Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ben je bang of angstig?

Angstgevoelens hebben een functie. Angst maakt je alert, wijst erop dat er gevaar dreigt, dat je moet opletten.  Angst voelt als een verkramping. Je voelt je slap of verdoofd. Je voelt je duizelig of je ervaart hartkloppingen. Je gaat beven of trillen. De koude rillingen lopen over je lijf. Je blik vernauwt, de angst is te lezen in jouw ogen, je hebt een droge mond.

Angst heeft dus ook een functie. Angst verhoogt jouw bewustzijnsniveau en het scherpt de zintuigen. Een prachtig instrument om te overleven.

Maar wanneer je  kampt met gevoelens van angst kan het best zijn dat je de positieve kant niet geheel inziet. Je ervaart immers juist de negatieve impact van angst. In dit artikel ga ik in op angst, angstgevoelens en o.a. de relatie met jouw behoeften en verwachtingen.

Onderdrukken of wegmoffelen

Als we angst onderdrukken of ontkennen gebruiken we energie om deze emotie het zwijgen op te leggen. De nek verstijft, de schouders gaan omhoog, het voorhoofd trekt samen, we drukken de knieën tegen elkaar etc. Kortom: we krijgen er last van.

Bang of angstig zijn

Gevoelens

Dit artikel schreef ik in de serie over: voelen en gevoelens. Wat voel jij en welke gevoelens heb je?

Voelen en gevoelens

Persoonlijk ontwikkeltraject

Wil je aan de slag met jouw leerdoelen? Volg een persoonlijk ontwikkeltraject. Meer informatie? Bel ons!

Persoonlijk ontwikkeltraject

Training en coaching

De trainers van de Steven kunnen je helpen bij bepaalde angstvraagstukken zoals:

 • faalangst: faalangstreductie
 • spreekangst
 • sociale angst
 • examenvrees
 • angst voor verandering

Bel ons en wij voeren samen een adviesgesprek vooraf.

Contact

Waar ben je bang voor?

Er is angst om afgewezen te worden, angst om onze baan te verliezen of onze geliefde.  We zijn bang voor de dood. Soms ook voor succes, voor de waarheid, we zijn bang voor verandering. Angst hoort bij behoeften en dan is de angst vooral gericht op het kwijtraken van de vervulling van de behoefte. Angsten kunnen zich in alle soorten en maten voordoen zoals:

Gevaar en verstoring behoeften

Angst wijst je op gevaar van buitenaf. Een angstig gevoel zegt: let op! Let op: er dreigt gevaar. Of nog sterker: er is een gevaar in de buitenwereld waar jij niet tegenop kunt. Je kunt er schade van krijgen.

Angst wijst dus op gevaren die inbreuk maken op jouw behoeften. Verlatingsangst laat vaak een duidelijke behoefte aan genegenheid zien. Angst om de baan te verliezen heeft te maken met de behoefte aan zekerheid. Angst voor de dood kan te maken hebben met behoefte om te leven of behoefte om te weten hoe het afloopt na de dood. Behoefte aan veiligheid kan angst voor onveiligheid creëren. Behoefte aan sociale verbondenheid kan voortkomen uit angst voor eenzaamheid.

Angsten hebben dus sterke wortels in onze basisbehoeften als: veiligheid, waardering en verbondenheid maar ook in sociale behoeften zoals: waardering, aandacht, gehoord en gezien worden.

Bang in relatie tot verlies

Jouw angst heeft te maken met verlies.

 • je bent bang voor gezichtsverlies wanneer je voor een groep staat te hakkelen en wanneer je de draad kwijt bent tijdens de speech
 • je bent bang dat je jouw zekerheden kwijtraakt bij het verlies van een baan
 • je bent bang dat je een stuk van jezelf verliest wanneer je partner de relatie dreigt te beëindigen
 • je bent bang dat je buiten de boot valt wanneer je je niet steeds aanpast aan de groep
 • je bent bang om te falen of fouten te maken omdat je jouw identiteit gekoppeld hebt aan 'perfectie'

Gebrek aan vertrouwen

Angst heeft ook een relatie met vertrouwen of nog liever met gebrek aan vertrouwen

 • je bent bang dat je afgaat wanneer je moet presenteren in de groep omdat je er niet op vertrouwt dat jij de woorden wel paraat hebt die je nodig hebt
 • je bent bang voor baanverlies omdat je niet op jouw kwaliteiten, inzichten en talenten vertrouwt en je zekerheden ontleent aan externe bronnen zoals de arbeidsovereenkomst
 • je bent bang om alleen te zijn omdat je er niet op vertrouwt dat jij prima alleen kunt zijn zonder je eenzaam te voelen
 • je bent bang voor afwijzing terwijl je jezelf voortdurend afwijst, te weinig jezelf vertrouwt en jezelf niet serieus neemt
 • je bent bang om te falen omdat je er niet op  vertrouwt dat jij in kwetsbaarheid kunt leven

Angstbestrijders

Heb jij geleerd om je angst aan te gaan? Te durven voelen wat jouw angst is? Durf jij te erkennen dat je kwetsbaar bent, je soms onveilig voelt, je soms gebrek aan vertrouwen hebt? Dan heb je heel wat mee gekregen als het over angst gaat.

Meestal bestrijden we angst door:

 • het weg te praten en weg te moffelen: rationaliseren, argumenteren, risk management etc.
 • te verdoven en zorgen dat je het niet voelt (afleiding)
 • controlemechanismen te ontwikkelen waardoor je grip op je leven en bestaan wilt krijgen
 • perfectionisme te ontwikkelen als medicatie tegen faalangst
 • wantrouwen en achterdocht te ontwikkelen, gereserveerdheid en geremdheid zodat je vooral niet geraakt wordt

Angst als drijfveer

Angst is een sterke drijfveer. Een drijfveer om je te beschermen tegen, in te dekken tegen, risico’s af te dekken of controle uit te oefenen op etc. Nu is de vraag bij persoonlijke ontwikkeling: laat je je louter leiden door angst of laat je je leiden door jouw behoeften. Richt je je op het voorkomen van of laat je je leiden door jouw behoeften? Ik leg het uit:

 • laat je je leiden door jouw behoefte aan goede gezondheid of laat je je leiden door jouw angst om ziek te worden
 • laat je je leiden door angst voor baanverlies of richt je je op doorontwikkeling van jou als persoon?
 • laat je je leiden door jouw behoefte aan beweging of wil je voorkomen dat je stijve spieren krijgt

Angst kan een sterke drijfveer zijn en kan zelfs proporties aannemen die het onleefbaar maakt. Ik kan tal van vormen noemen maar zodra het buitenproportioneel is, ben je met coaching niet geholpen en is andere hulp wellicht gewenst. Angst kan een belangrijk item zijn bij de vaststelling van leerdoelen voor training en coaching. Met name de vraag: wat zegt de angst over jouw behoeften? Echter het kan zo verschillend zijn per persoon dat het ondoenlijk is om dit uit te werken.  Daarom is een adviesgesprek aan te bevelen.

Binnen teams en organisaties

Ook binnen teams en organisaties speelt angst een rol. Binnen organisaties kan angst de overhand nemen wanneer er ongezonde relaties op de werkvloer zijn. We noemen dit wel een angstcultuur of afrekencultuur.

Persoonlijk ontwikkeltraject

Wil je aan de slag met jouw leerdoelen? Volg een persoonlijk ontwikkeltraject. Meer informatie? Bel ons!

Persoonlijk ontwikkeltraject

Gevoelens

Dit artikel schreef ik in de serie over: voelen en gevoelens. Wat voel jij en welke gevoelens heb je?

Voelen en gevoelens

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.