Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Negatieve houding, gedrag of attitude medewerker

Een negatieve houding of attitude kan door een leidinggevende als ongewenst gedrag en dus tot disfunctioneren worden benoemd.  In dit artikel ga ik in op voorbeelden van een negatieve houding of attitude. Het is niet eenvoudig om dat te duiden namelijk. Als er iets niet concreet is, is dat houding en attitude.

Wat is houding of attitude?

Attitude betekent houding en daarmee wordt bedoeld:

 • Hoe de medewerker tegenover zijn werk, de leiding of de organisatie staat
 • Denkbeelden en opvattingen die er zijn over het werk of over de organisatie
 • Innerlijke houding of instelling waar bepaald gedrag uit voortkomt
 • In het kader van functioneren: beroepshouding of professionele houding

Negatieve houding of attitude

Webinar over verbetertraject of functioneringstraject

Bekijk ons webinar over het verbetertraject of functioneringstraject.

Webinar verbetertraject

E-book over verbeterplan

Bestel ons e-book over het verbeterplan (PDF)!

E-book verbeterplan

Voorbeelden ongewenst gedrag

Vooropgesteld: het aspect van een negatieve houding is een lastig punt. Lastig in de zin: het meest ongrijpbaar doorgaans zeker als de werkzaamheden en taken verder naar behoren worden uitgevoerd. Ik noem een aantal voorbeelden van een negatieve houding namelijk:

 • Negatieve opstelling t.o.v. de leiding of collega's
 • Een negatieve of remmende factor binnen het team
 • Overkritisch of zeer gelaten
 • Negatieve uitlatingen jegens derden over de organisatie
 • Niet opvolgen of traineren van voorschriften die de organisatie heeft gesteld
 • Zich niet houden aan afspraken
 • Neemt onvoldoende verantwoordelijkheid
 • Negatieve houding of niet meedoen tijdens het werkoverleg
 • In twijfel trekken van de bekwaamheid van de leiding, het management of directie
 • Bevorderen van de roddelcultuur binnen de organisatie
 • Op iedere slak zout leggen
 • Weigeren van deelname aan functioneringsgesprekken
 • Weigeren van gesprekken met de leidinggevende
 • Weigeren om de leidinggevende te groeten (heb ik pas ook nog meegemaakt)
 • Verpest de werksfeer

Een negatieve houding uit zich in: passief-agressief gedrag. Vijandig, gesloten, afwijzend en ondermijnend, zonder direct confronterend te zijn.

Tips voor het verbeterplan: specificeer het gedrag

Wil je een verbeterplan maken en het hoofdstuk: ongewenst gedrag opnemen in het verbeterplan? Maak dan zoveel mogelijk duidelijk om wat voor gedrag het precies gaat. Zinsneden als: houdt zich niet aan bestaande afspraken, volstaan niet. Dat moet duidelijker. Een voorbeeld wat ik onlangs meemaakte: de medewerker werd een cursus aangeboden namens de werkgever omdat de medewerker over te weinig kennis zou beschikken in de uitoefening van zijn functie. De medewerker ging ook akkoord met de aangeboden cursus. Dat deze cursus verplicht is gesteld, was in dit voorbeeld helder en duidelijk. Toch verscheen de medewerker niet op de cursus. Dit is een helder voorbeeld van het zich niet houden aan afspraken.

Verbeterplan maken?

Verbetetraject wegens negatieve houding en gedrag

Wees niet te snel met conclusies

Voor leidinggevenden geldt: wees niet al te snel met oordelen en conclusies. Soms zit er een heel verhaal achter een bepaalde houding wat niet gedeeld wordt met de leidinggevende. Kortom: beperk je tot de feiten en afspraken en baseer jouw oordeel tot waarneembaar gedrag.

Waar baseer je je op?

Een belangrijk punt is: waarop baseer je je wanneer het gaat over houding en gedrag van medewerkers? Zijn er voorschriften voor houding en gedrag binnen jouw organisatie? Heb je als werkgever in de functieomschrijving gedefinieerd wat de gewenste houding of gedrag is binnen jouw organisatie? In dat geval sta je al een stuk sterker. Een voorbeeld uit een functieomschrijving van gewenst gedrag:

 • Spreekt enthousiast over het bedrijf, de functie, het vak en de klanten
 • Formuleert uitdagende doelen voor zichzelf
 • Reserveert tijd en energie voor eigen ontwikkeling binnen het vakgebied
 • Weet bij onverwachte situaties overzicht te houden en flexibel te blijven
 • Signaleert incidenten en bijzondere situaties
 • Weet professioneel om te gaan met afstand en nabijheid
 • Maakt knelpunten bespreekbaar (tijdig en op de juiste plaats)

Oorzaken

Hoe wordt een dergelijke attitude veroorzaakt? De vraag is natuurlijk: is het altijd zo geweest? Is er een moment geweest waarop het ontstaan is?  Is er ergens een aanleiding geweest? Maar er kunnen ook andere zaken aan de hand zijn. Ik noem een paar voorbeelden.

 • Privézaken

  Privézaken kunnen een rol spelen bij een negatieve houding en gedrag. De medewerker kan financiële problemen hebben, relatieproblemen, verslavingsproblemen, ziekte van partner of kinderen of andere problemen van persoonlijke aard. Ook kunnen er persoonlijke vraagstukken of problemen zijn zoals depressie, uitputting, psychische problemen etc. In ieder geval voldoende reden waarom de medewerker niet lekker in zijn/haar vel zit. Lees ook: privéproblemen.

 • Demotivatie

  De medewerker is ongemotiveerd voor zijn/haar functie om welke reden ook. Hij/zij is overgekwalificeerd of loopt juist op de tenen om aan de functie-eisen te kunnen voldoen. Lees ook mijn artikel over: 13 redenen voor onvoldoende motivatie.

 • Negatieve gevoelens

  De medewerker kan negatieve gevoelens hebben. Ik noem enkele voorbeelden:

  • De medewerker voelt zich gepasseerd omdat hij/zij niet in aanmerking komt voor bepaalde functies
  • De medewerker voelt zich ondergewaardeerd of benadeeld
  • De medewerker is teleurgesteld geraakt of er is iets gebeurd waardoor het vertrouwen geschaad is
  • De medewerker zit gewoon niet lekker in zijn/haar vel binnen jouw organisatie
  • De medewerker heeft het idee dat hij/zij niet voldoende wordt beloond
  • De medewerker heeft moeite met veranderingen binnen de organisatie
  • De chemie met de leiding ontbreekt
 • Eigen grenzen

  De medewerker is over eigen grenzen gegaan. Vaak was hij/zij over-verantwoordelijk, overbetrokken, te loyaal. Hij/zij heeft zich als het ware vereenzelvigd met de organisatie. Op enige dag is er iets voorgevallen, is de medewerker gecorrigeerd of heeft hij/zij kritiek gehad waardoor hij/zij zichzelf emotioneel moest beschermen. Ik noem het allergiegedrag.

 • Disfunctioneren

  De medewerker functioneert niet en dit heeft een negatieve weerslag op zijn/haar houding.

 • Rotte appel

  Je hebt gewoon een rotte appel in het team. Dat is vervelend en daar moet iets mee gebeuren.

Onvoldoende functioneren

Wat is onvoldoende of slecht functioneren?

Onvoldoende functioneren

Verbetertraject

Bekijk de mogelijkheden voor een verbetertraject.

Verbetertraject

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.