Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Begaafde leerlingen hebben behoefte aan passend onderwijs, waarbij zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op eigen niveau. Speciaal voor scholen biedt De Steven de mogelijkheid om het lesprogramma aan te passen op de individuele ontwikkeling van begaafde leerlingen door de leerkracht te informeren en te begeleiden.

Passend onderricht voor kleuters

Kleuters in de leeftijd van 4-6 jaar kunnen reeds geconfronteerd worden met onderwijs dat niet past bij hun interesses en niveau. Door het kleutermateriaal te verrijken kunnen begaafde leerlingen van deze leeftijdsgroep op de juiste wijze gestimuleerd worden, waarbij ze de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Door de lessen reeds op jonge leeftijd aan te passen kan voorkomen worden dat kleuters zich vervelen en kunnen ze een betere doorstroom maken naar groep 3. Een specialist kan de school uitgebreid informeren over en begeleiden bij de verschillende mogelijkheden waarbij de hoogbegaafde leerling centraal staat.

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafdheid op school

Dit artikel is geschreven in de serie: hoogbegaafdheid op school.

Hoogbegaafdheid op school

Webinar

Wil je meer informatie? Volg dan onze webinar die wij verzorgen voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Webinar bekijken?

Training & coaching voor HB-ers

Bekijk al onze trainingen voor hoogbegaafde personen.

Coaching HB-ers

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen van 6 tot 12 jaar

Natuurlijk gaat de begeleiding door als een kind naar groep 3 gaat. Voor de groepen 3 – 8 is er een groot aanbod ontwikkeld dat inspeelt op de begaafdheid en talenten van de leerling. Hierbij kan gedacht worden aan compacten of verrijken in de groep, maar ook uitdagend onderricht in een peergroep. Leerkrachten worden vooraf uitgebreid geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden, aangezien zij de aangewezen persoon zijn om de leerlingen te begeleiden.

Samen werken aan een passend lesprogramma

Voor het optimaal laten functioneren van een aangepast lesprogramma is de samenwerking van ouders, leerling en leerkracht van eminent belang. Door een duidelijk programma op te stellen worden alle partijen actief betrokken en kan de leerling de beste begeleiding krijgen en zich ontwikkelen. Hierdoor voelen hoogbegaafde en getalenteerde kinderen zich thuis op school en kunnen zij zich in eigen tempo verder ontplooien tot een volwaardige schakel in een moderne en steeds veranderende maatschappij.

Wij kunnen jou uitgebreid informeren over de verschillende mogelijkheden over passend onderwijs voor begaafde kinderen. Wij informeren niet alleen, maar staan ook klaar om jou als leerkracht te begeleiden, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen en eisen van de school, de leerkracht, de ouders en de leerling.

Passend onderwijs hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen staan steeds meer in de belangstelling. Hoogbegaafdheid in de klas kan met hulp goed begeleid worden. Begeleiding voor zowel de leerkracht als de ouders zorgt ervoor dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit begint al met het herkennen en erkennen van een hoogbegaafd kind.

Zo zullen een goed geheugen, doorzettingsvermogen en creativiteit zeker opvallen. Andere herkenningspunten zijn goede sociale vaardigheden, vooruitdenken en goed om kunnen gaan met oudere kinderen. Wanneer het hoogbegaafde kind niet de juiste ondersteuning krijgt in de lessen zal het kunnen gaan onderpresteren. Ook kunnen er problemen in de communicatie en omgang ontstaan. Het is daarom belangrijk om binnen het onderwijs te informeren en te begeleiden.

Sommige scholen hebben speciale plusklassen waar het kind om kan gaan met ontwikkelingsgelijken. Omgang met ontwikkelingsgelijken zorgt voor herkenning en stimuleert maar motiveert ook.

Ook kan er lesstof worden aangeboden wat voor verbreding en verdieping zorgt ten opzichte van de gebruikelijke lesstof. Het passend onderwijs voor het hoogbegaafd kind zorgt voor verrijking. De school bepaalt zelf hoe hiermee om te gaan. Goede kennis is hierbij van belang.

Kennis van de leereigenschappen en het vaak andere gedrag van de leerling kan helpen om het kind in de klas goed te ondersteunen. Het gaat er in de kern om wat een kind nodig heeft om tot leren te komen. Hoogbegaafde kinderen hebben deze ondersteuning nodig. Meer weten over hoogbegaafdheid in de klas?

Beleid en visie op passend onderwijs

Beleid is meer dan een papieren kwestie. Bij het opzetten en uitwerken van beleid voor passend onderwijs aan de begaafde leerling is het van groot belang dat het gehele team hierbij wordt betrokken. Beleid is er om structuur en houvast te bieden aan collega’s, ouders, leerlingen. Beleid hebben is fijn omdat iedereen weet welke gezamenlijke afspraken er zijn gemaakt. Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Aan welke doelen binnen de school wordt gewerkt. Iedereen weet hoe lijnen en structuren binnen de schoolorganisatie lopen. Beleid schept duidelijkheid en voorkomt onnodige problemen en verwarring. Met beleid dat wordt gedragen door het gehele team wordt er draagvlak gecreëerd. Wat ervoor zorgt dat beleid succesvol kan worden uitgevoerd. Draagvlak ontstaat als de directie het team ondersteunt, het team de ruimte geeft om mee te denken en invulling te geven aan het beleid. 

Commitment belangrijk

Hoe vaak zie je niet dat beleidsstukken worden geschreven die uiteindelijk in de kast verdwijnen? Hoe spijtig is het van de tijdsinvestering die een aantal collega's voor deze tijdrovende klus hebben uitgetrokken? Dit kun je voorkomen door je team op een interactieve manier te betrekken bij het opstellen van het beleid. Als het team achter het beleid staat omdat ze er zelf aan heeft meegewerkt, vergroot dat de betrokkenheid bij het uitvoeren van dat beleid en helpt dat om de leerkrachten ertoe aan te zetten de benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

Een duidelijk omschreven beleid biedt structuur en houvast. 

Visie op begaafdheid

Het is belangrijk om een visie te hebben op onderwijs voor het begaafde en hoogbegaafde kind. Wat is de visie, hoe moet deze eruitzien en wie gaan zich daarmee bezighouden, hoe wordt kennis overgedragen en op welke manier wordt het team erbij betrokken? De visie op het begaafde kind moet passen in de visie die je als school hebt op onderwijs en lesgeven.

In het beleid kan worden opgenomen:

 • Een duidelijke beschrijving van de doelgroep
 • De wijze van signaleren en diagnosticeren
 • De doorgaande lijn en borging
 • Vervroegde doorstroming
 • Beleid ten aanzien van een plusklas
 • Beleid en richtlijnen voor compacten en verrijkingsonderwijs

De Steven ondersteunt leerkrachten!

Ik werk met bevlogen en gepassioneerde leerkrachten die het verschil willen uitmaken voor de begaafde leerling. Herken jij jezelf in onderstaande scenario’s?

 • Je hebt een goed beeld van je groep en je weet welke leerlingen zorg nodig hebben. Je kunt de leerlingen hierbij helpen maar je vindt het moeilijk om te bepalen of je alle begaafde leerlingen die zorg biedt die ze nodig hebben.
 • Je bent al een tijdje bezig om de leerlingen die met verrijkingsmateriaal werken te motiveren om door te werken en om hun werk binnen de gestelde tijd af te hebben. Het lukt je nog niet om hier structuur in aan te brengen.
 • Je hebt het gevoel dat je jouw begaafde leerling niet goed begrijpt. Je hebt het vermoeden dat deze leerling meer aankan. Helaas lukt het je niet om erachter te komen of dit ook werkelijk zo is.  Je hebt zelfs al verschillende interventies toegepast.
 • Jij bent druk bezig om het onderwijs aan de begaafde leerling vorm te geven. Je hebt het gevoel dat je hier alleen voor staat en de kar die jij moet trekken wel erg zwaar is. Niet alle collega’s zijn nog bereid om met je mee te denken.

Luister en zie mij (E-book in pdf)

Luister en zie mij is een stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde kinderen.

Voorkant boek

Luister en zie mij

Gesprekskaarten over hoogbegaafdheid

Het doosje HB-gesprekskaarten helpt je kinderen, die mogelijk kunnen presteren op (hoog)begaafd niveau, te ontdekken.

Deze gesprekskaarten zijn ontwikkeld voor scholen, leerkrachten, ouders en iedereen die in gesprek wil gaan over het signaleren van hoogbegaafde kinderen.

Gesprekskaarten HB

Gesprekskaarten over HB

Auteur

Dit artikel is geschreven door Annita Smit.

Annita Smit coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.