Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Zingeving: nut en betekenis in jouw leven zoeken

Zingeving is een behoefte en gaat over de waarde en de bedoeling van het leven. De behoefte aan zingeving is van belang. Mensen gaan op zoek naar zingeving en betekenis en dat betekent dat zingeving jou en mij in beweging zet. Het geeft nut en betekenis aan ons leven. Dit artikel gaat over zingeving, hoe je dat ontdekt en wat er gebeurt als je die zingeving niet ervaart.

Definitie en betekenis

Zingeving heeft alles te maken met waarde, betekenis en bedoeling.  En bedoeling wijst op doel. Zingevingsvragen gaan vaak over: waarom en wat.

 • Waarom jij hier op aarde bent en wat er voor jou toe doet in dit leven
 • Wat jou betekenis geeft in dit leven
 • Wat jouw leven zinvol en vol zin maakt
 • Wat jou innerlijk raakt en waarom je hier wilt zijn

Heb je er zin in?

Zo ongemerkt wordt die ene vraag zomaar gesteld: ‘nou heb je er een beetje zin in?’ Een ogenschijnlijk oppervlakkige vraag waar een diepe gedachte achter zit van ongekende waarde. De vraag betekent eigenlijk: ‘heeft het zin voor jou?’ of  ‘is het werk van betekenis voor je?’. Mooie vraag eigenlijk. En zo kun je dieper graven.

 • Heeft het werk betekenis voor jou? Welke betekenis heeft het dan?
 • Kun jij van betekenis zijn op jouw werk en wat beteken jij dan in jouw werk?
 • Wat voor toegevoegde waarde heb jij op je werk? Wat voor toegevoegde waarde biedt het werk aan jou?

Zie je hoeveel dieper dit gaat dan alleen de vraag in welke salarisschaal je precies zit?

Behoefte aan zingeving

Dit artikel schreef ik in de serie over behoeften.

Behoeften

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op:

Training autonomie

Leerdoelen autonomie

Wat zijn de leerdoelen gericht op autonomie of persoonlijk leiderschap?

Bekijk ze hier!

Leerdoelen autonomie

Woorden geven zin aan mijn bestaan

Persoonlijk merk ik dat woorden zin geven aan mijn bestaan. Letters worden woord. Woorden worden zin. Ik verwoord vaak wat andere mensen denken, voelen en ervaren. Dat geeft zin aan mijn bestaan. Maar ik krijg ook woorden en verwoording terug. En ook dat geeft zin aan mijn bestaan. En als ik mijn zinnen ergens op heb gezet, dan ga ik onafgebroken door. Waarom? Omdat er innerlijk beweging ontstaat. Er komt beroering. Dat is een reden om te willen. En daarom heb ik er zin in!

Hiernaast zie je mijn e-book over: willen is minder moeten. Jouw behoeften zijn een wilsbron. Zingeving is daar een voorbeeld van. Wanneer je jezelf ontmoet, wil je meer en moet je minder.

Jouw kwaliteiten en talenten geven zin

Weet je wat ook zin geeft? Dat zijn jouw kwaliteiten en talenten. Wanneer je op zoek bent naar zingeving, onderzoek dan ook wat jouw talenten zijn. Juist jouw talenten brengen betekenis en toegevoegde waarde. Ze zijn doorslaggevend hoe jij naar het leven kijkt, hoe je de zaken ervaart, hoe je communiceert, hoe je met jouw medemens omgaat.

E-book over willen

Ebook willen moeten

Meer informatie!

Verschillende interpretaties

Uiteraard is er verschil van inzicht over wat van waarde is, wat van betekenis is en wat een bedoeling heeft. Ook daar spelen cultuur, opvoeding, normen en waarden een grote rol. De behoefte aan zingeving wordt op tal van manieren ingevuld.

