Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ontslagaanvraag bij onvoldoende functioneren medewerker

Wanneer de medewerker niet functioneert kun je overgaan tot de ontslagaanvraag en beëindiging arbeidsovereenkomst. Maar dat is wel de laatste route die je kunt bewandelen. Er zijn nog zoveel stappen voor je tot ontslag kunt overgaan. Heb je al deze stappen ondernomen als werkgever? Anders gezegd: is jouw personeelsdossier op orde?

Personeelsdossier op orde?

 • Uit alles moet blijken dat jouw medewerker op de hoogte is van de verwachtingen en eisen die gesteld worden aan het functioneren. Je hebt dit voldoende besproken en vastgelegd. Mogelijkheden hiervoor zijn ook het functieprofiel of de functie- en taakomschrijving. Mochten de afspraken rond het functieprofiel in de loop van de tijd veranderd zijn dan zijn de wijzigingen voldoende vastgelegd en besproken.
 • De medewerker is voldoende op de hoogte van de regels binnen jouw organisatie. Eventueel heb je een personeelshandboek of huishoudelijk reglement toegevoegd aan de arbeidsovereenkomst.
 • Wanneer er sprake is van onvoldoende functioneren dan heb je een verbeterplan opgesteld waarin het gewenste c.q. ongewenste gedrag is beschreven inclusief de belemmeringen die de medewerker ervaart
 • In het verbeterplan heb je alle maatregelen en acties opgenomen om het functioneren te verbeteren
 • Je hebt het verbeterplan met de medewerker voldoende besproken en van tijd tot tijd geëvalueerd. Evaluatiegesprekken zijn voldoende vastgelegd en toegelicht.
 • Je zorgt voor een goede follow-up. Afspraken gericht op verbeterd functioneren die je als werkgever niet nakomt, kunnen later – mocht het tot een ontslagzaak leiden – als verwijtbaar worden beschouwd.

Ontslagaanvraag wegens disfunctioneren

Webinar over verbetertraject of functioneringstraject

Bekijk ons webinar over het verbetertraject of functioneringstraject.

Webinar verbetertraject

E-book over verbeterplan

Bestel ons e-book over het verbeterplan (PDF)!

E-book verbeterplan

Verbetertraject starten

Eén van de eisen die de wetgever stelt is dat de medewerker voldoende kansen moet hebben gehad om zijn/haar functioneren te verbeteren. Dit kan middels een functioneringstraject of verbetertraject. Lees ook: verbetertraject of functioneringstraject starten. Belangrijk is dat je afspreekt hoe de medewerker begeleid wil worden om aan het gewenste gedrag te kunnen voldoen: hetzij door interne coaching en begeleiding, door externe coaching of door training en / of cursus wanneer het aan kennis c.q. vaardigheden schort. 

 • Onderzoek of er andere functies in jouw organisatie beschikbaar zijn die beter passen bij de capaciteiten van jouw medewerker: onderzoek de functiematch en leg dit vast.
 • Bied eventueel loopbaanbegeleiding c.q. outplacement aan.

Onvoldoende functioneren

Wat is onvoldoende of slecht functioneren?

Onvoldoende functioneren

Verbetertraject

Bekijk de mogelijkheden voor een verbetertraject.

Verbetertraject

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.