Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Scholen en leerkrachten

De Steven biedt scholen en leerkachten ondersteuning bij vraagstukken als:

 • hoe ontdek je talent in de klas?
 • hoe signaleer je hoogbegaafdheid?
 • hoe signaleer je hoogsensitiviteit bij leerlingen?
 • welke gedragsproblemen kunnen er ontstaan bij kinderen wanneer hoogbegaafdheid niet gezien wordt?
 • hoe voer je diagnostische gesprekken?

Opzetten van een plusklas

De Steven kan jou ondersteunen bij het opzetten van een plusklas. Allereerst is het belangrijk om te weten waarom en vanuit welke motivatie je een plusklas wilt gaan opstarten. Is dit helder dan is het belangrijk om te weten of er voldoende draagvlak en kennis binnen het team is. Is er voldoende kennis over (hoog)begaafdheid? Dan kun je beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerling en wordt het gemakkelijker om de uitgangspunten en doelen van peergroep- of plusklasonderwijs te bepalen. Meer weten over het opzetten van de plusklas?

Diagnostische gesprekken voeren: training en coaching

Docenten zijn in tal van situaties op zoek naar een diagnose. Diagnosticeren is het vaststellen van een diagnose aan de hand van kenmerken en symptomen bij leerproblemen van kinderen of bij gedragsproblemen. Overigens: diagnosticeren is ook benoemen wat goed gaat en waar de talenten van het kind liggen. Het uiteindelijke doel is meestal: leerbehoeften vaststellen.
De Steven ondersteunt leerkrachten en scholen bij het voeren van diagnostische gesprekken. Door training en coaching van docenten gericht op het voeren van deze gesprekken. Meer weten over de training diagnostische gesprekken?

Compacten

Compacten is een manier van lesstof aanbieden aan hoogbegaafde kinderen. Inzicht van de docent is belangrijk ook al zijn er richtlijnen vanuit de leermethode. De Steven kan docenten en leerkrachten helpen om:

 • een doorgaande lijn voor compacten te ontwikkelen
 • op een verantwoorde manier de lesstof compacten

Meer weten over compacten?


Verrijken

Verrijkingsonderwijs biedt uitdaging aan hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen kunnen zich makkelijk gaan vervelen op school. Hierdoor kunnen ze het plezier verliezen in de taken die ze op school toebedeeld krijgen. De Steven begeleidt scholen en leerkrachten bij verrijkingsonderwijs voor hoogbegaafde kinderen.
Meer weten over verrijkingsonderwijs?

Leerstof

Een  hoogbegaafd kind heeft behoefte aan intellectuele uitdaging. Het lesmateriaal voor deze doelgroep moet dan ook uitdagen tot het verleggen van grenzen en het verder ontwikkelen van de talenten van de leerling. Leren moet ook voor hoogbegaafde leerlingen leuk blijven.
Meer weten over leerstof voor hoogbegaafde kinderen?

Leerproblemen

Hoogbegaafde leerlingen kunnen, net als andere kinderen, leerproblemen ontwikkelen. Deze leerbelemmeringen worden in het onderwijs alleen niet altijd direct onderkend en aangepakt. De hardnekkige aanname geldt namelijk dat hoogbegaafde leerlingen geen moeite met lesstof zouden hebben.
Meer weten over leerproblemen?

Begeleiding van een hoogbegaafd kind

Wanneer een kind goed scoort op alle vakken van school, dan kan het zijn dat dit kind zeer slim is, misschien zelfs in alle vakken op school, maar dit is niet altijd het geval. Wat ook mogelijk is, is dat deze kinderen zich sneller vervelen in de klas, waardoor ze makkelijker dreigen uit te vallen of achterstand krijgen in het onderwijs. Elk kind is anders, ook elk hoogbegaafd kind is anders, en heeft dus ook andere onderwijsbehoeften. Het goed begeleiden van deze kinderen is dan ook noodzakelijk. De rol van leerkrachten is daarbij heel belangrijk:

 • Hoe herken je een kind met begaafdheid?
 • Wanneer je een hoogbegaafd kind in je klas hebt, hoe zorg je ervoor dat je het standaard lesmateriaal laat aansluiten bij de leerbehoeften van een (hoog)begaafd kind?
 • Hoe kun je aansluiten bij deze leerbehoeften in de klas of is het juist voor deze leerling noodzakelijk om buiten de groep in een plusklas of de peergroep, met ontwikkelingsgelijken te werken?
 • Wat is nu een plusklas of peergroep?

Vragen die De Steven voor je kan beantwoorden en je hierin begeleiding kan bieden. Meer weten over begeleiding van hoogbegaafden?

