat nog nooit gedaan? Nam je voetstoots aan wat je van huis uit geleerd is?

 • Overtuigingen en geloof

  Jouw overtuigingen neem je ook mee vanuit jouw opvoeding. Hoe kijk jij naar de wereld? Hoe denk jij dat de wereld naar jou kijkt?  Hoe kijk jij naar de maatschappij? Wat is jouw mensvisie? Ben je religieus of ben je dat niet? Ook dat zijn maatstaven die belangrijk zijn bij keuzes die je maakt.

 • Jouw geweten

  In wie je bent zit ook jouw geweten. Dat heeft een functie. De gewetensfunctie druk ik uit door de oorsprong van het woord te zoeken. Geweten komt van het Duitse gewissen en Latijn conscientia (vandaar het woord consciëntieus) wat duidt op innerlijk weten of bij jezelf weten.

 • Jouw levensverhaal en levenservaring

  Jouw levensverhaal bepaalt ook waar je nu staat. In jouw levensverhaal is alles opgenomen wat bij jou hoort. Mooie dingen, verdrietige dingen. Zorgen die je had. Als je er op terugkijkt heb je fijne maar ook vervelende herinneringen. In jouw levensverhaal zijn ook zaken opgenomen die impact hebben gehad. Voorbeelden? Toen:

  • je ouders gingen scheiden
  • toen je ging verhuizen naar een andere plaats
  • toen je van school af moest en verplicht naar een andere school moest
  • toen jouw vriendje ging verhuizen die je nooit meer zag daarna
  • toen je vader of moeder overleed
  • toen jouw oma overleed
  • toen jouw broer in militaire dienst voor het eerst op uitzending moest
  • toen je verkering kreeg  voor de eerste keer
  • toen je de verkering uitkreeg

  Waarom is dat zo belangrijk? Het heeft te maken met hoe je geleerd hebt:

  • met verdriet om te gaan
  • met gevoelens om te gaan
  • om tegenslagen te incasseren
  • om te gaan met situaties waarbij geen controle en grip is
  • met boosheid om te gaan
  • met teleurstellingen om te gaan

Wat je thuis geleerd hebt

Wat je thuis geleerd hebt is dus van belang. Heb je geleerd om te knokken om iets te bereiken of werd je alles in de schoot geworpen? Leerde je al jong om zelfstandig te zijn of juist niet? Hoe ging je met geld om? Heb je dat vanuit jouw opvoeding geleerd? Zie je? Ik noem wat zaken die later in je leven soms terugkomen. Maar thuis is wel een basis gelegd. Ook voor jouw communicatie, voor jouw assertiviteit, zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfbeeld. Je hoeft niet in te blijven hangen maar je kunt het ook niet uitvlakken.

Zijn als basis

Wie je bent noem ik de basis. Het is een heel krachtig stuk en vaak krachtiger dan wat je wilt en wat je kunt. Waarom? Omdat het heel veel sturing geeft aan wat bij je past of wat niet bij je past? Soms kun je dingen (leren) die toch niet bij je passen.  Soms wil je iets wat niet bij je blijkt te passen. Een goed zelfinzicht is dus wel belangrijk. Wie je bent speelt dus een grote rol in jouw levensbaan en loopbaan. Wil je daar meer zicht op? Wij helpen je graag!

Persoonlijk ontwikkeltraject

Wil je aan de slag met jouw leerdoelen? Volg een persoonlijk ontwikkeltraject. Meer informatie? Bel ons of klik op onderstaande link.

Persoonlijk ontwikkeltraject

Bekijk de webshop!

Bekijk onze webshop met e-books, webinars en persoonlijkheidstesten.

Webshop De Steven

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.