Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Onvoldoende of slecht functioneren medewerker?

Onvoldoende of slecht functioneren van medewerkers? Vindt u als leidinggevende dat er sprake is van disfunctioneren? Hierbij 11 redenen waarom de medewerker niet functioneert.

coaching bij verbetertraject bij onvoldoende functionerenVerbetertraject starten?

In elke organisatie komt het voor: een medewerker die niet functioneert zoals men had gehoopt. Dat kan vervelend zijn voor de medewerker zelf als ook voor de organisatie. De vraag blijft echter wel hoe het komt dat een medewerker niet kan brengen wat er van hem/haar verwacht wordt. Is er nog iets aan te doen om het functioneringsproces in rechte banen te leiden? Start een verbetertraject wanneer u de kans groot acht dat de medewerker uiteindelijk toch datgene kan brengen wat de functie en de organisatie vraagt.

Verbetertraject

Functioneren

Functioneren op de werkvloer. Daar draait eigenlijk alles om. Maar wanneer functioneert uw medewerker en wanneer is er sprake van disfunctioneren? Functioneren is:

 • de medewerker voert de taken uit naar de eisen en wens van de organisatie
 • de medewerker neemt de verantwoordelijkheden in zijn functie waar naar de eisen en wensen van de organisatie
 • de medewerker laat die attitude zien (beroepshouding) die de organisatie van hem/haar verwacht
 • Goed functioneren

  Om goed te functioneren heeft de medewerker een aantal zaken nodig:

  • hij/zij beschikt over de juiste kennis (en/of diploma's)
  • hij/zij beschikt over de juiste vaardigheden (of competenties zo u wilt)
  • hij/zij beschikt over de juiste (werk)ervaring
  • hij/zij is gemotiveerd voor de functie
  • hij/zij beschikt over de juiste houding of attitude
 • Slecht functioneren

  Slecht of onvoldoende functioneren is een aanduiding die erg breed is. Het wordt snel gezegd soms ook door werkgevers of leidinggevenden. Maar om nu precies te benoemen wat er aan schort blijkt dus erg ingewikkeld te zijn in de meeste gevallen. Wanneer het over kennis en vaardigheden gaat, lukt het meest nog aardig. De metselaar die zijn vak niet verstaat is wel te traceren. Wanneer de CV installateur met te weinig kennis van de huidige en moderne CV ketels niet functioneert, kan het disfunctioneren ook prima verwoord worden. Maar juist die zaken die niet concreet zijn, zijn voor veel werkgevers moeilijk te benoemen.

Onvoldoende functioneren als leidinggevende

Hebt u een leidinggevende functie en vindt uw organisatie of uw team dat u onvoldoende functioneert?

Onvoldoende functioneren leidinggevende

Verbeterplan

Wanneer er sprake is van onvoldoende functioneren is het verstandig om een verbeterplan te maken.

Verbeterplan

Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

Wie er niet functioneert, is nu wel duidelijk maar wat is er precies aan de hand?

 • De medewerker is niet gemotiveerd voor zijn functie

  Is er sprake van te weinig motivatie of demotivatie bij uw medewerker? Hoe kunt u dat zien of beoordelen? Voldoet de medewerker om wat voor reden ook niet aan uw maatstaven? Mogelijke gedragsvoorbeelden van te weinig motivatie zijn: gebrek aan initiatief, ambitie, discipline, organisatieloyaliteit of resultaatgerichtheid. Nog interessanter is de vraag: hoe komt het dat uw medewerker onvoldoende gemotiveerd is? Dit vraagstuk hebben wij uitgewerkt in 11 redenen waardoor er sprake is van demotivatie.

  Medewerker ongemotiveerd

 • De medewerker heeft een ongewenste houding of attitude

  Is er sprake van een negatieve houding van uw medewerker? Vindt u de attitude van de medewerker onacceptabel? Vindt u dat het gedrag van de medewerker niet overeenkomt met datgene wat u als organisatie van de medewerker vraagt? Waarover gaat het precies? En hebt u ook eisen gesteld qua houding en gedrag bijvoorbeeld in de functieomschrijving?

  Negatieve houding of attitude

 • De medewerker voert de taken niet goed uit

  Voert de medewerker de taken niet naar behoren uit?

  Medewerker voert de taken niet goed uit

 • De medewerker past niet in uw bedrijfscultuur

  Past uw medewerker niet in de organisatie- of bedrijfscultuur? Ontbreekt de klik of de match? Als dat echt zo is, werkt de pot lijm doorgaans niet. Maar waar hebben we het over? Het is zo moeilijk aan te duiden vaak.

  Medewerker past niet in de bedrijfscultuur

 • De medewerker heeft onvoldoende competenties

  Heeft de medewerker onvoldoende competenties?

  Medewerker niet competent

 • De medewerker past niet in de functie

  Past de medewerker niet in de functie?

  Medewerker past niet in de functie

 • De medewerker haalt de doelstellingen niet

  Haalt de medewerker de doelstellingen niet? Hoe kan dat? Zijn de doelstellingen niet helder, eenzijdig opgelegd? Of zijn er doelstellingen die niet binnen de invloedsfeer van de medewerker liggen?

  Medewerker haalt doelstellingen niet

 • De medewerker is onvoldoende meegegroeid met de functie of het bedrijf

  Is uw medewerker onvoldoende meegegroeid met de functie of het bedrijf? Gestagneerd in ontwikkeling? Dit komt vaker voor vooral bij bedrijven en organisaties waar medewerkers in dienst zijn met lange dienstverbanden.

  Medewerker onvoldoende meegegroeid met functie

 • De medewerker negeert voorschriften

  Negeert de medewerker bepaalde voorschriften of is de medewerker niet bereid om instructies vanuit de organisatie op te volgen?

  Medewerker negeert voorschriften

 • De medewerker is onvoldoende geschoold

  Beschikt uw medewerker over te weinig kennis of vaardigheden? Is er onvoldoende scholing of training geweest? Vaak is daar wat aan te doen middels een verbetertraject.

  Medewerker onvoldoende geschoold

 • de medewerker belemmert de voortgang binnen de organisatie en  is negatief inzake het teamproces

  Belemmert de medewerker de voortgang binnen de organisatie? Is er te weinig veranderbereidheid of worden bepaalde voorstellen tegengewerkt of onvoldoende gesteund?

  medewerker belemmert de voortgang

Oorzaken disfunctioneren

We kunnen tal van oorzaken weergeven hoe het komt dat een medewerker onvoldoende functioneert. We noemen er een paar:

 • er is een fout gemaakt bij de selectieprocedure
 • de medewerker is onvoldoende aansturing en begeleiding geboden om de werkzaamheden te leren.
 • de medewerker is op zich wel bekwaam om de functie uit te oefenen maar om één of andere reden onvoldoende gemotiveerd.
 • de medewerker is wel gemotiveerd om zijn functie te vervullen maar heeft onvoldoende kwaliteiten.
 • de medewerker ervaart belemmeringen in zijn persoonlijk functioneren (bijvoorbeeld door privéomstandigheden)
 • de medewerker is niet in staat gesteld (onvoldoende gefaciliteerd) door de leiding en ervaart belemmeringen om goed te functioneren.

Is er reden tot ontslag?

Medewerkers zijn nogal snel bang dat er 'zomaar' overgegaan wordt tot ontslag. Echter het woord 'zomaar' of 'maar zo' bestaat niet in het arbeidsrecht. De ontslagaanvraag kan pas worden ingediend wanneer de werkgever er alles aan gedaan heeft om goed functioneren te bevorderen.

Verbetertraject

Bekijk de mogeljkheden voor een verbetertraject.

Verbetertraject

Verbeterplan

Een verbeterplan is van belang bij onvoldoende of slecht functioneren

Verbeterplan

Functioneren en beoordelen

Bekijk de training functioneren en beoordelen voor leidinggevenden.

Functioneren en beoordelen