Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Gezondheidsmanagement en gezond ondernemen

Gezondheidsmanagement of gezond ondernemen is een programma ontwikkeld door De Steven en  ondersteunt organisaties bij het bereiken van optimale werkprestaties en werkplezier. Optimale prestaties zijn niet mogelijk zonder werkplezier.

Gezondheidsmanagement

Voor wie?

Het programma gezond ondernemen is geschikt voor organisaties die op een krachtige en doeltreffende wijze willen werken aan:

 • lagere verzuimkosten
 • minder fouten
 • hogere productiviteit
 • behoud van gemotiveerde medewerkers

Doelstelling

Doelstellingen van het programma gezond ondernemen:

 • U wilt de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers of personeel vergroten
 • U wilt de betrokkenheid van medewerkers bij uw organisatie verhogen
 • U wilt een hogere productiviteit tot stand brengen
 • U wilt de verzuimkosten verlagen
 • U wilt het foutpercentage binnen uw organisatie verlagen
 • U wilt dat uw medewerkers het op langere termijn kunnen volhouden
 • U wilt de arbeidsrisico’s goed in kaart hebben

Trainingen

Training verzuim en inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden van de door ons ontwikkelde training: verzuim en inzetbaarheid.

Training verzuim en inzetbaarheid

Training duurzame inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden van de door ons ontwikkelde training: verzuimmanagement.

Training duurzame inzetbaarheid

Herstellen, voorkomen of bevorderen?

Gezondheidsmanagement binnen organisatiesDe meeste productiviteitswinst wordt verkregen door in te zetten op bevorderen en verbeteren van activiteiten waarvoor medewerkers  gemotiveerd zijn. (positieve psychologie)  Als echter het ziekteverzuim in een organisatie erg hoog is (boven de 4%) dan zijn eerst herstel maatregelen nodig, bijvoorbeeld aanpassing of actualisering van het verzuimbeleid en aandacht voor preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen.

 • Herstellen: verzuimmanagement

  Organisaties komen meestal pas in beweging als er een probleem is. Vaak zijn dan herstel maatregelen nodig (bijvoorbeeld bij een hoog ziekteverzuim). De eerste factor van gezondheidsmanagement is verzuimmanagement. Gericht op herstellen, verzuimaanpak en re-integratie.

  Verzuimmanagement

 • Voorkomen: risicomanagement en hygiëne maatregelen

  Daarna volgen er maatregelen om herhaling te voorkomen (preventie maatregelen, bijvoorbeeld het beheersen van te hoge werkdruk). Het nadeel van deze maatregelen is dat het vaak maatregelen zijn waar mensen niet blij van worden, maar die wel genomen moeten worden. Deze maatregelen worden ook wel hygiëne maatregelen genoemd.

  De tweede factor is risicomanagement. Gericht op het voorkomen en beheersen van risico's. O.a. arbobeleid.

  Risicomanagement

 • Bevorderen: gezondheid ondernemen en motiverende maatregelen?

  Tegenover hygiëne maatregelen staan motiverende maatregelen, dit zijn de maatregelen waarmee  bevlogenheid en werkplezier worden bevorderd. De derde stap is: gezondheidsmanagement of gezond ondernemen. Gericht op gezondheidsbevorderende maatregelen.

  Duurzame inzetbaarheid

Gezond ondernemen binnen uw organisatie?

Gezond ondernemen behelst onderzoek en advies van alle aspecten die van invloed zijn op een duurzame en optimale prestatie van de organisatie en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Het meest effectieve onderdeel bij gezond ondernemen zijn de maatregelen om werkprestaties en werkplezier te bevorderen.

 • Heeft u uw hygiëne maatregelen op orde?
 • Is uw ziekteverzuim beneden de 3%?
 • of zet u al in op motiverende maatregelen en gaat u van goed naar beter?

Organisatieontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op leiderschapsontwikkeling.

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach