Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Vergadercultuur | vergaderen om het vergaderen

Vergadercultuur: een woord met een negatieve betekenis.  Vaak wordt iets negatiefs aangeduid wanneer mensen zeggen dat er een vergadercultuur heerst bij de organisatie waar zij werken. Meestal bedoelt men: wij vergaderen om het vergaderen en wij overleggen om het overleggen. Maar in feite heeft ieder bedrijf een vergadercultuur of overlegcultuur. Sterker nog: de bedrijfscultuur of organisatiecultuur speelt een rol bij vergaderingen, het werkoverleg, het afdelingsoverleg, de personeelsbijeenkomst etc.

Cultuurvormen zijn er genoeg

Voorbeelden van cultuurvormen bij vergaderingen en andere overlegvormen zijn er genoeg:

 • We hebben te weinig overleg

  De vergadercultuur trekken wij breder. Want het is ook cultuur wanneer er te weinig overleg is binnen organisaties en wanneer er niet de tijd genomen wordt om even de zaken onderling op elkaar af te stemmen.

 • We hebben te veel overleg

  Wanneer er te veel overleg is, wordt vaak bedoeld: we vergaderen wel, we bespreken van alles, maar er worden geen knopen doorgehakt, er worden geen beslissingen genomen, er worden geen heldere afspraken gemaakt of afspraken worden niet uitgevoerd. Ook dat is bedrijfscultuur die al aanwezig is maar in vergaderingen terugkomt.

Vergadercultuur

Training vergadertechnieken

De Steven verzorgt de training effectief vergaderen.

Training effectief vergaderen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

 • We hebben nooit ongestoorde vergaderingen

  Of we komen allemaal te laat. Of we hebben snel iets belangrijkers te doen en we hebben altijd onze mobiele telefoon aan staan. Maar in ieder geval: cultuur is ook dat we nooit ongestoord om tafel kunnen.

 • We gaan onvoorbereid naar de vergadering

  De notulen al gelezen? Nee, ik heb ze pas gisteren ontvangen. De besluitenlijst afgewerkt? Nee, ik kwam er niet aan toe. Ook dat is organisatiecultuur, verweven in de overlegcultuur.

Tips voor een gezonde vergadercultuur

 • Vergader naar behoefte en vergader niet om te vergaderen
 • Zorg dat vergaderen leuk, inspirerend en boeiend is
 • Koop een vergaderwekker en stel paal en perk aan de vergadertijd
 • Zet de rondvraag meteen na de opening op de agenda
 • Geef elkaar de ruimte om open het gesprek en de discussie aan te gaan: het zal de betrokkenheid vergroten van de deelnemers
 • Zet de telefoon uit en zorg dat je niet gestoord wordt
 • Voorkom de monoloog en vergroot de participatie en inspraak van de deelnemers van de vergadering
 • Varieer en nodig eens een gastspreker uit

Training vergadertechnieken

De Steven verzorgt de training effectief vergaderen.

Training effectief vergaderen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuw e-book: Mag ik er twee kilo zelfvertrouwen bij?

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop. Titel: Mag ik er twee kilo zelfvertrouwen bij? Hoe ga je je zelfverzekerder voelen?

Zelfvertrouwen e-book

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book (PDF) authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.