Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Leiderschapsstijl gemeenten en overheid

Leiderschapsstijl bij gemeenten en overheid kan meer in de coachende stijl. Wil de overheid voldoen aan de wenselijke verandering ten aanzien van de eigen veranderende rol dan dient er op een andere wijze leiding gegeven worden binnen overheid en gemeenten. Een coachende rol is veel meer wenselijk dan sturing van uit de ivoren toren.

Onderzoek

Leiderschapsstijl gemeenten en overheidTijdens een workshop gericht op organisatieontwikkeling stelden we een driehonderd ambtenaren de vraag wat zij bedoelden met coachend leidinggeven. Allereerst is ons verteld waar afscheid van genomen kan worden namen van een hiërarchische vorm van leidinggeven. 

Hiërarchie gemeenten en overheid

Coachend leiderschap

Onder coachend leidinggeven verstaat men het volgende:

 • Stimuleren en motiveren van medewerkers
 • Aansturen op kaders
 • Begeleiding en coaching van medewerkers
 • Bereidheid tot delegeren
 • Beslissingsbevoegdheid lager leggen
 • Bottum up ontwikkeling
 • Coachen op gedrag
 • Faciliteren
 • De mensen zelf met ideeën laten komen
 • Durven loslaten
 • Erbij betrekken van werkvloer
 • Leidinggevende moet coördinerend optreden
 • Leidinggevende moet iedereen er bij betrekken: kwalitatief
 • Leidinggevende moet luisteren naar de medewerkers op werkvloer en er iets mee doen
 • Leidinggevende moet op resultaat sturen en op output
 • Medewerkers de ruimte geven en verantwoordelijkheid
 • Medewerkers vertrouwen en steunen
 • Mensen laten meedenken
 • Met elkaar verantwoordelijk staan voor het geheel: WIJ gevoel bevorderen
 • Minder beheersmatig en meer gericht op visie
 • Minder controle en meer loslaten
 • Persoonlijke aandacht van leidinggevende
 • Randvoorwaarden creëren
 • Steunen van de medewerkers
 • Sturen op hoofdlijnen
 • Teamgeest bevorderen
 • Vertrouwen schenken
 • Voorwaarden scheppen
 • Meer van elkaar leren: intervisie
 • Enthousiasme bevorderen
 • Evalueren van werk en doelen, resultaat
 • Heldere doelen vanuit leidinggevende
 • Helderheid over taken
 • Fouten durven maken
 • Inspireren
 • Meer creativiteit leidinggevende
 • Verwachtingspatroon verduidelijken
 • Zelfbewustzijn ontwikkelen binnen het team en de organisatie

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching bij overheid en gemeenten.

Training en coaching