Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Strategisch opleidingsbeleid ontwikkelen

Strategisch opleidingsbeleid sluit aan op uw strategisch plan waarin omschreven staat hoe u vorm wilt geven aan de organisatievisie. Het strategisch opleidingsplan geeft antwoord op welke ontwikkeling uw medewerkers nodig hebben om de organisatievisie te realiseren. Voor de helderheid: het strategisch opleidingsplan is wat anders dan een paar cursussen of trainingen regelen.

Strategisch opleidingsbeleid

Visie

Een strategisch opleidingsplan heeft direct verwantschap met de visie van uw organisatie.

  • heeft uw organisatie een visie op leren en ontwikkelen?
  • heeft uw organisatie een visie op leervormen en ontwikkelmethodieken?
  • hebt u in kaart wat voor competenties noodzakelijk zijn om uw organisatievisie en organisatiedoelstellingen te realiseren? Welke kennis, vaardigheden en attitude hebt u op de lange termijn nodig bij het realiseren van de organisatievisie en doelstellingen?
  • is er budget geregeld voor leren en ontwikkelen?
  • worden medewerkers gestimuleerd om opleidingen of trainingen te volgen?
  • in hoeverre worden de instrumenten ingezet zoals ontwikkelgesprekken, functioneringsgesprekken etc. om medewerkers te stimuleren tot leren en studeren?

IST en SOLL

Het strategisch opleidingsplan geeft antwoord op: welke kennis hebben we in huis (IST) en welke kennis en vaardigheden hebben we op termijn nodig (SOLL) om die ontwikkeling als organisatie te maken die we vanuit onze visie verwoord hebben. In dit kader verwijzen we ook naar functieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers.

Match tussen organisatiebehoeften en individuele of teambehoeften

Een strategisch opleidingsplan geeft niet alleen de  relatie weer tussen het opleidingsplan en de strategie of visie van de organisatie maar voorziet ook in zaken als:

  • de organisatiebehoefte en de individuele wensen van de medewerkers / teams / afdelingen
  • de relatie tussen opleidingsplan en regelgeving, veiligheidsvoorschriften, CAO afspraken

Daarna komt de HOE-vraag en WAT-vraag

Wanneer bovenstaande verwoord is komt de HOE en WAT om de hoek kijken. Hoe geeft u invulling aan de gewenste wijze van leren binnen de organisatie? Wat voor technieken passen daar bij? Om tenslotte te komen: wie zou dat kunnen bieden, wat voor cursussen, opleidingen, trainingen passen binnen uw strategisch opleidingsplan?

HRM diensten

Bekijk onze HRM dienstverlening: beheer, operationeel, strategie en interventies.

HRM Boss

Organisatieontwikkeling

Bekijk onze diensten en trajecten gericht op organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens