Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Effectief vergaderen in de school wordt steeds belangrijker

Effectief vergaderen binnen scholen en het onderwijs wordt steeds belangrijker. De werkdruk en stress binnen scholen heeft nodig dat er een goede en heldere overlegstructuur wordt ontwikkeld. Dat bespaart de docenten tijd en die tijd hebben ze bijzonder hard nodig om in alle rust hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Training effectief vergaderen

Bekijk onze training effectief vergaderen voor voorzitters.

Training doelgericht vergaderen

Knelpunten overlegvormen

Wat voor knelpunten in overlegvormen hebt u?

Knelpunten overlegvormen

We vergaderen een ons een slag in de rondte maar inhoudelijk wordt er niet veel gezegd

Vergaderen wordt steeds belangrijker op schoolIemand schreef: 'Het lijkt soms wel of je zit te vergaderen om te vergaderen. Er zijn collega’s die het belangrijk vinden dat er tijdens de vergadering wordt gesproken over zaken die betrekking op organiseren en arrangeren. Schoolreisjes, laatste en eerste schooldagen, 5 december, kerstviering en zo kun je er nog wel een paar noemen, hebben prioriteit in plaats van het bespreken van inhoudelijke zaken. Je wilt graag inhoudelijk aan de slag over de wijze hoe men omgaat het maken van de cito, het belang en op welke wijze je toetsresultaten  analyseert  een doorgaande lijn binnen de school ontwikkelen met betrekking tot talentontwikkeling.

Je hebt de vergaderstructuur al gewijzigd. Je hebt al verschillende keren geprobeerd om organisatorische zaken af te kappen en naar een ander vergadermoment te verplaatsen en toch lukt het je niet om inhoudelijk de diepte in te gaan'.

Efficiënt overleg

Om met een oplossing te kunnen komen is het zaak om eerst te onderzoeken wat nu de werkelijke reden is, dat het veranderen van de vergaderstructuur niet lukt.

  • Heeft dit te maken met de rol van de voorzitter?
  • Welke wisselwerking is er tussen de voorzitter en de collega’s, hoe wordt er op elkaar gereageerd?
  • Is de communicatie naar de collega’s toe duidelijk?
  • Is het helder wat ervan een ieder wordt verwacht?
  • Zijn de collega’s zich bewust van hun eigen gedrag
  • Is het belang van een andere vergaderstructuur duidelijk?
  • Sluit de manier van vergaderen aan bij de vergaderbehoefte van de collega’s?
  • Weet jij wat de werkelijke reden is waarom er meer waarde wordt gehecht aan het vergaderen over organisatorische zaken dan over inhoudelijke onderwerpen?
  • Heb je de oorzaak duidelijk en helder dan kun je gericht gaan kijken naar een oplossing.

Gedragsverandering en bewustwording

Soms zijn collega’s zich niet bewust van hun eigen handelen en welke rol zij hebben tijdens een vergadering. Wil je collega’s bewust maken dat veranderen noodzakelijk is, kan inzicht in hun eigen gedrag een helpende factor zijn. Door ze naar hun eigen gedrag te kijken, ontdekken ze zelf welke invloed en rol ze hebben en zijn eerder bereidt om te veranderen.

Training en coaching onderwijs

Bekijk onze artikelen over training en coaching in het onderwijs.

Training en coaching onderwijs

Auteur

Dit artikel is geschreven door Annita Smit.

Annita Smit trainer coach en jongerencoach