Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: nut en functie

Organisaties willen graag weten of hun klanten en medewerkers tevreden zijn. Daarvoor voeren ze regelmatig klanttevredenheids- en medewerkertevredenheidsonderzoeken uit.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Met de uitkomsten van de onderzoeken kunnen organisaties hun werkzaamheden aanpassen waardoor klant- en medewerkerstevredenheid toeneemt. Dat lijkt een zinvolle exercitie.

Waarom onderzoek je tevredenheid?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan nut hebben. Als organisatie kun je inzicht krijgen in tal van aspecten bijvoorbeeld:

 • Hoe worden werkdruk en werkstress ervaren binnen de organisatie?
 • Hoe ervaart men de interne communicatie binnen de organisatie?
 • Hoe ervaart men de bedrijfscultuur of de organisatiecultuur?
 • Hoe ervaart men de managementstijl of de stijl van leidinggeven?
 • Inzicht in arbeidsomstandigheden
 • Hoe ervaart men besluitvorming binnen de organisatie?
 • Hoe ervaart men de eigen ontwikkelingsmogelijkheden?
 • Inzicht in fysieke omstandigheden zoals de inrichting van de werkplek 

Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan zinvolle managementinformatie gedestilleerd worden. Zeker wanneer er een koppeling plaatsvindt met andere gegevens zoals:

 • Ziekteverzuimcijfers
 • Klanttevredenheid
 • Personeelsverloop binnen de organisatie
 • Werkdrukonderzoek

Training duurzame inzetbaarheid

Bekijk de training duurzame inzetbaarheid.

Training duurzame inzetbaarheid

Training inzetbaarheidsbevordering medewerkers

Bekijk de training inzetbaarheidsbevordering voor medewerkers.

Training inzetbaarheidsbevordering medewerkers

Tevredenheid is geen goede voorspeller van de toekomst

Toch is tevredenheid geen goede voorspeller voor een optimaal resultaat. Om je als organisatie te onderscheiden heb je tegenwoordig niet meer voldoende aan producten waar mensen tevreden over zijn. Mensen moeten enthousiast worden over jouw product. Om de beste organisatieprestaties te halen heb je ook niet meer genoeg aan tevreden medewerkers. Voor optimale prestaties heb je medewerkers nodig die betrokken en bevlogen zijn.

Van reactief naar proactief

Met tevredenheidonderzoeken kijk je terug. De klant is immers tevreden of ontevreden over een product of dienst die al geleverd is. Ontevredenheid zou moeten leiden tot aanpassing van de producten of diensten. Eigenlijk ben je dan al te laat, het vertrouwen is geschaad. Bij medewerkersonderzoeken naar tevredenheid gebeurt hetzelfde. De factoren in werk die bijdragen aan tevredenheid en bevlogenheid zijn ondertussen in de HR-wereld goed bekend. Als je ze echter pas gaat gebruiken of aanpassen als medewerkers ontevreden zijn is het te laat. Daarnaast speelt bij medewerkerstevredenheidonderzoeken nog een ander aspect: het is meestal de organisatie die met de uitkomsten aan de slag moet gaan. Tevredenheidonderzoeken zijn dus reactief en leiden ook nog eens tot passiviteit bij medewerkers.

Tevreden medewerkers binnen uw team

Tevredenheid is niet slecht

Tevredenheid is echter niet slecht. Het is veel slechter als klanten of medewerkers ontevreden zijn, dat leidt zeker tot verlies. Tevredenheidsonderzoeken zijn reactief en leiden tot een ‘zesjescultuur’. Voor een acht of een negen moet worden ingezet op bevlogenheid. In tegenstelling tot tevredenheid is voor bevlogenheid pro-activiteit verreist. Voor organisaties betekent dit inzicht hebben met welke producten en diensten je je klanten kunt verwennen in plaats van tevreden stellen. Voor medewerkers houdt deze pro-activiteit in: zicht hebben op wat je wilt bereiken in je werk in plaats van te weten waar je ontevreden over bent en te verwachten dat iemand anders het voor je oplost.  Om van passiviteit naar een creatieve, actieve bijdrage te komen is betrokkenheid en bevlogenheid nodig.

Tevredenheid is goed: bevlogenheid is beter!

Bevlogenheid begint met zinvolheid. Als je eenmaal weet wat je met je werk wilt bereiken, kun je er gericht aan gaan werken. De tweede stap is een organisatie te vinden die jouw specifieke bijdrage waardeert en er letterlijk waarde aan toekent. Die waarde kan worden uitgedrukt in salaris, maar minstens zo belangrijk in erkenning, positieve feedback en vertrouwen.

Dat vertrouwen is hard nodig om vrijheid te krijgen om te doen waar je goed in bent, zonder bovenmatige controle en bureaucratie. De bevlogenheid die dan ontstaat gaat in gelijke tred op met creativiteit en organisatiebetrokkenheid.

Door die creativiteit en betrokkenheid zijn medewerkers in staat klanten enthousiast te maken en steeds tijdig nieuwe producten aan te bieden waar de klant behoefte aan heeft. De bevlogen medewerker werkt dan niet meer aan klanttevredenheid maar aan klantvertrouwen.

Betere prestaties

Onderzoek toont aan dat bevlogen medewerkers beter presteren, minder ziek zijn en het werk ook op lange termijn beter kunnen volhouden. Daarvoor moet wel de zinvolheid regelmatig ter discussie worden gesteld. Is het huidige werk nog zinvol voor de organisatie en is het nog zinvol voor jou als medewerker? In tijden waarin verandering de enige constante is, is het bespreken van de afstemming een absolute voorwaarde.

Bevlogenheid

Aandachtspunten

Een aantal aandachtspunten bij tevredenheidsonderzoeken:

 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek: bovenstroom

  Ook al vraag je naar de zachte factoren en de onderstroom binnen jouw organisatie (zoals werkdrukbeleving, tevredenheid): wat er uit komt is vaak een cijfer. En dat cijfer wordt een gegeven voor de bovenstroom. Het is een rationalisatie van de onderbuikgevoelens die er leven.

 • Onderstroom op tafel krijgen

  Ook al hebben we de onderstroom haarfijn in cijfers op tafel, daarmee hebben we de onderbuikgevoelens die er in de organisatie leven toch niet voldoende op tafel. De vraag is: wat staat er nu precies en wat zegt dit?

 • Uitkomsten van het medewerkeronderzoek

  De volgende vraag die zich aandient: wat doen we met de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek? Doen we dat af op de manier van: we zijn met 0,3% vooruit gegaan en dus is er progressie? Of gaan we er echt iets mee doen?

 • Onderbuikgevoelens bespreken in management BV

  Management BV is bijzonder goed in het rationaliseren van onderbuikgevoelens. Maar het bespreekbaar maken van onderbuikgevoelens vinden veel leidinggevenden moeilijk. Het is te weinig concreet vinden ze. En juist op dat punt is veel winst te halen.

 • De methode van enquêteren

  Over de methodiek van enquêteren kunnen we uren praten binnen organisaties: de vraagstelling, de wijze van vragen stellen, of het schriftelijk moet gebeuren of via interviewtechnieken. Maar uiteindelijk is dat niet de essentie. Het gaat er om wat er daarna mee gaat gebeuren. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek vraagt om vervolg.

Stop je het medewerkersonderzoek ook in de bureaula?

Organisaties die een medewerkerstevredenheidsonderzoek niet serieus oppakken, krijgen te maken met de keerzijde ervan:

 • Ze doen er toch niets mee
 • Ik heb het wel ingevuld maar het heeft toch geen zin
 • Het aantal respondenten neemt af

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken die gehouden worden om vervolgens in de bureaula te stoppen zijn zinloos. Afdoen met opmerkingen als: we zijn 0,4% vooruitgegaan en dus is er progressie of ten opzichte van organisatie X en Y doen we het 0,7% beter is te kort doen aan de medewerkers die de enquête hebben ingevuld.

Ik noem dat bureaulamanagement.

Bureaula managers

Gezonde organisaties en teams

Lees onze artikelen over gezonde organisaties en teams.

Gezonde organisaties

Duurzame inzetbaarheid

Bekijk onze dienstverlening op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.