Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Oordelen, mening geven en labelen

Mening geven vanuit eigen perceptie

Uw mening te snel geven vanuit eigen perceptie: doet u dat? Bent u soms te snel met uw oordeel en geeft u te snel uw mening? Iemand labelen is niet zo moeilijk. Het is een soort kleefbriefje wat op iemand wordt geplakt met een bepaalde opmerking erop. Bijvoorbeeld: ‘die persoon heeft autistische trekken’. Het kenmerk van labelen is dat zo’n aanduiding niet klopt en allerminst is onderzocht. Maar het wordt zo terloops wel even in de wandelgangen genoemd. Wilt u soms beter leren luisteren naar een ander alvorens met uw mening naar voren te komen?  Is uw leerdoel voorzichtiger te zijn met conclusies?

Beeldvorming: oordelen, vooroordelen en veroordelen

Natuurlijk heeft labelen altijd met beeldvorming te maken en is labelen doordrenkt van oordelen, eigen perceptie, vooroordelen en veroordelen. Het is een sticker die je op iemand plakt zonder onderzocht te hebben of het klopt. Bijvoorbeeld:

 • ‘Ja hij is ook bijzonder gemakzuchtig, maar ja, zijn vader was net zo’
 • ‘Hij heeft typisch autistische trekken’
 • ‘Met die mensen valt niet te praten’
 • ‘Dat is wel een heel zweverig figuur’
 • ‘dat is een narcist’
 • ‘Die is niet vooruit te branden’
 • ‘Iemand met een beperkt IQ’
 • ‘O die is wel heel behoudend’
 • ‘Tja, da’s ook een aparte

Een beeld over andere mensen zegt altijd iets over uzelf. Uw eigen normen en waarden neemt u mee in uw beeld over anderen.

Karikatuur maken

Een vorm van labelen is een karikatuur maken. Vaak wordt daarmee bedoeld dat er een spotprent van iemand gemaakt wordt. Dat is niet wat we bedoelen. Liever duiden we op het uitvergroten van een eigenschap of karaktertrek van iemand waardoor er een scheef beeld ontstaat van de persoon in kwestie. Anders gezegd: waardoor er een beeld wordt geschetst van iemand wat niet klopt.  Voorbeelden:

 • ‘dat is een heel dominant figuur’
 • ‘die is erg principieel’
 • ‘daar kun je niet op aan (onbetrouwbaar)’
 • ‘die is nog roomser dan de paus’

Kritiek en feedback geven

Wilt u leren om kritiek of feedback op positieve wijze te geven? De Steven is specialist in persoonlijke ontwikkeling! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Training Communicatie en feedback

Feedback geven en ontvangen binnen teams

Voor teams hebben wij de training feedback geven en ontvangen ontwikkeld. Een belangrijk onderwerp daarbij is: kritiek geven en ontvangen.

Teamtraining feedbackvaardigheden

Wat is perceptie?

Perceptie is vooral hoe uzelf de zaken ervaart, hebt ervaren of hoe u tegen bepaalde zaken aankijkt. Dat kan leiden tot beeldvorming. In gesprekken kan het voorkomen dat u vanuit uw eigen perceptie naar de ander luistert. In feite hoort u dan niet meer wat de ander zegt. U geeft er meteen uw eigen kleur en smaak aan.

Gevolgen

Uw mening, oordeel of advies geven vanuit eigen perceptie kan verstrekkende gevolgen hebben. We noemen een aantal vormen:

 • Interpretatie

  U bent niet meer bezig met de werkelijkheid maar uw eigen interpretatie van de werkelijkheid maakt u leidend. U maakt geen verschil meer tussen feiten en uw eigen mening

 • Oordelen of waarnemen

  U merkt dat u vaak te snel bent in uw oordeel. U ziet iets, neemt iets waar of hoort iets over iemand en u springt er meteen bovenop. Het zal wel zus of het zal wel zo. Ze doen dit omdat ze..... Of ik denk dat het komt door... Maar ondertussen weet u nog niets. Alleen maar een gerucht. Er is een groot verschil tussen oordelen of waarnemen. Wanneer u oordeelt hebt u er al een kwalificatie van ´goed´ of ´fout´ opgeplakt. Advies: laat OMA thuis (oordelen, mening geven en aannames). Feedback geven en ontvangen heeft niets te maken met OMA. OMA staat voor: oordelen, mening geven en aannames. Oma brengt de eigen denkbeelden over, probeert de ander te overtuigen van eigen normen en waarden. Lees verder over OMA: oordelen, mening geven en aannames

 • Gebaseerd op aannames

  Ondertussen weet u nog niets. U weet niet OF die ander het gedaan heeft zoals het u ter ore kwam. U weet niet WAAROM die ander het gedaan heeft. Maar u hebt in uw hoofd aangenomen dat het zo is zoals u denkt dat het zo is. Aannemers nemen aan. U moet niet aaanemen maar u moet het weten of geconstateerd hebben. Anders kunt u überhaupt niet tot een beoordeling komen. Een goed advies is dus om ANNA in dienst te nemen: ANNA  (Altijd Navragen, Nooit Aannemen).

 • Oordelen schaadt de relatie

  Wanneer u oordeelt, schaadt u de relatie met de ander. De ander kan zich alleen maar defensief opstellen om aan te tonen dat het niet waar is wat u denkt of dat het is anders is dan u aangenomen hebt. Advies: NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander). Veel mensen vullen het voor een ander in. Ze denken als het ware voor een ander.  Probeer los te laten wat u denkt en te horen wat de ander bedoelt.

Integriteit

Wanneer u iemand recht wilt doen, is labelen ongepast. Sterker nog: het is gebrek aan integriteit om een karikatuur van iemand te schetsen. Opmerkingen als ‘dat is een narcist’ zijn niet alleen onterecht: u moet er heel wat jaren voor studeren om überhaupt te mogen vaststellen of iemand narcist, autist, pathologisch leugenaar is. Dat maant dus tot voorzichtigheid in uitspraken over andere mensen.

Op de werkvloer: leidinggevenden moeten objectief beoordelen

Op de werkvloer is het voorkomen van etiketjes en labeltjes een onderwerp voor leidinggevenden. Wanneer u uw medewerkers objectief beoordeelt, doet u er niet aan mee:

 • u hangt niet de psycholoog uit wanneer u het niet bent
 • u probeert u te onthouden inzake de discussie wel of niet ziek wanneer er een ziekmelding is
 • u beoordeelt hoe de medewerker zijn/haar taken uitvoert en u speelt het niet op de man of vrouw

Leidinggevenden moeten beoordelen. Schoolmeesters ook. Maar dat is op basis van criteria die zo objectief mogelijk vastgesteld zijn en als ze het goed doen laten ze zich niet leiden door persoonlijke voorkeur of afkeur

 • LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen

  • Luisteren: we kregen één mond en twee oren, blijkbaar is luisteren belangrijker dan praten
  • Samenvatten: probeer weer te geven wat u denkt gehoord te hebben en controleer of dit ook klopt
  • Doorvragen: doorvragen wanneer u geen helder antwoord krijgt of wanneer het u niet duidelijk is

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens