Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Voelt u zich afgewezen?

Voelt u zich afgewezen? Hebt u het gevoel dat anderen u afwijzen? In dit artikel gaan we in op het ontstaan van gevoelens van afwijzing. Wat zijn de oorzaken hiervan en hoe kunt u er beter mee leren omgaan?

Gevoelens van afwijzing

Wat is het precies?

Je afgewezen voelen: wat is dat precies? We noemen een aantal kenmerken. Wanneer u zich afgewezen voelt:

 • voelt u zich afgedankt of aan de kant gezet
 • voelt u zich gepasseerd of heeft u het gevoel dat men u niet ziet staan
 • hebt u het gevoel dat u buitenspel gezet wordt of voelt u zich buitengesloten of outsider
 • voelt u zich gekleineerd
 • hebt u het gevoel dat hij er niet (meer) bij hoort
 • hebt u  het gevoel dat u genegeerd wordt
 • hebt u  het gevoel dat u niet gehoord of gezien wordt of dat u niet serieus genomen wordt
 • voelt u zich minder goed dan anderen of voelt u zich kleiner dan anderen

Pijnlijke ervaring

Wie te maken krijgt met afwijzing kan dat meemaken als een zeer pijnlijke ervaring. Wellicht hebt u al 100 adviseurs gesproken die roepen dat u het zich maar niet zo moet aantrekken.  Dat weet u ook wel. Althans uw hoofd weet dat. Maar uw gevoel is zo anders. U voelt de pijn van afwijzing als zeer diep.

Steviger in uw schoenen staan?

Wilt u steviger in uw schoenen staan en voorkomen dat u bij het minste of geringste uit het veld geslagen bent? Wilt u meer houvast en body voelen wanneer u afgewezen wordt of wanneer u zich niet serieus genomen voelt? Dat kan! De Steven is specialist in persoonlijke ontwikkeling. Dat doen wij door u een training op maat aan te bieden. Een paar vragen:

 • waarom laat u zich nog langer afwijzen door andere mensen?
 • Waarom betrekt u kritiek voortdurend op uzelf?
 • Waarom maakt u de ander zo groot en belangrijk en waarom maakt u zichzelf zo klein?

U zegt dat zijn al drie vragen. Maar dat is niet zo: het zijn dezelfde vragen die allemaal op een andere manier gesteld zijn. Waarom kiest u niet onvoorwaardelijk voor uzelf?

Waarom afgewezen?

U kunt afwijzing ervaren om tal van redenen. Van hoe u eruit ziet tot wat uw overtuigingen zijn. We lichten er een paar uit:

 • Om wie u bent

  Uw omgeving heeft andere verwachtingen en u kunt er niet aan voldoen of u kunt het niet waarmaken.  Afwijzing om wie u bent, is heel pijnlijk. Omdat u blijkbaar niet kunt of zijn zoals u bent. De weg naar zelfaanvaarding is doorgaans moeilijker in een omgeving die u afwijst.

 • Omdat u andere normen en waarden hebt

  Wellicht hebt u andere waarden die niet stroken met de persoonlijke waarden van uw omgeving, familie, vrienden of kennissen. Of wellicht hebt u een ander geloof of geen geloof, andere geaardheid, andere interesses of levensstijl zodat u maar moeilijk aan hun normen kunt voldoen.

 • Omdat u anders bent

  Even los van geloof en geaardheid: u kunt ook gewoon het gevoel hebben dat u anders bent. Omdat u de aansluiting geheel mist met uw omgeving. U wordt niet begrepen door anderen omdat u bijvoorbeeld anders denkt dan de rest of u wordt door anderen gekenschetst als een aparte of rare.

 • Om uw prestaties

  U kunt zich afgewezen voelen of u kunt afgewezen worden omdat u niet presteert zoals anderen van u verwachten. Of u werd afgewezen op die ene sollicitatie die voor u zo belangrijk was.

Tal van situaties dus waarin u afgewezen kunt worden. U kunt afwijzing ervaren in de liefde, in uw werk, in vriendschappen in uw familie. Eigenlijk in alle situaties die u maar kunt bedenken. We zullen ze hier maar niet proberen te duiden. Zoveel situaties zijn er namelijk.

