Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Talent ontdekken bij kinderen

Ieder kind wordt geboren met verschillende talenten. Je zou het kunnen duiden als natuurlijke sterke eigenschappen die in de manier van denken en doen tot uiting komen. Talenten laten zien wie je echt bent, wat je graag doet en waar je plezier van krijgt. Talenten komen tot uiting op school, thuis in je sociale leven of op het werk.

Talent geeft inzicht en maakt blij

Voor kinderen is het belangrijk om al jong inzicht te krijgen in hun talenten. Waarom?

 • Het is leuk en ze worden er blij van
 • Ze krijgen zelfinzicht
 • Ze krijgen zelfvertrouwen
 • Ze gaan zichzelf begrijpen
 • Het is belangrijk voor als ze groot worden en keuzes moeten maken voor school of werk
 • Het levert positieve ervaringen en gevoelens op
 • Het dagelijks functioneren wordt beter

Talentontwikkeling kind belangrijk

Hoogbegaafdheid op school

Dit artikel is geschreven in de serie: hoogbegaafdheid op school.

Hoogbegaafdheid op school

Webinar

Wil je meer informatie? Volg dan onze webinar die wij verzorgen voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Webinar bekijken?

Training & coaching voor HB-ers

Bekijk al onze trainingen voor hoogbegaafde personen.

Coaching HB-ers

School en ouders

Voor scholen en ouders is het belangrijk om een kind te stimuleren zijn talenten in te zetten. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten oog krijgen voor talent. Talent wordt zichtbaar in activiteiten die het kind moeiteloos afgaan. Ze zijn bijzonder gemotiveerd voor deze activiteit en ze krijgen er energie van. Bovendien kunnen talenten ook doorschieten. Anderen krijgen er dan last van en er is sprake van overdrive. Het kan zelfs leiden tot gedragsproblemen en leerproblemen. In stresssituaties leidt talent vaak tot overdrive. Belangrijk is dat leerkrachten en ouders dat herkennen.  

Wat is talent?

Met talent bedoel ik niet dat je goed bent in rekenen of dat je erg creatief bent of heel sociaal. Met talent bedoel ik wat maakt dat je goed bent in rekenen, creatief bent of heel sociaal. We zien vaak alleen maar de buitenkant, dat wat we kunnen. Maar bijna alles gebeurt vanbinnen, wie we zijn. 
Als ik aan mensen vraag, wie ben jij als persoon? Dan stokt het, treedt er een aarzeling op. Tja..., wie ben ik? Soms lijkt het alsof ze dan pas echt gaan nadenken over zichzelf. 
Soms lukt het ook echt niet om zichzelf te beschrijven. Het antwoord dat ik terugkrijg is "Ja, dat is een goede vraag".

Gelukkig hoef je niet overal zelf het antwoord op te hebben. Je bent je vaak wel bewust van die dingen waar je last of moeite mee hebt, de dingen waar je mee worstelt. We vergelijken onszelf met anderen en meten onze eigenwaarde hieraan af waardoor we vergeten wie we echt zijn, wat we te bieden hebben en wat ons uniek maakt.

Talent is dat wat als vanzelf gaat, het zijn die dingen waar je geen moeite voor hoeft te doen.
Spreekt iemand je aan op iets waar je goed in bent, zeg je vaak: "Dat is toch heel normaal?" Omdat het als normaal en als vanzelf gaat ben je je er niet van bewust en heb je een ander nodig om je hiervan bewust te maken.

Talenten en kwaliteiten bij jezelf ontdekken heeft ook te maken met de dingen waar jij plezier aan beleeft. Wat doet jou de tijd vergeten, waar raak jij niet over uitgedacht of gepraat?

Wat is talent?

Je bent je niet altijd bewust van je talent

Omdat we ons afmeten en vergelijken met anderen zijn we ons niet bewust van onze eigen talenten.

Welke gevolgen heeft dit voor je?

 • Je wordt onzeker
 • Je ervaart stress
 • Je voelt je niet goed genoeg
 • Je vraagt je af of je er wel toe doet
 • Je zelfvertrouwen neemt af
 • Keuzes maken is lastig
 • Het oordeel van een ander weegt zwaar
 • Je bent vermoeid
 • Etc. 

Dit is wat het bewust zijn van jouw talent met je doet

 • Je hebt zelfvertrouwen
 • Je voelt je krachtig
 • Je bent daadkrachtig
 • Je komt in actie
 • Je durft en hebt lef om te ondernemen
 • Je bent flexibel
 • Je durft voor je mening uit te komen

Je kunt antwoord geven op de vraag "Wie ben jij als persoon" zonder dat het overdreven of als borstklopperij voelt.
Dit is wat bewustwording van jouw talenten met je doet.

Talent ontdekken

Ik help je om talenten te ontdekken. Het doel van talent ontdekken is voor mij:

 • Bewustwording en zelfbewust worden
 • Ontdekken wat je echt wil
 • Positieve gevoelens over jezelf ontwikkelen
 • Steviger in je schoenen staan
 • Je sterk en weerbaar voelen
 • Authenticiteit ontwikkelen
 • Creativiteit de ruimte geven
 • Door eigen belemmeringen heen breken

Alleen het ontdekken en benoemen van talenten is nog niet voldoende. Het is ook belangrijk te weten in welke omgeving jouw talent het beste tot uiting komt en hoe je vaardigheden kunt inzetten om je talent te versterken. 

Talentontwikkeling en school

Werken vanuit talenten en kwaliteiten zorgt er niet alleen voor dat je meer plezier ervaart maar dat je je ook sterker, steviger en krachtiger gaat voelen.
Dit geldt niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen. Als kinderen weten wat hun sterke kanten zijn en deze kunnen benutten, zullen ze minder hinder ondervinden van hun zwaktes. Talent ontwikkelen bij kinderen is de basis voor een positief welbevinden.
Door kinderen aan te spreken op hun talenten, te laten ervaren wat bij hen als vanzelf gaat, voelen kinderen zich begrepen, gezien en gehoord. Wat hun intrinsieke motivatie vergroot, wat weer een positief effect heeft op hun werkhouding en leren. 

Talent is meer dan goed zijn rekenen, tekenen, taal of muziek.
Talenten zeggen iets over de persoon die jij van nature bent zonder de invloed van een omgeving. De invloed van een omgeving laat niet alleen kinderen maar ook volwassen een strategie ontwikkelen om hun zwakke kanten te maskeren. 
Talentontwikkeling kijkt achter gedrag, achter de strategie die iemand voor zijn kwetsbare kant heeft geplaatst.  Talentontwikkeling kijkt naar die eigenschappen die iemand authentiek maken.

Sterktes en zwaktes

Alles wat je aandacht geeft groeit. Vestig je de aandacht op datgene waar je minder goed in bent, dan ga je je alleen meer bewust worden van iets wat je niet kunt en/of niet leuk vindt. Je gaat ontzettend hard je best doen om het onder de knie te krijgen. Wat als hard werken voelt. Waar je energielevel van daalt. We hebben allemaal onze zwakke punten.

Stel dat je iets moet doen wat je haat, vervelend vindt en een bloedhekel aan hebt. Hoe gemotiveerd ben je om deze taak uit te voeren? Waarschijnlijk gewoon niet. Met als gevolg dat je misschien wel smoesje gaat bedenken om er onderuit te komen. Of je gaat je gedachten saboteren en blijft maar uitstellen met alle gevolgen van dien. 

Stel dat je een taak mag doen, die je ontzettend leuk vindt. Waar je echt naar uitkijkt.
Je kunt vaak bijna niet wachten om te beginnen. Je intrinsieke motivatie is zo optimaal dat je de taak met plezier uitvoert. Je bent helemaal bereid om er volledig voor te gaan. De tijdsinvestering is helemaal niet belangrijk, uitstellen of afhaken komt niet eens bij je op.  
Dus....., ontwikkelen binnen je talenten en sterke punten heeft zoveel voordelen!

