Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

MT-vergadering of managementoverleg

MT-vergadering of managementoverleg: het managementoverleg is een belangrijk overleg binnen organisaties. Het managementoverleg kan ook directievergadering, MT-vergadering of overleg door de Raad van Bestuur genoemd worden, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Waar het om gaat is dat deze vergadering op het hoogste niveau plaatsvindt. In het managementoverleg worden besluiten genomen op strategisch niveau die grote invloed hebben op de hele organisatie. Om die besluiten te kunnen nemen is het dan ook van bijzonder groot belang dat alle relevante informatie bij de managementvergadering op tafel komt. Als het goed is, worden hier knopen doorgehakt die van strategisch belang voor jouw bedrijf of organisatie kunnen zijn.

Doel van de managementvergadering

Het doel van het Managementoverleg is divers en verschilt per organisatie. Ook kan binnen dezelfde organisatie voor diverse doelen een apart managementoverleg gehouden worden. Voorbeelden van doelen zijn:

 • Elkaar informeren: de voortgang op ieders afdeling of portefeuille
 • Informatiestroom vanuit directie: nieuwe ontwikkelingen, voortgang, cijfers (omzet / winst)
 • Onderlinge samenwerking verbeteren en optimaliseren
 • Besluitvorming over zaken richting de toekomst
 • Het vormgeven van missie en visie
 • Grote of belangrijke veranderingen in de markt en eventuele koerswijzigingen voor de organisatie
 • Het vormgeven van toekomstplannen, bijvoorbeeld investeringen, verwachte groei of krimp

Managementvergadering

Training vergadertechnieken

De Steven verzorgt de training effectief vergaderen.

Training effectief vergaderen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

Kenmerk managementoverleg

Het kenmerk van het MT-overleg is dat het overleg niet zozeer op planning en controle gericht is zoals het werkoverleg maar vooral op de toekomst: middellange termijn en lange termijn zoals:

 • verbetering processen
 • koerswijzigingen
 • investeringen
 • toetsen van missie en visie

Wie zijn erbij aanwezig?

In principe zijn alleen de directeuren, de leden van het Management Team en/of de leden van de Raad van Bestuur aanwezig. Afdelingshoofden en managers vanuit het middenkader kunnen uitgenodigd worden om informatie te delen. Hoe de managementlagen in de organisatie zijn opgebouwd verschilt, dat hangt samen met de omvang en de ontwikkelingsfase van elke organisatie.

Verslaglegging

Qua verslaglegging is een besluitenlijst of actielijst vaak onvoldoende. Een uitgebreidere weergave van de vergadering middels notulen is van belang en een notulist die niet actief deelneemt aan de vergadering bevelen wij aan. Zie ook: doelgerichte verslaglegging werkoverleggen.

Agenda

Wij adviseren bij ieder overleg om met een vaste agenda te werken aangevuld met nieuwe of bijzondere aandachtspunten. Een voorbeeld van een agenda is:

 • Opening
 • Korte presentatie ontwikkeling door de verschillende managers of afdelingshoofden
 • Presentatie voortgang van de organisatie door de directie: cijfers, omzet, verlies & winst
 • Nieuwe ontwikkelingen, strategie en beleid richting de toekomst
 • In sommige gevallen: personeelsbeleid, bijzondere knelpunten medewerkers
 • Rondvraag
 • Sluiting

Voorzitter

Doorgaans is de directeur of één van de directeuren, de voorzitter van het MT of de voorzitter van de RvB ook voorzitter van het afdelingsoverleg. Hij/zij is immers eindverantwoordelijk voor de organisatie en kan soms direct beslissingen nemen.

Training vergadertechnieken

De Steven verzorgt de training effectief vergaderen.

Training effectief vergaderen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.