Behoefte aan waardering, erkenning en respect

Gevoelens van afwijzing hebben direct te maken met uw behoefte aan waardering, erkenning en respect. U voelt zich afgewezen wanneer u zich bedreigd voelt in uw behoefte aan waardering. Wat u dus zou kunnen leren is om anders met uw behoefte aan waardering om te gaan?

Behoefte aan waardering, erkenning en respect

Uzelf afwijzen: doet u dat?

Jezelf afwijzen

Een andere vorm van afwijzing is: uzelf afwijzen. U kunt uzelf afwijzen omdat:

 • u vindt dat u het verkeerd gedaan hebt in uw leven
 • u zichzelf maar moeilijk kunt aanvaarden: om wie u bent
 • u te weinig in huis hebt qua kennis of vaardigheden
 • u dom bent of laag opgeleid volgens uzelf
 • u er niet goed genoeg uitziet: u vindt uzelf lelijk of niet mooi genoeg
 • u fouten hebt gemaakt die voor u onherstelbaar zijn of lijken
 • u teleurgesteld bent over uw prestaties
 • u zich anders voelt dan anderen

Waarom veroordeelt u zichzelf zo hard?

Een vraag: waarom veroordeelt u zichzelf zo hard? Voelt u zich schuldig ergens over? Waarom kunt u zo moeilijk aanvaarden dat het leven gebroken is en dat u ook fouten, verkeerde keuzes mag maken of dat u tot gewijzigde inzichten bent gekomen? Waarom zou u zichzelf veroordelen terwijl andere mensen dat misschien al lang hebben gedaan?

HSP en afwijzing

Van HSP-ers is bekend dat zij zich vaak meer of dieper afgewezen voelen dan andere mensen. Ze hebben wel eens het gevoel dat ze zich altijd moeten verdedigen of dat iedereen tegen hen is. Hoe dat komt?

 • Hoogsensitieve personen nemen subtiel waar. Kritiek kan keihard binnenkomen omdat ze het als zeer intens ervaren en alles opnemen (mimiek, stemgeluid, woordgebruik etc).
 • HSP-ers verwerken informatie diepgaand

Afgewezen worden: hoe erg is dat?

Afgewezen worden

Afgewezen worden doet pijn. Zoals het lijkt, wordt die pijn veroorzaakt door anderen. En deels is dat ook wel zo. Maar dat is het niet alleen. Wanneer u zich afgewezen voelt, vertelt het ook iets over uzelf. Wat dan?

 • u hecht teveel waarde aan de mening van de ander over u
 • u meent dat u niet goed genoeg bent wanneer u afgewezen wordt
 • u bent teveel bezig met wie u moet zijn in de ogen van anderen of nog erger: met wie u meent te moeten zijn in de ogen van de anderen (u weet het niet eens zeker misschien)
 • u wilt u voortdurend zo aanpassen dat u niet afgewezen kunt worden: u probeert zichzelf passend te maken in plaats van iets te zoeken waar u past
 • u wacht voortdurend op een ‘ja’ van anderen maar u hebt vooral een ‘ja’ nodig van uzelf

Ziet u wat er gebeurt? U bent wellicht zo enorm bang voor afwijzing dat u uw eigen afwijzing als het ware creëert.  Want vaak klopt het: waar u bang voor bent dat krijgt u! Doordat u ontrouw wordt aan uzelf en moeilijk weet om te gaan met sociale druk.

Het geheim bij afwijzing

Het geheim bij ‘afgewezen worden’ is dat het alleen maar lukt wanneer u ermee instemt. Alleen wanneer u toestemming geeft, wordt u afgewezen. Maar wanneer u zichzelf niet afwijst, wanneer u uzelf niet passend maakt maar gaat staan voor wie u bent, kunt u niet worden afgewezen.  Maak uzelf niet passend maar zoek een omgeving waar u past. Authenticiteit ontwikkelen is belangrijk voor u!

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Training en coaching

Bekijk alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Wij bieden training en coaching  opmaat waarbij uw vraag en uw situatie centraal staat!

Training autonomie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens