Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Overlegvormen en vergaderingen: knelpunten

Overlegvormen en vergaderingen: welke knelpunten belemmeren de voortgang van de interne communicatie? Tijdens trajecten gericht op de verbetering van de interne communicatie kom ik vaak een reeks vraagstukken tegen inzake overlegvormen en vergaderingen die veelal gemakkelijk te verhelpen zijn.

Knelpunten

Samenvattend hoor ik vaak de volgende klachten en knelpunten

 • Vergaderingen duren veel te lang binnen onze organisatie
 • De groep deelnemers van de vergadering is te groot
 • We praten over van alles maar er worden geen concrete afspraken gemaakt
 • Deelnemers bereiden de vergaderingen niet voor en moeten ter plekke de besluitenlijst of notulen nog doornemen
 • We werken niet met een agenda en weten niet wat er aan de orde komt tijdens de vergadering
 • Deelnemers van de vergaderingen komen structureel te laat
 • Er is geen of weinig ruimte voor discussie: de voorzitter houdt een monoloog
 • We vergaderen wel maar er worden geen beslissingen genomen. Zie ook: besluitvorming op de werkvloer en in vergaderingen
 • We beslissen wel dat er bepaalde zaken moeten gebeuren maar ze worden niet uitgevoerd
 • De teamleden ervaren de vergaderonderwerpen als een ver van hun bed-show: er zijn teamleden bij de vergadering betrokken die niets met de inhoud van de onderwerpen te maken hebben in hun functioneren
 • De bespreking wordt niet goed of onjuist vastgelegd in notulen of besluitenlijst (zie ook: doelgerichte verslaglegging werkoverleggen)
 • Medewerkers hebben bijzonder weinig inbreng tijdens de besprekingen
 • Hoewel beslissingen zogenaamd op de vergadering of het werkoverleg worden genomen, wordt het buiten de vergadering om zo weer teruggedraaid (de échte werkbespreking vindt vaak na de vergadering plaats)
 • Afspraken die wij maken worden vaak op verschillende manieren geïnterpreteerd
 • Er wordt veel te gedetailleerd op de onderwerpen ingegaan
 • Lees ook: wanneer zijn vergaderingen zinloos?

Knelpunten tijdens het overleg

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Communicatietraining voor leidinggevenden

Wil je een training volgen om jouw communicatievaardigheden te ontwikkelen?

 • individuele communicatietraining
 • teamtraining communicatie verbeteren

Communicatietraining voor leidinggevenden

Wat is doelgericht vergaderen?

Of het nu gaat om een werkoverleg, een afdelingsoverleg, het management-overleg, een vergadering van de OR of PVT, een directieoverleg: doelgericht vergaderen is van groot belang om effect te krijgen binnen de organisatie.

Doelgericht vergaderen bereik je zo:

 • Iedere bespreking, overleg of vergadering kent een gedegen voorbereiding en een gedegen verslaglegging
 • Deelnemers van vergaderingen hebben zich voorbereid, weten wat er aan de orde komt, kennen de agendapunten en de inhoud van de stukken en hebben zich daar een mening over gevormd
 • Een vergadering of werkoverleg kent een beperkt aantal agendapunten. In trajecten reduceren we ze soms met meer dan de helft
 • Prioriteiten en urgentie worden per onderwerp vooraf vastgesteld door de leiding
 • De vergadertijd wordt vooraf vastgesteld en is bij ieder bekend
 • De voorzitter houdt de vastgestelde vergadertijd nauwlettend in de gaten
 • Besluitvorming wordt samengevat door de voorzitter, nauwkeurig vastgelegd en weggezet in de tijd van deadlines
 • Het wordt niet gedoogd dat medewerkers te laat zijn op de vergadering of werkbespreking: de mobiele telefoon staat uit en de voorzitter bewaakt dat er geen externe verstoringen zijn tijdens de bespreking
 • Ieder krijgt kans om zich uit te spreken en wordt aangemoedigd door de voorzitter om dat te doen
 • Complexe onderwerpen worden in subgroepen uitgewerkt waarna men met een uitgewerkt voorstel komt

Training communicatie en gesprekstechnieken

Wil je een training communicatie en gesprekstechnieken volgen?

Communicatietraining voor leidinggevenden

Testen, webinars en E-book

Bekijk onze webshop waar je tal van aanbiedingen treft zoals:

 • Webinar over persoonlijke communicatie
 • E-book over authentiek communiceren (in PDF)
 • Communicatietest

ebook communicatie

Webshop De Steven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.