Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Medewerker is onvoldoende meegegroeid met de functie

Medewerker onvoldoende meegegroeid met de functie of organisatie? Oftewel: de functie vraagt andere zaken dan de medewerker in huis heeft. Is er dan sprake van slecht functioneren? Of disfunctioneren zelfs?

Onvoldoende ontwikkeling bij de medewerker

Er zijn tal van aspecten rond een niet-functionerende medewerker. Eén aspect licht ik er nu uit en dat gaat over het feit dat de medewerker is stil blijven staan qua ontwikkeling terwijl jouw organisatie zich wel heeft doorontwikkeld. Deze situatie komt nogal eens voor bij bedrijven en organisaties waar medewerkers lange dienstverbanden hebben. Ik kom ze tegen met dienstverbanden van 30, 35, 40 en soms zelfs 42 of 43 jaar. Vaak zie ik dat de medewerker enorm loyaal is aan de organisatie. Soms is hij/zij zelfs vergroeid met het bedrijf waar hij/zij werkt. En toch mist er iets. Voorbeelden:

  • Een installateur die zich niet meer thuis voelde in de nieuwste technieken zoals domotica
  • Een melkmachinemonteur die de conventionele stallen wel beheerste maar door de ICT-technieken geen affiniteit had met de robotstal
  • Medewerkers die te weinig ICT-vaardig zijn en niet kunnen omgaan met de iPhone (of: smartphone), groepsapp, laptop, ICT-systemen.

medewerker onvoldoende meegegroeid met de functie

Webinar over verbetertraject of functioneringstraject

Bekijk ons webinar over het verbetertraject of functioneringstraject.

Webinar verbetertraject

E-book over verbeterplan

Bestel ons e-book over het verbeterplan (PDF)!

E-book verbeterplan

Verbetertraject starten?

Een verbetertraject kan opgestart worden wanneer de medewerker onvoldoende is meegegroeid met het bedrijf of de functie. Echter ook dan is het van belang te benoemen waar de groei heeft gestagneerd in de ontwikkeling van de medewerker. Betreft het kennis? Gaat het om vaardigheden? Gaat het over de beroepshouding? Lees ook: verbetertraject starten?

Functie ontwikkelt zich sneller dan de medewerker

De uitoefening van een functie vereist een bepaalde mate van kennis, vaardigheden en attitude (KVA). Net als de organisatie, is elke functie voortdurend aan verandering onderhevig. Stel, een eenmanszaak groeit uit tot een bedrijf met bijvoorbeeld 30 medewerkers. Logisch dat dan aan de ondernemer andere KVA-eisen worden gesteld, dan in de startfase.

Hamvraag is: zijn KVA-vraag en –aanbod in evenwicht? Anders gezegd, is de aanwezige KVA bij een medewerker (de P-kant) in overeenstemming met de KVA die nodig is voor uitoefening van de functie (de O-kant)? Het standaardpakket KVA wordt als volgt verworven: kennis wordt o.a. opgedaan op school, vaardigheden en kennis in de praktijk en attitudevorming vindt plaats van wieg tot graf.

Er is een drietal situaties mogelijk:

  • Situatie 1: medewerker en functie maken een gelijke ontwikkeling door
  • Situatie 2: de medewerker ontwikkelt zich sneller dan de functie
  • Situatie 3: de functie ontwikkelt zich sneller dan de medewerker

Wanneer de medewerker onvoldoende meegegroeid is met de functie is er sprake van situatie 3.

Is er een inhaalslag mogelijk?

Indien zich de derde situatie voordoet, is objectieve vaststelling noodzakelijk van de aanwezige hiaten:

In een aantal gevallen is een inhaalslag goed mogelijk op voorwaarde dat de medewerker hiervoor de juiste motivatie kan opbrengen. Soms is het zo dat de medewerker op zijn taks zit qua mogelijkheden en niet die ontwikkeling meer kan meemaken die de organisatie vraagt. Objectieve vaststelling middels een assessment kan een uitkomst zijn.

  • Is er sprake van onvoldoende kennis en wat voor kennisaspecten ontbreken?
  • Is er sprake van onvoldoende vaardigheid en om welke vaardigheden gaat het dan?
  • Is er sprake van het ontbreken van de juiste attitude en waarover hebben we het dan?

Onvoldoende functioneren

Wat is onvoldoende of slecht functioneren?

Onvoldoende functioneren

Verbetertraject

Bekijk de mogelijkheden voor een verbetertraject.

Verbetertraject

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.