Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Verslaglegging vergaderingen of werkoverleg

Verslaglegging van vergaderingen of werkoverleg zorgt voor effectiviteit. Een doelgerichte vergadering zonder effectieve verslaglegging is zinloos. Wat je aan de ene kant opbouwt, wordt aan de andere kant afgebroken. Maar effectieve verslaglegging heeft niet altijd iets te maken met uitgebreide weergave van de gesprekken of van de vergadering.

Doelstelling van het overleg

Verslaglegging van een bespreking moet overeenkomen met het doel van de bespreking of het overleg. Dat kan per overlegvorm nogal verschillend zijn bijvoorbeeld:

 • Bij het werkoverleg of het afdelingsoverleg kun je vaak volstaan met een besluitenlijst of actielijst
 • Bij het management-overleg is het soms nodig om uitgebreidere notulen te verkiezen boven een actielijst
 • Bij een aandeelhoudersvergadering is wellicht een uitgebreide weergave van de bespreking nodig

Kortom: de verslaglegging dient afgestemd te zijn op de functie van het overleg. Is er een adviserende rol van het overleg? Is het overleg ingesteld om besluiten te nemen? Waarover gaat deze besluitvorming?

Verslaglegging tijdens vergaderingen

Training vergadertechnieken

De Steven verzorgt de training effectief vergaderen.

Training effectief vergaderen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

Notulen, besluitenlijst en actielijst

Onder de besluitenlijst en actielijst verstaan wij een korte weergave van wat is afgesproken.

 • Bijvoorbeeld: debiteur Jansen heeft een betalingsachterstand van 6 weken voor een bedrag van  € 20.000,-. Actie: commercieel manager, deadline 25 september.

Onder notulen verstaan wij een uitgebreide weergave van de bespreking:

 • Bijvoorbeeld: Klaas heeft problemen met het openen van een nieuwe vestiging in Drachten. Hij geeft aan in wat voor mate de cashflow terugloopt wanneer de organisatie ervoor kiest om op dit moment deze investering te doen en geeft het verloop van het terugverdienmodel weer in een aantal stappen.

Rol van de notulist en voorzitter

In sommige vergaderingen of besprekingen is het van belang dat er een notulist bij betrokken wordt die niet actief deelneemt aan de vergadering. Bij het samenstellen van de actielijst is dit overbodig en kan de voorzitter kort samenvatten wat er besloten of afgesproken is.

training cursus doelgericht vergaderen

Tips

Hierbij enkele tips:

 • Zorg altijd voor een heldere weergave van afspraken: wat moet er gebeuren, wie gaat het doen en wanneer moet het klaar zijn
 • Zorg dat notulen of actielijsten 2 dagen na de werkbespreking of vergadering in ieders bezit zijn
 • Verwoord e.e.a. zo correct maar ook zo beknopt mogelijk
 • Wen de deelnemers van vergaderingen aan het feit dat van hen verwacht wordt dat zij acties uitvoeren
 • Zorg ervoor dat deadlines gehaald worden
 • Wen de deelnemers van vergaderingen en werkbesprekingen eraan dat van hen verwacht wordt dat zij gespreksverslagen hebben doorgenomen voorafgaand aan de bespreking

Training vergadertechnieken

De Steven verzorgt de training effectief vergaderen.

Training effectief vergaderen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Gea van der Veen.

Gea van der Veen: presentatietrainer, spreekcoach, verliesexpert


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.