 • Spirituele intelligentie (SQ)

  Tegenwoordig is er weer aandacht voor de SQ oftewel: de spirituele quotiënt. Spiritualiteit gaat over wat niet waarneembaar is met onze zintuigen of wat de zintuiglijke waarneming te boven gaat. Zoals er verschil is in IQ (intelligentiequotiënt) of EQ (emotionele quotiënt), zo is er ook verschil in spirituele intelligentie. De één heeft meer zelfreflectie, zelfbewustzijn, zelfonderzoek dan de ander. De één heeft meer met meditatieve vormen dan de ander. Dat kan ook te maken hebben met opvoeding, cultuur en achtergrond.

 • Geloof en religie

  Spiritualiteit kan met religie te maken hebben, maar dat hoeft niet per se. Ook religie gaat over wat niet zintuiglijk waarneembaar is of wat boven onze macht is verheven. Religie gaat over geestelijke, onstoffelijke en immateriële zaken en kan betekenis aan het leven van mensen geven.

 • Zinvolle taken: bezieling en passie

  Zinvolle taken op jouw werk geven arbeidsvreugde en werkplezier. Dat komt omdat jouw werkzaamheden dan iets toevoegen en betekenis hebben. Wanneer je bezieling en passie ervaart in jouw werk dan heb je een waardevolle invulling voor jouw behoefte aan zingeving gevonden.

Overigens: je kunt zingeving invullen in brede en diepe zin. Je kunt het zo groot en zo klein maken als je maar wilt. Zal ik het eens heel klein houden? Voor mijn tante was het zinvol dat de buurvrouw elke dag even kwam koffiedrinken. En voor iemand anders was het zinvol dat de buurvrouw even de was kwam doen. Zingeving zit vaak niet in de grote zaken maar juist in het kleine.

Onvervulde behoefte: zinloos of doelloos

Zingeving en een doel hebben in jouw leven is een behoefte. Is deze behoefte onvervuld dan komen er gevoelens als: zinloos, verveling, doelloos, futloos, energieloos etc. Omgaan met de bedreiging in de behoefte aan zingeving is een basis voor tal van leerdoelen in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Altijd ligt er een relatie tussen jouw behoeften en gevoelens. Onvervulde behoeften zorgen voor negatieve gevoelens. Ik heb ze allemaal voor jou uitgewerkt. Meer over gevoelens en behoeften?

Gevoelens en behoeften

Heb je er zin in?

Zin is een gemoedstoestand of gevoel wat duidt op betekenis, nut en welgezindheid. Zin duidt ook op beleven, leven, levenslust, je verlustigen in. Zin hebben in is een verlangen, uitkijken naar, wellicht zelfs smachten. Zin hebben in is belangrijk. In 7 redenen geef ik weer dat zin belangrijk is

Lees mijn artikel: waarom het belangrijk is dat je er zin in hebt!

Zin hebben in!

Zinzoeker of zinvinder: ben je dat?

Ben je een zinzoeker of zinvinder? Is dat een talent dat bij jou past? Dan weet je waarschijnlijk heel goed wat voor jou van belang is en wat je zinvol vindt.

 • Je zoekt altijd naar zin en betekenis van iets. Het moet voor jou toegevoegde waarde hebben.
 • Je weet voor jezelf heel goed wat zinvol werk is en je houdt daar ook aan vast. Anderen snappen soms niet waar jij je druk om maakt
 • Jouw behoefte aan zingeving is sterk aanwezig en je ervaart dat als de grotere dingen van het leven
 • Je kunt principieel zijn en wellicht ook wel eens te principieel zijn in de zin dat anderen jou star vinden als het gaat om vasthouden aan jouw principes
 • Je deelt jouw principes graag met anderen en je ervaart verbinding met gelijkgezinden
 • Bepaalde waarden en normen zijn leidend in jouw leven
 • Je voelt geen verbinding met oppervlakkige personen: graag houd je diepgaande gesprekken
 • Je bent trouw aan eigen opvattingen en je verloochent jouw eigen waarden en normen niet
 • Je staat ergens voor
 • Je bent consciëntieus en gewetensvol
 • Je bent integer
 • Je bent diepzinnig

Herken je de kracht van de zinzoeker? Lees dan ook de valkuilen!

De zin van het leven zoeken

Valkuilen van de zinzoeker

 • Je wilt het wel van de daken schreeuwen wanneer je ergens iets van vindt alsof de hele wereld die mening ook toegedaan moet zijn.
 • Soms ben je normatief voor anderen
 • Je kunt soms té principieel zijn of halsstarrig overkomen
 • Je houdt te weinig contact met  anderen zodat je niet altijd door hebt dat de belangstelling van de ander afneemt
 • Je moet oppassen om niet moralistisch te zijn voor anderen of de moraalridder uit te hangen

Oppervlakkige of diepgaande contacten?

Deel je graag jouw vragen met betrekking tot zingevingsvraagstukken? Mag je graag ervaring uitwisselen over zingeving? Dan zoek je waarschijnlijk een diepgaander contact (liever dan een oppervlakkig contact). Wat is het verschil?

 • Oppervlakkige contacten gaan meer over de buitenkant, over materiële zaken, ze zijn losjes, vluchtig en wellicht luchtig.
 • Diepgaande contacten gaan over:
  • wat je bezig houdt
  • immateriële zaken
  • existentiële en de meer fundamentele waarden van het bestaan

Zinbeleving of zingeving

Zingeving is een behoefte. En soms hebben zaken wel degelijk zin terwijl je het zo niet ervaart. Dat heeft te maken met de mate van zinbeleving. Misschien ervaar je niet altijd de zin van iets, terwijl het er dus wel is. Of je bent je er niet bewust van dat iets zinvol is.
Coaching gaat ook vaak over zinbeleving. Bewustwording op een vlak wat je eigenlijk wel al weet. Diep van binnen weet je het. Een mooie uitspraak wil ik je wel meegeven. ‘Wanneer je het gewone niet meer bijzonder vindt, vind je het bijzondere al vrij snel gewoon’.

Zinbeleving

Zintuigen en zingeving

Ook jij hebt vijf zintuigen. Je proeft (tong), je ruikt (neus), je tast (voelen/ huid), je ziet (ogen) en je hoort (gehoor). Waarom verbind ik een zintuig nu aan zingeving?  Omdat je met een zintuig waarneemt. Het vertelt iets over:

 • Wat je ruikt
 • Wat je voelt (tasten)
 • Wat je ziet
 • Wat je hoort
 • Wat je proeft

De vraag is ook wat waarnemen nu precies is. Ik druk het uit in woorden als constateren, opmerken, bemerken en gewaarworden. Wanneer je waarneemt, valt je iets op, dan observeer je, je bekijkt iets, je hoort iets, je bespeurt. Kortom: prikkels neem je op (informatie, geluiden, geur).

Wanneer je zingeving zoekt, betekent het dat je aan de slag moet. Formuleer wat voor jouw zinvol is. En als je dat niet weet moet je misschien:

 • Je zinnen vaker prikkelen
 • Met andere ogen leren kijken
 • Anders naar jezelf gaan kijken
 • Anders luisteren
 • Jouw talent beter ontdekken en gaan zien
 • Jouw waarneming bijstellen en zinbeleving gaan ontwikkelen

Zinvol werk

Zinvol werk draagt bij aan zingeving. Maar ook aan voldoening, arbeidsvreugde en werkplezier. Maar wat is zinvol werk?

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op autonomie of bestel het e-book: persoonlijke ontwikkeling dat doe jezelf!

Persoonlijke ontwikkeling ebook

Bekijk e-book

Bestel de online training: autonomie en persoonlijk leiderschap!

In onze webshop kun je de training autonomie en persoonlijk leiderschap aanschaffen!

Online training autonomie

Meer informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.