Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Onzekerheid: voelt u zich vaak onzeker?

Onzekerheid overwinnen: hoe doe je dat?

Voelt u zich vaak onzeker? Zijn er bepaalde situaties waarin u zich onzeker voelt? Merkt u dat vaak aarzelt, besluiteloos bent, twijfelt of dat u onzeker en aarzelend overkomt op anderen? In dit artikel gaan we in op:

Wat is dat: een onzeker gevoel?

Het zou bijzonder zijn als iemand zich altijd onzeker voelt over alle dingen die hij/zij doet. Wellicht dat het bestaat maar mocht dat zo zijn dan zal training en coaching u niet helpen en is andere hulp noodzakelijk. De meeste mensen voelen zich SOMS onzeker.  Belangrijk is om te achterhalen wanneer u onzeker bent en waarin het zich uit. Wanneer bent u onzeker? We noemen wat voorbeelden:

 • u twijfelt regelmatig aan uzelf in de zin van: twijfelen aan eigen kunnen, twijfelen aan uw vaardigheden of kennis
 • u bent onzeker over uw prestaties en mogelijkheden
 • u voelt zich onzeker in bepaalde situaties: bijvoorbeeld in groepen, bij presentaties (wanneer u een presentatie of toespraak moet houden), bij het werkoverleg, de vergadering
 • de onzekerheid slaat bij u toe in nieuwe situaties (wanneer u dingen moet doen waar u niet bekend mee bent) of bij nieuwe contacten (u moet op mensen afstappen die u niet kent)
 • u voelt zich onzeker bij bepaalde beslissingen die u moet nemen (wat voor beslissingen zijn dat?)
 • u taken moet doen die u niet zo goed kunt
 • u iets moet doen terwijl anderen u voortdurend op de vingers kijken
 • u in het middelpunt van de belangstelling staat
 • u op een bepaalde manier door anderen wordt benaderd (bijvoorbeeld wanneer u op een arrogante, hautaine of dominante manier door anderen wordt benaderd)
 • u het gevoel hebt dat anderen zich meer voelen dan u (wanneer de ander uit de hoogte spreekt)
 • u iets moet doen wat in het verleden fout is gegaan (en de consequenties waren toen minder leuk)
 • u wordt gekleineerd door anderen (is dat zo gek trouwens dat je daar onzeker van wordt?)
 • wanneer er druk op staat of wanneer iets van afhangt (bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of wanneer u een presentatie moeten geven)
 • er situaties ontstaan die spannend zijn (bijvoorbeeld conflictsituaties)
 • u de controle over de situatie verliest (en er gevoelens van machteloosheid ontstaan)
 • u in een omgeving komt waarbij anderen altijd beter presteren dan u
 • u in een functie altijd negatief bejegend worden door collega's of door de leiding
 • u afwijkend gedrag hebt ten opzichte van anderen of wanneer u zich anders voelt dan andere mensen (andere normen en waarden etc.)
 • u de lat voor uzelf zo hoog legt terwijl u er nooit aan kunt voldoen
 • u perfectionistisch bent

Effectieve training

Effectieve training kan u helpen om uw onzekerheden te overwinnen. Wij bieden dat individueel aan. Eerst een gerichte analyse en daarna aan de slag. Precies gericht op uw situatie en op uw persoonlijkheid. U kunt het combineren met tal van andere leerdoelen zoals:

 • zelfverzekerd presenteren of vol zelfvertrouwen een toespraak houden
 • zelfverzekerd netwerken
 • zelfverzekerd en overtuigend overkomen
 • zelfvertrouwen ontwikkelen

In een eerste sessie stellen wij met u de leerdoelen vast. Daarna gericht aan de slag met bewustwording en inzicht. En natuurlijk ook heel praktisch. Want u moet komen tot ‘DOEN’.

Zelfverzekerd en overtuigend overkomen

Oorzaken

Hoe ontstaat onzekerheid? Weet u dat deze vraag erg breed gesteld is? Omdat er zoveel persoonlijke aspecten kunnen zijn waardoor u onzeker bent geworden, is het bijna onmogelijke ze allemaal te benoemen. We pakken er een paar uit.

 • Vanuit het verleden kunnen er bepaalde zaken met u gebeurd zijn wat u onzeker heeft gemaakt. Dat kan thuis zijn of op school vroeger. Het kan in lichtere mate maar ook in extreme vorm (pesten of misbruik). In ieder geval kan het zo zijn dat u kampt met een negatief zelfbeeld. Maar heel praktisch: het kan zo zijn dat u op de verkeerde school terecht bent gekomen waardoor u een opleiding bent gaan doen die achteraf niet bij u paste en waardoor u in werk terecht gekomen bent waar u uw passie niet kwijt kunt!
 • Een mogelijk tweede oorzaak: u bent van nature te gericht op de ander en u bent altijd maar bezig met wat anderen van u vinden. Bent u wel goed gekleed, ziet u er wel leuk uit? Wat zullen ze wel niet van u vinden?
 • Een derde oorzaak kan zijn: belemmerende overtuigingen. U wijst uzelf voortdurend af door opmerkingen als: we zijn maar gewone mensen, ik heb maar een LBO opleiding of ik heb maar een MBO opleiding.
 • Een vierde oorzaak: een over kritische houding op uzelf en een lat die u voor uzelf te hoog legt. U eist en verlangt zoveel van uzelf dat u er zowaar niet aan kunt voldoen.
 • Een vijfde oorzaak: te weinig verwachten van uzelf, onder uw niveau werken, te weinig actie ondernemen, niet tot doen komen, mentaal onvoldoende uitgedaagd worden. Een zesde oorzaak: angst voor de toekomst, angst voor het onbekende en angst voor alles wat nieuw is.
 • Een zevende oorzaak: een relatie (partnerrelatie) die u onzeker maakt doordat uw partner voortdurend commentaar op u heeft. Oftewel: een over kritische partner die veel van u vraagt of die veeleisend is.
 • Een achtste oorzaak: werk wat teveel van u vraagt of een leidinggevende die teveel van u eist. Een andere mogelijkheid: een leidinggevende die te weinig van u vraagt en u onvoldoende verantwoordelijkheden geeft.
 • Een negende oorzaak: u bent snel in onbalans en u maakt alles wat een ander zegt vele malen groter dan men het bedoelde.
 • Een tiende oorzaak: en u blijft maar in uw hoofd malen en denken. Het is voor u een vluchtmechaniekje geworden. Maar u wordt er alleen maar onzeker door.

Zoekende

Wanneer u onzeker bent, bent u zoekend. U zoekt naar uzelf, u zoekt naar richting of naar de weg die u moet gaan. U kunt zich nog moeilijk overgeven aan het hier en nu en u wilt zoveel mogelijk houvast zoeken richting de toekomst. Soms zoekt u ook houvast wat er niet is.

Gevolgen

Gevolgen van onzekerheid kunnen legio zijn. We noemen er een paar:

Voor jongeren die onzeker zijn

Onzekerheid bij jongeren

Ben jij puber / tiener en voel jij je vaak onzeker. Onzeker op school? Onzeker over je studie, over wie  je bent, hoe je eruit ziet? Voel jij je onzeker over wat je kunt en over jouw toekomst?

 • Hoe komt het?

  Als puber ben je druk op zoek naar wie je eigenlijk zelf bent. Wat daarvoor zo vanzelfsprekend leek, is nu niet meer het geval. Je bent op zoek naar wat je kunt, waar je interesses liggen, waar je vaardig in bent. Maar het is voor jou nog heel gevoelig. O zo belangrijk is het voor jou wat anderen van je vinden. Wellicht zoek je nog vaak bevestiging of je het wel goed doet, of je op de goede weg bent, of je er wel leuk uit ziet. In deze levensfase kun je dus best eens aan jezelf gaan twijfelen en je onzeker voelen. Dat hoeft niet erg te zijn.

 • Extreme vormen

  Wanneer je voelt dat het extremere vormen aanneemt, is het verstandig om dit wel te bespreken thuis. Onzekerheid kan ook buitenproportioneel zijn en dat is niet gezond. Analyseer goed wat er aan de hand is en maak een gericht plan om deze onzekerheid te bestrijden. Wellicht dat onze jongerencoach je van dienst kan zijn om.

 • Bepaalde situaties

  Onzekerheid kan ook in bepaalde situaties ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer je toetsen hebt of juist bij tentamens en examens. Of misschien wanneer je een spreekbeurt moet houden of een presentatie.

Leerdoelen jongeren

Onzekerheid verbloemen

Soms kunnen mensen hun onzekerheid aardig verbloemen. Ze voelen zich onzeker maar ze presenteren zich niet zo. Ze hebben zichzelf aangewend om het onzekere gevoel te maskeren. Soms zelfs zodanig dat de omgeving zich niet kan voorstellen dat er sprake van onzekerheid is. Het gedrag dat bij onzekerheid past delen we op in twee groepen:

 • de één kruipt naar binnen, klapt dicht en komt aarzelend of twijfelend over
 • de ander overschreeuwt het op een bepaalde manier, doet zichzelf soms leuker of groter voor dan hij/zij in werkelijkheid is.

Je zeker voelen in een leidinggevende functie

Zelfverzekerd in een leidinggevende functie

Voelt u zich soms onzeker in een leidinggevende functie? Voelt u zich soms onzeker of gaat u aan uzelf twijfelen wanneer medewerkers kritiek op u hebben? Vindt u het lastig om mensen aan te spreken op negatief gedrag? Wordt u soms overruled door uw medewerkers of vinden ze dat u niet duidelijk genoeg bent?

 • Wanneer speelt die onzekerheid?

  Voelt u zich soms onzeker? Bijvoorbeeld wanneer u:

  • voortdurend druk ervaart van teamleden of wanneer men kritiek op u heeft
  • negatieve boodschappen of slecht nieuws moet overbrengen
  • merkt dat uw baas twijfelt aan uw leidinggevende capaciteiten
  • uw team verdeeld is en u de doorslag moet geven
  • u beslissingen moet nemen waarvan u op voorhand al weet dat er kritiek op is
  • medewerkers moet aanspreken op ongewenst gedrag
  • disfunctioneren aan de orde moet stellen
  • het team moet vertellen dat de prestaties omhoog moeten
  • etc.
 • Twijfel kan ontstaan

  Misschien twijfelt u af en toe of een leidinggevende functie wel bij u past. Wellicht vraagt u zich af of u daar wel geschikt voor bent. Wees echter niet te snel met conclusies. Onderzoek het. De vraag is namelijk: welk type leidinggevende functie past bij u? Hoe zit u als leidinggevende in elkaar en aan welke leiderschapsstijl is behoefte?

  In ieder geval: peptalk helpt niet! Reacties van de omgeving verwarren soms. ‘Zet je er toch eens over heen, je kunt het wel’. Of: ‘je moet ook gewoon proberen en kijk eens wat je tot nog toe allemaal bereikt hebt’. ’t Is heel goed bedoeld in de meest gevallen maar de werking in even kortdurend als wiet, alcohol en tsjakkaa. Op ’t gevaar af dat de ander zich al helemaal niet meer begrepen voelt omdat zijn/haar ervaring en gevoel hier totaal anders over is.

 • Onzekerheden overwinnen

  Zelfvertrouwen is te ontwikkelen. Ook in leidinggevende functies. Wilt u zich zekerder voelen in uw leidinggevende functie en meer zelfvertrouwen ontwikkelen?

  Training assertief leidinggeven

  Leerdoelen

  We hebben nog veel meer  leerdoelen persoonlijke ontwikkeling voor leidinggevenden  voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht  bekijken met alle leerdoelen voor leidinggevenden.

  Leerdoelen voor leidinggevenden

  Persoonlijke ontwikkeling voor leidinggevenden

  Bekijk de training persoonlijke ontwikkeling voor leidinggevenden zoals assertief leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, timemanagement en communicatie etc.

  Persoonlijke ontwikkeling leidinggevende

 • Een effectief leider heeft zelfvertrouwen

  Zelfvertrouwen is van doorslaggevend belang in een leidinggevende functie. U dwingt gezag en respect af wanneer u zelfverzekerd overkomt. Ontzettend belangrijk om draagvlak te creëren, de juiste richting aan te geven bij uw teamleden, vertrouwen en open communicatie te bevorderen, u kwetsbaar op te durven stellen. Maar ook om te laten zien dat men op u aankan, dat u afspraken nakomt, mensen aanspreekt op negatief gedrag of op niet nagekomen afspraken. Als leidinggevende moet u consequent, helder en duidelijk zijn. In alle situaties.

 • Hoe ontwikkelt u het?

  De vraag blijft: hoe ontwikkel je zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid in een leidinggevende functie? Vooropgesteld dit: Je krijgt geen zelfvertrouwen door er een boekje over te lezen. Boekjes lezen, net als dit artikel, leidt er alleen maar toe dat u kunt beredeneren waarom u wel of geen ZELF-vertrouwen hebt. Het kind dat angst heeft voor het zwembad is niet geholpen met een universitaire opleiding op de ANGSTacademie. Hooguit leidt het tot de verklaring waardoor die angst is ontstaan. Maar de badmeester zegt: ‘springen jij!’. ‘Ja meneer, maar kijk het zit zo………’.

  Zelfvertrouwen komt van binnen uit. Dat betekent dat u overtuigd bent van uw kwaliteiten (ook leiderschapskwaliteiten), vaardigheden (ook uw leiderschapsvaardigheden), uw overtuiging en visie. Zelfvertrouwen heeft te maken met de juiste proporties aan eigenwaarde, positief zelfbeeld.

Schijnzekerheden

Wellicht zoekt u soms schijnzekerheden die onzekerheid geven. U zoekt misschien zekerheden teveel buiten uzelf en in externe factoren. Begrijpt u wat we bedoelen? We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld. De zekerheid van een vaste baan is voor veel mensen prettig. Alleen wie een vaste baan heeft en zijn zekerheid haalt uit de externe factor, namelijk de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zoekt zekerheden buiten zichzelf. Beter is zeker te zijn over uw eigen kunnen, over uw vaardigheden, inzichten, verworven ervaring en kennis. Dat nemen ze u namelijk niet meer af. Zo kunt u zekerheden zoeken bij anderen, in uw omgeving waardoor u nog onzekerder wordt. Het moet namelijk van binnenuit komen en niet van buitenaf.

Onzekerheid bij verkopers

Onzekerheid sales en verkoopfuncties

Tot slot gaan we in op het onderwerp onzekerheid bij verkoop- en salesfuncties oftewel onzekerheid bij de verkoper, accountmanager, vertegenwoordiger etc.  Onzekerheid is een gevoel binnen een bepaalde context. Er zijn dus niet specifiek onzekere mensen, en ook niet specifiek zekere mensen. De omgeving waarin u zich  bevindt kan onzekerheid bevorderen en dat geldt zeker voor een verkoopomgeving.

 • Oorzaken: hoe komt het?

  Wanneer u het gevoel hebt dat u onzeker overkomt of over te weinig zelfvertrouwen beschikt, heeft dit direct invloed op uw verkoopresultaten en targets. Maar hoe komt het en wat zijn de oorzaken? We noemen er een paar:

  • u hebt nog weinig ervaring in de salesfunctie
  • u beheerst de materie nog onvoldoende inzake de producten of diensten die u moet verkopen
  • u voelt zich nog te weinig vaardig en u zou uw vaardigheden verder moeten ontwikkelen
  • u voelt onvoldoende steun vanuit uw organisatie
  • u ervaart druk bij het behalen van uw targets of omzetdoelstellingen
  • u laat zich overrulen door uw gesprekspartner in de verkoopgesprekken

  Pas als u de oorzaak benoemd hebt voor uzelf waar de onzekerheid of het gebrek aan zelfvertrouwen vandaan komt, kunt u met een gericht programma aan de slag. Anders wordt het schieten met een pistool op een mug en bent u weinig trefzeker bezig met een ontwikkeltraject.

 • Negatieve gevolgen voor de verkoper

  De pijn van de klant komt niet boven tafel

  • taken worden uitgesteld
  • er worden te veel kleine klanten binnengehaald
  • verkoopgesprekken worden niet samengevat
  • er wordt niet gevraagd om de deal
  • leads worden niet opgevolgd, of verpest
  • gesprekstechnieken worden vergeten
 • Niet overtuigend overkomen

  De grootste pijn zit hem in het onbewuste. De klant vraagt een oplossing voor een probleem dat hij heeft. Wanneer u als verkoper dan onzeker bent, lijkt het er op dat u twijfelt aan uw eigen oplossing. De klant wil dit juist niet, en gaat op zoek naar iemand die zeker genoeg is van zijn oplossing.

  • Situatie

   Je hebt hevige hoofdpijn en je loopt de drogist binnen om een middel te halen dat die hoofdpijn weg zal nemen. Je treft een stage loper die een doosje uit het rek pakt en zegt: ‘Volgens mij moet dit werken’ Toch gaat ze het even navragen bij haar bedrijfsleider: Terugkomend pakt ze toch een ander doosje, waarbij ze zegt: ‘nee sorry, ik denk toch dat je deze moet hebben’. Met dat ze dat zegt kijkt ze nog een keer vertwijfeld naar het andere doosje, dat nu weer in het rek ligt. Zou je kopen? Of zou je toch langs de andere drogist aan de overkant van de straat? Waarschijnlijk zeg je iets in de trant van: ‘oke, bedankt, ik kijk nog even verder’. De stageloopster komt terug bij de bedrijfsleider en geeft aan dat je als klant nog even verder wou kijken. Maar is dat echt de reden? Je wilt van uw hoofdpijn af, verder kijken met hoofdpijn is niet bevorderlijk voor het herstel. Je wilt iemand die jou ECHT kan helpen jouw hoofdpijn op te lossen.

  Het voordeel van onzekerheid is dat je scherp bent op de dingen die je het beste anders zou kunnen doen.

 • Salestraining en coaching

  Bekijk ons overzicht met sales- en verkooptrainingen.

  Salestraining en coaching

  Leerdoelen verkopers

  Bekijk andere leerdoelen voor verkopers.

  Leerdoelen voor de verkooptraining

 • Zelfverzekerd overkomen

  Wanneer u actief bent in de verkoop of sales is zelfvertrouwen doorslaggevend voor het behalen van succes. Wilt u zelfverzekerder overkomen?

  • Zelfkennis

   Zelfvertrouwen heeft te maken met zelfkennis en zelfinzicht.

   • wat zijn uw sterke punten?
   • wat zijn uw vaardigheden of kwaliteiten?
   • wat zijn uw valkuilen?
   • waar ligt uw kennisgebied en ervaring?
  • Tips om je zekerder te voelen

   Gerichte salescoaching kan u helpen om u verder te ontwikkelen binnen uw verkoopfunctie. Eerst een analyse van uw leerdoelen, daarna een gericht plan van aanpak en dan aan de slag!  Wat kun je doen om je zekerder te voelen als verkoper:

   • Bereidt u goed voor op een verkoopgesprek. Ken uw producten van haver tot gort en verdiep u in de klant met wie u spreekt. Wat doet het bedrijf? Waar ligt het probleem? Wat is de doelstelling van uw gesprek met de klant?
   • Zorg voor succesverhalen waar u op kunt teren. Dit doet u door heel veel oprechte vragen te stellen. Als u door al die vragen erachter komt wat het probleem is van uw klant, hebt u een prachtkans om daar een fantastische oplossing voor te geven.
   • Leer uzelf aan om gevolg vragen te stellen: bv: hoeveel Euro’s loopt u per jaar mis doordat u dit probleem hebt? Hoeveel van uw koeien worden ziek als u uw stal niet goed geïsoleerd hebt?
   • Hoe onzeker u ook bent: ga oprecht bezig met je klant, toon oprechte belangstelling en vraag met deze instelling door. Het gesprek gaat niet over u als verkoper maar over de klant met een probleem.
   • Benut uw sterke kanten en zet uw kwaliteiten in.
   • Vier het succes dat u haalt uitgebreid. We hebben er nogal een handje van om alleen te kijken naar datgene wat we niet goed hebben gedaan.

   Wat u niet moet doen is stil blijven staan bij de blunders die u hebt gemaakt en bij de verkoopkansen die u hebt gemist. Kijk vooruit, verleden is geweest en daar verandert u niks meer aan. Blijf proberen de bovenstaande tips toe te passen.

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Training en coaching

Bekijk alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Wij bieden training en coaching  opmaat waarbij uw vraag en uw situatie centraal staat!

Training autonomie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Webinar terugkijken: ontdek jouw kwaliteiten en talenten

Wil je de webinar terugkijken over het ontdekken van jouw kwaliteiten en talenten? Onderwerpen:

 • Wat is talent?
 • Wat zijn kernkwaliteiten?
 • Indeling van kwaliteiten
 • Zelfvertrouwen en kwaliteiten
 • Kwaliteiten in de koelkast
 • Jouw kwaliteiten ontdekken

Schrijf je meteen in en na betaling van € 12,50 krijg je meteen toegang.

Webinar kwaliteiten

Meer informatie


 

Zomeraanbieding: persoonlijk ontwikkelpakket

Wil je deze zomer gebruiken als rustmoment om te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Dan is dit voor jou een unieke kans.

Actie van 16 juni t/m 31 juli 2021: 3 e-books over persoonlijke ontwikkeling! Van € 56,85 voor € 39,95.

Zomeraanbieding

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.