Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Hiërarchie overbodig bij overheidsorganisaties

Hiërarchie overbodig bij overheidsorganisaties. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere manier van leidinggeven bij gemeenten en overheidsorganisaties. Leidinggeven vanuit de hiërarchie is overbodig geworden gezien de veranderende rol van de overheid.

Andere leiderschapsstijl noodzakelijk

Hierarchie gemeenten en overheidEr is dus binnen gemeenten en overheidsorganisaties een nadrukkelijke roep om een andere leiderschapsstijl. Een stijl van leidinggeven gericht op coaching, faciliteren in plaats van: voorschrijven of dicteren.

Leiderschapsstijl gemeenten en overheid

Wat is dat: leidinggeven uit de hiërarchie?

HiërarchieTijdens een workshop gericht op organisatieontwikkeling stelden we een driehonderd ambtenaren de vraag wat zij bedoelden met leidinggeven vanuit de hiërarchie. We hebben een aantal antwoorden voor u samengevat.

 • (dwingend) sturen of teveel sturing op details op vastgestelde planningen
 • als leidinggevende zeggen hoe het moet
 • “de ambtenaar’ uithangen
 • Afreken gedrag
 • Alles strak via regels moeten uitvoeren
 • Bureaucratisch gedrag gericht op teveel controle
 • Directieve leiding
 • Er constant bovenop zitten in plaats van ruimte geven en faciliteren op aantal produkten
 • Leidinggevende moet minder regelend zijn in plaats van ruimte geven aan medewerkers
 • leidinggevende te veel controle: werkt beklemmend: alles willen weten
 • Leidinggeven vanuit macht
 • Minder beheersmatig
 • Teveel sturen op taken en te weinig op inhoud
 • Reguleren
 • Te veel voorwaarden stellen en te weinig kaders
 • Teveel gericht op toetsen / beoordelen
 • Totale controle / regie leidinggevende
 • Vast blijven hangen in procedures
 • Vaststellende beperkende maatregelen
 • Teveel gericht op regelgeving: wet en regelgeving is niet heilig
 • (lange) procedures / regels volgen
 • Teveel beleidsnota;s en notities minder uitgebreid
 • Teveel beleid maken in plaats van bredere kaderstukken samenstellen
 • Teveel bureaucratie en teveel juridisering
 • Teveel lang overleggen
 • Teveel werkgroepen
 • Onnodig zaken vastleggen
 • Overbodige bureaucratie
 • regels stellen /volgen van regels/denken in regels
 • Leidinggevende legt het beleid teveel op in plaats van meer initiatieven van medewerkers laten komen
 • Rigiditeit
 • Top down gedrag
 • Lange ambtelijke molen

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching bij overheid en gemeenten.

Training en coaching