Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Bezieling en passie: bent u bezield en gepassioneerd?

Bezieling en passie is een onderdeel van onze behoefte aan zingeving. Wie bezieling en passie ervaart, heeft vanzelf een groot deel van het zingevingsvraagstuk opgelost. Maar wie het niet ervaart, krijgt klachten of vraagstukken.

Bezieling en passie

Betekenis en definitie

Wanneer we een definitie moeten vormgeven voor bezieling en/of passie dan doen we dat aan de hand van een aantal kenmerken.

Wie bezield en gepassioneerd is:

 • ervaart een innerlijke geestdrift en enthousiasme voor iets (werk, taken, levensmissie, doelstellingen)
 • is begeesterd en bevlogen
 • voelt zich hartstochtelijk betrokken bij of verwant met
 • is intrinsiek gemotiveerd om iets te doen
 • voelt zich geïnspireerd en weet anderen te inspireren
 • kan aanstekelijk overkomen op anderen
 • kan met gloed vertellen over
 • is vurig, temperamentvol en vol overgave

Waar gaat het over?

Misschien weet u het nog wel van vroeger toen u op school zat. Een bezield docent of leraar die met passie voor zijn vak gekozen heeft, kende geen ordeproblemen. Kinderen hangen aan de lippen van docenten die bezieling tonen. Een bezield leider op de werkvloer inspireert, motiveert en zorgt ervoor dat mensen beter functioneren.

Zingeving en bevlogenheid

Bevlogenheid is een gemoedstoestand van voldoening van mensen in hun werk die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie. 

 • Vitaliteit gaat over energie, inspanning, volharding en veerkracht
 • Toewijding gaat over betrokkenheid, een gevoel van betekenis, enthousiasme, inspiratie, trots en uitdaging
 • Absorptie gaat over concentratie, een diepe belangstelling voor het werk, het gevoel dat tijd snel gaat en het moeilijk vinden om je los te maken van het werk.

Wie bezieling en passie ervaart voorziet in de eigen behoefte aan zingeving maar ervaart ook werkplezier.

Behoefte aan zingeving

Ziel en persoonlijkheid

Graag maken we hier een onderscheid tussen ‘de ziel’ en de persoonlijkheid. De ziel is het ondefinieerbare deel waar bezieling en  inspiratie uit voortvloeien, dat wat ons in beweging zet, motiveert (motivatie betekent ‘beweegredenen’). De persoonlijkheid omvat ons denken, voelen en lichaam. De ziel zegt: ik zou wel eens ‘wat anders willen’ of ‘die studie lijkt me leuk’. De persoonlijkheid roept: ‘denk wel aan zekerheden, aan je vaste lasten per maand’ of ‘een studie naast je baan dat  is zwaar hoor!’. De persoonlijkheid houdt graag vast aan de bestaande situatie, zekerheden, comfort en wil negatieve situaties van vroeger vermijden.

Bezieling verloren?

In onze westerse samenleving hebben we voor een deel verleerd om te luisteren naar wat ons echt bezielt. We moeten presteren, efficiënt werken en rendement leveren. Gevolg is dat we vervreemden van onszelf, van ons innerlijk, van wie we zijn en wat ons in beweging zet. Mensen zeggen vaak: ‘ik moet wel mezelf kunnen zijn’. Maar de vraag ‘wie ben je dan?’ levert doorgaans - zoals één van ozne collega’s het uitdrukt - beeld zonder geluid op.

Gevolgen

De gevolgen ervaren we dagelijks in onze coachingspraktijk. Er ontstaat lusteloosheid, vermoeidheid, demotivatie, desinteresse, onverschilligheid, ziekteverzuim, burnout. Lees ook:

Wie zichzelf niet ontmoet in zijn eigenheid, wie het contact met zichzelf verliest, wie de bezieling kwijt raakt, is op den duur ook niet meer in staat om de gevoelswereld van de ander binnen te treden en de ander in zijn eigen(aardig)heid te ontmoeten en te accepteren.

Wilt u gepassioneerde en bezielde medewerkers?

Wilt u gepassioneerde en bezielde medewerkers? Ontwikkel dan hun talent, zet de kwaliteiten in van uw medewerkers en zorg dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk te doen.

Ontzieling in organisaties en teams

Gebrek aan bezieling is een vraagstuk in organisaties van deze tijd. Hoe het komt? Omdat managers sturen op de ratio, smart doelen, prik klokken, urenverantwoording, kengetallen en KPI’s. Om maar eens wat voorbeelden te noemen. Is dat niet goed dan? Op zich is het prima maar het is te eenzijdig. Beter is te sturen op talent, talentontwikkeling, inzet van kwaliteiten en competenties. Het leven vindt niet alleen maar plaats in ons hoofd. Dat geldt ook voor organisaties. Een gezonde balans tussen hoofd, hart en handen is belangrijk.

Behoeften

Dit artikel is geschreven in de serie behoeften.

Behoeften

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling, carrière en loopbaan, organisatie- en teamontwikkeling. Wilt u een overzicht van onze  trainingen?

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens