Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Cultuurverandering noodzakelijk bij overheid en gemeenten

Cultuurverandering noodzakelijk bij gemeenten en l overheidsorganisaties. Deze cultuuromslag is nodig wanneer men invulling wil geven aan de  veranderende rol van de overheid, Deze cultuurverandering is te typeren als minder indekken tegen, minder bureaucratisch. Meer open staan voor verandering, het ontwikkelen van veranderingsbereidheid maar ook leidinggeven vanuit een coachende rol. 

Onderzoek

Cultuurverandering gemeenten en overheidTijdens een workshop gericht op organisatieontwikkeling stelden we een driehonderd ambtenaren de vraag kwam dit punt nadrukkelijk aan de orde. Eén van de eerste zaken die werd opgemerkt is dat er minder leiding moet worden gegeven vanuit de hiërarchie en meer vanuit een coachende rol. Maar er kwamen ook een aantal cultuurtyperingen naar voren die we voor u uitgewerkt hebben.

Leiderschapsstijl gemeenten en overheid

 • Minder sturen op procedures, regels en cijfers

  Eén aspect dat als een zeer belangrijk punt naar voren kwam, is dat overheidsorganisaties teveel vasthouden aan procedures en regels. Tegelijkertijd werd ook genoemd dat er intern teveel gestuurd werd op cijfers en overzichten. Overheden zouden juist de ontwikkeling moeten maken naar ‘het gesprek aangaan’ en in ‘oplossingen denken’.

 • Van afrekencultuur naar afspreken

  Ook het onderwerp afrekencultuur kwam uitgebreid aan de orde. Voorkeur zou hebben om de doorontwikkeling te maken naar afspreken, bespreken, uitspreken en aanspreken.

 • Indekken en verschuilen

  Een cultuurtypering wat men niet vond passen in de gewenste ontwikkeling is de cultuur van indekken en verschuilen. Daarbij gaf men de volgende typeringen:

  • vooruitschuiven van zaken
  • indekken voor fouten
  • achterkamertjes gedrag
  • Leidinggevende : niet mensen via zijdeur binnen laten komen
  • verborgen agenda's
  • Verschuilen achter regels  en wetgeving
  • vriendjespolitiek
  • Wollig taalgebruik en om brei heen draaien
  • wollige verhalen
  • zichzelf indekken (leidinggevende)
 • Eilandjescultuur

  Een gewenste ontwikkeling om de stap naar de veranderende rol van de overheid te maken is stoppen met de eilandjescultuur. Daarmee bedoelde men:

  • Alles zelf willen oplossen en bij jezelf houden
  • Als één organisatie opereren en niet als eilandenrijk met bijbehorende heersers
  • Breder kijken dan het eigen vakgebied
  • Interne samenwerking zoeken
  • Minder denken vanuit eigen hokjes, groepen of clusters
  • Minder denken vanuit eigen belang en meer integrale advisering
 • Einde van de OE-cultuur: Open Eindjes

  Wil de overheidsorganisatie aansluiten bij de noodzakelijk ontwikkeling waar de overheid mee te maken heeft, dan dient er een eind te komen aan de cultuur van Open Eindjes.  Deze cultuur werd omschreven als:

  • Vertellen wat er moet gebeuren maar niet hoe
  • Ja zeggen nee doen
  • Als leidinggevende: denken dat iedereen weet wat je bedoelt
  • Leidinggevende: geen eenduidige aanpak
  • Pappen en nathouden
  • Rol leidinggevende: geen standpunt (durven) innemen)
  • Rol leidinggevende: open eindjes niet duidelijk zijn
  • Stellen van termijnen
  • Te soft
  • Visies die niet uitgevoerd kunnen worden
  • Wispelturigheid leidinggevende

Organisatiecultuur

Wilt u meer weten over verandering van uw organisatie- of bedrijfscultuur? Lees verder: cultuurverandering.

 

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching bij overheid en gemeenten.

Training en coaching