We hebben helaas allemaal onze minder sterke kanten.
Ik houd er niet van om naar zwaktes en je minder sterke kanten te kijken. Ik kijk met name naar jouw sterke en positieve kanten, naar je kwaliteiten. 
En hoe jij jouw kwaliteiten en talenten kunt inzetten in je werk, thuis of op school.

Talentgesprek

Wil je een talentgesprek? Dat kan! In een talentgerichte coaching sessie ga ik op onderzoek naar jouw talent:

 • Wie ben je echt?
 • Waar liggen jouw kwaliteiten?
 • Waar ben je goed in?
 • Waar word je blij van?
 • In welke context komen je talenten het beste tot hun recht?
 • Hoe kun je binnen je talent werken?
 • Hoe word je zichtbaar?

Voor een talentgesprek ben je welkom in Hoogeveen of Amersfoort. Een talentgericht coachingstraject  is doorgaans vijf sessies van 1,5 uur die om de twee weken plaatsvinden.

Contact

Hoogbegaafde leerlingen

Zoals alle leerlingen hebben ook hoogbegaafde leerlingen verschillende interesses en verschillende talenten. Soms is al direct duidelijk waar de kwaliteiten van een kind liggen, maar soms moet dit nog ontdekt worden. Het is belangrijk om het talent van een hoogbegaafde leerling te signaleren en ontwikkelen.

Duidelijke kwaliteiten

Bij sommige leerlingen is het al vroeg duidelijk dat hun kwaliteiten bijvoorbeeld op het gebied van taal of rekenen liggen. Hierdoor behalen zij succes na succes bij de desbetreffende les en moeten zij op het gebied waar hun kwaliteiten liggen extra uitgedaagd worden. In dit geval kan er direct begonnen worden met verrijking door speciaal lesmateriaal, of door deelname aan een plusklas. In beide gevallen wordt een deel van de lesstof vervangen door uitdagender leermateriaal op het niveau van de leerling.

Nog te ontdekken

Is het nog niet helemaal duidelijk waar de kwaliteiten van de leerling liggen, dan kan worden getracht dit te signaleren om het vervolgens te kunnen ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen vinden het vaak leuk om mee te denken over het onderwerp talent. Om te ontdekken wat ze graag nog willen leren en hoe ze dit gaan uitvoeren. Talentontwikkeling kijkt niet alleen naar de kerndoelen van de hoogbegaafde leerling, maar ook naar het signaleren en ontwikkelen van de talenten en kwaliteiten op verschillende gebieden. Niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. Dit wordt gedaan door te werken in uitdagende contexten voor de hoogbegaafde leerling.

Talentontwikkeling bij hoogbegaafdheid

De begeleiding tijdens de talentontwikkeling is gericht op een zo hoog mogelijk niveau, binnen de grenzen van het kunnen van de leerling. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het hoogbegaafde kind eigen kwaliteiten kan ontdekken en ontwikkelen die iets toevoegen aan de samenleving. Deze kwaliteiten komen uit het talent dat aansluit bij het karakter van de leerling. Ze worden zich meer bewust van het eigen gedrag en signaleren hierbij de invloed die dit op andere mensen heeft. Zo vindt ook de hoogbegaafde leerling zijn of haar weg in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Luister en zie mij (E-book in pdf)

Luister en zie mij is een stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde kinderen.

Voorkant boek

Luister en zie mij

Gesprekskaarten over hoogbegaafdheid

Het doosje HB-gesprekskaarten helpt je kinderen, die mogelijk kunnen presteren op (hoog)begaafd niveau, te ontdekken.

Deze gesprekskaarten zijn ontwikkeld voor scholen, leerkrachten, ouders en iedereen die in gesprek wil gaan over het signaleren van hoogbegaafde kinderen.

Gesprekskaarten HB

Gesprekskaarten over HB

Auteur

Dit artikel is geschreven door Annita Smit.

Annita Smit coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.