Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Loslaten: is dat te leren?

Loslaten doet ieder mens ongeacht of hij/zij het moeilijk vindt of niet.  Loslaten hoort bij het leven.

loslaten

Mocht u kinderen hebben dan moet u uw kind al loslaten als hij/zij naar school gaat, groter wordt, puber wordt, volwassen wordt etc. Maar u kunt ook uw ouders of andere familieleden en bekenden moeten loslaten door overlijden. Een ondernemer moet zijn bedrijf een keer loslaten. En wie ouder wordt en op leeftijd komt, kan bepaalde mogelijkheden verliezen en moet daarom ook leren loslaten.  Dat geldt ook voor wie ziek wordt of beperkingen krijgt. Loslaten kan dus ook gekoppeld zijn aan een verlieservaring.

Vasthouden is het tegenovergestelde

Het tegenovergestelde van loslaten is vasthouden. Daar zit een grote kern. Want wat houdt u vast? U houdt vast wat u lief is en wie u lief is, waar u zich betrokken op voelt, waar uw hart naar uitgaat, wat u graag doet of wat u niet wilt missen.  De overtreffende trap van vasthouden is vastklampen. U kunt zich vastklampen omdat u het beslist niet kwijt wilt, omdat u controle wilt houden of omdat u gedreven wordt door angst om te verliezen. Ziet u de verwantschap en ziet u waarom loslaten zo moeilijk is? Omdat het u raakt, uw hart treft of uw liefde treft!

Wat zijn uw valkuilen?

Wilt u weten wat uw valkuilen zijn die horen bij uw kernkwaliteiten?

Valkuilen

Wat zijn uw kernkwaliteiten?

Wilt u weten wat uw kernkwaliteiten zijn? Bekijk het overzicht!

Kernkwaliteiten

Gratis test

Inzicht in uw persoonskenmerken en kernkwaliteiten? Doe dan onze test.

Doe de test online!

Invloed en verantwoordelijkheid

Loslaten: invloed en verantwoordelijkheid

Loslaten is voor de meeste mensen moeilijk. In ieder geval is het een proces. Dan duiden we op het proces om bijvoorbeeld uw kinderen los te laten. Toch is loslaten veel meer dan het laten gaan van uw kinderen.

In het schema hiernaast ziet u een viertal situaties:

 • Effectief: u hebt invloed en u bent verantwoordelijk

  Wanneer u invloed hebt en wanneer u verantwoordelijk bent dan moet u beslist niet loslaten. Stop daar uw energie in! Dat is effectief. Sterker nog: het is zonde wanneer u daar geen energie in stopt!

 • Grenzen aangeven: u bent wel verantwoordelijk maar u hebt geen invloed

  Ho! Stop! Wil men u voor iets verantwoordelijk maken of houden terwijl u geen invloed hebt? Dan wordt het tijd om uw grens aan te geven. Want wanneer u geen invloed hebt, kunt u ook niet verantwoordelijk zijn. U hebt namelijk ook niet de mogelijkheid in dat geval om die maatregelen te nemen die bij uw verantwoordelijkheid horen.

 • Niet mee bezig houden: wel invloed maar geen verantwoordelijkheid

  Hebt u wel invloed maar bent u niet verantwoordelijk? Dan moet u zich daar maar niet mee bezig houden. Dat geeft u ruimte, vrijheid en blijheid. U mag alle zaken loslaten waar u niet verantwoordelijk voor bent. Voorbeelden:

  • de ander is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en alle zaken waar hij/zij invloed op heeft
  • de ander is verantwoordelijk voor zijn eigen gevoelens en gedachten
  • de ander is verantwoordelijk hoe hij/zij de zaken ervaart
  • de ander is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen motivatie
  • de ander is verantwoordelijk voor zijn eigen fouten en de definitie van wat hij/zij als fout ervaart
 • Zinloos: niet verantwoordelijk en geen invloed

  Zaken waar u niet verantwoordelijk voor bent en waar u geen invloed op hebt zijn zinloos om mee bezig te zijn. Verspilde energie en moeite. Wat voor zaken zijn dat?

  • Kabinetsbesluiten, overheidsmaatregelen waar u toch niets (meer) aan kunt wijzigen
  • Wet- en regelgeving
  • Uw leeftijd
  • Het wereld gebeuren

  Kennis nemen van dit soort zaken is doorgaans voldoende. Maar het heeft geen zin om u er druk om te maken.

Zo, zegt u wat een opluchting. Dit is een bevrijding. Ja eigenlijk wel. Maar is het wel zo eenvoudig? U ben verantwoordelijk hoe u de boodschap verwoord maar u bent er niet verantwoordelijk voor hoe de ander uw boodschap ontvangt. Dat ligt namelijk buiten uw sfeer van invloed. U bent ook niet verantwoordelijk  voor het feit dat de ander boos op u wordt of teleurgesteld is in u, tenzij u de boodschap erg ongelukkig verwoord hebt.

De cirkel van invloed

Kent u de cirkel van invloed? Lees dan ons artikel!

Cirkel van invloed

Verantwoordelijkheid

Wat is verantwoordelijkheid. U leest het hier!

Verantwoordelijkheid

Hoe laat je los?

