Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Bevlogenheid creëren in organisaties: 4 stappen

Bevlogen medewerkers hebben plezier in het werk en organisaties met bevlogen medewerkers presteren beter. Organisaties kunnen het werkplezier van medewerkers bevorderen en de prestaties in 4 stappen verbeteren.

Stap 1: afstemming over zinvol

Belangrijke voorwaarde voor bevlogenheid is de afstemming tussen wat werk voor een medewerker moet opleveren en de resultaten die een organisatie wil halen. Het gaat dus over de afstemming tussen wat zinvol is voor een medewerker en wat zinvol is voor de organisatie. Wordt het werk als zinvol ervaren en met plezier uitgevoerd dan ontstaat een positieve energie (bevlogenheid) waarmee medewerkers in beweging komen en goede prestaties neerzetten. Zinvolheid bepalen is de eerste belangrijke stap naar bevlogenheid.

Bevlogenheid

 • Hebben jouw medewerkers zicht op wat zinvol voor hen is? Weten jouw medewerkers welke waarden zij in werk gerealiseerd willen zien?
 • Kunnen jouw medewerkers invulling geven aan de taakeisen? Hebben zij voldoende competenties? Zijn vitaliteit en gezondheid op orde?
 • Heb je zicht op de waarden die in jouw organisatie de boventoon voeren?
 • Weet je of er overeenstemming is tussen de persoonlijke waarden van jouw medewerkers en de organisatiewaarden?
 • Zijn de missie, visie, structuur en doelstellingen voldoende duidelijk bij de medewerkers?

Training duurzame inzetbaarheid

Bekijk de training duurzame inzetbaarheid.

Training duurzame inzetbaarheid

Training inzetbaarheidsbevordering medewerkers

Bekijk de training inzetbaarheidsbevordering voor medewerkers.

Training inzetbaarheidsbevordering medewerkers

Zinvolle taken geven passie en bezieling

Zinvolle taken dragen bij aan de behoefte aan zingeving. Dat brengt passie en bezieling bij jouw medewerkers maar ook binnen de organisatie. Lees ook: passie en bezieling.

Stap 2: Autonomie

Als de zinvolheid voor beide partijen is vastgesteld, kunnen de taken en kaders worden geformuleerd (commitment). De kaders vormen de randvoorwaarden waarbinnen een medewerker de vrijheid heeft om zijn werk uit te voeren (autonomie). Autonomie is de tweede belangrijke stap naar bevlogenheid.

 • Zijn de kaders waarbinnen een medewerker vrij mag opereren duidelijk?
 • Zijn er resultaatafspraken met de medewerker gemaakt?
 • Heeft een medewerker de vrijheid om zelf de weg naar zijn resultaat te bepalen?

Stap 3: Uitvoering en feedback

Als de zinvolheid en kaders afgesproken zijn kan de uitvoering beginnen. Tijdens de uitvoering is regelmatig feedback nodig. Worden de gewenste resultaten bereikt? Zowel team, leidinggevende als medewerker is verantwoordelijk voor feedback.

Feedback is de derde belangrijke stap naar bevlogenheid.

 • Krijgen jouw medewerkers regelmatig feedback of krijgen ze dat 1 x per jaar in het beoordelingsgesprek?
 • Kunnen jouw leidinggevenden feedback geven?
 • Kunnen jouw medewerkers feedback ontvangen?
 • Kunnen jouw medewerkers feedback geven? Durven teamleden elkaar aan te spreken?

Stap 4: Bijstelling

Als blijkt dat de resultaten niet voldoende zijn, moet worden bijgesteld. De zinvolheid en de kaders worden dan opnieuw vastgesteld. Daar kunnen aanpassingen voor nodig zijn in het werk, vaardigheden of competenties van de medewerker of een andere werkplek binnen of buiten de organisatie.

 • Hoe staat het met de bijstellingsmogelijkheden binnen jouw organisatie? Is er ruimte voor aanpassingen in werk en/of opleidingsmogelijkheden?
 • Hoe staat het met de mobiliteit binnen jouw organisatie? Wat is de gemiddelde functieverblijfsduur?
 • Hoe staat het met de flexibiliteit van jouw medewerkers? Zijn zij naast voldoende inzetbaar ook voldoende uitzetbaar?

Voor het proces naar bevlogenheid zijn de stappen zinvolheid, autonomie, feedback en bijstelling belangrijk. Kern van de aanpak om bevlogenheid en werkplezier te bevorderen is een balansmodel. In dit model wordt ervan uit gegaan dat werk energie kost maar ook energie moet opleveren. Lees ook: stressoren en werkstressoren.

Aanstekelijk

Tot slot: bevlogenheid is aanstekelijk. In een organisatie die vergeven is van de bevlogen medewerkers, zoemen de energie en de dynamiek door de ruimte, en dit communiceert zich aan nieuwe medewerkers. Het nodigt uit om je beste beentje voor te zetten, en je wordt erom gewaardeerd.

Gezonde organisaties en teams

Lees onze artikelen over gezonde organisaties en teams.

Gezonde organisaties

Duurzame inzetbaarheid

Bekijk onze dienstverlening op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuw e-book: Mag ik er twee kilo zelfvertrouwen bij?

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop. Titel: Mag ik er twee kilo zelfvertrouwen bij? Hoe ga je je zelfverzekerder voelen?

Zelfvertrouwen e-book

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book (PDF) authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.