Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Onzekerheid: voel jij je vaak onzeker?

Voel jij je vaak onzeker? Zijn er bepaalde situaties waarin jij je onzeker voelt? Merk je dat vaak aarzelt, besluiteloos bent, twijfelt of dat je onzeker en aarzelend overkomt op anderen? In dit artikel ga ik in op:

Onzekerheid overwinnen: hoe doe je dat?

Training assertiviteit

Wil je een training assertiviteit volgen? Aarzel niet en bel voor info!

Training assertiviteit

Doe de assertiviteitstest!

Hoe assertief ben jij? Doe de test!

Doe de assertiviteitstest

Wat is dat: een onzeker gevoel?

De meeste mensen voelen zich SOMS onzeker. Belangrijk is om te achterhalen wanneer je onzeker bent en waarin het zich uit. Wanneer ben je onzeker? Ik noem wat voorbeelden:

 • je twijfelt regelmatig aan jezelf in de zin van: twijfelen aan eigen kunnen, twijfelen aan jouw vaardigheden of kennis
 • je bent onzeker over jouw prestaties en mogelijkheden
 • je voelt je onzeker in bepaalde situaties: bijvoorbeeld in groepen, bij presentaties (wanneer je een presentatie of toespraak moet houden), bij het werkoverleg, de vergadering
 • de onzekerheid slaat bij je toe in nieuwe situaties (wanneer je dingen moet doen waar je niet bekend mee bent) of bij nieuwe contacten (je moet op mensen afstappen die je niet kent)
 • je voelt je onzeker bij bepaalde beslissingen die je moet nemen (wat voor beslissingen zijn dat?)
 • je taken moet doen die je niet zo goed kunt
 • je moet iets doen terwijl anderen je voortdurend op de vingers kijken
 • je staat in het middelpunt van de belangstelling
 • je wordt op een bepaalde manier door anderen benaderd (bijvoorbeeld wanneer je op een arrogante, hautaine of dominante manier door anderen wordt benaderd)
 • je het gevoel hebt dat anderen zich meer voelen dan jou (wanneer de ander uit de hoogte spreekt)
 • je iets moet doen wat in het verleden fout is gegaan (en de consequenties waren toen minder leuk)
 • je wordt gekleineerd door anderen (is dat zo gek trouwens dat je daar onzeker van wordt?)
 • wanneer er druk op staat of wanneer er iets van afhangt (bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of wanneer je een presentatie moeten geven)
 • er situaties ontstaan die spannend zijn (bijvoorbeeld conflictsituaties)
 • je verliest de controle over de situatie (en er ontstaan gevoelens van machteloosheid)
 • je komt in een omgeving waarbij anderen altijd beter presteren dan jou
 • je wordt in een functie altijd negatief bejegend door collega's of door de leiding
 • je hebt afwijkend gedrag ten opzichte van anderen of jij voelt je anders dan andere mensen (andere normen en waarden etc.)
 • je legt de lat voor jezelf zo hoog terwijl je er nooit aan kunt voldoen
 • je bent perfectionistisch

Effectieve training

Effectieve training kan je helpen om jouw onzekerheden te overwinnen. Wij bieden dat individueel aan. Eerst een gerichte analyse en daarna aan de slag. Precies gericht op jouw situatie en op jouw persoonlijkheid. je kunt het combineren met tal van andere leerdoelen zoals:

 • zelfverzekerd presenteren of vol zelfvertrouwen een toespraak houden
 • zelfverzekerd en overtuigend overkomen
 • zelfvertrouwen ontwikkelen

In een eerste sessie stellen wij met jou de leerdoelen vast. Daarna gericht aan de slag met bewustwording en inzicht. En natuurlijk ook heel praktisch. Want je moet komen tot ‘DOEN’.

Zelfverzekerd en overtuigend overkomen

Oorzaken

Hoe ontstaat onzekerheid? Weet je dat deze vraag erg breed gesteld is? Omdat er zoveel persoonlijke aspecten kunnen zijn waardoor je onzeker bent geworden, is het bijna onmogelijk ze allemaal te benoemen. Ik  pak er een paar uit.