Methoden om los te laten

Er zijn meerdere manieren om los te laten. We lichten er een aantal uit:

 • Persoonlijke grenzen stellen

  Hoe meer u betrokken bent op bepaalde situaties of op bepaalde personen, hoe moeilijker loslaten is. Hoe dieper of intenser de betrekking op de ander is, hoe lastiger het is om de ander te laten gaan. Grenzen stellen is belangrijk:

 • Distantiëren of de relatie beëindigen

  Loslaten kan ook betekenen dat u zich moet distantiëren van bepaalde zaken of dat u een relatie moet beëindigen.  Dat betekent dat u afstand neemt  of dat u zich distantieert van iets of iemand. Soms werkt het niet en ondanks alle energie die u ergens in gestopt het moet u toch:

  • de relatie beëindigen
  • de echtscheiding rondmaken
  • ontslag nemen of een andere baan zoeken
  • de functie neer leggen
  • de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of over te dragen aan iemand anders
  • etc.
 • Aanvaarden of accepteren

  Loslaten kan ook aanvaarden of accepteren zijn. Dat betekent dat u leert:

  • te berusten in de situatie of anders gezegd dat u leert om de strijd niet meer aan te gaan (of op te geven)
  • u te schikken in de situatie wetend dat het niet anders kan of dat het niet anders is
  • er aan toe te geven dat het anders gaat dan u had gedacht of had verwacht
  • het verlies te aanvaarden hoe ingrijpend dat ook kan zijn
  • uw idealen op te geven of uw hoop te laten varen
  • eraan toe te geven of het te laten gaan

  Aanvaarden speelt zeker een rol bij ziekte, vermindering van gezondheid en mogelijkheden en voor mensen die op leeftijd komen ook bij het ouder worden. Let wel: aanvaarden is een werkwoord dat het proces aanduidt en het wordt tevens als laatste stadium van de rouwfase aangeduid. Overigens heeft het niets te maken met dooddoeners zoals: het is niet anders, je moet het leven maar nemen zoals het is of de tijd heelt alle wonden.

 • Overgeven en vertrouwen

  Overgeven betekent  o.a.

  • doorgeven  of overdragen aan de ander
  • overleveren of aanreiken
  • afstaan en vertrouwen
  • toegeven aan
 • Jezelf in acht nemen of jezelf ontzien

  Jezelf in acht nemen of jezelf ontzien in bepaalde situaties. Een vorm van loslaten en begrenzen.

 • Relativeren

  Ook relativeren kan helpen bij loslaten. Het is de zaken in juiste proportie leren zien.

Weet u wat het niet is?

Verantwoordelijkheid bij de ander laten liggenWeet u wat niets met loslaten te maken heeft:

 • nou ja, kijk, als jij dat persé wilt, dan doe je dat maar, je zet toch je eigen zin door
 • o ze bekijken het maar, ik ben er helemaal klaar mee
 • ze doen maar
 • ja 't is je eigen keuze maar voor de gevolgen sta ik niet in
 • ach ja, je gaat toch je eigen gang maar als 't mis gaat, sta je hier weer aan de deur zeker

Waarom dat niets met loslaten te maken heeft? Het is een vorm van gelatenheid. Een zogenaamd onverschillige houding maar uit al deze woorden blijkt dat hier van loslaten geen sprake is.

Gelatenheid

Een cadeau

Loslaten is een cadeau wat u aan uw medemens geeft. Het is ook een blijk van vertrouwen. Want feitelijk zegt u:

 • ik heb er vertrouwen in dat jij in jouw eigen behoeften kunt voorzien
 • ik geloof dat jij op basis van eigen behoeften tot de juiste keuzes kunt komen in jouw leven
 • ik ben ervan overtuigd dat jij in staat bent om knelpunten of vraagstukken in jouw leven zelf op te lossen

Kortom: u geeft de ander de ruimte om het leven in te vullen naar de eigen verantwoordelijkheid van de ander. Hoe meer u loslaat, hoe meer u ontvangt en hoe meer u ontvangt, hoe meer u leert loslaten. De grootste vijand van loslaten heet: controle.

Gevoelens en behoeften

Loslaten zal tal van gevoelens oproepen omdat het uw behoeften verstoort, uw verwachtingen doorkruist of omdat u de laatste hoop moet laten varen.  Zou u  iets moeten loslaten waar u geen emotie bij voelt dan is er ook geen betrokkenheid geweest.  En dat zijn doorgaans ook negatieve gevoelens.We noemen er een paar:

Delegeren

Wat is moeilijker: delegeren of loslaten?

Ondernemers

Ondernemer en bedrijf loslaten

Voor leidinggevenden

Voor leidinggevenden is loslaten een belangrijk leerdoel. Leiderschap betekent:

 • regie nemen en pakken en anderen helpen om dat ook te doen
 • de ander gelegenheid geven om zijn verantwoordelijkheid te nemen
 • de ander de mogelijkheid bieden en faciliteren om in de eigen behoeften te voorzien
 • de ander faciliteren om zich verder te ontwikkelen
 • de ander zodanig coachen en begeleiden dat hij uw hulp daarna niet meer nodig heeft
 • de ander helpen en stimuleren om eigen keuzes te maken

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens