Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Incompetent, niet capabel of ongeschikt voor de functie

 Incompetent zijn voor de functie is een mogelijke reden voor het niet functioneren van de medewerker. Maar is dat ook zo en hoe stel je dat vast? En vooral: wat kun je eraan doen?

Disfunctioneren en onbekwaam

Als de volksmond zegt dat iemand incompetent is, bedoelt men dat iemand ongeschikt, niet capabel of onbekwaam is voor een bepaalde functie. Men duidt dus aan dat er sprake is van disfunctioneren. Daar zit een klein misverstand want onvoldoende functioneren heeft te maken met zaken als:

 • Het niet goed uitvoeren van taken
 • Het niet halen van deadlines of doelstellingen
 • Het maken van fouten
 • Onjuist omgaan met verantwoordelijkheden of bevoegdheden.

De oorzaak van disfunctioneren kan zijn dat iemand te weinig competent is voor het uitvoeren van de functie.

Incompetent voor de functie

Webinar over verbetertraject of functioneringstraject

Bekijk ons webinar over het verbetertraject of functioneringstraject.

Webinar verbetertraject

E-book over verbeterplan

Bestel ons e-book over het verbeterplan (PDF)!

E-book verbeterplan

Incompetentie of ongeschikt

Als er sprake is van disfunctioneren wat veroorzaakt wordt door incompetent zijn dan dient er wat uitgezocht te worden namelijk:

 • Over welke competenties moet jouw medewerker beschikken? Staat dit omschreven in de functie- en taakomschrijving? Dat is de eerste vraag die gesteld kan worden.
 • Een volgende stap is: over welke competenties beschikt de medewerker? En hoe heb je dit onderzocht?

Samengevat: wat is het verschil tussen de competenties die de organisatie vraagt en de competenties die de medewerker in huis heeft? Zit daar verschil in? En denk je dat dit verschil de oorzaak van disfunctioneren is?

Toch zijn we nog niet klaar met ons onderzoek. Het vraagt namelijk verdere verdieping. Ik noem een paar zaken:

 • Beschikt de medewerker niet over de juiste competenties en wie stelt dat vast?
 • Beschikt de medewerker wel over de juiste competenties maar is er reden waarom deze onvoldoende uit de verf komen? (Gebrek aan zelfvertrouwen, werkomstandigheden, privéomstandigheden)
 • Zijn de betreffende competenties ontwikkelbaar?

Wat moet je doen?

Stel dat het klopt: de medewerker beschikt over te weinig competenties voor de functie. Wat moet je dan doen? Een verbetertraject kan opgestart wordt omdat de organisatie van mening is dat de medewerker te weinig competenties heeft voor het uitoefenen van de functie. Ook hier geldt dat specificatie van de ontbrekende competenties noodzakelijk is en dat er een ontwikkelpad moet worden uitgezet hoe deze competenties ontwikkeld kunnen worden. Vraag is ook: zijn deze competenties te ontwikkelen bij de medewerker? En hoe stel je dat vast?  In sommige gevallen kan een assessment ook helpen om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de medewerker.

Verbetertraject

Competent en niet competent

Een competente medewerker is geschikt voor zijn functie. Vanzelfsprekend is de incompetente medewerker niet geschikt voor zijn functie. Maar wanneer is de medewerker incompetent en hoe stel je dat vast?  Het niet geschikt zijn voor de functie kan veroorzaakt worden door:

Of een combinatie van deze vier: de medewerker beschikt over te weinig kennis en vaardigheid en heeft niet de juiste beroepshouding en/of motivatie.

 • De medewerker beschikt over te weinig kennis en/of inzicht voor het uitoefenen van de functie
 • De medewerker heeft niet de juiste motivatie voor de functie
 • De medewerker beschikt over te weinig vaardigheden om de taken in zijn/haar functie uit te oefenen
 • De medewerker beschikt niet over de juiste attitude en beroepshouding die de functie vraagt

Zelfreflectie voor de leidinggevende

Toch is enige zelfreflectie voor de leidinggevende ook op zijn plaats namelijk:

 • Heb je de medewerker op de juiste wijze aangestuurd?
 • Heeft jouw organisatie de medewerker voldoende gelegenheid gegeven tot bijscholing door trainingen of cursussen aan te bieden m.a.w. is de medewerker onvoldoende geschoold voor de functie?
 • Is de medewerker onvoldoende meegegroeid met jouw bedrijf?

Onvoldoende functioneren

Wat is onvoldoende of slecht functioneren?

Onvoldoende functioneren

Verbetertraject

Bekijk de mogelijkheden voor een verbetertraject.

Verbetertraject

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.