 • Vanuit het verleden kunnen er bepaalde zaken met je gebeurd zijn wat je onzeker heeft gemaakt. Dat kan thuis zijn of op school vroeger. Het kan in lichtere mate maar ook in extreme vorm (pesten of misbruik). In ieder geval kan het zo zijn dat je kampt met een negatief zelfbeeld. Maar heel praktisch: het kan zo zijn dat je op de verkeerde school terecht bent gekomen waardoor je een opleiding bent gaan doen die achteraf niet bij je paste en waardoor je in werk terecht gekomen bent waar je jouw passie niet kwijt kunt!
 • Een mogelijk tweede oorzaak: je bent van nature te gericht op de ander en je bent altijd maar bezig met wat anderen van je vinden. Ben je wel goed gekleed, zie je er wel leuk uit? Wat zullen ze wel niet van je vinden?
 • Een derde oorzaak kan zijn: belemmerende overtuigingen. je wijst jezelf voortdurend af door opmerkingen als: we zijn maar gewone mensen, ik heb maar een LBO opleiding of ik heb maar een MBO opleiding.
 • Een vierde oorzaak: een over-kritische houding op jezelf en een lat die je voor jezelf te hoog legt. Je eist en verlangt zoveel van jezelf dat je er zowaar niet aan kunt voldoen.
 • Een vijfde oorzaak: te weinig verwachten van jezelf, onder jouw niveau werken, te weinig actie ondernemen, niet tot doen komen, mentaal onvoldoende uitgedaagd worden.
 • Een zesde oorzaak: angst voor de toekomst, angst voor het onbekende en angst voor alles wat nieuw is.
 • Een zevende oorzaak: een relatie (partnerrelatie) die je onzeker maakt doordat jouw partner voortdurend commentaar op je heeft. Oftewel: een over kritische partner die veel van je vraagt of die veeleisend is.
 • Een achtste oorzaak: werk wat teveel van je vraagt of een leidinggevende die teveel van je eist. Een andere mogelijkheid: een leidinggevende die te weinig van je vraagt en je onvoldoende verantwoordelijkheden geeft.
 • Een negende oorzaak: je bent snel in onbalans en je maakt alles wat een ander zegt vele malen groter dan men het bedoelde.
 • Een tiende oorzaak: je blijft maar in jouw hoofd malen en denken. Het is voor je een vluchtmechaniekje geworden. Maar je wordt er alleen maar onzeker door.

Zoekende

Wanneer je onzeker bent, ben je zoekend. je zoekt naar jezelf, je zoekt naar richting of naar de weg die je moet gaan. je kunt je nog moeilijk overgeven aan het hier en nu en je wilt zoveel mogelijk houvast zoeken richting de toekomst. Soms zoek je ook houvast wat er niet is.

Gevolgen

Gevolgen van onzekerheid kunnen legio zijn. Ik noem er een paar:

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Immers ook onzekerheid is een gevoel. Daarom zeggen we: 'ik voel mij onzeker'.

Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Voor jongeren die onzeker zijn

Ben jij puber / tiener en voel jij je vaak onzeker? Onzeker op school? Onzeker over je studie, over wie  je bent, hoe je eruit ziet? Voel jij je onzeker over wat je kunt en over jouw toekomst?

 • Hoe komt het?

  Als puber ben je druk op zoek naar wie je eigenlijk zelf bent. Wat daarvoor zo vanzelfsprekend leek, is nu niet meer het geval. Je bent op zoek naar wat je kunt, waar je interesses liggen, waar je vaardig in bent. Maar het is voor jou nog heel gevoelig. O zo belangrijk is het voor jou wat anderen van je vinden. Wellicht zoek je nog vaak bevestiging of je het wel goed doet, of je op de goede weg bent, of je er wel leuk uit ziet. In deze levensfase kun je dus best eens aan jezelf gaan twijfelen en je onzeker voelen. Dat hoeft niet erg te zijn.

 • Extreme vormen

  Wanneer je voelt dat het extremere vormen aanneemt, is het verstandig om dit wel te bespreken thuis. Onzekerheid kan ook buitenproportioneel zijn en dat is niet gezond. Analyseer goed wat er aan de hand is en maak een gericht plan om deze onzekerheid te bestrijden. Wellicht dat onze jongerencoach je van dienst kan zijn.

Onzekerheid bij jongeren

 

Bepaalde situaties

Onzekerheid kan ook in bepaalde situaties ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer je toetsen hebt of juist bij tentamens en examens. Of misschien wanneer je een spreekbeurt moet houden of een presentatie.

Onzekerheid verbloemen

Soms kunnen mensen hun onzekerheid aardig verbloemen. Ze voelen zich onzeker maar ze presenteren zich niet zo. Ze hebben zichzelf aangewend om het onzekere gevoel te maskeren. Soms zelfs zodanig dat de omgeving zich niet kan voorstellen dat er sprake van onzekerheid is. Het gedrag dat bij onzekerheid past deel ik op in twee groepen:

 • de één kruipt naar binnen, klapt dicht en komt aarzelend of twijfelend over
 • de ander overschreeuwt het op een bepaalde manier, doet zichzelf soms leuker of groter voor dan hij/zij in werkelijkheid is. Of gaat machogedrag vertonen!

Je zeker voelen in een leidinggevende functie

Voel jij je soms onzeker in een leidinggevende functie? Voel jij je onzeker of ga je aan jezelf twijfelen wanneer medewerkers kritiek op je hebben? Vind je het lastig om mensen aan te spreken op negatief gedrag? Word je soms overruled door jouw medewerkers of vinden ze dat je niet duidelijk genoeg bent?

 • Wanneer speelt die onzekerheid?

  Voel jij je soms onzeker? Bijvoorbeeld wanneer je:

  • voortdurend druk ervaart van teamleden of wanneer men kritiek op je heeft
  • negatieve boodschappen of slecht nieuws moet overbrengen
  • merkt dat jouw baas twijfelt aan jouw leidinggevende capaciteiten
  • de doorslag moet geven wanneer jouw team verdeeld is
  • beslissingen moet nemen waarvan je op voorhand al weet dat er kritiek op is
  • medewerkers moet aanspreken op ongewenst gedrag
  • disfunctioneren aan de orde moet stellen
  • het team moet vertellen dat de prestaties omhoog moeten
  • etc.

Zelfverzekerd in een leidinggevende functie

Onzekerheden overwinnen

Zelfvertrouwen is te ontwikkelen. Ook in leidinggevende functies. Wil jij je zekerder voelen in jouw leidinggevende functie en meer zelfvertrouwen ontwikkelen?

Training assertief leidinggeven

Leerdoelen

We hebben nog veel meer  leerdoelen persoonlijke ontwikkeling voor leidinggevenden  voor je uitgewerkt. Je kunt ook het overzicht  bekijken met alle leerdoelen voor leidinggevenden.

Leerdoelen voor leidinggevenden

Persoonlijke ontwikkeling voor leidinggevenden

Bekijk de training persoonlijke ontwikkeling voor leidinggevenden zoals assertief leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, timemanagement en communicatie etc.

Persoonlijke ontwikkeling leidinggevende

Twijfel kan ontstaan

Misschien twijfel je af en toe of een leidinggevende functie wel bij je past. Wellicht vraag jij je af of je daar wel geschikt voor bent. Wees echter niet te snel met conclusies. Onderzoek het. De vraag is namelijk: welk type leidinggevende functie past bij jou? Hoe zit je als leidinggevende in elkaar en aan welke leiderschapsstijl is behoefte?

