Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Open staan voor verandering: veranderingsbereidheid

Veranderingsbereidheid gaat over de mate waarin je open staat voor verandering. In hoeverre sta jij of staan jouw medewerkers open voor verandering? In hoeverre is veranderbereidheid te ontwikkelen binnen organisaties? De Steven is specialist in persoonlijke ontwikkeling! We stellen voor jou een maatwerktraining samen die precies bij je aansluit.

Bewustwording: verandering is noodzakelijk

Meer dan ooit is verandering noodzakelijk. Waarom?

 • Als organisatie moet je voortdurend inspelen op wensen en behoeften van de markt
 • Je moet steeds voldoen aan actuele wet- en regelgeving.
 • Nieuwe technieken dienen zich aan op tal van fronten en ook hier moet je in mee als organisatie

Veranderingen binnen organisaties zijn essentieel om als bedrijf de juiste doorontwikkeling te maken, de concurrentiepositie te verbeteren en te versterken.

Veranderingsbereidheid: open staan voor verandering

Training leidinggeven aan veranderingen

Wij verzorgen de training leidinggeven aan veranderingen (voor leidinggevenden).

Leidinggeven aan veranderingen

Training omgaan met veranderingen

Wij verzorgen de training omgaan met veranderingen (organisatieverandering of verandering op het persoonlijk vlak)

Training omgaan met veranderingen

Openstaan voor veranderingen: wat is dat?

Tijdens de workshop gericht op organisatieontwikkeling stelde ik de vraag aan 300 medewerkers: wat versta jij onder veranderingsbereidheid? Ik kreeg de volgende antwoorden:

 • Goed op de hoogte blijven van veranderingen
 • Inspelen op veranderingen
 • Mee gaan in veranderingen
 • Meebewegen
 • Meegaan met tijdgeest
 • Ontwikkelingen bijhouden
 • Open staan voor andere standpunten en meningen en hier ook wat mee doen
 • Open staan voor nieuwe ideeën
 • Openstaan voor initiatieven van klanten
 • Oren en ogen openhouden
 • Out of the box denken
 • Stimuleren veranderingsgezindheid: (oude) durven loslaten
 • Toetsen aan het bedrijfsleven waar dit kan
 • Trends zien
 • Verandering in denken (wegnemen vooroordelen)
 • Veranderingen tijdig zien aankomen
 • Weten wat er speelt, waar iemand mee bezig is, praten over ontwikkelingen
 • Wil om veranderen

Veranderen is moeilijk

De veranderingen doen een beroep op medewerkers binnen elke organisatie. Het eist dat zij ook in ontwikkeling blijven. Stilstaan is geen optie. Toch vinden veel mensen het moeilijk mee te bewegen met al deze veranderingen. Veel medewerkers hebben moeite met veranderingen. Ze willen graag alles bij het oude laten en zitten derhalve in de comfortzone.

Veranderbereidheid en veranderbekwaamheid

Nu heeft veranderbereidheid ook te maken met willen. En weerstand tegen veranderingen kun je dan uitleggen als niet willen. Toch is me dat te kort door de bocht. Er is meer voor nodig. Vraag is namelijk of een medewerker per definitie niet veranderbereid is. Er kunnen andere factoren een rol spelen:

 • De medewerker is wel veranderbereid maar heeft tijd nodig
 • De medewerker is wel bereid om mee te gaan in de verandering maar hij/zij kan niet goed overzien wat de gevolgen zijn van de verandering
 • De verandering roept twijfels en onzekerheid op bij de medewerker waardoor het lijkt dat er geen veranderingsbereidheid is
 • De medewerker wil wel mee in de verandering maar hij/zij kan niet meer mee in de verandering

Veranderbereidheid: willen, kunnen en zijn

Veranderbereidheid is te ontwikkelen. De kosten en investeringen die hiermee gemoeid zijn staan niet in verhouding tot de kosten in organisaties bij weerstanden tegen verandering. Maar dan moet je het wel goed aanpakken en in brede zin bekijken. Het gaat om een aantal zaken.

 • Bereidheid is willen

  Bereidheid betekent dat de medewerker mee wil werken, zich open wil stellen en niet afhoudend is bij verandering. Bereidheid vind ik ook dat de medewerker een inspanning wil doen, zijn/haar inzet wil tonen of bereid is om iets na te laten in het kader van de verandering.
  Er zijn wel voorwaarden om die bereidheid te mogen verwachten van de medewerker. Ik denk dat een medewerker inzicht mag krijgen in waar het naar toe gaat, wat de verandering voor hem/haar betekent en wat er op termijn in dat kader van hem/verwacht wordt.

Veranderbereidheid

 • Veranderbekwaamheid

  Of deze term bestaat wist ik niet eens maar ik heb het veranderbekwaamheid genoemd. Want de medewerker wil wellicht veranderen maar hij/zij moet het ook kunnen. Zoals die monteur, die wel bereid was om mee te gaan in de nieuwe functie-eisen maar zo’n digibeet was dat hij het niet kon volgen. Dus veranderbekwaamheid gaat over kunnen: heeft de medewerker voldoende inzichten, is er voldoende kennis, is ontbrekende kennis te ontwikkelen, is de medewerker voldoende vaardig en zo niet is dat te trainen?

 • Het gaat ook over verantwoordelijkheid

  De sneltrein dendert voort. Veranderingen vinden in een hoger tempo plaats dan ooit. Medewerkers en organisaties moeten wendbaar zijn om de marktontwikkelingen bij te houden. Weerstand tegen verandering vergroot deze wendbaarheid niet. Sterker nog: het heeft een remmend effect en het is een belemmering.  

  Daarom meen ik dat medewerkers en organisaties moeten investeren om het bewustwordingsproces op gang te brengen. Bijblijven in de gewenste ontwikkelingen is van belang. Aanhaken en meegaan bij de gewenste veranderingen. Sterker nog: veranderingen zien aankomen en anticiperen op deze verandering zijn kwaliteiten van cruciaal belang. Natuurlijk zijn medewerkers hier voor een deel zelf verantwoordelijk voor maar als organisatie moet je faciliteren.

Omgaan met verandering

Mogelijke doelstellingen voor de training omgaan met veranderingen is het bevorderen van veranderingsbereidheid bij jouw medewerkers. De training is uitermate geschikt wanneer je:

 • Bewustwording wil bevorderen rond de noodzaak van voortdurende verandering en wanneer je jouw medewerkers hierop wilt voorbereiden
 • Een proactieve en positieve houding ten opzichte van veranderingen wilt bevorderen binnen jouw organisatie
 • Medewerkers wilt faciliteren die het moeilijk hebben met veranderingen

Training leidinggeven aan veranderingen

Wij verzorgen de training leidinggeven aan veranderingen. Bekijk de leerdoelen voor de training.

Leidinggeven aan veranderingen

Training omgaan met veranderingen

Wij verzorgen de training omgaan met veranderingen (organisatieverandering of verandering op het persoonlijk vlak)

Training omgaan met veranderingen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.