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Passend onderwijs is noodzakelijk voor begaafde leerlingen. Hoe dat moet? Dat lees je in dat artikel!
Meer weten over passend onderwijs begaafde leerlingen?

Hoogbegaafdheid in de klas

Hoogbegaafdheid in de klas. Wij bieden: didactisch onderzoek, observatie met verslaggeving en mindsettraining. Voor leerkrachten, ouders en het kind zelf!
Meer weten over hoogbegaafdheid in de klas?


Beleid en visie op passend onderwijs

Het is belangrijk dat beleid wordt ontwikkeld op passend onderwijs. Je wilt beleid dat in samenhang en in goede volgorde is geschreven. Een logische volgorde in de opbouw met gebruik van de juiste bewoordingen biedt meer kans van slagen. Betrek daarbij het team op een interactieve manier, dan geef je je team de mogelijkheid om samen te groeien en vaardigheden te ontwikkelen. Samen groeien en weten waar je gezamenlijk aan werkt, is de kracht van goed beleid. Je zult zien dat in de praktijk het beleid dan ook zichtbaar tot uitvoering komt.
Meer weten over beleid bij passend onderwijs?


Cursus De talentontwikkeling in de klas

De cursus ‘De talentontwikkeling in de (plus)klas’ is voor leerkrachten en IBers in het basisonderwijs, die voor de begaafde en andere leerlingen het verschil willen uitmaken.
Meer weten over de cursus De talentontwikkeling in de klas?

Peergroeponderwijs

Wil je op school peergroeponderwijs opzetten? Wat is een peergroep en waar moet je aan denken? Wanneer zet je peergroeponderwijs op en waarom?
Meer weten over peergroeponderwijs?

Ouders en lesgevenden

Er is niet één ouder, leerkracht of school die geen blije en opgewekte kinderen wil.
Iedereen wil niets liever dan kinderen laten groeien in hun ontwikkeling. Ze zelfstandig en zelfverzekerd met een positief gevulde rugzak de wereld in laten gaan. Hoe fijn is het dan dat je als ouders en/of als lesgevende zelf inzicht krijgt in je talenten en wat dit met je doet. Door het zelf aan den lijve te ervaren, zie je talenten bij kinderen veel eerder en sneller.  
Meer over talentontwikkeling bij leerkrachten?

Hoogbegaafdheid complex?

Hoogbegaafdheid is complex omdat hoogbegaafdheid niet aan de buitenkant zichtbaar is. Er bestaat geen blauwdruk, er is geen eenduidige handleiding voor hoogbegaafdheid mogelijk. Iedereen is immers anders, er is niemand gelijk. Zo ook niet iemand die een hoogbegaafd is.

Hoogbegaafdheid is niet alleen het hebben van een hoge intelligentie, het is nog veel meer. Het is alles in zijn algehele totaliteit. Je persoonlijkheid, je wijze van denken en doen, je manier van handelen etc. Het zijn alle leer en persoonlijkheidseigenschappen samen die je authentiek maken, je identiteit vormen en kenmerken.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die aandacht hebben voor hoogbegaafdheid waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de cognitieve kant maar ook naar de sociaal – emotionele kant. Het sociaal en emotioneel welbevinden van een hoogbegaafden is vaak niet optimaal omdat ze zich wezenlijk anders voelen dan anderen. 

Diagnostische en/of talentgesprekken

Wil je hoogbegaafde kinderen begrijpen en doorgronden? Dan kan een diagnostisch gesprek heel erg verhelderend werken. Mijn boek ‘Luister en zie mij’, stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde kinderen, is hierbij zeer helpend. Het stappenplan geeft inzicht in:

 • Het denken en voelen 
 • Kennis, vaardigheden en taakaanpak 
 • Het welbevinden 
 • De interesses en de belangstelling 

Aan de hand van de casus van Bart uit groep 4 wordt je in het boek door het stappenplan heengeleid. In het tweede deel van het boek is een beschrijving van het spel 'Luister en zie mij' dat gratis is te downloaden middels het invullen van het contactformulier.

Training en coaching in het onderwijs

Wij bieden training en coaching op scholen en in het onderwijs (voor leraren en docenten).

Training voor scholen

Is jouw kind hoogbegaafd?

Wij bieden ouders van hoogbegaafde kinderen coaching, ondersteuning en begeleiding.

Is jouw kind hoogbegaafd?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Annita Smit.

Annita Smit trainer coach en jongerencoach


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook

Meer informatie

Training spreken in het openbaar

 • Datum: 18 november 2021 (9.30-16.00 uur)
 • Locatie: Amersfoort

Training spreken openbaar

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.