In ieder geval: peptalk helpt niet! Reacties van de omgeving verwarren soms. ‘Zet je er toch eens over heen, je kunt het wel’. Of: ‘je moet ook gewoon proberen en kijk eens wat je tot nog toe allemaal bereikt hebt’. ’t Is heel goed bedoeld in de meeste gevallen maar de werking is even kortdurend als wiet, alcohol en tsjakkaa. Op ’t gevaar af dat de ander zich al helemaal niet meer begrepen voelt omdat zijn/haar ervaring en gevoel hier totaal anders over is.

 • Een effectief leider heeft zelfvertrouwen

  Zelfvertrouwen is van doorslaggevend belang in een leidinggevende functie. je dwingt gezag en respect af wanneer je zelfverzekerd overkomt. Ontzettend belangrijk om draagvlak te creëren, de juiste richting aan te geven bij jouw teamleden, vertrouwen en open communicatie te bevorderen, je kwetsbaar op te durven stellen. Maar ook om te laten zien dat men op je aankan, dat je afspraken nakomt, mensen aanspreekt op negatief gedrag of op niet nagekomen afspraken. Als leidinggevende moet je consequent, helder en duidelijk zijn. In alle situaties.

 • Hoe ontwikkel je het?

  De vraag blijft: hoe ontwikkel je zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid in een leidinggevende functie? Vooropgesteld dit: Je krijgt geen zelfvertrouwen door er een boekje over te lezen. Boekjes lezen, net als dit artikel, leidt er alleen maar toe dat je kunt beredeneren waarom je wel of geen ZELF-vertrouwen hebt. Het kind dat angst heeft voor het zwembad is niet geholpen met een universitaire opleiding op de ANGSTacademie. Hooguit leidt het tot de verklaring waardoor die angst is ontstaan. Maar de badmeester zegt: ‘springen jij!’. ‘Ja meneer, maar kijk het zit zo………’.

  Zelfvertrouwen komt van binnen uit. Dat betekent dat je overtuigd bent van jouw kwaliteiten (ook leiderschapskwaliteiten), vaardigheden (ook jouw leiderschapsvaardigheden), jouw overtuiging en visie. Zelfvertrouwen heeft te maken met de juiste proporties aan eigenwaarde, positief zelfbeeld.

Omgaan met onzekerheden

Weet je dat de training omgaan met veranderingen voor 90% gaat over ‘omgaan met onzekerheid’? Weet je dat de behoefte aan de training omgaan met veranderingen voor 90% voortkomt uit de behoefte aan zekerheid?

Omgaan met onzekerheden

Omgaan met onzekerheden

Schijnzekerheden

Wellicht zoek je soms schijnzekerheden die onzekerheid geven. Je zoekt misschien zekerheden teveel buiten jezelf en in externe factoren. Begrijp je wat ik bedoel? Ik leg het uit aan de hand van een voorbeeld. De zekerheid van een vaste baan is voor veel mensen prettig. Alleen: wie een vaste baan heeft en zijn zekerheid haalt uit de externe factor, namelijk de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zoekt zekerheden buiten zichzelf. Beter is zeker te zijn over jouw eigen kunnen, over jouw vaardigheden, inzichten, verworven ervaring en kennis. Dat nemen ze je namelijk niet meer af. Zo kun je zekerheden zoeken bij anderen, in jouw omgeving waardoor je nog onzekerder wordt. Het moet namelijk van binnenuit komen en niet van buitenaf.

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Wil je de leerdoelen bekijken?

Leerdoelen assertiviteit

Ebook of webinar

Meer weten over assertiviteit?

Of bekijk onze training assertiviteit!

Training Assertiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuwste e-book: talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!

Je kunt nu het nieuwste e-book (PDF) aanschaffen van Jan Stevens over: talenten en kwaliteiten, jouw houvast en zekerheid.

Je kunt ook de boekpresentatie van 27 januari gratis terugkijken. Inschrijven?

Talenten en kwaliteiten / e-book

Meer informatie?

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.