Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Sociaal wenselijk gedrag: wat is dat?

Sociaal wenselijk gedrag: wat is dat? En is deze vorm van gedrag wel zo sociaal? In dit artikel gaan we verder in op de vraag wat sociaal wenselijk gedrag is. Ook wat de gevolgen en oorzaken zijn.

Sociaal wenselijk gedrag

Betekenis en definitie

Aan de hand van enkele criteria komen we tot een soort van definitie. Sociaal wenselijk gedrag betekent:

 • gedrag laten zien waarmee u wilt voldoen aan de wens van de omgeving of aan wat u denkt wat de omgeving wenst , vaak ook gebaseerd op aannames die niet kloppen
 • sociaal wenselijke antwoorden geven daarbij kunt u denken aan politiek correcte antwoorden

Conformeren: sleutelwoord voor SWG

Conformeren is het sleutelwoord bij sociaal wenselijk gedrag. U conformeer t u als het ware aan wat de omgeving wenselijk acht. Of nog erger: u conformeert u aan wat u denkt dat uw omgeving wenselijk acht gebaseerd op eigen aannames en beeldvorming.

Hoe ontstaat het?

Er zijn veel oorzaken te duiden waardoor sociaal wenselijk gedrag ontstaat. We noemen er een paar:

 • u past u teveel aan de fatsoensnormen van de omgeving
 • er wordt een bepaalde (groeps)druk op u uitgeoefend waardoor u zich niet vrij voelt om datgene te doen en te zeggen wat u wilt
 • er is een sfeer van onveiligheid binnen uw team of organisatie  
 • uw leidinggevende duldt geen tegenspraak dus u kijkt wel uit wat u doet of zegt

Pleasegedrag

Pleasegedrag is een vorm van sociaal wenselijk gedrag.

Pleasegedrag

Emotionele afhankelijkheid

Afhankelijkheidsrelaties als vorm van sociaal wenselijk gedrag.

Afhankelijkheid

Hooggevoelig

Zijn hooggevoelige mensen vatbaar voor SWG?

Artikelen hooggevoeligheid

Voldoen aan de wensen en verwachtingen van de ander

Sociaal gedrag is willen voldoen aan de wensen en verwachtingen van de ander. In feite is het proberen te voorzien in behoeften van de ander.

Gevolgen: het kost bakken met energie!

Sociaal wenselijk gedrag kost u bakken met energie. Het kan u finaal leegzuigen. U bent altijd bezig immers met een ander:

 • met de mening van de ander
 • met wat de ander voelt (of wat u denkt dat de ander voelt)
 • met de behoeften van de ander
 • met hulp bieden aan de ander (ook al wordt er niet om gevraagd)
 • met zorgen maken over de ander
 • met u verantwoordelijk voelen voor de ander
 • met het bemoederen, vertroetelen van de ander

De tegenhanger: authenticiteit ontwikkelen

De tegenhanger van sociaal wenselijk gedrag is authentiek zijn. Wij hebben er allerlei woorden voor bedacht: autonoom zijn, jezelf zijn, je eigen weg gaan, je eigen koers varen etc. Dat betekent voorzien in eigen behoeften, uitgaan van eigen gevoelens, keuzes maken op basis van eigen gevoelen en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen.

Authentiek

Kernkwaliteiten

Hoewel andere factoren zoals een onveilige omgeving een rol kunnen spelen bij sociaal wenselijk gedrag, kunnen er ook persoonlijke factoren zijn die daarbij een rol spelen

. We noemen een paar kwaliteiten:

Leerdoelen

Mogelijke leerdoelen voor mensen die sociaal wenseljk gedrag vertonen zijn:

U zegt: sjoh dat zijn er nogal wat. Daar ben ik jaren mee bezig. Dat is echter niet het geval. Deze leerdoelen hebben grote onderlinge verwantschap. 

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens