Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Management development: training en coaching

Management Development of MD-traject: voor zowel het hoger als middenkader. Wij verzorgen training en coaching, cursussen voor managers, leidinggevenden, managementteams, directieteams.

Training en coaching

Een MD-traject voeren wij uit door individuele coaching, teamtraining of een afwisseling van coaching en groepssessies. Voor iedere leidinggevende is het traject gericht op het realiseren van de persoonlijke leerdoelstellingen en op de gezamenlijke teamdoelen.

Voor wie?

Het MD-traject van De Steven is zowel geschikt voor leidinggevenden:

 • In het middenkader: coördinatoren, teamleiders, voormannen, meewerkend voorman, middle managers
 • In het hoger kader: jouw managementteam of MT-leden, directie
 • Bestuurders: het bestuur, de raad van commissarissen, college B&W.

Management Development traject of Management Ontwikkel programma

Neem meteen contact op!

Wil je jouw managementteam verder ontwikkelen? Aarzel niet langer maar neem meteen contact op! Natuurlijk heb je nog tal van vragen over de aanpak en prijs. Wanneer je contact met ons opneemt, zetten wij alle mogelijkheden, voorwaarden (en de prijs) op rij! Je kunt jouw vraag ook per email stellen via ons contactformulier.

Ontvang onze aanbieding

Leerdoelen

Je bepaalt voor een groot deel zelf de inhoud van de training. Wij stellen namelijk jouw leerdoelen centraal als basis voor de inhoud van de training. Een management development programma is altijd op maat gesneden voor jouw organisatie. Onze vraag zal zijn: wat heeft jouw organisatie voor ogen met dit traject? Wat wil je bereiken? Wat is de doelstelling? Op basis daarvan kunnen we jou een gericht aanbod doen toekomen. Op basis van jouw doelstelling bekijken wij welke onderwerpen bij het traject horen en welke instrumenten eventueel ingezet gaan worden.

Doelstellingen

Voorafgaand aan een management development traject worden vaak tal van doelstellingen genoemd die de organisatie wil bereiken. Wil je wat voorbeelden van doelstellingen? We willen:

 • De kwaliteiten van het management verder ontwikkelen en uitbouwen of we willen de kwaliteiten van individuele managers verder ontwikkelen
 • De onderlinge samenwerking binnen het management verbeteren
 • Talentvolle medewerkers aan ons bedrijf binden en boeien
 • De gewenste organisatiecultuur doorontwikkelen
 • De interne communicatie c.q. klantgerichte communicatie verbeteren
 • Initiatieven vanuit de organisatie bevorderen en meer actieve input van het management of middenkader
 • Bepaalde organisatieveranderingen doorvoeren

Ontwikkel de sterke punten van jouw management

Bij een MD-traject ligt de focus op de ontwikkeling en doorontwikkeling van de sterke punten van jouw management, managers en jouw organisatie. Niemand wordt kampioen door te werken aan zijn zwakke punten. Wanneer je door training en coaching voortdurend aandacht geeft aan de zwakke punten, versterk je onbewust het zwakke deel bij mensen. Hun aandacht gaat te veel uit naar de zwakke punten met als risico dat de sterke punten nivelleren en ondergesneeuwd raken.

Management Ontwikkel traject

Mogelijke inhoud

Een MD-traject bestaat uit 10 modulen die door ons 'op maat' worden aangeboden. Soms in verkorte versie, soms door uitbreiding met een andere module bijvoorbeeld een financiële module gericht op begroting en budgettering. We bieden onder andere de volgende modulen:

 • Motiveren en enthousiasmeren
 • Delegeren en loslaten
 • Coachend leidinggeven
 • Resultaatgericht leidinggeven
 • Verandermanagement
 • Persoonlijke ontwikkeling leidinggevende
 • Verzuimmanagement en duurzame inzetbaarheid
 • Teamontwikkeling
 • Functioneren en beoordelen
 • Communicatie en gesprekstechnieken

Aanvullende modulen worden geselecteerd op basis van de doelstellingen voor het MD-traject.

Realiseer jouw organisatiedoelen

Wil een MD-traject succesvol zijn dan is het van belang om jouw strategische doelstellingen te integreren bij het MD-traject. Een succesvol MD-traject sluit aan bij de praktijk. Een management development traject is wezenlijk anders dan een theoretische beschouwing over de nieuwste managementtheorieën. Een MD-traject is gericht op DOEN!. Aan de slag gaan, uitvoeren, verwezenlijken en realiseren. Leren door (nieuwe) ervaringen op te doen. Leren ook van elkaar. Ervaringen uitwisselen. Daarom kan het van groot belang zijn om de input van jouw medewerkers mee te nemen in een MD-traject. Dat wil niet zeggen dat er geen theoretisch kader wordt aangeboden. Integendeel: soms is een theoretisch kader essentieel om te begrijpen waar jij staat of waar je met jouw team of organisatie staat.

Ervaren trainers

De Steven beschikt over ervaren trainers die niet alleen voldoende theoretische bagage hebben maar ook praktijkervaring bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. Meer informatie over onze trainers en coaches?

Trainers van De Steven

Voorwaarden

Voorwaarden voor een effectief management development programma: heldere doelen, betrokkenheid medewerkers, integratie organisatiedoelstellingen en focus op de doorontwikkeling van sterke punten van jouw organisatie. Wil je een aantal tips voor een succesvol MD-traject?

 • Ontwikkel de sterke punten van jouw management

  Aandacht voor de minder sterke punten van jouw organisatie of managers is op zich prima maar wil een MD-traject succesvol zijn dan dient de focus te liggen op de doorontwikkeling van de sterke punten van jouw bedrijf of leidinggevenden. Niemand wordt kampioen door te werken aan zijn zwakke punten.

 • Betrek medewerkers bij MD-traject

  Een MD-traject is uiteraard gericht op de doorontwikkeling van het management binnen de organisatie. Een essentieel punt kan zijn: hoe betrek ik mijn medewerkers bij deze ontwikkeling? Hoe neem ik de medewerkers mee in dit traject gericht op versterking van het management maar natuurlijk op de hele organisatie?

 • Realiseer organisatiedoelstellingen via een MD-traject

  Wil een MD-traject succesvol zijn dan is het van belang om jouw strategische doelstellingen te betrekken in het MD-traject. Dat kunnen ook doelstellingen zijn gericht op cultuurverandering en op het verbeteren van de interne communicatie. Wanneer klantgericht denken of handelen een speerpunt is binnen jouw organisatie dan is het van belang dit te betrekken in het MD-programma. Kortom: hoe laat ik de hele organisatie optimaal profiteren van het programma?

 • Stel duidelijke doelen voorafgaand een MD-traject

  Heldere doelstellingen zijn van belang bij een management development. De doelstellingen bepalen de richting en de inhoud van het traject, en maken het mogelijk te evalueren of en in hoeverre het traject succesvol is.

Resultaat MD-traject

Het welslagen van een management development traject hangt in hoge mate van jezelf en van jouw organisatie af. Wil een MD-traject slagen dan dient er aan een aantal uitgangspunten voldaan te worden:

 • Ons recept bij gedragsverandering krijgen jouw managers niet voorgeschoteld: dat gaan ze zelf schrijven
 • Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden (men wil geen verandering opgelegd krijgen van bovenaf)
 • Je kunt voor € 80.000,- een extern bureau inhuren (de wonderdokter) maar je moet het zelf doen.
 • Een traject moet leiden tot daden en concrete acties. Anders gezegd: een aantal heidesessies brengen jou niets naar onze overtuiging. Het volgen van de training ‘stoppen met roken’ leidt nog niet tot het gewenste resultaat dat iemand ook daadwerkelijk gestopt is.
 • Wanneer je een verhaal schrijft over een gewenste organisatieverandering en de conciërge of de schoonmaakster heeft het niet begrepen dan is het project mislukt. 

Betrek medewerkers bij het MD-traject

Een MD-traject is uiteraard gericht op de doorontwikkeling van het management binnen de organisatie. Leidinggevenden en managers kunnen overal in getraind worden: van het functioneringsgesprek, het ziekteverzuimgesprek tot coachend leidinggeven, het motiveren van medewerkers etc. Daarmee worden de rol en de verantwoordelijkheid erg eenzijdig bij de leiding gelegd. Hoe bevorder je nu verantwoordelijkheidsbesef bij medewerkers? Immers het succes van de organisatie staat of valt met het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus een essentieel punt kan zijn: hoe betrek ik mijn medewerkers bij de ontwikkeling die we voorstaan met een MD-traject? Hoe neem ik de medewerkers mee in dit traject gericht op versterking van het management maar natuurlijk op de hele organisatie? Hoe laat ik de hele organisatie optimaal profiteren van het traject? Een ontwikkelprogramma voor medewerkers kan er - afhankelijk van doelstellingen - als volgt uitzien:

 • Workshop en training zelfmotivatie

  De eerste winst die bij medewerkers te boeken is, is de bewustwording dat niet de leidinggevende verantwoordelijk is voor hun motivatie maar dat ze dat zelf zijn. Uiteraard kan of moet de leidinggevende ze daarbij helpen en faciliteren. Maar de primaire verantwoordelijkheid voor de motivatie ligt bij henzelf. Zie ook: hoe motiveer ik mijzelf?

Zelfmotivatie

 • Coachend leiding ontvangen

  Waar vroeger de medewerker directief werd aangestuurd door de leiding, daar wordt nu meer en meer een coachende stijl van leidinggeven toegepast door de manager of leidinggevende. Echter: is jouw medewerker of jouw team daaraan gewend? Kunnen ze daarmee omgaan? Zijn ze voldoende vaardig om de eigen behoeften te formuleren? De workshop of training coachend leiding ontvangen kan jou helpen jouw medewerkers door te ontwikkelen op dit vraagstuk.

 • Workshop en training veranderbereidheid

  Veranderbereidheid is essentieel voor organisaties om de concurrentieslag te kunnen maken en tijdig te anticiperen op nieuwe markten en ontwikkelingen. De training en workshop veranderbereidheid voor medewerkers is een onderdeel van onze training omgaan met veranderingen.

 • Workshop functioneren en beoordelen voor medewerkers

  In veel organisaties zien we het gebeuren: medewerkers gaan onvoorbereid het functioneringsgesprek tegemoet terwijl leidinggevenden van tevoren getraind zijn in het voeren van functioneringsgesprekken. Deze workshop is voor medewerkers:

  • Hoe kijk je tegen jouw eigen functioneren aan?
  • Hoe beoordeel je jouw eigen functioneren?
  • Wat is jouw inbreng tijdens een functioneringsgesprek?
 • Zie ook: workshop functioneringsgesprekken voor jouw medewerkers.

 • Talentontwikkeling binnen organisaties

  Heb je alle talent binnen jouw organisatie volledig benut? Zitten er doorgroeiers bij? Zijn er medewerkers die wellicht op termijn een leidinggevende functie kunnen vervullen? Of zijn er andere talenten binnen de organisatie nog niet ontdekt? Zie ook: talentontwikkeling.

Nieuw leiderschap

Organisaties vragen om nieuwe vormen van leiderschap. Nederland BV heeft het gehad met autoritair leiderschap of hiërarchisch leiderschap. Medewerkers zijn de bazen beu! Er is een algehele roep om:

 • Natuurlijk leiderschap
 • Modern leiderschap
 • Authentiek leiderschap
 • Dienend leiderschap

Is jouw organisatie er al klaar voor? Lees dan onze artikelen over ontwikkeling van leiderschap binnen organisaties.

Managementontwikkeling

Natuurlijk leiderschap

Leiderschapsontwikkeling binnen organisaties

Leiderschap binnen organisaties is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leidinggevenden. Vertrouwen ontstaat wanneer er balans is tussen richting, resultaat, processen en de relatie. Is er wantrouwen, ontevredenheid of achterdocht? Dan is er onbalans tussen de pijlers. Wat zijn de pijlers en wat is de basis voor een goed functionerend management?

 • Richting: waar gaan we naar toe?

  Het bepalen van de richting van de organisatie heeft te maken met: waar gaan we naar toe? Het draagt bij aan duidelijkheid binnen de organisatie.

 • Resultaat: wat wordt er van ons verwacht?

  Resultaat heeft te maken met: wat wordt er van de medewerker verwacht? Dat kan alleen duidelijk worden wanneer we de richting weten.

 • Processen: hoe gaan we dat doen?

  Processen hebben te maken met: hoe gaan we het doen? Dat lukt alleen als de richting duidelijk is en wanneer het gewenste of vereiste resultaat inzichtelijk is.

 • De relatie: is er aandacht voor ons?

  Het managen van de relatie: is er aandacht voor de medewerker? Is er tijd en aandacht voor de individuele ontwikkeling van de medewerker? Maar ook voor zaken als teamontwikkeling?

 • Vertrouwen

  Vertrouwen ontstaat binnen de organisatie wanneer duidelijk is:

  • Waar gaan we naar toe?
  • Wat wordt er van ons verwacht?
  • Hoe gaan we het doen?
  • Is er tijd en aandacht voor de medewerker?

Balans in organisaties en managementteams

Drenthe en Utrecht: trainingslocatie

De Steven heeft een tweetal trainingslocaties namelijk: Drenthe: Hoogeveen en Utrecht: Amersfoort.

Geheel Nederland

Incompany trainingen voeren we uit in geheel Nederland: Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland.

Online coaching

Wij verzorgen ook online training & coaching via skype, zoom of teams. Ook wanneer je verder weg woont kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Klanten van ons komen ook uit België, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Curaçao, Israël, Duitsland, Colombia etc.

Jouw leerdoelen staan centraal!

Wij combineren meerdere leerdoelen tot één training. Het voorkomt dat je 35 trainingen moet volgen en het bespaart je dus gewoon tijd en geld.

Bovendien is het rendement van de training veel hoger omdat de training op jou is afgestemd.

Voor bedrijven en particulieren

Wij werken voor organisaties en bedrijven maar ook voor particulieren in heel Nederland.

Hulp van onze trainingsadviseur

Hulp nodig bij het formuleren van leerdoelen? Of hulp nodig om de juiste training te vinden? Bel dan met onze trainingsadviseur.

Adviesgesprek met onze trainers of coaches?

Wil je een adviesgesprek met onze trainers of coaches? Dat kan live te Amersfoort of Hoogeveen. Maar online kan natuurlijk ook.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact

Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.